Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 33 items gevonden

 • [...] daarvan aangifte te doen maar die slachtoffers juist zou moeten helpen bij het doen van aangifte? Zo ja, kunt u dit aan het COA laten weten? Zo nee, waarom niet?   3 Beschikt u over meer signalen dan de in [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-12-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] hulpverleners werkt ExpEx met veel regio s samen om de jeugdzorg zo goed mogelijk te maken. Zonder structurele financiering is dit initiatief al en groot succes geworden. Door middel van dit amendement zal ExpEx [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-12-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] veel vaker met geurproeven' en 'De hond wees wel erg vaak de verdachte aan'? 1) 2)   2 Bent u van mening dat er meer dan genoeg aanwijzingen zijn om te veronderstellen dat deze geurproeven op zijn best [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] dat hun situatie een uitzondering is ten einde raad zijn? [1] Welke boodschap wilt u deze ouders en kinderen geven? Is er iets dat zij hadden moeten doen om deze ernstige situatie te voorkomen volgens u [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] hun dna met dat van een donor te laten matchen? Zo nee, waarom niet? 2)   5. Wat kunt u in het kader van uw actieplan ondersteuning donorkinderen doen om kinderen die in deze kliniek zijn verwekt en hun [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] VAN NISPEN Voorgesteld 21 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de politie gevraagd is om de komende vijf jaar 145 mln. euro via een prijsbijstelling uit eigen middelen bij [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] / downloads/ document?id=772a2670-e75d-499a-9e7a-7ca62a074779&title=Motie%20van%20het%20lid%20Kuiken%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 300 VI Vaststelling van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] Amendement van de leden Kuiken en Van Nispen 35300-VI-18 over structurele financiering van het MIT Download DownloadIndieners IndienerAttje Kuiken, Kamerlid Partij van de Arbeid MedeindienerMichiel [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-11-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] het team 350 fte zal beslaan en structureel 52,4 miljoen euro per jaar gaat kosten. Ter dekking van deze kosten worden de ontvangsten uit het afpakken van crimineel vermogen met het zelfde bedrag [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-11-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] budget van 1 miljoen euro voor meerderjarige verdachten schiet tekort. Dit budget was eind september van dit jaar al op. Om op verantwoorde wijze te blijvend kunnen voorzien in de vraag naar Mediation in [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-11-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] / document?id=2efee5dc-38ea-4f5d-b31b-62fecf68a271&title=Motie%20van%20de%20leden%20Kuiken%20en%20Peters.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 300 XVI Vaststelling van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] werkt ExpEx met veel regio s samen om de jeugdzorg zo goed mogelijk te maken. Zonder structurele financiering is dit initiatief al en groot succes geworden. Door middel van dit amendement zal ExpEx in [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-11-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] steun en mensen om zich heen die zij kunnen vertrouwen, en worden de ouders gedeeltelijk ontzien zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen. In navolging van de motie Kuiken (31 839 nr. 662), die op 4 juni [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-11-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] De aanpak van seksuele intimidatie in het openbaar vervoer Download DownloadIndieners IndienerAttje Kuiken, Kamerlid Partij van de Arbeid MedeindienerKirsten van den Hul, Kamerlid Partij van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] %20bericht%20dat%20Turkije%20IS%E2%80%99ers%20gaat%20terugsturen%20%28Telegraaf.nl%2C%208%20november%202019%29%20.doc 2019Z21798 Mondelinge vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-11-2019 00:00:00 | Mondelinge vragen
 • [...] mogen doen als zij een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen? Zo ja, waarom en op welke termijn gaat u dit vastleggen? Zo nee, waarom niet? 5. Deelt u de mening dat gemeenten bij het verlenen [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] veranderd dient te worden? Zo nee, waarom niet? 3. Deelt u de mening dat het principieel ongewenst is en tot praktische problemen voor een kind van een transgender persoon kan leiden, als in de geboorteakte [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] alleen een optie kan zijn als er, naar het voorbeeld van het politieteam Maas en Leijgraaf, een aparte vervoersdienst voor arrestanten komt om een tekort aan agenten in de genoemde gemeenten te voorkomen [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] meer op kunnen en zich erg onveilig, angstig en gestrest” voelen? Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat deze asielzoekers wel weer veilig zichzelf kunnen zijn? Zo nee, wat is er dan niet waar?   8. Wilt u [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] begroting? 3. Kan worden vastgesteld dat het vanaf nu standaard beleid is om dergelijke steun te verlenen aan jeugdzorgorganisaties in geval van liquiditeitsproblemen?    4. Waarom verleent u enkel [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.