Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 23 items gevonden

 • [...] psychische problemen die aangeven dat hulp is stopgezet en zij in enorme onzekerheid verkeren over de toekomst? Zo ja, wat kunt u doen met deze signalen?   Bent u bereid om (jeugd)hulpaanbieders extra te [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-03-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] [bookmark: _GoBack]2020Z03751 (ingezonden 24 februari 2020) Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over leraren die onder druk worden gezet. 1 [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] vergelijking daarom niet op gaat?   5 Bent u bereid om studenten die een diploma hebben voor een opleiding in onderwijs of zorg, maar níet werkzaam zijn in een van deze sectoren, het wettelijke (lagere) tarief [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] ? Zo nee, bent u bereid om onderzoek te laten doen?   9 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de leidraad over hoe om te gaan met hele complexe problemen en het toedienen van dwangvoeding?   10 [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Motie van de leden Westerveld en Van der Molen Download DownloadIndieners IndienerLisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks MedeindienerHarry van der Molen, Kamerlid Christen-Democratisch Appèl 19 [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] %20van%20de%20leden%20Westerveld%20en%20Kwint%20.pdf 31497-349 19 februari 2020 Passend onderwijs MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KWINT Plenair debat - VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 05/ 02) Motie van het [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] dat dit soort reclame de suggestie kan wekken dat schaduwonderwijjs nodig zou zijn en ouders ertoe aanzet om hun kind bijles of examentrainingen te laten volgen, ook als een kind geen leerachterstand of [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] %20van%20de%20leden%20Westerveld%20en%20Kwint%20.pdf 31497-348 19 februari 2020 Passend onderwijs MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KWINT Plenair debat - VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 05/ 02) 3] Motie van [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van het lid Westerveld Download DownloadIndieners IndienerLisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks 19 februari 2020 27923-396 Motie Activiteiten 19-02-2020 Debat over leraren Plenair debat11:00 [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Minderjarige asielzoekers die slecht Nederlands leren door hun vele verhuizingen Download DownloadIndieners IndienerLisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks MedeindienerKirsten van den Hul, Kamerlid [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] u dergelijke signalen ook? Zo ja, wat is uw zienswijze daarop? 7. Is ooit in kaart gebracht hoe veel jongeren en volwassenen in de afgelopen jaren een einde aan hun leven hebben gemaakt, zonder dat er [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Motie van het lid Westerveld Download DownloadIndieners IndienerLisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks 10 februari 2020 31288-814 Motie Activiteiten 10-02-2020 Strategische agenda hoger [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van de leden Westerveld en Van den Hul Download DownloadIndieners IndienerLisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks MedeindienerKirsten van den Hul, Kamerlid Partij van de Arbeid 10 februari 2020 [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] ‘Constant nieuwe gezichten, ik crash daarvan van Stichting Het Vergeten Kind? Herkent u deze cijfers? Zo nee, heeft u andere cijfers? 2) Wat vindt u ervan dat de geïnterviewde kinderen die in een groep wonen [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] aangeschreven gemeente automatisch verantwoordelijk of moet een aanbieder naleving van de informatieplicht in het slechtste geval zelf afdwingen via de rechter? Hoe wenselijk en haalbaar is dat en hoe beoordeelt [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] worden als er op een andere manier gehandeld was tijdens de plaatsing? Zo nee, waarom gaat u hier niets mee doen? Hoe staat het ervoor met het actieonderzoek naar breakdown pleegzorgplaatsingen en uitval [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Partij van de Arbeid 23 januari 2020 31839-713 Motie Activiteiten 23-01-2020 VAO Financiële problemen bij diverse Jeugdzorginstellingen (AO d.d. 22/ 01) Plenair debat13:50 23-01-2020 StemmingenStemmingen14 [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-01-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van het lid Westerveld Download DownloadIndieners IndienerLisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks 23 januari 2020 31839-711 Motie Activiteiten 23-01-2020 VAO Financiële problemen bij diverse [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-01-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] personeel in Nederland werkt op basis van tijdelijke contracten? Vindt u dat wenselijk en zo ja, waarom? Zo nee, wat is uw streefcijfer en binnen welk tijdspad moet dit aandeel omlaag worden gebracht? Wat is [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Opvang toeneemt; Overwegende dat in dezen goedkoop duurkoop is; Verzoekt de regering om met gemeenten in geval van multi- problematiek een minimumprijs en een minimum aantal uur af te spreken voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-01-2020 00:00:00 | Motie
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.