Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 31 items gevonden

 • [...] u dergelijke signalen ook? Zo ja, wat is uw zienswijze daarop? 7. Is ooit in kaart gebracht hoe veel jongeren en volwassenen in de afgelopen jaren een einde aan hun leven hebben gemaakt, zonder dat er [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Motie van het lid Westerveld Download DownloadIndieners IndienerLisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks 10 februari 2020 31288-814 Motie Activiteiten 10-02-2020 Strategische agenda hoger [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van de leden Westerveld en Van den Hul Download DownloadIndieners IndienerLisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks MedeindienerKirsten van den Hul, Kamerlid Partij van de Arbeid 10 februari 2020 [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] ‘Constant nieuwe gezichten, ik crash daarvan van Stichting Het Vergeten Kind? Herkent u deze cijfers? Zo nee, heeft u andere cijfers? 2) Wat vindt u ervan dat de geïnterviewde kinderen die in een groep wonen [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] aangeschreven gemeente automatisch verantwoordelijk of moet een aanbieder naleving van de informatieplicht in het slechtste geval zelf afdwingen via de rechter? Hoe wenselijk en haalbaar is dat en hoe beoordeelt [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] worden als er op een andere manier gehandeld was tijdens de plaatsing? Zo nee, waarom gaat u hier niets mee doen? Hoe staat het ervoor met het actieonderzoek naar breakdown pleegzorgplaatsingen en uitval [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Partij van de Arbeid 23 januari 2020 31839-713 Motie Activiteiten 23-01-2020 VAO Financiële problemen bij diverse Jeugdzorginstellingen (AO d.d. 22/ 01) Plenair debat13:50 23-01-2020 StemmingenStemmingen14 [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-01-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van het lid Westerveld Download DownloadIndieners IndienerLisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks 23 januari 2020 31839-711 Motie Activiteiten 23-01-2020 VAO Financiële problemen bij diverse [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-01-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] personeel in Nederland werkt op basis van tijdelijke contracten? Vindt u dat wenselijk en zo ja, waarom? Zo nee, wat is uw streefcijfer en binnen welk tijdspad moet dit aandeel omlaag worden gebracht? Wat is [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Opvang toeneemt; Overwegende dat in dezen goedkoop duurkoop is; Verzoekt de regering om met gemeenten in geval van multi- problematiek een minimumprijs en een minimum aantal uur af te spreken voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-01-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] 2 Vergaderjaar 2019-2020 29 325 Maatschappelijke Opvang Nr. 111 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN RENKEMA Voorgesteld 21 januari 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat bijna twee op [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-01-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] concrete afspraken te maken met de publieke omroep om de zichtbaarheid van mensen met een beperking verder te verbeteren? Zo ja, wat is uw streven en binnen welk tijdspad moet dit aandeel omhoog worden [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] %20het%20lid%20Westerveld%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 29 325 Maatschappelijke Opvang Nr. 109 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. Voorgesteld 21 januari 2020 De Kamer [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-01-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] mogelijk om de antwoorden te sturen voor het algemeen overleg over Onderwijs en Zorg op 5 februari 2020?   1) https:/ / nos.nl/ artikel/ 2313455-jongeren-met-beperking-in-sommige-regio-s-te-vroeg-van-school [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-12-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] praktijk niet houden aan de cao-afspraken die zijn gemaakt ten behoeve van stagiairs? 1) Lio: leraar in opleiding   Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-12-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] :/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=4aec61af-1a83-45f8-bec2-c1fcfba7ac6d&title=Gewijzigd%20amendement%20van%20de%20leden%20Westerveld%20en%20Van%20den%20Hul%2035282-48%20t.v.v.%20nr.%2026%20over%20het%20door [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-12-2019 00:00:00 | Amendement
 • [...] Motie Activiteiten 11-12-2019 VAO Techniekpact (AO d.d. 08/ 10)Plenair debat11:15 Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=d5073a56-692c-4dab-b491-ea480f4c3664&title [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] lerarenbeurs in te dienen en het 3-jaarstermijn waarin de studiekosten moeten hebben plaatsgevonden; Constaterende dat de gemiddelde boete voor deze studenten is opgelopen tot 4.156,44 euro per aanvrager [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] :/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=25719878-6786-4bca-b085-3a633613d3fc&title=Motie%20van%20het%20lid%20Westerveld%20c.s..pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 31 524 Beroepsonderwijs en [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2019 00:00:00 | Motie
 • [...] -a5cb6c40f2a9&title=Motie%20van%20de%20leden%20Westerveld%20en%20Van%20den%20Berge.pdf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2019-2020 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 451 MOTIE VAN [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-12-2019 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.