Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 8 items gevonden

 • [...] in de grote steden nog steeds nodig? Zo ja, wanneer komt dit geld er? Zo nee, waarom niet?   5 Welke resultaten verwacht u dat gemeenten en scholen gaan boeken in hun strijd tegen het lerarentekort met [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-05-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] scholen en gemeenten daarbij aan zet zijn; verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen te onderzoeken wat nodig is in het primair en voortgezet onderwijs om kinderen met achterstanden maatwerk te [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-04-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] - Onderwijs en corona Gy MOTIE NIEUWKOMERS voorgesteld op 29 april 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat nieuwkomers opvangonderwijs krijgen zodat zij na cen jaar kunnen doorstromen naar het [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-04-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Consequenties van de corona-crisis voor examenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs bij de slaag-zakregeling die via een staatsexamen hun diploma moeten behalen Download DownloadIndieners [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-04-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] onderwijsinstelling? Erkent u dat het wrang is dat deze groep studenten daarmee geen andere keuze wordt gelaten dan (extra) financiële schulden aan te gaan? Zo ja, bent u bereid hier iets aan te doen? Zo nee, waarom [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] De effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur Download DownloadIndieners IndienerKirsten van den Hul, Kamerlid Partij van de Arbeid Gericht aanH.M. de Jonge, minister van [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-04-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] , waarom niet?    6. Deelt u de zorg dat, hoe hard iedereen ook werkt om kinderen en hun onderwijs zo min mogelijk te laten lijden onder de corona-crisis, deze periode onverkort zal resulteren in grotere [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-03-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...]  Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur.   1. Bent u bekend met het artikel ‘As cities around the world go on lockdown, victims of domestic violence [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-03-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.