Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 45 items gevonden

 • [...] ) Enschede? Waar kunnen patiënten dan terecht?  8. Welke gevolgen heeft dit voor de kwaliteit van de zorg voor deze patiënten die zijn verzekerd bij Zilveren Kruis?  9. Bent u bereid om met ZGT en MST in [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] %20om%20hergroepering%20van%20IS%20strijders%20te%20voorkomen.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 21 501 02 Nr 2062 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken MOTIE VAN DE [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] laatstelijk eind april aangekaart zijn - wederom aan te kaarten bij autoriteiten van Bahrein? En wat is voor u daarbij het gewenste niveau? 4. Kunt u aangeven binnen welke relevante EU-Raadwerkgroepen en [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] de zomer van 2019”?   2. Heeft u de Kamer op de hoogte gesteld van de vertraging? Zo nee, waarom niet?   3. In welk stadium bevindt het evaluatie-onderzoek zich nu ?   4. Hoe luidt de onderzoeksvraag [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] bekend zijn? Zo ja, hoe gaat u dit mogelijk maken? Zo nee, waarom niet?  14. Bent u van plan om op korte termijn maatregelen te treffen tegen de verkoop van deze borstvergrotende supplementen? Zo ja, welke [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] IS-vrouwen naar Nederland, zodat ze hier berecht kunnen worden?  3. Kunt u stellen dat het uiterste is gedaan om de Nederlandse vrouwen en hun kinderen terug te halen? Zo ja, betekent dit dat er geen [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] met president Joko Widodo ook de situatie in Papua aan de orde worden gesteld? Zo ja, wat zal de inzet zijn?   3 Zal de minister-president ingaan op het harde ingrijpen van het Indonesische leger tegen [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] -Hol%20.doc 2019Z18778 Vragen van de leden Ploumen en Kuiken (beiden PvdA) over aan de minister van Buitenlandse Zaken over de situatie in Al-Hol. (ingezonden 3 oktober 2019) 1. Bent u bekend met het [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Oekraïne? Kunt u uw antwoord toelichten?  7. Hebt u reden om aan te nemen of is het u bekend dat er meer Nederlanders betrokken zijn geweest bij de strijd in Oost-Oekraïne?  8. Hoe oordeelt u over het [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] abortus ? 1) 2. Deelt u de mening dat alle vrouwen overal ter wereld toegang zouden moeten hebben tot legale en veilige abortus?  3. Hoe vindt u het dat de journaliste Hajar Raissounia door de rechtbank in [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] vitamine D uit het basispakket heeft geleld tot een stijging van de zorgkosten van 5 miljoen euro Van mening dat vitamine D ter voorkoming of behandeling van ziekten zou moeten worden vergoed Verzoekt de [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] mening dat elke vrouw ter wereld toegang moet hebben tot legale en veilige abortus? Zo ja, hoe vindt u het in dat licht dat ruim 15 miljoen vrouwen op het Europese continent dit recht wordt ontzegd?  3 [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] alleen bij vrouwen moeten komen te liggen? Kunt u uw antwoord toelichten?  4. Deelt u de mening dat goede reproductieve zorg niet enkel in het belang is van de vrouw, maar van de samenleving als geheel [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] gesproken over seksuele en reproductieve rechten? Zo nee, bent u bereid om dit alsnog op korte termijn te doen? Kunt u uw antwoord toelichten? 6. Zal Nederland tijdens de VN-top later deze maand seksuele en [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] die het risico lopen de deuren te moeten sluiten? 9. Sinds wanneer was u op de hoogte van het financiële tekort bij de Vincere Groep? Zijn er maatregelen genomen om het faillissement te voorkomen? Zo ja [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] regenwoud te beschermen? 13. Bent u in gesprek met bedrijven die soja uit Brazilië importeren en hun (mogelijke) rol bij de gebeurtenissen in het Amazonegebied en op welke wijze zij een bijdrage kunnen [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] ruim 2 jaar, bij een norm van 4 weken, onacceptabel zijn? Zo ja, welke maatregelen worden er genomen om deze wachttijden in te perken en de 1500 mensen die nu op de wachtlijst staan te helpen? Zo nee [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] slechtzienden door middel van tast en audio zich een beeld van de Tweede Kamer kunnen vormen? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet? Vraag 3 Welke andere voorzieningen die de [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] met een individuele polis?    5. Vindt u het ook de taak van verzekeraars om mensen te informeren dat zij met een collectieve verzekering vaak te ruim verzekerd zijn en in een aantal gevallen goedkoper [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] , Kamerlid GroenLinks 11 september 2019 34170-8 Motie Activiteiten 11-09-2019 VSO Reactie op het advies van de Gezondheidsraad inzake ME/ CVS (34170, nr. 6)Plenair debat10:45 Gerelateerde informatie uit: https [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-09-2019 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.