Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 23 items gevonden

 • [...] zou zijn die bestraft moet worden met de doodstraf? Zo ja, hoe verliep dat contact? Zo nee, waarom niet? 5. Deelt u de zorgen over het verbod in veel Afrikaanse landen op homoseksualiteit en de straffen [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] sporen en welke consequenties heeft zij hen opgelegd?   3. Hoe verklaart u dat racisme nu voor de derde keer op rij de kop opsteekt bij deze universiteit? Wat heeft de universiteit in de tussentijd gedaan [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] ?id=d6ccb797-d2c6-4374-80a6-05b64b5e6fbd&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20den%20Hul%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 27 923 Werken in het onderwijs Nr 373 MOTIE [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 27 923 Werken in het onderwijs Nr 374 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat het lerarentekort de kwaliteit [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] ?id=289860ba-906e-4bda-82d8-504312d1c8f4&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20den%20Hul%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 27 923 Werken in het onderwijs Nr 372 MOTIE [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] &title=Het%20tekort%20aan%20opvang%20voor%20slachtoffers%20van%20huiselijk%20geweld%20%28Nos.nl%2C%204%20oktober%202019%29.doc 2019Z19074 Mondelinge vragen het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-10-2019 00:00:00 | Mondelinge vragen
 • [...] klachten over seksuele en wetenschappelijke intimidatie veelal niet serieus worden genomen in de academische wereld? Zo ja, wat is uw reactie hierop? Zo nee, hoe verklaart u dat de respondenten in het [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] vertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond daalt? Kunt u daarbij ingaan op wat uw verklaring is voor de kantelpunten in de verhoudingen na 2010 en 2016?   3 Hoe verklaart u dat het wettelijke streven [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] basis- en voortgezet speciaal onderwijs? Zo ja, kunt u de cijfers per ommegaande met de Kamer delen? Zo nee, deelt u de mening dat het van belang is een dergelijk inzicht te hebben en bent u bereid de [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] verantwoordelijkheid en er bij hen op aan te dringen te stoppen met het vragen van absurde tarieven voor het inhuren van leraren? Zo nee waarom niet?   6.     Bent u bereid te kijken om, zoals ook schoolbesturen [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] / downloads/ document?id=7a55bfe8-1e95-413d-a680-d699658d8975&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20den%20Hul%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 32 827 Toekomst mediabeleid Nr [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 Nr 9 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C S Voorgesteld 25 september 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat het kan voorkomen dat een school een leerling na [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] %20van%20het%20lid%20Van%20den%20Hul%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL Vergaderjaar 2019 2020 2 35 300 VIII Nr 10 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] -663345064a27&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20den%20Hul%20en%20Sazias.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 32 827 Toekomst mediabeleid Nr 170 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] weten welke kinderen dit aangaat?    8. Hoe duidt u de stelling door ondervraagden dat het kennisniveau van leraren achteruit gaat? Heeft u hierover ook gegevens en zo ja bent u bereid deze te delen met [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] ?1 Vraag 2 Wat is uw reactie op de bevindingen van Zembla? Bent u reeds hierover in contact met het betreffende bedrijf? Zo nee, op welke termijn gaat u dat doen? Vraag 3 Deelt u de mening dat SBM [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] onderdeel b. Cb Artikel 48 komt te luiden: Artikel 48 Indien binnen redelijke afstand van de woning van de leerling niet de gelegenheid bestaat tot het volgen van het onderwijs aan een openbare school, kan [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] schoolweken dreigen en  dat schoolbesturen waarschuwen voor een situatie waarin kinderen straks pas vanaf vijf jaar les krijgen? In hoeverre ziet u het als uw taak om daar iets aan te doen? 4. Deelt u de mening [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] =e0c6767b-aa65-4625-8a4d-c953bc37d673&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20den%20Hul%20en%20Westerveld.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 104 Wijziging van de Wet op het [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] regime in Myanmar (ingezonden 7 augustus 2019). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel VN wil sancties tegen bedrijven uit Myanmar, ook Shell betrokken ?1 Vraag 2 Wat is uw reactie op de oproep van de VN [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.