Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 26 items gevonden

 • 1 Motie van de leden Stoffer en Gijs van Dijk over regionale bereikbaarheid als specifieke [...]
  [...] Gereformeerde Partij MedeindienerGijs van Dijk, Kamerlid Partij van de Arbeid 18 april 2019 29984-844 Motie Activiteiten 18-04-2019 VAO Spoor (AO d.d. 04/ 04)Plenair debat10:16 23-04-2019 StemmingenStemmingen15:00 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Motie
 • 2 Motie van de leden Stoffer en Wiersma over het baseren van re-integratie op artikel [...]
  [...] MedeindienerDennis Wiersma, Kamerlid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 17 april 2019 29544-909 Motie Activiteiten 17-04-2019 VAO Arbeidsongeschiktheid (AO d.d. 27/ 03)Plenair debat15:45 23-04-2019 [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Motie
 • 3 De ontbrekende oplossing voor belastingvrijstelling asbestdaken bij tussenopslag
  [...] De ontbrekende oplossing voor belastingvrijstelling asbestdaken bij tussenopslag Download DownloadIndieners IndienerChris Stoffer, Kamerlid Staatkundig Gereformeerde Partij Gericht aanS. van [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 4 Amendement van het lid Stoffer over de uitbreiding van het inzagerecht
  [...] Amendement van het lid Stoffer over de uitbreiding van het inzagerechtDownload DownloadIndieners IndienerChris Stoffer, Kamerlid Staatkundig Gereformeerde Partij 16 april 2019 34994-9 Amendement [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Amendement
 • 5 De twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van het klimaatbeleid
  [...] De twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van het klimaatbeleid Download DownloadIndieners IndienerChris Stoffer, Kamerlid Staatkundig Gereformeerde Partij MedeindienerThierry Baudet, Kamerlid [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-04-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 6 Het voorlopig akkoord over de import van kippenvlees uit Oekraïne
  [...] Staatkundig Gereformeerde Partij Gericht aanC.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gericht aanS.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2 april 2019 [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-04-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 7 Motie van de leden Stoffer en Hiddema over met gelijkgezinde lidstaten een beroep doen[...]
  [...] FvD 2 Tegen VVD 33 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 Activiteiten 26-03-2019 Debat over het bericht dat Nederland weinig meer kan doen tegen verlenging van de WW-export door Brussel [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-03-2019 00:00:00 | Motie
 • 8 Het bericht ‘Werkgevers overstelpt met loonsancties’
  [...] ontwikkeling bij het verzoek van de Kamer om juist te komen tot een gelijkwaardiger werking van de hybride markt en uw opmerking dat sprake moet zijn van een zo goed mogelijk evenwicht op de markt?2 Vraag 4 Hoe [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-03-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 9 Motie van het lid Stoffer c.s. over sanering van astbestdaken door bewerking met een [...]
  [...] handopsteken detail stemming Voor VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 PvdA 9 ChristenUnie 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen SP 14 PvdD 5 Activiteiten 06-03-2019 Debat over het bericht dat de overheid [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-03-2019 00:00:00 | Motie
 • 10 De uitspraak van de Raad van State over het verhalen van de opruimkosten van gedumpt [...]
  [...] veel minder groot is dat grondeigenaren het drugsafval gaan verslepen met alle risico s van dien? Vraag 4 Wat is de stand van zaken van het overleg tussen Rijk en provincies over een eventuele landelijke [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-02-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 11 De uitvoering van de motie-Stoffer
  [...] Werkgelegenheid 19 februari 2019 2019Z03213 Schriftelijke vragen Gerelateerde documenten Antwoord schriftelijke vragen 21-03-2019Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de uitvoering van de motie-Stoffer [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-02-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • 12 Motie van het lid Stoffer over een fysieke rijbaanscheiding op N-wegen
  [...] principe te kiezen voor een fysieke rijbaanscheiding en hiervoor een plan van aanpak op te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. Stoffer kst-29398-665 ISSN 0921 - 7371 s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-02-2019 00:00:00 | Motie
 • 13 Motie van het lid Stoffer over fiscale en financiële stimulering van autoveiligheid
  [...] -667 Motie Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor GroenLinks 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 SP 14 ChristenUnie 5 Activiteiten 07 [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-02-2019 00:00:00 | Motie
 • 14 Motie van het lid Stoffer over het beleid ten aanzien van reclamemasten met ledverlichting
  [...] hebben bij exploitatie van deze masten; verzoekt de regering, het beleid ten aanzien van reclamemasten met ledschermen aan te scherpen en te kiezen voor dwingende normen dan wel bindende advisering door [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-02-2019 00:00:00 | Motie
 • 15 Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 58 over arbeidsrecht [...]
  [...] 19 D66 19 ChristenUnie 5 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen PVV 20 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 Activiteiten 05-02-2019 StemmingenStemmingen15:00 [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-02-2019 00:00:00 | Amendement
 • 16 Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 55 over premie [...]
  [...] , Kamerlid Christen-Democratisch Appèl 5 februari 2019 35074-60 Amendement Stemmingsuitslag Aangenomen met handopsteken detail stemming Voor VVD 33 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 50PLUS 4 SGP 3 FvD 2 Tegen PVV [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-02-2019 00:00:00 | Amendement
 • 17 Amendement van de leden Stoffer en Baudet ter vervanging van nr. 21 over vergoedingen [...]
  [...] MedeindienerThierry Baudet, Kamerlid Forum voor Democratie 4 februari 2019 35074-59 Amendement Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor SP 14 PvdD 5 DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen VVD 33 PVV 20 CDA 19 [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-02-2019 00:00:00 | Amendement
 • 18 Amendement van de leden Stoffer en Baudet over premie seizoensarbeid
  [...] Forum voor Democratie 4 februari 2019 35074-57 Amendement Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor DENK 3 SGP 3 FvD 2 Tegen VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-02-2019 00:00:00 | Amendement
 • 19 Amendement van het lid Stoffer c.s. over premie 21-minners
  [...] Amendement van het lid Stoffer c.s. over premie 21-minnersDownload DownloadIndieners IndienerChris Stoffer, Kamerlid Staatkundig Gereformeerde Partij MedeindienerEppo Bruins, Kamerlid ChristenUnie [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-02-2019 00:00:00 | Amendement
 • 20 Amendement van de leden Stoffer en Baudet over arbeidsrecht 21-minners
  [...] Forum voor Democratie 4 februari 2019 35074-56 Amendement Stemmingsuitslag Verworpen met handopsteken detail stemming Voor 50PLUS 4 SGP 3 FvD 2 Tegen VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-02-2019 00:00:00 | Amendement
 • 21 Amendement van het lid Stoffer c.s. over arbeidsrecht seizoensarbeid
  [...] Forum voor Democratie MedeindienerDennis Wiersma, Kamerlid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie MedeindienerPieter Heerma, Kamerlid Christen Democratisch Appèl 4 februari 2019 35074-58 Amendement [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-02-2019 00:00:00 | Amendement
 • 22 Gewijzigd amendement van het lid Stoffer ter vervanging van nr. 20 over een regeling [...]
  [...] hoogste twaalf uur per week heeft bedragen wordt de lage premie toegepast. kst-35074-30 ISSN 0921 - 7371 s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 074, nr. 30 1 Toelichting Ondergetekende [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-01-2019 00:00:00 | Amendement
 • 23 Gewijzigd amendement van het lid Stoffer ter vervanging van nr. 23 over uitzonderingen [...]
  [...] , gesloten door de partijen, genoemd in artikel 7.2.9 van die wet; of b. een functie vervult die op grond van artikel 668a, dertiende lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is aangewezen. kst-35074-31 ISSN [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-01-2019 00:00:00 | Amendement
 • 24 Amendement van het lid Stoffer over uitzonderingen in verband met klimatologische of[...]
  [...] Amendement van het lid Stoffer over uitzonderingen in verband met klimatologische of natuurlijke omstandigheden Download DownloadIndieners IndienerChris Stoffer, Kamerlid SGP 29 januari 2019 35074-23 [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-01-2019 00:00:00 | Amendement
 • 25 Amendement van het lid Stoffer over vergoedingen bij ontslag
  [...] Amendement van het lid Stoffer over vergoedingen bij ontslagDownload DownloadIndieners IndienerChris Stoffer, Kamerlid SGP 28 januari 2019 35074-21 Amendement Activiteiten 05-02-2019 [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-01-2019 00:00:00 | Amendement
 • 26 Amendement van het lid Stoffer over een regeling voor jongeren
  [...] Amendement van het lid Stoffer over een regeling voor jongerenDownload DownloadIndieners IndienerChris Stoffer, Kamerlid SGP 25 januari 2019 35074-20 Amendement [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-01-2019 00:00:00 | Amendement
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.