Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 897 items gevonden

 • 1 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Stand van zaken op het gebied van energiebesparing in[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 614 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2019 Met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:06:47 | Brief
 • 2 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Stand van zaken op het gebied van energiebesparing in[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 614 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2019 Met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:00:25 | Brief
 • 3 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Resultaten 2017 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 613 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 december 2018 Hierbij informeer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2018 17:46:49 | Brief
 • 4 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Duurzame transities en launching customerschap
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 612 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2018 Het kabinet heeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2018 22:36:58 | Brief
 • 5 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 611 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den haag, 3 oktober 2018 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-10-2018 17:57:53 | Brief
 • 6 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Voortgang van het vervolgtraject van hergebruik van[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 610 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-09-2018 20:40:10 | Brief
 • 7 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Nederlandse reactie op het Met Redenen Omkleed Advies[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 609 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 augustus 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-08-2018 17:33:29 | Brief
 • 8 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Voorgenomen beleid vanaf 1 januari 2020 ten aanzien[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 608 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2018 Met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2018 17:06:32 | Brief
 • 9 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Voortgangsbrief energiebesparing
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 607 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2018 Met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2018 17:03:29 | Brief
 • 10 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Onderzoeksrapport Frontier Economics over effecten van[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 606 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-07-2018 17:33:45 | Brief
 • 11 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 605 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2018 Met deze brief [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-07-2018 09:44:04 | Brief
 • 12 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 604 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2018 Op 24 april jl. is, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-07-2018 10:27:59 | Brief
 • 13 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters Voortgangsrapportage[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 603 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2018 In de periode van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-07-2018 09:52:58 | Brief
 • 14 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Met redenen omkleed advies inzake de toepassing van[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 602 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juni 2018 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-06-2018 00:30:22 | Brief
 • 15 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 601 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-06-2018 23:53:50 | Brief
 • 16 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Uitfaseren van het gebruik van kolen voor[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 600 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-05-2018 20:48:54 | Brief
 • 17 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Duurzaamheidsverslag 2017 van het ministerie van[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 599 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2018 Hierbij bied ik u, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2018 20:08:51 | Brief
 • 18 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Voortgang uitvoering maatregelen voor 100 PJ extra besparing[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 598 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 mei 2018 In februari jl. heb [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  01-05-2018 15:33:29 | Brief
 • 19 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Appreciatie van de amendementen van het Europees Parlement[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 597 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2018 Tijdens het Algemeen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-03-2018 19:17:33 | Brief
 • 20 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s.[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 596 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 576 Voorgesteld 13 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-03-2018 17:22:48 | Motie
 • 21 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 574 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2018 Tijdens de regeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:31:11 | Brief
 • 22 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over kleinschalige[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 584 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er grote noodzaak is om zonne-energie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:30:21 | Motie
 • 23 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Kops over de kosten van iedere afzonderlijke[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 591 MOTIE VAN HET LID KOPS Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat herhaaldelijk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:30:12 | Motie
 • 24 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Van der Lee c.s. over transparantie van gehanteerde[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 576 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de totstandkoming van een succesvol klimaatakkoord [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:29:51 | Motie
 • 25 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Van der Lee c.s. over de financiële sector[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 577 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat financiële instellingen door middel van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:29:39 | Motie
 • 26 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Van der Lee c.s. over de algehele voortgang[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 575 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Tweede Kamer goed geïnformeerd dient [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:29:33 | Motie
 • 27 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Jetten c.s. over een meerjarig[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 578 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de energietransitie niet enkel een technische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:29:24 | Motie
 • 28 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Moorlag c.s. over voldoende vakmensen voor[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 590 MOTIE VAN HET LID MOORLAG C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het voor een veilige en schone toekomst essentieel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:29:10 | Motie
 • 29 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Jetten c.s. over een EU-doelstelling van 55%[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 579 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat premier Rutte onlangs in zijn Europavisie glashelder [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:29:03 | Motie
 • 30 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Wassenberg c.s. over klimaatdoelen periodiek[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 581 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de onderhandelingen voor het nationale klimaatakkoord [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:28:41 | Motie
 • 31 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Wassenberg c.s. over natuur- en milieuorganisaties[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 580 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende het belang van een integrale klimaataanpak boven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:28:35 | Motie
 • 32 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Wassenberg c.s. over inkrimping van de[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 582 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de onderhandelingen voor het nationale klimaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:28:26 | Motie
 • 33 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over evaluatie van[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 583 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er steeds meer energiecoöperaties [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:28:17 | Motie
 • 34 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over betrekken van inwoners[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 585 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat inwoners en het kleinere bedrijfsleven in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:27:58 | Motie
 • 35 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over maatschappelijk[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 586 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat draagvlak essentieel is bij het behalen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:27:41 | Motie
 • 36 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Beckerman c.s. over dwingende verduurzamingsmaatregelen[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 587 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verduurzaming van de industrie wordt vormgegeven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:27:24 | Motie
 • 37 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Beckerman c.s. over meer werkgelegenheid in[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 588 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er groene banen ontstaan maar dat dit nieuwe [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:27:14 | Motie
 • 38 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Moorlag c.s. over vervuilers laten betalen[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 589 MOTIE VAN HET LID MOORLAG C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het voor een veilige en schone toekomst essentieel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:27:05 | Motie
 • 39 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Kops over de betaalbaarheid van de stijgende[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 592 MOTIE VAN HET LID KOPS Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Nationale Energieverkenning niet ingaat op de betaalbaarheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:26:56 | Motie
 • 40 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Sazias c.s. over alle nieuwbouwwoningen zonder[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 593 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de wettelijke gasaansluitplicht gaat worden afgeschaft; [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:26:38 | Motie
 • 41 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van het lid Sazias c.s. over een evenredige verdeling van[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 594 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de energietransitie onvermijdelijk hoge kosten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:26:29 | Motie
 • 42 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Jetten over belemmerende[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 595 MOTIE VAN DE LEDEN YESILGÖS-ZEGERIUS EN JETTEN Voorgesteld 8 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een breed gedragen klimaatakkoord [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-03-2018 15:26:20 | Motie
 • 43 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 573 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2018 Mede namens de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2018 11:00:21 | Brief
 • 44 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Beleidsevaluatie energie-innovatieregelingen
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 572 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 januari 2018 De afgelopen periode [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-01-2018 04:45:20 | Brief
 • 45 Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie; Motie van de leden Kröger en Wassenberg over investeringen in[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 571 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN WASSENBERG Voorgesteld 18 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland in 2025 wereldwijd koploper [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2018 03:26:09 | Motie
 • 46 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Impact Analyse Hernieuwbare Energierichtlijn
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 570 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2017 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 00:30:19 | Brief
 • 47 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte emissiekosten[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 569 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2017 Met deze brief [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 23:57:17 | Brief
 • 48 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Resultaten 2016 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 568 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2017 Hierbij informeer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:20:46 | Brief
 • 49 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Jetten, gedaan tijdens[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 567 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 07:41:01 | Brief
 • 50 Duurzame ontwikkeling en beleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 564 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 december 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen en opmerkingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 07:35:19 | Verslag
 • 51 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Wetgevingsagenda energietransitie
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 566 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2017 De energietransitie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 07:39:03 | Brief
 • 52 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief inzake Wetgevingsagenda energietransitie
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid G BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2017 De energietransitie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 07:38:56 | Brief
 • 53 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 565 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2017 Hierbij stuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2017 07:35:18 | Brief
 • 54 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Stand van zaken op het gebied van energiebesparing gebouwde[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 563 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2017 Met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-12-2017 07:32:20 | Brief
 • 55 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Energiezuinige nieuwbouw per 2020 (BENG)
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 562 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 december 2017 Uit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 07:32:41 | Brief
 • 56 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Cegerek over afgeschreven[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 561 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 december 2017 Naar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 07:23:58 | Brief
 • 57 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 Nr. 560 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:38:46 | Brief
 • 58 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief inzake Nationale Energieverkenning 2017
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid F BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 oktober 2017 Mede namens de Minister van Binnenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:18:11 | Brief
 • 59 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Nationale Energieverkenning 2017
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 559 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 oktober 2017 Mede namens de Minister van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-10-2017 08:11:22 | Brief
 • 60 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Uitstel beantwoording vragen van de commissie over de[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 558 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2017 Hierbij bericht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-10-2017 07:52:37 | Brief
 • 61 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op aanvullende ingebrekestelling richtlijn energieprestatie[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 557 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-09-2017 07:45:06 | Brief
 • 62 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Agnes Mulder c.s.[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 556 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2017 Op 20 juni jl. heeft het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-09-2017 07:27:15 | Brief
 • 63 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Toezeggingen over biobrandstoffen
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 555 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 augustus 2017 Met deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-08-2017 09:48:02 | Brief
 • 64 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Toezeggingen over biobrandstoffen
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 555 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 augustus 2017 Met deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-08-2017 09:48:01 | Brief
 • 65 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Uitstel beantwoording commissiebrief 'Uitvoering[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 554 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2017 Op 20 juni 2017 heeft het lid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-07-2017 09:11:37 | Brief
 • 66 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Uitstel beantwoording commissiebrief 'Uitvoering[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 554 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2017 Op 20 juni 2017 heeft het lid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-07-2017 09:11:36 | Brief
 • 67 Duurzame ontwikkeling en beleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 553 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juli 2017 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-07-2017 09:10:08 | Verslag
 • 68 Duurzame ontwikkeling en beleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 553 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juli 2017 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-07-2017 09:06:43 | Verslag
 • 69 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Voortgang van het programma DuurzaamDoor 2017-2020
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 33 043 Groene economische groei in Nederland (Green Deal) Nr. 552 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 09:02:05 | Brief
 • 70 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Voortgang van het programma DuurzaamDoor 2017-2020
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 33 043 Groene economische groei in Nederland (Green Deal) Nr. 552 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-07-2017 08:55:16 | Brief
 • 71 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Jaarrapportage hernieuwbare energie vervoer 2016
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 550 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2017 Hierbij stuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-07-2017 08:36:08 | Brief
 • 72 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Jaarrapportage hernieuwbare energie vervoer 2016
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 550 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2017 Hierbij stuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-07-2017 08:31:03 | Brief
 • 73 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 551 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 30 juni 2017. De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-06-2017 08:38:41 | Brief
 • 74 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 551 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 30 juni 2017. De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-06-2017 08:38:40 | Brief
 • 75 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Aanvullende ingebrekestelling richtlijn energieprestatie[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 549 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juni 2017 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-06-2017 08:06:29 | Brief
 • 76 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Stand van zaken met betrekking tot diverse moties en[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 548 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juni 2017 Met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-06-2017 08:02:05 | Brief
 • 77 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Aanvullende ingebrekestelling richtlijn energieprestatie[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 549 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juni 2017 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-06-2017 08:00:33 | Brief
 • 78 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Stand van zaken met betrekking tot diverse moties en[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 548 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juni 2017 Met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-06-2017 07:55:15 | Brief
 • 79 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie op het bericht van de Inspectie[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 547 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2017 De algemene [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-05-2017 07:12:32 | Brief
 • 80 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie op het bericht van de Inspectie[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 547 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2017 De algemene [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-05-2017 07:04:59 | Brief
 • 81 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 546 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2017 Het verheugt mij uw Kamer te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2017 07:04:36 | Brief
 • 82 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 546 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2017 Het verheugt mij uw Kamer te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-05-2017 06:54:38 | Brief
 • 83 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Duurzaamheidsverslag van het ministerie van IenM
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 545 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2017 Hierbij bied ik u, mede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2017 06:48:38 | Brief
 • 84 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Duurzaamheidsverslag van het ministerie van IenM
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 545 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2017 Hierbij bied ik u, mede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2017 06:48:38 | Brief
 • 85 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017 en energiebesparing[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 544 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2017 De vaste commissie voor Economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2017 06:20:08 | Brief
 • 86 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017 en energiebesparing[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 544 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2017 De vaste commissie voor Economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2017 06:17:31 | Brief
 • 87 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Oceanennotitie
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 543 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2017 Hierbij bied ik u, mede namens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-04-2017 06:18:42 | Brief
 • 88 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Oceanennotitie
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 543 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2017 Hierbij bied ik u, mede namens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-04-2017 06:15:17 | Brief
 • 89 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 542 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 april 2017 Hierbij stuur ik uw Kamer, mede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-04-2017 05:52:36 | Brief
 • 90 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2017
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 542 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 april 2017 Hierbij stuur ik uw Kamer, mede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-04-2017 05:49:52 | Brief
 • 91 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op moties inzake biobrandstoffen
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 541 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 maart 2017 Op 23 februari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-03-2017 05:46:01 | Brief
 • 92 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op moties inzake biobrandstoffen
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 541 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 maart 2017 Op 23 februari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-03-2017 05:41:20 | Brief
 • 93 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op motie van het lid Voortman over instelling[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 540 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 februari 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-02-2017 05:07:28 | Brief
 • 94 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Reactie op motie van het lid Voortman over instelling[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 540 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 februari 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-02-2017 05:01:34 | Brief
 • 95 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Impact van de import van palmolie op ontbossing en de[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 539 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-02-2017 05:08:41 | Brief
 • 96 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Impact van de import van palmolie op ontbossing en de[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 539 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-02-2017 05:02:34 | Brief
 • 97 Duurzame ontwikkeling en beleid; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 537 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 529 Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-02-2017 05:01:13 | Motie
 • 98 Duurzame ontwikkeling en beleid; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Remco Dijkstra[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 535 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 525 Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-02-2017 05:01:11 | Motie
 • 99 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 538 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2017 Hierbij informeer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-02-2017 04:56:10 | Brief
 • 100 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 538 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2017 Hierbij informeer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-02-2017 04:56:09 | Brief
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.