Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 33 items gevonden

 • [...] ?   3. Vindt u het acceptabel dat de betrokken zaken lang niet altijd gehoor gaven aan de verzoeken van de NVWA om bepaalde gegevens? Zou volgens u de NVWA de bevoegdheid moeten krijgen om medewerking af [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] =6963be86-7bf4-4673-b6ff-031e9508cdc3&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Gerven%20en%20La%C3%A7in%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 34 864 Wijziging van de Omgevingswet en [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] %20Gerven.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 34 864 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] / downloads/ document?id=fae2b3ca-ee9d-4d3e-8b99-3e5295ed8523&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Gerven%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 34 682 Nationale Omgevingsvisie Nr. 39 [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] / downloads/ document?id=435ef33c-c3de-485b-9992-3c5ac74c09b8&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Gerven.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 34 682 Nationale Omgevingsvisie Nr. 38 [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] / downloads/ document?id=c41a7902-8089-441a-bce3-02768c23474b&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Gerven%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 34 682 Nationale Omgevingsvisie Nr. 40 [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] ?   3. Was het voornemen tot het sluiten van deze afdelingen u al bekend? Zo ja, hoe was uw reactie hierop? Zo nee, bent u van mening dat u hierover al eerder geïnformeerd had moeten worden?   4. Wat zijn [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-12-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Motie van het lid Van GervenDownload DownloadIndieners IndienerHenk van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij 4 december 2019 31016-261 Motie Activiteiten 04-12-2019 VSO Toekomstverkenning zorg in [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van het lid Van GervenDownload DownloadIndieners IndienerHenk van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij 4 december 2019 29477-631 Motie [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van het lid Van GervenDownload DownloadIndieners IndienerHenk van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij 4 december 2019 29247-300 Motie Activiteiten 04-12-2019 VAO Ambulancezorg/ Acute zorg (AO [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van het lid Van Gerven Download DownloadIndieners IndienerHenk van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij 4 december 2019 29247-301 Motie Activiteiten 04-12-2019 VAO Ambulancezorg/ Acute zorg [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] 29247-302 Motie Activiteiten 04-12-2019 VAO Ambulancezorg/ Acute zorg (AO d.d. 03/ 10)Plenair debat20:00 [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van het lid Van GervenDownload DownloadIndieners IndienerHenk van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij 4 december 2019 29447-55 Motie Activiteiten 04-12-2019 VSO Bloedvoorziening (29447, nr [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van de leden Van Gerven en Van den BergDownload DownloadIndieners IndienerHenk van Gerven, Kamerlid Socialistische Partij MedeindienerJoba van den Berg, Kamerlid Christen-Democratisch Appèl 4 [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] 7 jaar geleden werd gestart met het fuseringsproces? Is dit standpunt veranderd? Zo ja, waarom?   6. Deelt u de mening van DSW dat deze voorgenomen fusie alleen maar leidt tot ‘problemen, gedoe en [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-12-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] die naar aanleiding van de NIOD-rapporten uit 2005 en 2006 een finaal oordeel velt over de wijze waarop de Nederlandse Staat het rechtsherstel van de Indische gemeenschap in Nederland vorm zou moeten [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] geen of niet volledig salar is kregen uitbetaald; spreekt uit dat ook de levende weduwen voor deze Uitker ingsregeling Backpay in aanmerking horen te komen, en gaat over tot de orde van de dag. Van [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] bij het RIVM? Kunt u daarbij ook aangeven welke afspraken er specifiek zijn gemaakt in het kader van de voorbereidingen op de internationale COP9 conferentie over tabaksontmoediging die volgend jaar in [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] periode van een sterke daling van het aantal baby s dat sterft rond de geboorte in ons land, er volgens de laatste cijfers sprake is van een lichte stijging? 3. Ziet u, net als de samenwerkende organisaties [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] %20beter%21%E2%80%99%20.doc 2019Z21618 Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Operatienormen: dat moet beter! . (ingezonden 8 november 2019)     1. Wat is uw [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.