Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 25 items gevonden

 • [...] %98Misdaadregistratie%20loopt%20vast%E2%80%99%20.docx [bookmark: _GoBack]2019Z24803 (ingezonden 11 december 2019) Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] besloten heeft dat de heer A.R. een nacht ingesloten werd om de dag daarna gehoord te worden?   12. Klopt het dat de rapportage van het VIK zowel de basis is geweest voor de tuchtrechtelijke zaak tegen de [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] %29%20.doc 2019Z24640 Mondelinge vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het kopen van zwaar illegaal vuurwerk (Gelderlander.nl, 7 december 2019) (ingezonden 10 [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-12-2019 00:00:00 | Mondelinge vragen
 • [...] waaronder het Koninkrijk der Nederlanden door de Raad van Europa is geplaatst? Kunt u aangeven hoe dit traject loopt?   5. Wordt door enig gerecht in Caribisch Nederland dan wel op Aruba, Curaçao of Sint [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] :/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=ae4cf8bf-24e0-4c19-9497-6cc79f3edc15&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Dam%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 300 VI Vaststelling van [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] ) omvat, doch slechts met één regel daarin is opgenomen, Gelet op de adviezen van de Algemene Rekenkamer en de Raad van State, Verzoekt de regering om het hoofdstuk politie in de begroting J&V 2021 uit te [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] :/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=f53dcc04-bce7-4b08-bbb9-e3356a44522a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Dam%20%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 300 VI Vaststelling van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] -a21e62e139bf&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Dam%20c.s.%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 583 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] %20Apeldoorn%2C%20maar%20Raad%20van%20State%20twijfelt%E2%80%99%20.doc 2019Z21961 Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de ministers voor Milieu en Wonen en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Kabinet [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] verplichtingen die bij dit lidmaatschap horen? (2) 4. Kunt u kort uiteenzetten wat de LGO-status (Landen en Gebieden Overzee) van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten inhoudt? In welk juridisch verband heeft [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] gebruik maakt van een instrument als de e-screener en dat het enige land in Europa waar wél zo n instrument is toegepast (Finland) daar na een jaar al weer mee op is gehouden?   13) Kunt u aangeven hoe [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] voorkomen dat in de rechtspraktijk toch nog primair een delict als moord of doodslag ten laste wordt gelegd, met daar als (meer) subsidiair feit onder dit nieuwe strafbare feit. Middels dit amendement wordt [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-10-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] tenlasteleggingen op zitting te voegen, maar de bepaling van artikel 68 Wetboek van Strafrecht (ne bis in idem) in combinatie met regels rond de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie zullen bijdragen aan de [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-10-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] -4a85-ac45-147f9cd502ab&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Dam%20en%20Groothuizen%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 34 641 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] -47d4-998a-ff78c292a821&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Dam%20en%20Groothuizen%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 34 641 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] programma is gestart in 2017 en dat het programma bedoeld was om divers talent binnen een termijn van 1 tot 3 jaar zich versneld door te laten ontwikkelen naar de strategische top van de politie? Kunt u [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] %20Dam%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 35 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Konmkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 Nr 23 MOTIE VAN [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 35 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Konmkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 Nr 21 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C S Voorgesteld [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 Nr 22 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C S Voorgesteld 10 oktober 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat er ernstige [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] =Angst%20onder%20strafrechtadvocaten%20na%20de%20moord%20op%20Derk%20Wiersum%20%28Twitter%20Nieuwsuur%2C%204%20oktober%202019%29%20.doc 2019Z19070 Mondelinge vragen het lid Van Dam (CDA) aan de minister [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-10-2019 00:00:00 | Mondelinge vragen
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.