Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 28 items gevonden

 • [...] klinieken een boete krijgen als patiënten langer dan 8 jaar behandeld worden? Zo nee, bent u bereid dit alsnog onderdeel te maken van het onderzoek?   4. Is onderdeel van het bovengenoemde onderzoek ook dat [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] zij dit graag willen weten op dat moment?  3. Heeft u spijt van deze woorden in het algemeen overleg of staat u hier nog steeds achter? 4. Wat is nou volgens u de rechtvaardiging om uitgerekend in deze [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] oktober 2019)   1. Kent u het blog ‘Andere tijden voor de rechtsbescherming ? 1)  2. Wat is uw reactie op het feit dat advocaten de eerste twee weken van 2020 massaal niet beschikbaar zullen zijn voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] ? Vindt u het ook een goed idee om het CJIB hier wel nu al op te laten anticiperen?   8. Waarom houdt het CJIB vast aan betalingsregelingen met een looptijd van 36 of, in uitzonderlijke gevallen, 72 maanden [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] , Kamerlid Partij van de Arbeid 3 oktober 2019 28741-62 Motie Activiteiten 03-10-2019 VAO Justitiële Jeugd (AO d.d. 25/ 09)Plenair debat19:20 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] / document?id=76b4403d-681d-4a68-a04e-cd2658b5f4bf&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Nispen%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderj aar 2019 2020 28 741 Jeugdcriminaliteit Nr 61 MOTIE VAN [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] , Kamerlid Partij van de Arbeid 3 oktober 2019 28741-60 Motie Activiteiten 03-10-2019 VAO Justitiële Jeugd (AO d.d. 25/ 09)Plenair debat19:20 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] te krijgen, zonder dat zij daadwerkelijk de zekerheid hebben echt iets waardevols terug te krijgen voor hun uitgave? Acht u dit wenselijk? Zo nee, wat gaat u hier aan doen?   4 Waarom kunnen in de Fifa [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] (ingezonden 27 september 2019)     1. Klopt het dat u in Buitenhof heeft gezegd dat er een speciale brigade gaat komen om georganiseerde criminaliteit op te sporen en aan te pakken, en dat deze brigade niet ten [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] particuliere instellingen zoals deze? 10. Wat gaat u doen om er voor te zorgen dat kwetsbare jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie de behandeling en begeleiding krijgen die zij nodig hebben, maar [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Nederlandse Orde van Advocaten verder overleg zinloos vindt? 1)   2 Wat vindt u ervan dat het vertrouwen in een goede uitkomst tot een dieptepunt is gedaald?   3 Hoe heeft het zover kunnen komen en wat gaat u [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] -le-maal niets mis ? 1)   2. Wat is uw reactie op de observatie dat de uitkomsten van zowel het Cebeon onderzoek als het Pro Facto-onderzoek onvoldoende betrouwbaar zijn om er conclusies uit te kunnen [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] van 2020 de administra- tieve lasten met 25% omlaag gebracht te hebben reeds gehaald? Zo nee, waarom niet en hoeveel vermindering moet nog gerealiseerd worden? Vraag 7 Wat was de aard van het incident [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] %20rechters%20nog%20steeds%20hun%20bijbanen%20niet%20melden%20.doc 2019Z17280 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat rechters nog steeds hun bijbanen niet [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] mediationtrajecten te voorkomen? Zo nee, wat gaat u doen om er toch voor te zorgen dat er budget beschikbaar is voor nieuwe trajecten? 3. Deelt u de mening dat juist het succes van mediation in de rechtspraak [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] verplichtingen zullen kunnen voldoen en dat daardoor velen van hen naar de rechter zullen stappen om verlaging van de alimentatie te vragen? Zo ja, vindt u dit wenselijk? Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Ziet u ook [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] eerst? Om welke diensten gaat dit?   2. Was men tot nu toe tevreden over de aanbieders van deze medische diensten? Zo nee, waarom is dan niet eerder gezocht naar een of meerdere andere aanbieders?   3. Is [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] :/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=53430734-89ef-4dfc-b56c-d5e0b6412ce8&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Nispen.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018 2019 24 077 Drugbeleid Nr 438 MOTIE [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] %20sociaal%20advocaten%20%28Trouw.nl%2C%206%20september%202019%29%20.doc 2019Z16817 Mondelinge vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de enquête onder sociaal advocaten [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-09-2019 00:00:00 | Mondelinge vragen
 • [...] ? Welke activiteiten zijn er nog meer gepland om tot een open, veilig en integer ministerie te komen?  4.    Wat is uw reactie op de opmerkingen van ambtenaren die in het artikel zeggen dat de activiteiten [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.