Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 22 items gevonden

 • [...] het, zoals door Rover wordt gesteld, dat het maar een zeer kleine groep reizigers is die frequent in de middagspits reist? 2) 6. Kunt u verder, ook onderbouwd met cijfers, aangeven hoeveel reizigers er [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over WAO-aanvullingsprogramma s (ingezonden 7 november 2019)   1. Bent u bekend met zogenaamde Wet op de [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] steeds niet op orde zijn? Waarom zijn deze vestigingen van Kidsplus niet al lang gesloten? Maakt u zich ook zorgen over de veiligheid van de kinderen bij deze kinderopvangorganisatie? 3. Hoe kan het zo [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] een functie met een vergelijkbaar salaris (160% WML), omvang per week (20 uur), en loonwaarde (50%)?   5 Indien de persoon uit de eerste casus na invoering van de voorgestelde regeling zijn of haar baan [...]
  www.tweedekamer.nl
  31-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] waarborgt, de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, wederom wordt uitgesteld, terwijl de wet al in 2017 werd aangenomen?   4. Waarom slaat niemand met de vuist op tafel om aan te geven dat het respecteren van [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] oktober 2019) 1. Bent u bekend met het bericht ‘Uitzendkracht komt amper rond ? 1) 2. Kunt u zich voorstellen dat het veel onzekerheid geeft om elke maand niet te weten of je voldoende inkomsten hebt voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Verzekeraar MSC Zoe weigert vervolgschade te betalen Download DownloadIndieners IndienerGijs van Dijk, Kamerlid Partij van de Arbeid Gericht aanC. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] het bericht ‘Emmen boos op het Rijk vanwege nieuwe tegenvaller van 2,8 miljoen ? (1)   2. Wat vindt u ervan dat de gemeente Emmen niet tijdig is geïnformeerd over een korting van bijna 3 mln. euro op [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] %20werknemers%20onder%20de%20doelgroep%20banenafspraak%20en%20beschut%20werk.pdf TWFEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 35 074 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] beneden de armoedegrens?   9.       Wanneer gaat u over tot het maken van een onderscheid tussen mensen die niet kunnen betalen en niet willen betalen? Bent u van mening dat het onzinnig is om boetes op te [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] -4f40-9bb8-df3ad1c72b63&title=Motie%20van%20de%20leden%20Gijs%20van%20Dijk%20en%20Van%20Kent.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr 358 MOTIE VAN DE [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] %20veiligheid%20Chemelot%20.doc 2019Z17807 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister Infrastructuur en Waterstaat over meer vaart maken met veiligheid Chemelot (ingezonden 24 september 2019) 1 [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] er ieder jaar meer dan 4 000 mensen vroegtijdig sterven door een ongeluk of door werkgerelateerde ziekte constaterende dat de ziekmakende werkplek geheel buiten beeld blijft bij de Inspectie SZW omdat [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] bekend met de wens vanuit de Wadden om het aantal auto s en vrachtauto s op de eilanden terug te dringen? Bent u daarom sowieso van plan om aan de slag te gaan met een extra aparte en snellere verbinding [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] -6152527cb87b&title=De%20berichten%20dat%20er%20opnieuw%20chroom-6%20is%20gevonden%20op%20trams%20in%20Amsterdam%20en%20Utrecht%20.pdf Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] volksgezondheid zou moeten vergoeden? Zo nee, waarom niet? Vraag 6 Is het bij u bekend dat grond die vervuild is met GenX op dit moment niet vervoerd kan worden door het ontbreken van landelijke normen daarvoor? kv [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] internationaal aanbestedingsrecht Manunza stelt, het mogelijk is om in aanbestedingen aanvullende eisen te stellen ten behoeve van werknemers? Zo ja, gaat u dan aan Schiphol NV laten weten dat het zich niet achter [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] pensioenstelsel Nr 491 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C S Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat je zeker wilt zijn van een ontspannen oude dag constaterende dat er op dit [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] 933 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C S Voorgesteld 4 september 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat als je ziek bent of geen werk hebt je bescherming wilt hebben thans overwegende dat [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] / downloads/ document?id=8bc3be8e-0b9a-4773-86dd-bb70eb5c8e47&title=Motie%20van%20het%20lid%20Gijs%20van%20Dijk%20c.s.%20.pdf ) TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018 2019 29 544 Arbeidsmarktbeleid [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-09-2019 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.