Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 46 items gevonden

 • 1 Misleidende reclame van e-sigaretten
  [...] 2018–2019, Vragen 1 Vraag 5 Wat is uw mening over het onderzoek van het Trimbos-instituut waaruit blijkt dat in 2017 méér scholieren van 12 tot en met 16 jaar wel eens een elektroni- sche sigaret of [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 2 De podcast 'Met 30 jaar zorg-ervaring terug naar school door de wet BIG 2'
  [...] De podcast 'Met 30 jaar zorg-ervaring terug naar school door de wet BIG 2' Download DownloadIndieners IndienerHenk van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij MedeindienerMaarten Hijink, Kamerlid [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 3 Het lager vaststellen van de maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit
  [...] en personeel in de wetenschap dat er in 2017 een onderschrijding op het ggz-budget was van € 300 miljoen?4 Vraag 6 Heeft de heer Valk een punt als hij stelt dat sinds 2017 er weer het nodige is [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 4 Het bericht dat de oud-bestuurders van PrivaZorg ruim 14 miljoen zorggeld uit de zorginstelling [...]
  [...] Het bericht dat de oud-bestuurders van PrivaZorg ruim 14 miljoen zorggeld uit de zorginstelling hebben gesluisd Download DownloadIndieners IndienerHenk van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 5 Het bericht dat Novartis gemanipuleerde data gebruikte
  [...] aanleiding om uit werkbaarheids- of veiligheidsoverwegingen deze therapie niet toe te laten? Kunt u uw antwoord toelichten? Vraag 4 Zal er een extra nauwkeurig proces te pas komen aan de goedkeuring van [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 6 Het vergoeden van stamceltherapie bij MS-patiënten
  [...] %20MS-pati%C3%ABnten%20.pdf Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z15594 Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 7 De opkomst van zorgbeveiligers en het hardnekkige fenomeen separatie in de geestelijke [...]
  [...] -instellingen op jaarbasis kwijt aan het inhuren van beveili- gers? Vraag 5 Bent u van mening dat beveiligers thuishoren in de ggz en zo ja, wat zou hun taakomschrijving moeten zijn? Zo nee, waarom niet? Vraag 6 [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 8 De uitspraak van de voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit dat een 0% groei van[...]
  [...] beschouwing nu er steeds meer patiëntenstop komen? Bent u niet bang dat als de 0% groei wordt volgehouden in 2022 dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid en kwaliteit van de ziekenhuiszorg?2 Vraag 3 Wat is [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 9 Het plaspillentekort
  [...] voor de 70.000 patiënten die afhankelijk zijn van dit medicijn en mogelijk met lege handen komen te staan? Vraag 6 Had uw plan voor grotere voorraden dit probleem kunnen voorkomen? Vraag 7 Hoe staat het [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 10 De patiëntenstop voor VGZ verzekerden vanaf 1 juli bij het Ikazia Ziekenhuis
  [...] Universiteit Nijmegen, die van oordeel is dat de VGZ alleen maar om puur financiële redenen de keuzevrijheid van patiënten aantast? 2) 7. Toont het feit dat al in juli mensen niet meer bij hun eigen ziekenhuis [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 11 Het bericht dat gemeenten bedden in de specialistische jeugdzorg gaan schrappen zonder [...]
  [...] garanderen zoals werd verzocht in de motie Hijink 3)? Zo nee, waarom niet?   6 Wat gaat u doen om te voorkomen dat de dreigende bezuiniging op de gespecialiseerde jeugdzorg in Noordoost-Brabant werkelijkheid [...]
  www.tweedekamer.nl
  31-07-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 12 Cordaan die verstandelijk beperkte cliënten een zwijgcontract liet tekenen
  [...] %20verstandelijk%20beperkte%20cli%C3%ABnten%20een%20zwijgcontract%20liet%20tekenen.docx [image: RO_VWS]Pagina 1 van 1 Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-07-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 13 Het bericht 'Overheid treedt niet op tegen illegale nicotinebom Juul'
  [...] Volksgezondheid, Welzijn en Sport 5 juli 2019 2019Z14682 Schriftelijke vragen Gerelateerde documenten Mededeling (uitstel antwoord) 17-07-2019Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Gerven over het bericht [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-07-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 14 Het bericht ‘Dringend gezocht: nieuwe medicijnen’
  [...] %20medicijnen%E2%80%99%20.pdf Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z14690 Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-07-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 15 Motie van het lid Van Gerven
  [...] : StemmingenStemmingen 04-07-2019 VAO Spoedzorg LUMC/ Bronovo (AO d.d. 26/ 06)Plenair debat11:00 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=0a4611da-5ad9-4251-bacd-292e96a7c128&title=Motie [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-07-2019 00:00:00 | Motie
 • 16 Motie van het lid Van Gerven over heropenen van de spoedeisende hulp in Bronovo
  [...] Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 SGP 3 Activiteiten 04-07-2019 Einde [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-07-2019 00:00:00 | Motie
 • 17 Motie van het lid Van Gerven over klokkenluiders
  [...] handopsteken detail stemming Voor VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Activiteiten 04-07-2019 Einde avondvergadering: StemmingenStemmingen02 [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-07-2019 00:00:00 | Motie
 • 18 Motie van het lid Van Gerven over voorkomen van bijbetaling voor Priadel
  [...] Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 SGP 3 Activiteiten 04-07-2019 Einde [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-07-2019 00:00:00 | Motie
 • 19 Motie van het lid Van Gerven over een uitgavenplafond voor paracetamol, vitaminen en[...]
  [...] -1003 Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 SGP 3 Activiteiten 04 [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-07-2019 00:00:00 | Motie
 • 20 Motie van het lid Van Gerven over opnemen van glucosesensoren in het basispakket
  [...] Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 SGP 3 Activiteiten 04-07-2019 Einde [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-07-2019 00:00:00 | Motie
 • 21 Motie van het lid Van Gerven over laten vervallen van de maximering van het aantal [...]
  [...] Socialistische Partij 4 juli 2019 33578-71 Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-07-2019 00:00:00 | Motie
 • 22 Motie van de leden Van Gerven en Sazias over een normconsult van 15 minuten bij de [...]
  [...] Sazias, Kamerlid 50PLUS 4 juli 2019 33578-72 Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-07-2019 00:00:00 | Motie
 • 23 Motie van het lid Van Gerven over de actiepunten van actiegroep Paramedie
  [...] Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 SGP 3 Activiteiten 04-07-2019 VAO Eerstelijnszorg (AO [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-07-2019 00:00:00 | Motie
 • 24 De prijsverhoging van Priadel
  [...] - immoreel, gevaarlijk en onacceptabel gedrag is? Zo ja, wat gaat u doen om dit gedrag tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Bent u bereid de therapietrouwheid van patiënten na deze stap van Essential [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-07-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 25 Amendement van de leden Van Gerven en Van Kooten-Arissen ter vervanging van nr. 20 [...]
  [...] PvdD 5 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 PvdA 9 ChristenUnie 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Activiteiten 02-07-2019 StemmingenStemmingen15:10 04-07-2019 Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten [...]
  www.tweedekamer.nl
  01-07-2019 00:00:00 | Amendement
 • 26 Amendement van de leden Van Gerven en Van Kooten-Arissen ter vervanging van nr. 21 [...]
  [...] 14 SP 14 PvdD 5 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 PvdA 9 ChristenUnie 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Activiteiten 02-07-2019 StemmingenStemmingen15:10 04-07-2019 Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over [...]
  www.tweedekamer.nl
  01-07-2019 00:00:00 | Amendement
 • 27 Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven 35137-19 ter vervanging van nr. 11[...]
  [...] van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij 27 juni 2019 35137-19 Amendement Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-06-2019 00:00:00 | Amendement
 • 28 Motie van het lid Van Gerven over Deense normen betrekken bij het onderzoek naar laagfrequent [...]
  [...] 35054-11 Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 ChristenUnie 5 Activiteiten [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-06-2019 00:00:00 | Motie
 • 29 Amendement van het lid Van Gerven 34985-21 over een verbod op jacht in natuurgebieden
  [...] %20lid%20Van%20Gerven%2034985-21%20over%20een%20verbod%20op%20jacht%20in%20natuurgebieden.doc TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 34 985 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-06-2019 00:00:00 | Amendement
 • 30 Amendement van het lid Van Gerven 34985-20 over een verbod op drukken en drijven
  [...] %20Gerven%2034985-20%20over%20een%20verbod%20op%20drukken%20en%20drijven.doc TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 34 985 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-06-2019 00:00:00 | Amendement
 • 31 Motie van het lid Van Gerven over het vergoeden van zware paracetamol, vitaminen en [...]
  [...] Socialistische Partij 26 juni 2019 35137-15 Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-06-2019 00:00:00 | Motie
 • 32 Motie van het lid Van Gerven over de instructieregels voor de provinciale NNN-toets [...]
  [...] Motie van het lid Van Gerven over de instructieregels voor de provinciale NNN-toets aanpassen Download DownloadIndieners IndienerHenk van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij 26 juni 2019 34985-44 [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-06-2019 00:00:00 | Motie
 • 33 Het bericht ‘Personeel spoedeisende hulp LUMC: patiëntenzorg in gevaar’
  [...] Medische Zorg 20 juni 2019 2019Z12797 Schriftelijke vragen Gerelateerde documenten Antwoord schriftelijke vragen 04-07-2019Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht ‘Personeel spoedeisende [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-06-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 34 De voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Aanvullingswet Grondeigendom
  [...] , minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 19 juni 2019 2019Z12597 Schriftelijke vragen Gerelateerde documenten Antwoord schriftelijke vragen 05-07-2019Antwoord op vragen van het lid Van Gerven [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-06-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 35 Voorwaardelijke toelating van Spinraza tot het basispakket
  [...] Voorwaardelijke toelating van Spinraza tot het basispakket Download DownloadIndieners IndienerHenk van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij Gericht aanB.J. Bruins, minister voor Medische Zorg 19 [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-06-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 36 Motie van het lid Van Gerven over afspraken over het tegengaan van perverse financiële [...]
  [...] -579 Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 SP 14 PvdD 5 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 50PLUS 4 SGP 3 Activiteiten 18 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-06-2019 00:00:00 | Motie
 • 37 Motie van het lid Van Gerven over optreden van de NZa bij budgetplafonds voor transgenderzorg
  [...] Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 Tegen VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 SGP 3 FvD 2 Activiteiten 18-06 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-06-2019 00:00:00 | Motie
 • 38 Motie van het lid Van Gerven over een onafhankelijke prijswaakhond voor dure geneesmiddelen
  [...] Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 50PLUS 4 SGP 3 Activiteiten 18-06 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-06-2019 00:00:00 | Motie
 • 39 Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven 35137-11 t.v.v. nr. 9 over de maximumprijs [...]
  [...] AMENDEMENT VAN HET LID van gerven TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 17 juni 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. De aanhef [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-06-2019 00:00:00 | Amendement
 • 40 Het bericht ‘St. Antonius stopt met bevallingen in Nieuwegein, moeders moeten uitwijken [...]
  [...] Het bericht ‘St. Antonius stopt met bevallingen in Nieuwegein, moeders moeten uitwijken naar Utrecht Download DownloadIndieners IndienerHenk van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij Gericht aanB.J [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-06-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 41 Medische crowdfundingsacties
  [...] Schriftelijke vragen Gerelateerde documenten Antwoord schriftelijke vragen 04-07-2019Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over medische crowdfundingsacties Indiener: B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-06-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 42 De petitie ‘De glucosesensor is geen gadget, maar bittere noodzaak’
  [...] Zorg 7 juni 2019 2019Z11592 Schriftelijke vragen Gerelateerde documenten Antwoord schriftelijke vragen 25-06-2019Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over de petitie ‘De glucosesensor is geen gadget [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-06-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 43 Amendement van het lid Van Gerven over de maximumprijs baseren op het referentieland [...]
  [...] Amendement van het lid Van Gerven over de maximumprijs baseren op het referentieland met de laagste prijs Download DownloadIndieners IndienerHenk van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij 4 juni [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-06-2019 00:00:00 | Amendement
 • 44 Het bericht ‘Wereld niet roken dag: de rampzalige rookcultuur bij Defensie’.
  [...] Het bericht ‘Wereld niet roken dag: de rampzalige rookcultuur bij Defensie . Download DownloadIndieners IndienerHenk van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij Gericht aanB. Visser, staatssecretaris [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-06-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 45 Motie van het lid Van Gerven over een volwaardig ziekenhuis in Bergen op Zoom
  [...] Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 SGP 3 Activiteiten 28-05-2019 VAO Stand van [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-05-2019 00:00:00 | Motie
 • 46 Motie van het lid Van Gerven over een dreigend faillissement van een ziekenhuis melden [...]
  [...] 31016-220 Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 50PLUS 4 Activiteiten [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-05-2019 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.