Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 22 items gevonden

 • [...] die plek voor waar aan te nemen dan van een andere plek? Zo nee, waarom niet? 3. Erkent u dat kinderen en jongeren een kwetsbare groep zijn voor marketing door bedrijven, omdat kinderen niet altijd in [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018 2019 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr 385 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 10 september 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat de [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] Generation Discover als vorm van 'greenwashing', zijnde het mensen doen geloven dat Shell meer doet voor het klimaat, natuur en milieu dan werkelijk het geval is? 12) 13) Zo nee, waarom niet?   12) Hoe gaat u [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] programma s en/ of modellen worden gezien als obstakels bij de planning van 5G-netwerken waar voorheen bomen (en andere groenvoorzieningen) dat predicaat niet hadden? Zo ja, kunt u voorbeelden geven? 7. Op [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] :/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=4dc7614b-6e32-422c-9671-f6c3810674a9&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 000 VIII Vaststelling van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] :/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=74e9764e-32bf-47ff-b994-5ed229751bb1&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 000 VIII Vaststelling van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] Het bericht dat vogels doof en agressief worden van vliegvelden Download DownloadIndieners IndienerLammert van Raan, Kamerlid Partij voor de Dieren Gericht aanC. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] openingstijden de leefomgeving van mens en dier verder wordt aangetast? Zo nee, waarom niet? Vraag 24 Erkent u dat uw wel heel erg korte antwoord ik heb hiervan kennisge- nomen in reactie op onze vraag over de [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Centrum Limburg (KICL)? Zo nee, hoe zit het dan? 13. Erkent u dat een klachtenlijn geen enkele zin heeft als er niets gedaan kan worden met deze klachten? 14. Wat is uw inzet om deze onwenselijke situatie [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] zich voortaan binnen een brede set aan grenswaarden op het gebied van klimaat, leefom- geving en veiligheid van mens en dier moet afspelen?4 Zo nee, waarom niet? Vraag 14 Gaat u de Belgische overheid [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] of the children taught by our members are alarmed at the effect of plastics on marine life ? Zo nee, waarom niet? Vraag 9 Erkent u dat het nogal tegenstrijdig is als een in de kern prachtig initiatief [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] afgebrande stallen hebben weten te ontsnap- pen? Zo ja, wat is er met deze dieren gebeurd en hoe is de zorgplicht ingevuld? Vraag 3 Erkent u dat de houderijsystemen voor kippen, die onder uw verantwoorde [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] , waarin wordt gemeld dat het verkopen van kadavers uit vrachtwagens tijdens het Offerfeest legaal is?1 Vraag 2 Is voor deze praktijk een ontheffing op wet- en regelgeving gegeven? Vraag 3 Zo ja, wie komt in [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] het IPCC dat wanneer we niet in staat zijn ons landgebruik en voedselsysteem aan te passen het niet mogelijk is om de temperatuurstijging tot een betrekkelijk veilig niveau te beperken? Zo nee, waarom [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-08-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] schriftelijke vragen 16-08-2019Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de flinke groei CO2 Luchtvaart terwijl reductie van de uitstoot van CO2 nodig is Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-07-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] schriftelijke vragen 16-08-2019Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-07-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 32 813 Nr 366 Kabmetsaanpak Khmaatbeled MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S Voorgesteld 3 juli 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat volgens de VN [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-07-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] handopsteken detail stemming Voor CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 Tegen VVD 33 PVV 20 ChristenUnie 5 SGP 3 FvD 2 Activiteiten 03-07-2019 Debat over het pakket klimaatmaatregelen [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-07-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] PvdD 5 DENK 3 Tegen VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 ChristenUnie 5 50PLUS 4 SGP 3 FvD 2 Activiteiten 03-07-2019 Debat over het pakket klimaatmaatregelen Plenair debat19:15 04-07-2019 Aanvang [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-07-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] MedeindienerMarianne Thieme, Kamerlid Partij voor de Dieren 3 juli 2019 32813-365 Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor PvdD 5 Tegen VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-07-2019 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.