Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 38 items gevonden

 • [...] )Wetgevingsoverleg11:00 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=14289cb6-e19a-4ae1-a635-cbfd392cad71&title=Motie%20van%20het%20lid%20Nijboer.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] , Overwegende dat nog steeds tweehonderdduizend woningen loden leidingen hebben, met grote gevaren voor de gezondheid van met name kleine kinderen tot gevolg; Verzoekt de regering een aanvalsplan op te stellen om [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-11-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV - € 35.375 - 9,31% € 35.375 € 68.507 € 3.293 36,96% € 68.507 - € 15.538 51,75% III Artikel XX, onderdeel E, wordt als [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-11-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] gerealiseerd op of na 1 januari 2020 uitsluitend van toepassing in de gebieden, genoemd in onderdeel a; l. met betrekking tot investeringen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen r en t, die zijn gerealiseerd [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-11-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] Amendement van het lid Nijboer 35302-33 over aanpassing van de minimumkapitaalregelDownload DownloadIndieners IndienerHenk Nijboer, Kamerlid Partij van de Arbeid 12 november 2019 35302-33 Amendement [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-11-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] toepassing in de gemeenten, genoemd in bijlage 2 bij deze wet” vervangen door uitsluitend van toepassing voor zover die investeringen zijn gerealiseerd op of na 1 januari 2020”. 3. Onderdeel 4 vervalt. II [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-11-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] . Vindt u het acceptabel dat mensen op stel en sprong uit hun woning worden gezet?   4. Welke rechten heeft iemand die antikraak woont? Kunt u daarbij specifiek ingaan om bescherming tegen inbreuk op de [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] € 3.378 37,20% € 68.507 - € 15.703 52,00% IV Artikel XX, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel 1 komt de tarieftabel te luiden: Bij een belastbaar loon van meer dan maar niet meer dan [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] verklaart u dat, er waren immers al eerder signalen? Zo nee, waarom heeft u niet steviger ingegrepen? 3. Bent u bereid ook in andere gemeenten inzichtelijk te (laten) maken in hoeverre discriminatie voorkomt [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] %20verhuren%20aan%20de%20hoogste%20bieder%20.docx [bookmark: _GoBack]2019Z21089 herdruk (ingezonden 4 november 2019) Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister voor Milieu en Wonen over verhuurders die [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-11-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] wenst over te stappen al die kosten door de consument moeten worden gedragen? Zo ja, waarom vindt u dat redelijk?   9 Kan er sprake zijn van verplicht financieel advies bij overstap? Deelt u de mening dat [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] %20.doc 2019Z20671 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gedupeerde huizenkopers in Brielle (ingezonden 30 oktober 2019)   1. Hoe kunnen [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] -8d27-7c45541ea089&title=Motie%20van%20het%20lid%20Nijboer.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 687 MOTIE VAN HET LID NIJBOER [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] van de loden waterleidingen kinderen nog steeds grote risico s lopen op hersenschade? Vraag 5 Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat iedereen zeker kan zijn van schoon drinkwater? Vraag [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] wordt naar lagelonenlanden? 7. Bent u ook van oordeel dat, zowel om economische als ecologische redenen, er op de Europese markt behoefte is aan consolidatie in de (Europese) staalindustrie? Zo ja, waarom [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] banken, met name in West-Europa, een nieuwe crisis niet aankunnen? Wat vindt u van de stelling dat Amerikaanse banken beter tegen zwaar weer bestand zijn, omdat zij hogere buffers hebben? 3. In welke mate [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] twee of meer woningen en van rechten waaraan deze zijn onderworpen. Dat volgt uit het hier voorgestelde vierde lid. Op basis van artikel 14, tweede lid, onderdeel c, WBR geldt een tarief van 2 percent [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-10-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] Het bericht ‘Een derde kinderen leeft in ongezond huis Download DownloadIndieners IndienerHenk Nijboer, Kamerlid Partij van de Arbeid MedeindienerSandra Beckerman, Kamerlid Socialistische Partij [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Woltersum een huis dat in de stutten staat, op de lijst van onveilige panden is gezet ondanks het eerdere oordeel, dit ook was gebeurd als mensen niet mondig genoeg waren geweest?   9. Hoe staat u in voor de [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] artikel 19 van de Woningwet; c. 2 percent, anders dan bedoeld in de onderdelen a en b. 2. Er worden drie leden toegevoegd, luidende: 3. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting 6 percent voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Amendement
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.