Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 24 items gevonden

 • [...] keuzedagen, aangezien zij dan hun terugreis of heel vroeg of pas na half zeven kunnen aanvangen? Kunt u uw antwoord toelichten? Hoe oordeelt u over de prijsverhoging, namelijk van €25,50 voor 7 keuzedagen (in [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] , Vereniging Eigen 1 -luis en woningcorporaties, Verzoekt de minister geen voorstel in behandeling te nemen van de Unie van Waterschappen als niet vooraf duidelijk is dat er een breed draagvlak en brede [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] , deelt u de zorg dat budgetten verschuiven van oost naar west door aanpassingen van het verdeelmodel en niet omdat gemeenten ander beleid voeren? In hoeverre is dit model dan nog betrouwbaar? Kunt u uw [...]
  www.tweedekamer.nl
  01-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] / document?id=e4d4993b-7728-4634-af4b-01f60a4cca2e&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Brenk.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 765 MOTIE [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] %20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 Nr. 47 [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] , op de plaats waar nu Schiphol is gesitueerd; Constaterende dat een vliegveld op een nieuw aan te leggen eiland in de Noordzee, ook interessante kansen kan bieden op het terrein van onder andere [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] =e25aa987-2bdf-4e8d-a223-cda605dc8496&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Brenk%20en%20Stoffer.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2019-2020 35 300 XII Nr. 46 2 Vaststelling van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] onaanvaardbare of op zijn minst hoogst onwenselijke trend wordt gezet? 5.    Wat is volgens de meest recente cijfers de omvang van het pensioenkapitaal van PME en PMT (apart en bij elkaar opgeteld)? 6.    Wat is [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] / document?id=304896f5-9bba-4d14-8f55-1b9f40956f80&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Brenk%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] expertise, alsmede begeleiding naar en tijdens werk via sociale ontwikkelbedruven binnen haar mogelijkheden te bevorderen, zodat meer mensen met een arbeidsbeperking die nu nog aan de kant staan, aan een [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr 359 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Voorgesteld 24 september 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat werk gezond [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] er in de groep 60 tot 64-jarigen een lichte piek in het aandeel armen is?   3. Welke maatregelen neemt u en wilt u nemen om de armoede binnen deze groep terug te dringen? Bent u bereid om gelden vrij [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] VNG na te gaan of en zo ja hoe 'open hinng' de kans op werk kan vergroten voor mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, en gaat over tot de orde van de dag, Van Brenk L-1ei -6,1"be (j [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] kwaliteit van leven en dat alle Nederlanders ook ervaren dat het beter gaat? 10. Wat gaat u doen met het advies van de directeur van het SCP om niet alleen of vooral naar koopkrachtcijfers te kijken, maar ook [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] / downloads/ document?id=71189860-bcee-4e58-acd3-c638bc76d991&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Brenk%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018 2019 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018 2019 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr 488 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging Constaterende dat 'we met z n allen een [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] -615edb846ab1&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Brenk%20en%20Remco%20Dijkstra.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018 2019 27 625 Waterbeleid Nr 477 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN REMCO [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] sociale partners en het veld een brede en integrale aanpak te ontwikkelen zodat 'simpel switchen' tussen uitkering en werk ook voor ouderen beter mogelijk wordt, en het in dienst nemen van 55 -plussers voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] ) Plenair debat14:00 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=f523f44c-b2dc-44e9-b276-8d0106564e48&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Brenk%20.pdf TWEEDE KAMER DER [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] 2 Vergaderjaar 2018 2019 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr 927 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK Voorgesteld 4 september 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat een vast minimum zzp-tarief van C [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-09-2019 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.