Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 30 items gevonden

 • [...] MedeindienerLisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks 19 februari 2020 27923-403 Motie Activiteiten 19-02-2020 Debat over leraren Plenair debat11:00 [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van de leden Van der Molen en Rog Download DownloadIndieners IndienerHarry van der Molen, Kamerlid Christen-Democratisch Appèl MedeindienerMichel Rog, Kamerlid Christen-Democratisch Appèl 19 [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] De berichten ‘Prestatiedruk in het hoger onderwijs leidt tot misbruik ADHD-medicatie en ‘Braindrug modafinil is populair onder studenten, maar ‘je kunt er suïcidaal van worden Download [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Motie van de leden Van der Molen en Paternotte Download DownloadIndieners IndienerHarry van der Molen, Kamerlid Christen-Democratisch Appèl MedeindienerJan Paternotte, Kamerlid Democraten 66 10 [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van de leden Van der Molen en Wiersma Download DownloadIndieners IndienerHarry van der Molen, Kamerlid Christen-Democratisch Appèl MedeindienerDennis Wiersma, Kamerlid Volkspartij voor Vrijheid [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van het lid Van der Molen Download DownloadIndieners IndienerHarry van der Molen, Kamerlid Christen-Democratisch Appèl 5 februari 2020 34972-34 Motie Activiteiten 05-02-2020 Wet digitale [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] :/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=189bee35-a494-42a5-8704-bc86b2a4cc4d&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20der%20Molen%20en%20Middendorp%20.pdf 34972-33 05 februari 2020 Algemene regels inzake het [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] zich – via een bedrijf – laten inhuren”? Bent u bereid al voor het eind van februari 2020 tot afspraken met de NPO te komen op dit vlak en de Kamer over de uitkomst daarvan schriftelijk te informeren? Zo [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] 17, vijfde lid, komt te luiden: 5. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 9, 11 en 13 is belast het Agentschap Telecom. Toelichting Op grond van de Wet digitale [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-01-2020 00:00:00 | Amendement
 • [...] Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast Download DownloadIndieners IndienerHarry van der Molen, Kamerlid Christen-Democratisch Appèl Gericht aanI.K [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] ermee eens dat, ook in lijn met de wet Taal en toegankelijkheid, juist meertaligheid belangrijk is, dus ook om ervoor te zorgen dat iedereen zich op de campus thuis moeten kunnen voelen? Zo ja, wat gaat u [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-12-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] punt aan het slot van onderdeel g door ; en” een onderdeel toegevoegd, luidende: h. de wijze waarop en de mate waarin de instelling zich, mede gelet op artikel 1.3, vijfde lid, laatste volzin, en, voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-12-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] ook geregeld dat dit taalbeleid onderdeel is van het instellingsbeleid wat instellingen toch al op moeten stellen. De norm voor Nederlands die nog opgesteld moet worden kan per opleiding of groep van [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-12-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] molen ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 21 Ontvangen 16 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt als volgt gewijzigd: 1. In de [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-12-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] . 7 AMENDEMENT VAN HET LID van der molen Ontvangen 12 december 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel F, wordt Aan artikel 182 worden een lid toegevoegd [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] toepassing. VIII Artikel IV vervalt. Toelichting Het voorgestelde amendement regelt dat de autonomie van gemeenteraden en provinciale staten niet verder wordt ingeperkt door ze in de gelegenheid te stellen [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] =935ac28d-27b0-48cf-899d-bc3180238597&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20der%20Molen%20en%20Palland.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 25 268 Zelfstandige bestuursorganen Nr [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] dal er maximaal € 200 miljoen naar de ho -instellingen komt uit het project 'beter benutten', constaterende dat intussen al vier jaar geleden de basisbeurs is afgeschaft en onduidelijkheid blijft in [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 282 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2019 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.