Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 29 items gevonden

 • [...] zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020Wetgevingsoverleg10:00 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=2a2d8a84-2d14-487b-85d3-8539a69879ad&title=Motie%20van%20het [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] structureel (na 2021) extra budget nodig hebben voor de uitvoering van de Jeugdwet; spreekt uit dat voorkomen moet worden dat de resultaten van dit onderzoek doorgeschoven wordt aan een volgend kabinet, nu veel [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] %20Reinaerde%20.doc 2019Z21612 Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de dreigende sluiting van Reinaerde. (ingezonden 8 november 2019)   1 Bent u ook [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] uit het NRC over de onmogelijkheid om samen te werken bij het vinden van een plek voor een oudere patiënt of cliënt? Wat is de precieze rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in deze? Kunt u uw [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] vanaf welke computers in patiëntendossiers gekeken is? Zo nee, waarom niet en bent u van mening dat dit wel geregeld moet worden?   5. Heeft u bij alle zorgverzekeraars nagevraagd of een dergelijke [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] , omdat hospices overvol zitten en deze mensen nergens anders terecht kunnen? Kunt u uw antwoord toelichten?   3 Vindt u het ook beschamend dat er ziekenhuizen zijn die opdracht geven om stervende mensen te [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] van de IGJ dat DeSeizoenen commerciële risico s genomen heeft met zorggeld? Kunt u uw antwoord toelichten?   6 Kunt u nader laten onderzoeken wat de rol is van ondernemers Loek Winter en zijn drie [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] stimuleringsregeling wonen en zorg wordt met €40 miljoen uitgebreid, zodat er meer vaart wordt gezet achter de bouw van kleinschalige zorgbuurthuizen. Indiener vindt het van groot belang dat ouderen een keuze hebben [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-10-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] Partij 24 oktober 2019 35300-XVI-13 Amendement Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=37a924ab-0aad-473a-82f4-9e0f182abd3f&title=Amendement%20van%20het%20lid%20Hijink [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-10-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] (ingezonden 22 oktober 2019)   1 Hoe oordeelt u over de aanhoudende berichtgeving dat zorgbehoevende mensen en/ of mensen met een beperking nog steeds vaak problemen ondervinden met het kunnen behouden van hun [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] toelichten? 6 Wilt u de Kamer informeren wat er gebeurt met de bewoners en het personeel van verpleeghuis het Grotenhuis in Twello? Kunt u uw antwoord toelichten?   1. https:/ / www.nrc.nl/ nieuws/ 2019/ 10/ 15/ de [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Het bericht dat de overname van jeugdzorginstelling Juzt is afgeketst Download DownloadIndieners IndienerMaarten Hijink, Kamerlid Socialistische Partij Gericht aanS. Dekker, minister voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Ontvangen 10 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 049 Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-10-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] toelichten?   4 Wilt u deze vragen beantwoorden voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020, d.d. 18 november 2019?     1) https:/ / vng.nl/ nieuws/ 19-09-20 [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] . 12 Ontvangen 3 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt na bedoelde regeling en” ingevoegd , het beleid ter zake van de onderwerpen, genoemd [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-10-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] STATEN GENERAAL Vergaderjaar 2019 2020 2 34 104 Nr 262 Langdurige zorg MOTIE VAN HET LID HUINK Voorgesteld 2 oktober 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat er de afgelopen jaren [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] nr. 8 Ontvangen 2 oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt na bedoelde regeling en” ingevoegd het beleid ter zake van de onderwerpen [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-10-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] oktober 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Aan artikel 40, tweede lid, worden onder vervanging van de punt [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-10-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] oproep heeft gedaan om een pas op de plaats te maken? 1)   2 Hoe oordeelt u over de uitspraak van de directie van het Amsterdam UMC waarin wordt aangegeven dat zij met andere UMC s verder gaat met de [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.