Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 32 items gevonden

 • [...] %20Raan.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 Nr. 44 MOTIE [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 17 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat Lelystad Airport op dit moment nog niet de status heeft van "gerealiseerd project", en gaat over tot [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] klimaatmaatregelen voor de luchtvaart zoals alternatieve kerosine, hoe nuttig ook voor de lange termijn, zijn niet genoeg om tot 2030, en ook tot 2050, de CO2-uitstoot voldoende terug te brengen”? Zo nee, waarom niet [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] .pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 35 300 Nota over de toestand van 's Rijks Financien Nr 61 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer gehoord de [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] .pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 35 300 Nota over de toestand van 's Rijks Financien Nr 58 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer gehoord de [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] .pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 35 300 Nota over de toestand van 's Rijks Financien Nr 60 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer gehoord de [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] .pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL Vergaderjaar 2019 2020 2 35 300 Nr 59 Nota over de toestand van 's Rijks Financien MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer gehoord de [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-10-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] gronden is die definitie tot stand gekomen?   9. Kunt u aangeven wat de consequenties voor Nederland en het Nederlandse klimaatbeleid zou zijn wanneer het verstoken van biomassa niet alleen door de [...]
  www.tweedekamer.nl
  01-10-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] -3e4d675b692c&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 35 207 China Nr 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN OUWEHAND Voorgesteld [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] -8480fb6e3535&title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Ouwehand.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 35 207 China Nr 19 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN OUWEHAND Voorgesteld [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] threatened by climate change risks to oceans, polar and mountain regions, UN report warns”? 4) 5) Wat is daarop uw reactie?   4) Erkent u dat, in het huidige tempo, aan het eind van deze eeuw mogelijk twee [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 31 936 Luchtvaar tbeleid Nr 672 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 26 september 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat de minister van l&W een [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] 2020 31 936 Luchtvaartbeleid Nr 673 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C S Voorgesteld 26 september 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging verzoekt de regering, met meer concrete maatregelen te komen die tot een [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] &title=Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20La%C3%A7in.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 31 936 Luchtvaartbeleid Nr 676 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN LAgN Voorgesteld [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] =2aaac7f1-6ffa-4322-bae3-e80fd5cf3020&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 31 936 Luchtvaar tbeleid Nr 671 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] =4e945614-01a1-4924-9e1a-c5b6a6b6d34d&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 31 936 Luchtvaartbeleid Nr 670 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] =Motie%20van%20de%20leden%20Van%20Raan%20en%20Kr%C3%B6ger.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 31 936 Luchtvaartbeleid Nr 675 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN KROGER Voorgesteld 26 [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] =da94d9a0-0334-46c0-b07f-b573c3888fdc&title=Motie%20van%20het%20lid%20Van%20Raan%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019 2020 31 936 Luchtvaar tbeleid Nr 674 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] die plek voor waar aan te nemen dan van een andere plek? Zo nee, waarom niet? 3. Erkent u dat kinderen en jongeren een kwetsbare groep zijn voor marketing door bedrijven, omdat kinderen niet altijd in [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018 2019 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr 385 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 10 september 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat de [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-09-2019 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.