Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 25 items gevonden

 • [...] Motie van het lid Groothuizen Download DownloadIndieners IndienerMaarten Groothuizen, Kamerlid Democraten 66 20 februari 2020 28844-200 Motie Activiteiten 20-02-2020 VAO Rapport van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Algoritmische analyse van vonnissen Download DownloadIndieners IndienerMaarten Groothuizen, Kamerlid Democraten 66 Gericht aanS. Dekker, minister voor Rechtsbescherming 18 februari 2020 2020Z03232 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] ? Zo ja, heeft u al concrete acties hiervoor op de agenda staan? Zo nee, waarom niet?   1) Financieel Dagblad, 25 januari 2020, 'Justitie laat het bedrijfsleven lelijk in de steek bij corruptiezaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] :/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=ff1e44aa-e9c9-4df5-9f3b-1b6adc642606&title=De%20situatie%20in%20Kameroen%20.docx [bookmark: _GoBack]2020Z02880 (ingezonden 13 februari 2020) Vragen van het lid Groothuizen (D66 [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] De mogelijke schikking met ShellDownload DownloadIndieners IndienerMaarten Groothuizen, Kamerlid Democraten 66 MedeindienerJoost Sneller, Kamerlid Democraten 66 Gericht aanF.B.J. Grapperhaus [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] kadaster 1) maar dat deze weg complex is, omdat dit slechts mogelijk is via de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid of via het Stelsel Bewaken en Beveiligen? Zo nee, hoe zit het dan? 4. Deelt u de [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] De beïnvloeding van rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Nos.nl, 28 januari 2020) Download DownloadIndieners IndienerMaarten Groothuizen, Kamerlid Democraten 66 Gericht aanF.B.J [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-01-2020 00:00:00 | Mondelinge vragen
 • [...] Amendement van het lid Groothuizen c.s. 35079-12 over snellere doorlooptijden in de civiele procedure Download DownloadIndieners IndienerMaarten Groothuizen, Kamerlid Democraten 66 [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-01-2020 00:00:00 | Amendement
 • [...] Amendement van het lid Groothuizen c.s. 35079-13 over een evaluatie na vijf jaarDownload DownloadIndieners IndienerMaarten Groothuizen, Kamerlid Democraten 66 MedeindienerKathalijne Buitenweg [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-01-2020 00:00:00 | Amendement
 • [...] Amendement van het lid Groothuizen c.s. 35079-15 over instemming van het College van Procureurs-Generaal bij het verbieden van een rechtspersoon Download DownloadIndieners IndienerMaarten Groothuizen [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-01-2020 00:00:00 | Amendement
 • [...] Amendement van het lid Groothuizen c.s. 35079-14 over een horizonbepaling met voorhangDownload DownloadIndieners IndienerMaarten Groothuizen, Kamerlid Democraten 66 MedeindienerKathalijne Buitenweg [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-01-2020 00:00:00 | Amendement
 • [...] maanden) 23 uur per dag vast te houden in een zeer sobere slaapzaal met enkel wat stapelbedden? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid hier iets aan te doen en de autoriteiten van Curaçao hierop aan te [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] diersoorten in de natuur en is er reden tot zorg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?   4 Beschouwt u de kat als inheems in de zin van de Richtlijn 92/ 43/ EEG (Habitatrichtlijn)? Zo ja, waarom [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] zomaar kunnen verdwijnen? Waarom wordt het systeem van Amber Alert niet ingezet voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV s)? Is dit wel eens overwogen? Deelt u de mening dat het goed zou zijn te [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Het bericht ‘Tolken en vertalers staken ‘totdat de minister met ons in gesprek gaat Download DownloadIndieners IndienerMaarten Groothuizen, Kamerlid Democraten 66 Gericht aanF.B.J. Grapperhaus [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Het bericht ‘Afwijzing vordering TUL in 2 strafzaken Download DownloadIndieners IndienerMaarten Groothuizen, Kamerlid Democraten 66 MedeindienerMichiel van Nispen, Kamerlid Socialistische Partij [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] regels”? 1) Deelt u de mening dat het asielrecht uit heel veel regels bestaat, bijvoorbeeld om te bepalen of iemand wel of geen recht heeft op asiel? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot uw uitspraak genoemd [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] zittingslocaties, de Bunker in Amsterdam en het Justitieel Complex Schiphol, al vrijwel vol zitten voor komend jaar? Wat is uw reactie hierop?    3 Bent u het eens met de uitspraak van Henk Naves, voorzitter van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Koninkrijk? 5) Bent u bereid hier een formele reactie op te geven en een afschrift hiervan naar de Tweede Kamer te sturen? 10 Kunt u uitleggen hoe het komt dat u veel vertrouwen heeft in het gerecht wanneer [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] situatie voor LEIBT's in Iran gevaarlijk is, Verzoekt de regering nogmaals naar de (internationale) bronnen te kijken die een oordeel geven over de veiligheid van LHBT's in de Iraanse maatschappij, en zo [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-12-2019 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.