Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 29 items gevonden

 • [...] debat16:40 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=7bba9e01-4494-4a6c-b172-311fd52a8369&title=Motie%20van%20het%20lid%20Futselaar%20.pdf 33835-152 13 februari 2020 [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] uitkomsten werd stopgezet door opdrachtgever Monsanto?   6 Wat zegt dit volgens u over de motieven van Monsanto?   7 Bent u bereid om bij TNO te informeren naar de resultaten van deze studie en de motivatie [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Motie van het lid Futselaar c.s. Download DownloadIndieners IndienerFrank Futselaar, Kamerlid Socialistische Partij MedeindienerKirsten van den Hul, Kamerlid Partij van de Arbeid MedeindienerLisa [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van het lid Futselaar Download DownloadIndieners IndienerFrank Futselaar, Kamerlid Socialistische Partij 4 februari 2020 29696-8 Motie Activiteiten 04-02-2020 Debat over de groeibrief van het [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] meer vergast of in de shredder in Frankrijk ? 1)   2 Hoe kijkt u aan tegen het besluit van het Franse ministerie om het vergassen of versnipperen van kuikens per 2021 te verbieden?   3 Kunt u de Kamer op [...]
  www.tweedekamer.nl
  31-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] %20varkensslachterijen%20%28Rtlnieuws.nl%2C%2017%20januari%202020%29%20.doc 2020Z00785 Mondelinge vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij afwezigheid van de minister van [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-01-2020 00:00:00 | Mondelinge vragen
 • [...] ? 4. Wat is de reden dat uw ministerie heeft geweigerd om antwoord te geven op de vragen van de Gelderlander? 5. Waarom is de Kamer niet geïnformeerd over deze misstanden? 6. Is u bekend hoe deze fouten [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] verleden is beboet?   4 Hoe rijmt u de ambities van de betreffende veehouder met de in 2017 aangenomen motie-Futselaar/ Arissen waarin wordt voorgesteld om een Europese zwarte lijst op te stellen voor houders [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] -84a7916b17e6&title=Motie%20van%20de%20leden%20Futselaar%20en%20Bromet%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] heeft het Engels als voertaal op de UT?   5) Deelt u de mening dat dit een drempel kan opwerpen voor Nederlandstalige studenten? Kunt u dit toelichten?   1) Tubantia, 12 december 2019, 'Vanaf 1 januari [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-12-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] %2035282-51%20t.v.v.%2012%20over%20toestemming%20achteraf%20op%20de%20capaciteitsfixus.docx TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-12-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] niet voldoen aan de geldende dierenwelzijnsnormen? Zo ja, wat gaat u eraan doen om te voorkomen dat deze praktijken doorgang kunnen vinden? 4 Bent u bereid om een overzicht te verschaffen van het aantal [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 28 973 Toekomst veehouderij Nr. 225 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 12 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat over [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 28 973 Toekomst veehouderij Nr. 226 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 12 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vraag [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] . landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/ 07)Plenair debat10:16 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=8dc8adc8-2104-43a9-b9ea-d937190ea4fd&title=Motie%20van%20het%20lid%20Futselaar.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] hoger onderwijs eindig is; Verzoekt de regering om met de VH en VSNU in gesprek te gaan om afspraken te maken om het actief werven van internationale studenten te beperken; En gaat over tot de orde van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] vaststelling, bedoeld in het tweede lid, zo spoedig mogelijk mee aan Onze Minister met vermelding van de beweegredenen die aan de vaststelling ten grondslag hebben gelegen en de procedure die is gevolgd om tot [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-12-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] / downloads/ document?id=54c91a38-b9d0-4ced-aaa1-83dbac710461&title=Motie%20van%20het%20lid%20Futselaar.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2019-2020 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 499 MOTIE [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] Vergaderjaar 2019-2020 33 576 Natuurbeleid Nr. 177 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 5 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de staat van ruim twee derde van de Natura -2000 [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-12-2019 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.