Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 32 items gevonden

 • [...] =Gewijzigd%20amendement%20van%20de%20leden%20Westerveld%20en%20Kwint%2035050-33%20t.v.v.%20nr.%2022%20over%20een%20evaluatie%20na%20vijf%2C%20tien%20en%20vijftien%20jaar.docx TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] %20de%20leden%20Westerveld%20en%20Kwint%2035050-22%20over%20een%20evaluatie%20na%20drie%2C%20zes%20en%20negen%20jaar..docx TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 35 050 Wijziging van [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] en ba”. VIII In artikel IV wordt in artikel 124, tweede lid, na onderdeel b, een onderdeel ingevoegd, luidende: ba. een document waarin de maatregelen zijn opgenomen die het bevoegd gezag zal nemen om [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] en ba”. VIII In artikel IV wordt in artikel 124, tweede lid, na onderdeel b, een onderdeel ingevoegd, luidende: ba. een document waarin de maatregelen zijn opgenomen die het bevoegd gezag zal nemen om [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] ; en d. de locaties waar het risico op segregatie speelt. 2. Na het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 4a. Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan Onze Minister de [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] voorgenomen woningbouw; en d. de locaties waar het risico op segregatie speelt. 2. Na het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 4a. Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan Onze [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] woningbouwplannen, en d. inzicht geven in locaties waar het risico op segregatie meer of minder speelt. 3b. Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan Onze minister de aanvraag, bedoeld in [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] het heel complex is om jeugdzorg aan te bieden aan veel verschillende gemeenten die allemaal iets anders willen en zelf hun tarieven en diensten bepalen? Zo ja wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] tussen u en het werkveld over het terugdringen van het aantal gedwongen afzonderingen niet gehaald gaan worden? 1)    2 Wat vindt u ervan dat in een paar weken tijd in tien instellingen 860 keer sprake is [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] .%2013%20t.v.v.%20nr.%209%20over%20structureel%20overleg%20met%20de%20MR.docx TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 35 104 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] / downloads/ document?id=791f94f9-be18-43f4-a5a0-b8929e6e263e&title=Motie%20van%20het%20lid%20Westerveld.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 000 VIII Vaststelling van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] / downloads/ document?id=627f96aa-4f3d-4402-8920-5129d8f1c65b&title=Motie%20van%20het%20lid%20Westerveld%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018 2019 31 293 Primair Onderwijs Nr 480 MOTIE [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] onderwijs (35104)Plenair debat11:15 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=0f4d814c-1ac3-4037-8fda-221850db30e2&title=Motie%20van%20het%20lid%20Westerveld.pdf TWEEDE [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] besluit tot fusie, komen het bevoegd gezag dan wel de betrokken bevoegde gezagsorganen en de medezeggenschapsraad geregeld bijeen om de voorgenomen fusie te bespreken. XIII In artikel II, onderdeel C, wordt [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] debat19:15 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=8c7c8210-3cf1-45f9-88aa-5e8e633f6cd0&title=Motie%20van%20het%20lid%20Westerveld.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] 2 Vergaderjaar 2018 2019 31 322 Kinderopvang Nr 401 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 4 september 2019 De Kamer gehoord de beraadslaging constateerde dat steeds meer scholen nauw samenwerken [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-09-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] voor subsidiepot voor zij-instromers is bereikt? Vraag 3 Hoe kan het dat DUO2 een brief heeft verstuurd die volgens het ministerie OCW nooit verstuurd had mogen worden ? Vraag 4 Bent u voornemens om net [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Mededeling (uitstel antwoord) 26-07-2019Uitstel beantwoording vragen van de leden Westerveld en Buitenweg over het aanpakken van pro-anorexia websites en ‘anorexiacoaches Indiener: H.M. de Jonge, minister van [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-07-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] ?id=1628d49f-ff65-431f-9de4-587f5d205be6&title=Motie%20van%20de%20leden%20Westerveld%20en%20Kwint%20.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 31 497 Nr. 321 Passend onderwijs MOTIE [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-07-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] GroenLinks 14 SP 14 PvdA 9 PvdD 5 50PLUS 4 DENK 3 FvD 2 Tegen VVD 33 PVV 20 CDA 19 D66 19 ChristenUnie 5 SGP 3 Activiteiten 04-07-2019 Einde avondvergadering: StemmingenStemmingen02:25 04-07-2019 VAO Passend [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-07-2019 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.