Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 18 items gevonden

 • 1 De registratie van een levenloos geboren kind na een abortus
  [...] bevolkingsregister ?1 Vraag 2 Wat is uw reactie op het bericht dat een moeder haar levenloos geboren kind na een abortus heeft ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Was ten tijde van de voorbereiding van [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-04-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 2 Motie van de leden Dik-Faber en Arno Rutte over de informatievoorziening aan patiënten [...]
  [...] GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen PVV 20 Activiteiten 11-04-2019 VAO Acute zorg/ ambulance zorg (AO d.d. 03/ 04)Plenair debat10:15 16-04-2019 [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-04-2019 00:00:00 | Motie
 • 3 Motie van de leden Dik-Faber en Arno Rutte over afspraken en informatie over alternatieve [...]
  [...] ChristenUnie 5 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen PVV 20 SP 14 PvdD 5 50PLUS 4 Activiteiten 11-04-2019 VAO Acute zorg/ ambulance zorg (AO d.d. 03/ 04)Plenair debat10:15 16-04-2019 StemmingenStemmingen15:00 Gerelateerde [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-04-2019 00:00:00 | Motie
 • 4 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een laagdrempelige toegang tot psychische zorg
  [...] informeren, kst-33529-599 ISSN 0921 - 7371 s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 33 529, nr. 599 1 en gaat over tot de orde van de dag. Dik-Faber Sienot Agnes Mulder Nijboer Beckerman Van der [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-04-2019 00:00:00 | Motie
 • 5 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het inbedden van het programma Eigen Initiatief [...]
  [...] MedeindienerMatthijs Sienot, Kamerlid Democraten 66 MedeindienerAgnes Mulder, Kamerlid Christen-Democratisch Appèl 2 april 2019 33529-598 Motie Activiteiten 02-04-2019 VAO Mijnbouw/ Groningen (AO d.d. 21/ 03)Plenair [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-04-2019 00:00:00 | Motie
 • 6 Motie van het lid Dik-Faber over de instelling van een Huurteam door gemeenten
  [...] Aangenomen met handopsteken detail stemming Voor VVD 33 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 Tegen PVV 20 FvD 2 Activiteiten 27-03-2019 Wet maatregelen [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-03-2019 00:00:00 | Motie
 • 7 De rietteelt en rietsnijders in Nederland, in het bijzonder nationaal park de Weerribben-Wieden
  [...] bijzonder in nationaal park de Weerribben-Wieden (ingezonden 19 maart 2019). Vraag 1 Bent u op de hoogte van de onrust die is ontstaan onder de rietsnijders in met name de Weerribben nu er nog geen afspraken [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-03-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 8 Motie van de leden Dik-Faber en Ronnes over het differentiëren van de overdrachtsbelasting
  [...] maart 2019 32847-497 Motie Activiteiten 13-03-2019 Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggersPlenair debat19:45 19-03-2019 StemmingenStemmingen15:00 [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-03-2019 00:00:00 | Motie
 • 9 Motie van het lid Dik-Faber over het wegnemen van juridische belemmeringen voor gemeenten [...]
  [...] maart 2019 32847-498 Motie Stemmingsuitslag Aangenomen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen VVD 33 [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-03-2019 00:00:00 | Motie
 • 10 Motie van het lid Dik-Faber over een starterstoolkit
  [...] handopsteken detail stemming Voor VVD 33 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 Tegen PVV 20 FvD 2 Activiteiten 13-03-2019 VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 06 [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-03-2019 00:00:00 | Motie
 • 11 Motie van het lid Dik-Faber over een cap van 25% op het aandeel WOZ in de WWS
  [...] nog dit jaar een cap op het aandeel WOZ in de WWS van 25% uit te werken en te implementeren, en gaat over tot de orde van de dag. Dik-Faber kst-32847-485 ISSN 0921 - 7371 s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-03-2019 00:00:00 | Motie
 • 12 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over uitbreiden van de regeling met andere groepen [...]
  [...] MedeindienerJoba van den Berg, Kamerlid CDA MedeindienerRens Raemakers, Kamerlid D66 12 maart 2019 25295-63 Motie Activiteiten 12-03-2019 Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiëntenPlenair debat19:00 [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-03-2019 00:00:00 | Motie
 • 13 Motie van de leden Dik-Faber en Segers over stimuleren van transmurale samenwerking [...]
  [...] doel dat geestelijk verzorgers die in de thuissituatie werken ook zo veel mogelijk beschikbaar zijn voor instel- lingen in dezelfde regio, en gaat over tot de orde van de dag. Dik-Faber Segers kst-31765 [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-03-2019 00:00:00 | Motie
 • 14 Motie van de leden Dik-Faber en Segers over kleinschalige woonvormen voor ouderen
  [...] Vergaderjaar 2018–2019 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 377 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SEGERS Voorgesteld 7 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet tot doel heeft om meer [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-03-2019 00:00:00 | Motie
 • 15 Motie van de leden Dik-Faber en Segers over de ondersteuning van mantelzorgers
  [...] ChristenUnie 7 maart 2019 31765-376 Motie Stemmingsuitslag Aangenomen met handopsteken detail stemming Voor VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-03-2019 00:00:00 | Motie
 • 16 Het rapport 'Circulaire economie in kaart' van het Planbureau voor de Leefomgeving
  [...] , terwijl juist bij deze innovaties het grondstoffenverbruik sterker vermindert? Bent u van plan uw beleid aan te passen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke concrete maatregelen gaat u op dit gebied dan nemen [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-03-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 17 De situatie van donorkinderen
  [...] eventuele rol van de donor? Zo ja, hoe wilt u hierin voorzien? 1 Kamerstuk 30 486, nr. 16 kv-tk-2019Z04104 s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, Vragen 1 Vraag 6 In hoeverre worden [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-03-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 18 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een transitiepad uitwerken voor kotters voorzien [...]
  [...] Staatkundig Gereformeerde Partij 21 februari 2019 32201-103 Motie Stemmingsuitslag Aangenomen met handopsteken detail stemming Voor VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 SP 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 50PLUS 4 SGP 3 FvD 2 [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-02-2019 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.