Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 18 items gevonden

 • [...] een gevaar is dat zij onvoldoende stappen (kunnen) nemen om uitbraken op te sporen en in te dammen, of niet in staat zijn besmette personen medische zorg te bieden? (2) Hoe beoordeelt u de analyse dat [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-03-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] uitvoering gegeven aan de in het tweede artikel aangehaalde motie-Weverling c.s. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2123) om te inventariseren wat de handelsimpact van het coronavirus is en in overleg te gaan met de [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-03-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Het bericht ‘Ontsnapt plantje zorgt voor bouwput in Terschellingse duinen en de bestrijding van invasieve exoten Download DownloadIndieners IndienerArne Weverling, Kamerlid Volkspartij voor Vrijheid [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-03-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Democratie MedeindienerSven Koopmans, Kamerlid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Gericht aanS.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Gericht aanA. Broekers-Knol [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-03-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] / document?id=f0d88c5f-0f71-44cc-bea0-3725ee1a1018&title=Motie%20van%20de%20leden%20Weverling%20en%20Amhaouch%20.pdf 21501-02-2123 05 maart 2020 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken MOTIE VAN DE [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-03-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] %20Weverling%20.pdf 21501-02-2124 05 maart 2020 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken MOTIE VAN HET LID WEVERLING Plenair debat - VAO Raad Buitenlandse Zaken Handel (AO d.d. 05/ 03) @ IPI De Kamer [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-03-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] De berichten ‘Garnalenvissers veel te actief in Wadden- en Noordzee, overheid deed niets en ‘Garnalenvissers te actief op Waddenzee? ‘Stemmingmakerij Download DownloadIndieners IndienerArne Weverling [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Het bericht ‘Chipsector onderuit na uitlekken Amerikaanse plannen Download DownloadIndieners IndienerArne Weverling, Kamerlid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie MedeindienerDennis Wiersma [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Het bericht 'Kabinet gebruikt drukmiddelen niet om asielzoekers terug te sturen' Download DownloadIndieners IndienerArne Weverling, Kamerlid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Gericht aanS.A.M [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] De berichten ‘VS van plan uit WTO-onderdeel te stappen en ‘Chinese bussen kunnen bij aanbesteding niet worden geweerd Download DownloadIndieners IndienerArne Weverling, Kamerlid Volkspartij voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-02-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Motie van het lid Weverling Download DownloadIndieners IndienerArne Weverling, Kamerlid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 6 februari 2020 24095-497 Motie Activiteiten 06-02-2020 Debat over [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van het lid Weverling Download DownloadIndieners IndienerArne Weverling, Kamerlid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 6 februari 2020 24095-496 Motie Activiteiten 06-02-2020 Debat over [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] Motie van het lid Weverling Download DownloadIndieners IndienerArne Weverling, Kamerlid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 6 februari 2020 24095-498 Motie Activiteiten 06-02-2020 Debat over [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-02-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] MedeindienerWilliam Moorlag, Kamerlid Partij van de Arbeid MedeindienerFrank Wassenberg, Kamerlid Partij voor de Dieren MedeindienerWybren van Haga, Kamerlid Van Haga 30 januari 2020 31532-241 Motie Activiteiten 30-01 [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-01-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] MedeindienerRutger Schonis, Kamerlid Democraten 66 MedeindienerStieneke van der Graaf, Kamerlid ChristenUnie 30 januari 2020 29697-77 Motie Activiteiten 30-01-2020 VAO Regio deals (AO d.d. 22/ 01)Plenair debat19:30 [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-01-2020 00:00:00 | Motie
 • [...] is van een verplichting vanuit de Wereldpostunie om per 1 januari 2020 een strikt onderscheid te maken tussen het versturen van brieven en goederen? Zo ja, kunt u aangeven op basis van welke wijziging [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-01-2020 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] legt een verdergaande verplichting op aan telers dan hetgeen op basis van de onderliggende Verordeningen noodzakelijk is. Met dit amendement beoogt de indiener er aldus zorg voor te dragen dat de Wet [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2020 00:00:00 | Amendement
 • [...] Artikel 32a 1. De voordracht voor een krachtens deze wet vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-01-2020 00:00:00 | Amendement
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.