Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 15 items gevonden

 • [...] ?   7 Bent u het met de mening eens dat op straat lopen, bijvoorbeeld met je hondje of hand in hand met een partner van hetzelfde geslacht niet vanzelfsprekend veilig meer is?   8 Is er sprake van een [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Amendement van het lid Krol 32411-11 over toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrondDownload DownloadIndieners IndienerHenk Krol, Kamerlid 50PLUS 4 december 2019 32411-11 Amendement [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-12-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] indieners eens dat deze periode wel heel kort is en geen eer doet aan de inzet van de gevallen soldaten die voor onze bevrijding hun leven gaven, en bij de nabestaanden tot onbegrip leidt?   Begrijpt u dat [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-12-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] %20van%20de%20leden%20Krol%20en%20Van%20Nispen%2035300-VI-25%20over%20budget%20voor%20nieuw%20forensisch%20onderzoek.doc TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 300 VII Vaststelling [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] -Zegerius%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 Nr. 70 MOTIE VAN [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] =3b5694c5-029e-4eca-90ce-1ac95b1c824a&title=Motie%20van%20het%20lid%20Krol%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Minister ie [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 Nr. 71 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 21 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de gemeente Amsterdam besloten heeft tot een [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=c1c62150-9378-4d5d-b395-26cc6507e1d6&title=Motie%20van%20het%20lid%20Krol%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] -2020 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 586 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 21 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een gemeentelijke vuurwerkshow een feestelijke en [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] het wetgevingsoverleg van 13 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er woningnood is; overwegende dat er voor relatief weinig geld en in korte tijd een minihuis ('tiny-house [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] :00 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=129c6c2b-e893-49df-b824-a2c9af5caf52&title=Motie%20van%20het%20lid%20Krol.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] Vergaderjaar 2019-2020 35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties (VII) voor het jaar 2020 Nr. 71 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld tijdens [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] :00 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=c68c710e-08e9-4b20-b4dc-a3e37ab7e765&title=Motie%20van%20het%20lid%20Krol.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] waar zorg geleverd wordt; overwegende dat het bouwen van woon- zorgcomplexen voor ouderen met een zorgvraag de woningmarkt lucht geeft; verzoekt de regering onderzoek te doen naar nut en noodzaak van een [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] voorgespiegelde zaak veel meer aan de hand lijkt te zijn dan ‘slechts het voorspiegelen van te optimistische rendementen?   3. Deelt u de mening dat een berekening die gebaseerd is op foutieve wiskundige aannames [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.