Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 49 items gevonden

 • 1 Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen 34997-10 t.v.v nr. 9 over het niet afbouwen [...]
  [...] AMENDEMENT VAN HET LID Van nispen ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 9 Ontvangen 15 januari 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Amendement
 • 2 Amendement van het lid Van Nispen 34997-9 over het niet afbouwen van het experiment [...]
  [...] volgende amendement voor: I Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid vervalt , waarna het experiment binnen ten hoogste zes maanden wordt afgebouwd, tenzij bij algemene maatregel van bestuur [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-01-2019 00:00:00 | Amendement
 • 3 Amendement van het lid Van Nispen 34997-8 over het niet wettelijk maximeren van het [...]
  [...] ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 6, eerste lid, vervalt maximaal tien”. Toelichting [bookmark: _GoBack]Initiatiefnemer vindt het niet wenselijk in de wet vast te leggen dat er maximaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-01-2019 00:00:00 | Amendement
 • 4 Het gebrek aan landelijke regels voor zwemlessen
  [...] Schriftelijke vragen Gerelateerde documenten Mededeling (uitstel antwoord) 14-01-2019Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het gebrek aan landelijke regels voor zwemlessen Indiener: B.J. Bruins [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2018 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 5 Praktijkproblemen en rechtsbescherming bij de uitvoering van een Europees onderzoeksbevel
  [...] -klaagschrift beslissen, terwijl dit wel als vereiste in de wet staat? Wat is hier de reden van? Hoe denkt u dit probleem op te kunnen lossen? Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, Vragen 2 Gerelateerde [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-12-2018 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 6 De bruikbaarheid van de cijfers van het World Justice Project bij het vergelijken van[...]
  [...] voor Rechtsbescherming Gericht aanF.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid 13 december 2018 2018Z23721 Schriftelijke vragen Gerelateerde documenten Mededeling (uitstel antwoord) 15-01 [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-12-2018 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 7 Deals met kroongetuigen waarbij zij crimineel geld mogen houden
  [...] , Volkskrant, 11 december 2018. kv-tk-2018Z23578 s-Gravenhage 2018 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, Vragen 1 dergelijke deals uit zou moeten maken? Zo nee, op grond waarvan acht u het rechtvaardig dat [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2018 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 8 Eerdere signalen van misstanden bij interlandelijke adoptie
  [...] voldoende aanleiding geeft om nader onderzoek te verrichten, en nu ineens hebben ze besloten om wel onderzoek te gaan doen”? 3) 4 Waarom heeft u tot nu toe volgehouden dat de Nederlandse overheid steeds [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-12-2018 17:13:50 | Schriftelijke vragen
 • 9 Eerdere signalen van misstanden bij interlandelijke adoptie
  [...] Eerdere signalen van misstanden bij interlandelijke adoptie Download DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP Gericht aanS. Dekker, minister voor Rechtsbescherming 7 december 2018 [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-12-2018 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 10 Gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Van Toorenburg 34231-15 t.v.v. nr. [...]
  [...] billijkheid” ingevoegd , gelet op alle omstandigheden van het geval,”. Toelichting Dit amendement wijzigt de tekst van het voorgestelde artikel 1:157 lid 7 BW. De wijziging beoogt te benadrukken dat deze nieuwe [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-12-2018 16:27:20 | Amendement
 • 11 Gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Van Toorenburg ter vervanging van nr.[...]
  [...] IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP MedeindienerMadeleine van Toorenburg, Kamerlid CDA 6 december 2018 34231-15 Amendement Activiteiten 06-12-2018 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-12-2018 00:00:00 | Amendement
 • 12 De mogelijk negatieve effecten van de e-privacyrichtlijn op het werk van het Expertisebureau [...]
  [...] De mogelijk negatieve effecten van de e-privacyrichtlijn op het werk van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP Gericht aanF.B.J [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-12-2018 18:33:37 | Schriftelijke vragen
 • 13 Het bericht ‘Het rommelt in de straffabrieken van het OM’
  [...] Het bericht ‘Het rommelt in de straffabrieken van het OM DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP Gericht aanF.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid 5 december 2018 [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-12-2018 18:33:37 | Schriftelijke vragen
 • 14 Het bericht ‘Het rommelt in de straffabrieken van het OM’
  [...] reactie op de in het NRC-artikel genoemde casussen, waaruit blijkt dat er soms straffen voor het verkeerde feit zijn opgelegd door het OM? Hoe heeft dit kunnen gebeuren en vindt u dit acceptabel? Vraag 4 Is [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-12-2018 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 15 De mogelijk negatieve effecten van de e-privacyrichtlijn op het werk van het Expertisebureau [...]
  [...] De mogelijk negatieve effecten van de e-privacyrichtlijn op het werk van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) Download DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP Gericht [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-12-2018 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 16 Het pas na een artikel-12 procedure verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier [...]
  [...] Het pas na een artikel-12 procedure verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier aan nabestaanden DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP Gericht aanS. Dekker, minister voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-12-2018 16:07:36 | Schriftelijke vragen
 • 17 Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 12 over een lichter [...]
  [...] Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 12 over een lichter toetsingskader bij het verlengen van de alimentatietermijn DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-12-2018 12:06:05 | Amendement
 • 18 Het pas na een artikel-12 procedure verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier [...]
  [...] Het pas na een artikel-12 procedure verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier aan nabestaanden Download DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP Gericht aanS. Dekker [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-12-2018 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 19 Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 12 over een lichter [...]
  [...] Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 12 over een lichter toetsingskader bij het verlengen van de alimentatietermijn Download DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-12-2018 00:00:00 | Amendement
 • 20 Het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voor de rechtspraak
  [...] Het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voor de rechtspraakDownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP Gericht aanS. Dekker, minister voor Rechtsbescherming 28 [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-11-2018 09:40:11 | Schriftelijke vragen
 • 21 Het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voor de rechtspraak
  [...] Rechtsbescherming 28 november 2018 2018Z22369 Schriftelijke vragen Gerelateerde documenten Mededeling (uitstel antwoord) 20-12-2018Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het onrechtmatig handelen [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-11-2018 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 22 Structurele problemen bij het CAK
  [...] Structurele problemen bij het CAK DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP MedeindienerMaarten Hijink, Kamerlid SP Gericht aanH.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-11-2018 16:35:37 | Schriftelijke vragen
 • 23 Structurele problemen bij het CAK
  [...] , Welzijn en Sport 27 november 2018 2018Z22259 Schriftelijke vragen Gerelateerde documenten Antwoord schriftelijke vragen 07-12-2018Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Hijink over structurele [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-11-2018 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 24 Motie van de leden Van Nispen en Van Oosten over strafrechtelijk onderzoek naar feitelijke [...]
  [...] MedeindienerFoort van Oosten, Kamerlid VVD 22 november 2018 35000-VI-52 Motie Stemmingsuitslag Aangenomen met handopsteken detail stemming Voor VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2018 20:29:27 | Motie
 • 25 Motie van het lid Van Nispen over een onderzoek naar klassenjustitie
  [...] handopsteken detail stemming Voor PVV 20 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 ChristenUnie 5 SGP 3 Activiteiten 22-11-2018 Begroting Justitie en Veiligheid (35000-VI [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2018 20:29:27 | Motie
 • 26 Motie van de leden Van Nispen en Groothuizen over een rol voor de rechter bij hoge [...]
  [...] , Kamerlid D66 22 november 2018 35000-VI-51 Motie Stemmingsuitslag Aangenomen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2018 20:29:27 | Motie
 • 27 Motie van de leden Van Nispen en Buitenweg over herziening van het stelsel van gefinancierde [...]
  [...] , Kamerlid GL 22 november 2018 35000-VI-50 Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2018 20:29:27 | Motie
 • 28 Motie van het lid Van Nispen over onderuitputting en inzet exploitatieoverschot tot [...]
  [...] Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 SGP 3 Activiteiten 22-11-2018 Begroting [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2018 20:29:27 | Motie
 • 29 Motie van de leden Van Nispen en Van Oosten over strafrechtelijk onderzoek naar feitelijke [...]
  [...] PvdA 9 ChristenUnie 5 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Activiteiten 22-11-2018 Begroting Justitie en Veiligheid (35000-VI) (voortzetting)Plenair debat11:45 27-11-2018 StemmingenStemmingen15:00 [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2018 00:00:00 | Motie
 • 30 Motie van de leden Van Nispen en Buitenweg over herziening van het stelsel van gefinancierde [...]
  [...] Buitenweg, Kamerlid GL 22 november 2018 35000-VI-50 Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2018 00:00:00 | Motie
 • 31 Motie van het lid Van Nispen over onderuitputting en inzet exploitatieoverschot tot [...]
  [...] -54 Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 SGP 3 Activiteiten 22 [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2018 00:00:00 | Motie
 • 32 Motie van het lid Van Nispen over een onderzoek naar klassenjustitie
  [...] met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 ChristenUnie 5 SGP 3 Activiteiten 22-11-2018 Begroting Justitie en [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2018 00:00:00 | Motie
 • 33 Motie van de leden Van Nispen en Groothuizen over een rol voor de rechter bij hoge [...]
  [...] Groothuizen, Kamerlid D66 22 november 2018 35000-VI-51 Motie Stemmingsuitslag Aangenomen met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2018 00:00:00 | Motie
 • 34 Motie van het lid Van Nispen c.s. over onderschrijven van de analyse van het rapport [...]
  [...] MedeindienerAttje Kuiken, Kamerlid PvdA MedeindienerNevin Özütok, Kamerlid GL MedeindienerHarry van der Molen, Kamerlid CDA 21 november 2018 34683-12 Motie Activiteiten 21-11-2018 Voorstel van wet van de leden Van [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2018 17:51:34 | Motie
 • 35 Motie van het lid Van Nispen c.s. over onderschrijven van de analyse van het rapport [...]
  [...] MedeindienerAttje Kuiken, Kamerlid PvdA MedeindienerNevin Özütok, Kamerlid GL MedeindienerHarry van der Molen, Kamerlid CDA 21 november 2018 34683-12 Motie Activiteiten 21-11-2018 Voorstel van wet van de leden Van [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2018 00:00:00 | Motie
 • 36 Motie van de leden Van Nispen en van Toorenburg over verzet tegen een verwijderingsbevel [...]
  [...] Toorenburg, Kamerlid CDA 20 november 2018 22112-2724 Motie Stemmingsuitslag Aangenomen met handopsteken detail stemming Voor VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 PvdD 5 50PLUS [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-11-2018 18:32:35 | Motie
 • 37 Motie van de leden Van Nispen en van Toorenburg over verzet tegen een verwijderingsbevel [...]
  [...] PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Gerelateerde documenten Brief regering 19-12-201832317-532Verslag JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018 te Brussel Indiener: F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-11-2018 00:00:00 | Motie
 • 38 Amendement van het lid Van Nispen over extra investeringen in de strafrechtketen
  [...] Amendement van het lid Van Nispen over extra investeringen in de strafrechtketenDownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP 19 november 2018 35000-VI-14 Amendement Activiteiten 22-11 [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-11-2018 18:24:04 | Amendement
 • 39 Motie van het lid Van Nispen over een plan van aanpak zwemveiligheid
  [...] handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 Activiteiten 19-11-2018 Onderdeel Sport en Bewegen van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-11-2018 15:31:03 | Motie
 • 40 Motie van het lid Van Nispen over een plan van aanpak zwemveiligheid
  [...] met handopsteken detail stemming Voor PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 Activiteiten 19-11-2018 Onderdeel Sport en Bewegen [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-11-2018 00:00:00 | Motie
 • 41 Amendement van het lid Van Nispen over extra investeringen in de strafrechtketen
  [...] Amendement van het lid Van Nispen over extra investeringen in de strafrechtketenDownload DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP 19 november 2018 35000-VI-14 Amendement Activiteiten [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-11-2018 00:00:00 | Amendement
 • 42 Het bericht dat de gevarentoelage voor gevangenispersoneel mogelijk wordt afgeschaft
  [...] Het bericht dat de gevarentoelage voor gevangenispersoneel mogelijk wordt afgeschaft DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP Gericht aanS. Dekker, minister voor Rechtsbescherming 15 [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-11-2018 17:26:22 | Schriftelijke vragen
 • 43 Het bericht dat de gevarentoelage voor gevangenispersoneel mogelijk wordt afgeschaft
  [...] Rechtsbescherming 15 november 2018 2018Z21170 Schriftelijke vragen Gerelateerde documenten Antwoord schriftelijke vragen 28-11-2018Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat de gevarentoelage voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-11-2018 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 44 Het bericht dat bezorgde rechters de noodklok luiden over de financiering van de rechtspraak [...]
  [...] Het bericht dat bezorgde rechters de noodklok luiden over de financiering van de rechtspraak en de te hoge werkdruk DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP Gericht aanS. Dekker [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-11-2018 17:06:36 | Schriftelijke vragen
 • 45 Het bericht dat bezorgde rechters de noodklok luiden over de financiering van de rechtspraak [...]
  [...] Het bericht dat bezorgde rechters de noodklok luiden over de financiering van de rechtspraak en de te hoge werkdruk Download DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP Gericht aanS [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-11-2018 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 46 De onduidelijkheid over de verdeling van het geld voor de strafrechtketen
  [...] De onduidelijkheid over de verdeling van het geld voor de strafrechtketen DownloadIndieners IndienerMichiel van Nispen, Kamerlid SP Gericht aanF.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-11-2018 15:50:11 | Schriftelijke vragen
 • 47 Het eenvoudig uitgeven van zwart geld in Nederland
  [...] van Justitie en Veiligheid 9 november 2018 2018Z20647 Schriftelijke vragen Gerelateerde documenten Mededeling (uitstel antwoord) 03-12-2018Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-11-2018 15:50:11 | Schriftelijke vragen
 • 48 De reactie van de klokkenluider op het onderzoek naar beïnvloeding van WODC-onderzoeken
  [...] en Veiligheid 2 november 2018 2018Z19939 Schriftelijke vragen Gerelateerde documenten Antwoord schriftelijke vragen 16-11-2018Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de reactie van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-11-2018 18:56:10 | Schriftelijke vragen
 • 49 Het niet gebruiken van de digitale meldplicht rondom voetbalwedstrijden
  [...] rondom voetbalwedstrijden Indiener: F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid Mededeling (uitstel antwoord) 15-11-2018Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het niet [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-10-2018 16:15:11 | Schriftelijke vragen
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.