Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 521 items gevonden

 • 1 Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen
  1 Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen 1. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren, handelend in de hoedanigheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 23:59:37 | Bijlage
 • 2 Afschrift brief Eerste Kamer over het Bestuursakkoord Kwaliteitsborging voor het bouwen
  > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Datum 17 januari 2019 Betreft Bestuursakkoord Kwaliteitsborging voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 23:59:35 | Bijlage
 • 3 Rapport
  Terecht overstaprecht? Doorstroom havo-vwo Rianne Exalto Daniëlle Sipkens Ton Klein Debbie Kooij Inhoudsopgave 1 Inleiding ......................................................................................................................................... [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 23:58:54 | Bijlage
 • 4 Adviesaanvraag toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging
  > Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag De Gezondheidsraad T.a.v. de heer prof. dr. W.A. van Gool Postbus 16052 2500BB Den Haag Datum 17 januari 2019 Betreft Adviesaanvraag toelaatbaarheid nieuwe vormen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 23:58:48 | Bijlage
 • 5 Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap
  faculteit rechtsgeleerdheid vakgroep staatrecht, bestuursrecht en bestuurskunde Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap Een onderzoek naar alternatieven voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 23:58:28 | Bijlage
 • 6 Planning
  1 Bijlage Integraal mobiliteitsbeleid Onderwerp Product Planning (in kwartaal) Mobiliteitsfonds • Kamerbrief Mobiliteitsfonds en Mobiliteitsagenda Q1 Infrafonds Onderwerp Product Planning (in kwartaal) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 00:00:53 | Bijlage
 • 7 Bijlage 5 Gevolgen samentelregeling voor ALT en opt-out (Notitie van SEO Economisch Onderzoek, 15 november[...]
  SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 1 Notitie Gevolgen samentelregeling voor ALT en opt-out datum 15 november 2018 aan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Arjan Heyma auteurs Koen van der Ven en Arjan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 00:00:34 | Bijlage
 • 8 Bijlage 1 Brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer van 26 november 2018 over de voortgang van[...]
  > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 26 november 2018 Betreft Voortgang uitwerking maatregelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 00:00:32 | Bijlage
 • 9 Bijlage 3 Beoordeling gezagsverhouding (toe te voegen bijlage aan het Handboek loonheffingen van de[...]
  Beoordeling gezagsverhouding 1 Relevante elementen bij beoordeling gezagsverhouding In deze paragraaf gaan we in op elementen die relevant zijn voor de beoordeling van de gezagsverhouding. We geven zo [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 00:00:31 | Bijlage
 • 10 Bijlage 4 Karakteristieken en tarieven zzp'ers (Rapport van SEO Economisch Onderzoek, augustus 2018)
  Karakteristieken en tarieven zzp ers SEO Economisch Onderzoek - Roetersstraat 29 - 1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 - www.seo.nl - secretariaat@seo.nl ABN-AMRO IBAN: NL14ABNA0411744356 BIC: ABNANL2A [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 00:00:21 | Bijlage
 • 11 Bijlage 2 Uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’
  1 Bijlage uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige De zzp-maatregelen zijn onderverdeeld in verschillende trajecten: 1. Webmodule 2. Afbakening Arbeidsovereenkomst bij Laag tarief (ALT) en opt-out [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2019 00:00:14 | Bijlage
 • 12 Brief van het IPO inzake quickscan financiële zekerheidstelling
  Brief van het IPO inzake quickscan financiële zekerheidstellingDownload Download 18 januari 2019 2019D01817 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=984dacee-3da8-4712-94ec-ea4c0e020c2a&title=Brief%20van%20het%20IPO%20inzake%20quickscan%20financi%C3%ABle%20zekerheidstelling.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 13 Brief van het IPO inzake verplichtstellen financiële zekerheid, bij insolvabiliteit [...]
  Brief van het IPO inzake verplichtstellen financiële zekerheid, bij insolvabiliteit van afvalbedrijven Download Download 18 januari 2019 2019D01819 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=bd56b1b6-5dea-4311-a46f-6fff1711f795&title=Brief%20van%20het%20IPO%20inzake%20verplichtstellen%20financi%C3%ABle%20zekerheid%2C%20bij%20insolvabiliteit%20van%20afvalbedrijven.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 14 Stand van zaken terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie [...]
  Stand van zaken terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (algemeen) en stand van zaken contingency planning en preparedness Brexit en overzicht van de gevolgen van en voorbereidingen [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 15 Profiel Zorginkoop 2021
  Profiel Zorginkoop 2021Download Download 18 januari 2019 2019D01802 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=0d8f3ccb-6162-4708-88d1-a9b4cbef681f&title=Profiel%20Zorginkoop%202021.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 16 Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018: Wlz-uitvoerder Stichting Zorgkantoor Menzis
  Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/ 2018: Wlz-uitvoerder Stichting Zorgkantoor MenzisDownload Download 18 januari 2019 2019D01790 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=2fc18aec-4b1a-4992-9e9a-99ab97d86434&title=Uitvoering%20Wet%20langdurige%20zorg%202017%2F2018%3A%20Wlz-uitvoerder%20Stichting%20Zorgkantoor%20Menzis.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 17 Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018: Salland Zorgkantoor B.V.
  Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/ 2018: Salland Zorgkantoor B.V.Download Download 18 januari 2019 2019D01794 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=3822de23-b6ea-4ffc-9d9a-3cf78a2cbff9&title=Uitvoering%20Wet%20langdurige%20zorg%202017%2F2018%3A%20Salland%20Zorgkantoor%20B.V..pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 18 Aanbiedingsbrief
  AanbiedingsbriefDownload Download 18 januari 2019 2019D01791 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=60261e34-5a4e-4d5e-9c36-67d0dc528de1&title=Aanbiedingsbrief.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 19 Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018: Zorgkantoor Friesland B.V.
  Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/ 2018: Zorgkantoor Friesland B.V.Download Download 18 januari 2019 2019D01787 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=68044d58-fe2c-43b8-95be-3abfed7be250&title=Uitvoering%20Wet%20langdurige%20zorg%202017%2F2018%3A%20Zorgkantoor%20Friesland%20B.V..pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 20 Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018: Wlz-uitvoerder ONVZ Langdurige Zorg B.V.
  Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/ 2018: Wlz-uitvoerder ONVZ Langdurige Zorg B.V.Download Download 18 januari 2019 2019D01793 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=6cd1a151-5927-4aae-9d3c-93e29c4f8670&title=Uitvoering%20Wet%20langdurige%20zorg%202017%2F2018%3A%20Wlz-uitvoerder%20ONVZ%20Langdurige%20Zorg%20B.V..pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 21 Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018: Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid
  Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/ 2018: Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en ZekerheidDownload Download 18 januari 2019 2019D01798 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=70565e65-b23d-44b4-ae20-0b85b4efb897&title=Uitvoering%20Wet%20langdurige%20zorg%202017%2F2018%3A%20Stichting%20Wlz-uitvoerder%20Zorg%20en%20Zekerheid.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 22 Aanbiedingsbrief
  Aanbiedingsbrief Download Download 18 januari 2019 2019D01806 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=82045640-09a8-4ed3-9abd-ef4ab6f30045&title=Aanbiedingsbrief%20.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 23 Inkoop van innovatie en technologie in de langdurige zorg
  Inkoop van innovatie en technologie in de langdurige zorgDownload Download 18 januari 2019 2019D01803 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=8b609dec-2065-4c53-ad5d-32f31c1bc884&title=Inkoop%20van%20innovatie%20en%20technologie%20in%20de%20langdurige%20zorg.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 24 Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018: Wlz-uitvoerder Zilveren Kruis Zorgkantoor [...]
  Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/ 2018: Wlz-uitvoerder Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. Download Download 18 januari 2019 2019D01800 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=94e2fafe-325f-49c6-9726-478663e311d8&title=Uitvoering%20Wet%20langdurige%20zorg%202017%2F2018%3A%20Wlz-uitvoerder%20Zilveren%20Kruis%20Zorgkantoor%20N.V..pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 25 Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018: Wlz-uitvoerder VGZ Zorgkantoor B.V.
  Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/ 2018: Wlz-uitvoerder VGZ Zorgkantoor B.V.Download Download 18 januari 2019 2019D01796 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=c528ddd2-a59f-405c-a6ab-0e2430bd9d82&title=Uitvoering%20Wet%20langdurige%20zorg%202017%2F2018%3A%20Wlz-uitvoerder%20VGZ%20Zorgkantoor%20B.V..pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 26 Moties en openstaande toezeggingen
  Moties en openstaande toezeggingenDownload Download 18 januari 2019 2019D01766 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=2bee74ce-c2f6-481e-965c-b6e2018434da&title=Moties%20en%20openstaande%20toezeggingen.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 27 Bijlage 2
  Bijlage 2Download Download 18 januari 2019 2019D01780 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=3721c7f2-034a-4a32-8f40-e6464057cb3f&title=Bijlage%202.pdf 1 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 28 Nota van toelichting
  Nota van toelichtingDownload Download 18 januari 2019 2019D01782 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=596fbd3d-7890-4313-a5eb-dc239d9ba7be&title=Nota%20van%20toelichting.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 29 Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018: Wlz-uitvoerder ASR Wlz-uitvoerder B.V.
  Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/ 2018: Wlz-uitvoerder ASR Wlz-uitvoerder B.V.Download Download 18 januari 2019 2019D01783 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=815b40fa-e51a-4c3f-8f12-24dfa4534118&title=Uitvoering%20Wet%20langdurige%20zorg%202017%2F2018%3A%20Wlz-uitvoerder%20ASR%20Wlz-uitvoerder%20B.V..pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 30 Samenvattend rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2017/2018
  Samenvattend rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2017/ 2018Download Download 18 januari 2019 2019D01775 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=94870603-7024-4788-8430-e95154f9cc64&title=Samenvattend%20rapport%20Uitvoering%20Wet%20langdurige%20zorg%20door%20zorgkantoren%202017%2F2018.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 31 Aanbiedingsbrief
  Aanbiedingsbrief Download Download 18 januari 2019 2019D01779 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=aca72297-d8af-4299-8771-915227b398ce&title=Aanbiedingsbrief%20.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 32 Onderzoek en advies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche [...]
  Onderzoek en advies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) over een regelgevend kader voor crypto s Download Download 18 januari 2019 2019D01768 Bijlage Gerelateerde [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 33 Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018: Wlz-uitvoerder CZ Zorgkantoor B.V.
  Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/ 2018: Wlz-uitvoerder CZ Zorgkantoor B.V.Download Download 18 januari 2019 2019D01785 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=be6577a3-467e-4bed-9bba-90d4fdbc8fbf&title=Uitvoering%20Wet%20langdurige%20zorg%202017%2F2018%3A%20Wlz-uitvoerder%20CZ%20Zorgkantoor%20B.V..pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 34 Besluit houdende tijdelijke regels voor een tweede experiment in het kader van een [...]
  Besluit houdende tijdelijke regels voor een tweede experiment in het kader van een integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet langdurige zorg (Besluit experiment integraal pgb 2019) Download [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 35 Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding:een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk [...]
  Naleving van contact-/ omgangsafspraken na scheiding:een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief Download Download 18 januari 2019 2019D01751 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=7d833fb6-a0af-44d3-aaca-e1e679cc2094&title=Naleving%20van%20contact-%2Fomgangsafspraken%20na%20scheiding%3Aeen%20rechtsvergelijkend%20en%20sociaalwetenschappelijk%20perspectief.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 36 Evaluatie Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen 2018
  Evaluatie Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen 2018Download Download 18 januari 2019 2019D01753 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=849734b2-4cf8-49ba-8b3c-2183f92ea404&title=Evaluatie%20Landelijk%20Bureau%20Inning%20Onderhoudsbijdragen%202018.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 37 Samenvatting Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend [...]
  Samenvatting Naleving van contact-/ omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief Download Download 18 januari 2019 2019D01755 Bijlage Gerelateerde informatie [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 38 Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018: Wlz-uitvoerder Zorgkantoor DSW B.V.
  Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/ 2018: Wlz-uitvoerder Zorgkantoor DSW B.V.Download Download 18 januari 2019 2019D01786 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=dedb9738-b197-4118-bb1a-5d5aaf5be015&title=Uitvoering%20Wet%20langdurige%20zorg%202017%2F2018%3A%20Wlz-uitvoerder%20Zorgkantoor%20DSW%20B.V..pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 39 Overzicht lopende onderzoeken en wetgevingstrajecten op het gebied van het familierecht
  Overzicht lopende onderzoeken en wetgevingstrajecten op het gebied van het familierechtDownload Download 18 januari 2019 2019D01756 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=67b82435-668f-492c-a809-753a83d6b027&title=Overzicht%20lopende%20onderzoeken%20en%20wetgevingstrajecten%20op%20het%20gebied%20van%20het%20familierecht.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 40 Brief aan het Nibud over de verschillen in koopkrachtpresentaties
  Brief aan het Nibud over de verschillen in koopkrachtpresentatiesDownload Download 18 januari 2019 2019D01763 Bijlage Gerelateerde informatie uit: [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 41 Ontwerp voor een overeenkomst tussen Staat en Invest-NL opgesteld door de Staat en [...]
  Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) Ontwerp voor een overeenkomst tussen Staat en Invest-NL opgesteld [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 42 Voorgestelde statuten voor de oprichting van [ontwikkeldochter Invest-NL B.V.]
  Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) Voorgestelde statuten voor de oprichting van [ontwikkeldochter Invest-NL [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 43 Voorgestelde statuten voor de oprichting van Invest-NL N.V. conform het voorstel van [...]
  Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) Voorgestelde statuten voor de oprichting van Invest-NL N.V. conform [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 44 Voorgestelde statuten voor de oprichting van [investeringsdochter Invest-NL N.V.]
  Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) Voorgestelde statuten voor de oprichting van [investeringsdochter [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 45 Overzicht budgetten Invest-NL
  Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) Overzicht budgetten Invest-NLDownload Download 18 januari 2019 2019D01736 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 46 Kerngegevens Wlz-uitvoerders 2017
  Kerngegevens Wlz-uitvoerders 2017Download Download 18 januari 2019 2019D01777 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=f019f1f8-d5cb-4c08-b623-61462b938ab0&title=Kerngegevens%20Wlz-uitvoerders%202017.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 47 Aanbiedingsbrief
  AanbiedingsbriefDownload Download 18 januari 2019 2019D01674 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=9b3c4de1-8b93-4ac2-8ca1-862f14deba89&title=Aanbiedingsbrief.doc [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 48 Advies Algemene Rekenkamer
  Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) Advies Algemene RekenkamerDownload Download 18 januari 2019 2019D01732 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 49 Bevindingen quickscan financiële zekerheidstelling
  Bevindingen quickscan financiële zekerheidstellingDownload Download 18 januari 2019 2019D01818 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=188d060f-8321-42a5-9b9e-909eb41c0e06&title=Bevindingen%20quickscan%20financi%C3%ABle%20zekerheidstelling.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 50 Kwartaalrapportage oktober-december 2018 lopende onderhandelingen over transport- en[...]
  Kwartaalrapportage oktober-december 2018 lopende onderhandelingen over transport- en milieudossiers in EU-verband Download Download 18 januari 2019 2019D01823 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=0c0bdc63-58fd-4432-a91e-f6e52912d269&title=Kwartaalrapportage%20oktober-december%202018%20lopende%20onderhandelingen%20over%20transport-%20en%20milieudossiers%20in%20EU-verband.doc [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 51 Factsheet feitenmateriaal Elektrische voertuigen en veiligheid
  Factsheet feitenmateriaal Elektrische voertuigen en veiligheidDownload Download 18 januari 2019 2019D01827 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=fc960262-d396-4880-8974-18021b2fb853&title=Factsheet%20feitenmateriaal%20Elektrische%20voertuigen%20en%20veiligheid.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 52 Duiding testrapport elektromagnetische omgeving spoorwegovergang Oss
  Duiding testrapport elektromagnetische omgeving spoorwegovergang OssDownload Download 18 januari 2019 2019D01826 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=649514d2-d288-465a-849c-01675e3ce545&title=Duiding%20testrapport%20elektromagnetische%20omgeving%20spoorwegovergang%20Oss.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 53 Meetrapport Elektromagnetische velden rond het spoor
  Meetrapport Elektromagnetische velden rond het spoorDownload Download 18 januari 2019 2019D01828 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=5a500ced-7fe4-408f-8055-5569a37eda03&title=Meetrapport%20Elektromagnetische%20velden%20rond%20het%20spoor.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 54 Stand van zaken VI asbestdaken sanering en Versnellingsaanpak
  Stand van zaken VI asbestdaken sanering en VersnellingsaanpakDownload Download 18 januari 2019 2019D01834 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=806273ae-9593-4eee-8131-45234c95578a&title=Stand%20van%20zaken%20VI%20asbestdaken%20sanering%20en%20Versnellingsaanpak.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 55 Aanbiedingsbrief
  AanbiedingsbriefDownload Download 18 januari 2019 2019D01832 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=d8200dd9-7d85-43d6-b840-4689f8259770&title=Aanbiedingsbrief.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 56 Bijlage
  Bijlage Agrarische leegstand In 2016 schatte Alterra 1 in dat in dat jaar circa 11 miljoen m 2 aan agrarische gebouwen leeg stond. Er werd verwacht dat in de periode tot 2030 met 24.000 agrarische bedrijven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 23:59:43 | Bijlage
 • 57 Infographics Interne onderzoeken bij de politie
  1 Een oriënterend onderzoek Dit is een vooron- derzoek waarin informatie over mogelijk verwijt- baar handelen, plichtsverzuim of strafbare feiten in kaart wordt gebracht. Er wordt ook uitgezocht wie er [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 23:59:30 | Bijlage
 • 58 Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Minister van[...]
  Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen 1. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren, handelend in de hoedanigheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 23:58:50 | Bijlage
 • 59 Advies TBS Nederland
  TBS.^- Nederland Ministerie van Justitie en Veiligheid t.a.v. de Minister van Rechtsbescherming de heer S. Dekker Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Kenmerk: DIRUIT18/ 237/ HB/ svdk Groningen, 14 juni 2018 Betreft: [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:13:31 | Bijlage
 • 60 Advies RSJ
  Parkstraat 83 Den Haag Raad voor Strofrech tstoepassing Correspondentie: Postbus 30137en jeugdbescherming 2500 GC Den Haag \ Telefoon (070)3619300 www.rsj.nl nfo@rsj.nl Aan de minister voor Rechtsbescherming [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:13:29 | Bijlage
 • 61 Advies NOvA
  NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN Ministerie van Justitie en Veiligheid t.a.v. mevrouw mr. A.G. van Dijk, Directeur Wetgeving en Juridische Zaken Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Den Haag, 11juni2018 dossiernummer: [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:13:29 | Bijlage
 • 62 Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
  Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak De Minister voor Rechtsbescherming drs. S. Dekker Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 5 juli 2018 Uw kenmerk 2254685 Contactpersoon Onderwerp Advies over het conceptwetsvoorstel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:13:28 | Bijlage
 • 63 Advies Raad voor de Rechtspraak
  de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak De minister voor Rechtsbescherming Afdeling Strategie drs. S. Dekker bezoekadresPostbus 20301 Kneuterdijk 1 2500 Ei-I Den Haag 2514 EM Den Haag correspondentieadres [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:13:27 | Bijlage
 • 64 Advies Politie
  ‘2 rganIsatieonderdeeI Korpsstaf fl Team Juridische 1_ Zaken Behandeld door Functie Juridisch adviseur Bezoekadres Nieuwe Uitleg 1 2514 BP Den Haag Teleroon E-malI Ons kenmerk 2 / 6 - Öt22, Ô57 Uw kenmerk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:13:26 | Bijlage
 • 65 Aanbevelingen vanuit de agrarische tafel aan de drie overheidslagen
  Aanbevelingen vanuit de agrarische tafel aan de drie overheidslagen 2 Introductie AANLEIDING De afgelopen periode heeft zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan binnen het aardbevings­ dossier [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:52 | Bijlage
 • 66 Overeenkomst inzake betalingen voor perspectief voor de regio
  1 OVEREENKOMST INZAKE BETALINGEN VOOR PERSPECTIEF VOOR DE REGIO 1. De Staat der Nederlanden, hierna te noemen: "de Staat", vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat; en 2. De besloten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:50 | Bijlage
 • 67 Bevoegdheid leraren basisonderwijs
  Bevoegdheid leraren basisonderwijs 19 november 2018 Conclusie  In oktober 2017 heeft 97 procent van de leraren in het primair basisonderwijs geboren na 1970 een bevoegdheid om les te geven in het basisonderwijs, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:33 | Bijlage
 • 68 Notitie Beroepsgerichte vakken vmbo
  Beroepsgerichte vakken vmbo Informatie uit IPTO, BRON HO en SSB datum 23 november 2018 auteur(s) Klaas de Vos Peter Fontein © CentERdata, Tilburg, 2018 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:32 | Bijlage
 • 69 Arbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2017-2018
  Arbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2017-2018 Jaarrapportage 2017-2018 Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rotterdam, 16 november 2018 Arbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2017-2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:31 | Bijlage
 • 70 Loopbaanmonitor onderwijs
  Loopbaanmonitor onderwijs Microdata: 2011 – 2017 Enquête: 2016 – 2017 CentERdata Klaas de Vos Peter Fontein MOOZ Sil Vrielink November 2018 © CentERdata, Tilburg, 2018 Alle rechten voorbehouden. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:29 | Bijlage
 • 71 IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo
  IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo peildatum 1 oktober 2017 eindrapport datum 23 november 2018 auteurs Astrid Vloet Marcia den Uijl Peter Fontein 2 © CentERdata, Tilburg, 2018 Alle rechten voorbehouden. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:27 | Bijlage
 • 72 De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2018-2028
  De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2018-2028 datum november 2018 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein dr. Klaas de Vos © CentERdata, Tilburg, 2018 Alle rechten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:20 | Bijlage
 • 73 Arbeidsmarkt Leraren 2018 – Samenvatting van relevante cijfers en onderzoeken over de arbeidsmarkt[...]
  1 Arbeidsmarkt Leraren 2018 – Bijlage Samenvatting van relevante cijfers en onderzoeken over de arbeidsmarkt voor leraren po, vo en mbo – januari 2019 Inhoud 1 Werkgelegenheid sectoren po, vo en mbo [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:16 | Bijlage
 • 74 Loopbaanmonitor 2018
  Cohort 2011 % binnen vooropleiding en jaargang iaargang (X jaar na afstuderen) Vooropleiding 50 1 2 3 4 5 N pabo werkzaam binnen onderwijs 60,7% 60,8% 63,0% 66,2% 70,6% 73,1% werkzaam buiten onderwijs [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:11 | Bijlage
 • 75 Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen
  Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen dec 2018 Wouter van Casteren | Danny Brukx | Kyra de Korte CURRICULA VAN PABO S EN TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDINGEN EN BEHOEFTEN AAN SPECIALISEREN ii | Specialisatiemogelijkheden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:07 | Bijlage
 • 76 Optimale inrichting van lerarenopleidingen
  Optimale inrichting van lerarenopleidingen RESULTATEN VAN EEN VIGNETTEN- EN MOTIEVENONDERZOEK ONDER HAVISTEN, VWO ERS EN MBO-4 STUDENTEN Mirjam Bahlmann Boris Eustatia Dorothy Pillen-Warmerdam Oktober [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:09:06 | Bijlage
 • 77 Advies Autoriteit Persoonsgegevens
  AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS Aan de Minister voor Rechtsbescherming de heer drs. S. Dekker Postbus 20301 2500 EH Den Haag Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 Aj Den Haag Bezuidenhoutseweg 30, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:01:17 | Bijlage
 • 78 Advies Slachtofferhulp Nederland
  Landelijk Kantoor Postbus 14208, 3508 SH Utrecht Patlas Athenedreef 27, 3561 PE Utrecht 088-7460746 wwwslachtoflerhulp.nL Minister voor Rechtsbescherming De heer Drs. S. Dekker Postbus 20301 2500 EH DEN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:01:16 | Bijlage
 • 79 Advies OM
  OPENBAAR MINISTERIE College van procureurs-generaal Postbus 20305, 2500 EH Den Haag Ministerie van Justitie en Veiligheid Directie Wetgeving t.a.v mw. A.G. van Dijk Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Prins [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:51 | Bijlage
 • 80 Advies Fonds Slachtofferhulp
  Fonds Slachtofferhulp Ere-voorzitter Prof. mr. Pietervan Vollenhoven Postbus 93166 2509 AD Den Haag T 070 363 59 36 Ministerie van Justitie en Veiligheid T.a.v. de Minister voor Rechtsbescherming Zijne [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:50 | Bijlage
 • 81 Advies VNG
  Ministerie van Justitie en Veiligheid Datum A.G. van Dijk 21juni 2018 Postbus 20301 Ons kenmerk 2500 EH ‘S-GRAVENHAGE TIP/ U201800458 Telefoon Onderwerp Conceptwetsvoorstel wijziging regelingen inzake [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:48 | Bijlage
 • 82 Advies Reclassering Nederland
  B Reclassering Nederland De Minister voor Rechtsbescherm Ing Ter attentie van mw. mr. drs. A.G. van Dijk Directeur Wetgeving en Juridische Zaken Postbus 20301 2500 EH Den Haag Reclassering Nederland Datum [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:48 | Bijlage
 • 83 Advies CJIB
  Centraal Justitieel Incassobureau Ministerie van Justitie en Veiligheid > Retouradres Postbus 1794 8901 CB Leeuwarden Directie Wetgeving en Juridische Zaken mevrouw mr.drs. A.G. van Dijk Postbus 20301 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:47 | Bijlage
 • 84 Negende integrale Rapportage Visie en Vertrouwen 2018 over Project Mainportontwikkeling Rotterdam
  OKTOBER 2018 09AFSPRAKENKADER BORGING PROJECT MAINPORTONTWIKKELING ROTTERDAM INTEGRALE RAPPORTAGE VISIE EN VERTROUWEN 1 INTEGRALE RAPPORTAGE VISIE EN VERTROUWEN 09 Voortgangstabel: samenvatting van de resultaten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:45 | Bijlage
 • 85 Rapport : Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap : een onderzoek[...]
  faculteit rechtsgeleerdheid vakgroep staatrecht, bestuursrecht en bestuurskunde Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap Een onderzoek naar alternatieven voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:35 | Bijlage
 • 86 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad in verband met onder andere wijziging[...]
  Besluit van tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad in verband met onder andere wijziging van de wettelijke contouren en grenswaarden en vaststelling van aanvullende handhavingspunten Op de voordracht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:12 | Bijlage
 • 87 BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie
  BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie Rapport Mirthe Bronsveld-de Groot Thirsa Leendertse Petra Molenaar-Cox Jeremy Weidum 20 december 2018 samenvatting Het team Sociale Zekerheid van het CBS heeft onderzoek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:07 | Bijlage
 • 88 BUS-N Wet Taaleis 2018
  BUS-N Wet Taaleis 2018 Rapport w Leonore Braggaar Mirthe Bronsveld-de Groot Thirsa Leendertse Petra Molenaar-Cox 16 januari 2019 Samenvatting Het team Sociale Zekerheid van het CBS heeft voor het ministerie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-01-2019 00:00:05 | Bijlage
 • 89 Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het [...]
  Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen Download Download 17 januari 2019 2019D01512 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=c5584583-c6c9-4fd8-afe3-3896c3260b8a&title=Bestuursakkoord%20implementatie%20en%20invoering%20wetsvoorstel%20Kwaliteitsborging%20voor%20het%20bouwen.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 90 Afschrift brief Eerste Kamer over het Bestuursakkoord Kwaliteitsborging voor het bouwen
  Afschrift brief Eerste Kamer over het Bestuursakkoord Kwaliteitsborging voor het bouwenDownload Download 17 januari 2019 2019D01513 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=335c3cdb-3a88-4640-866c-cbb9b307ba19&title=Afschrift%20brief%20Eerste%20Kamer%20over%20het%20Bestuursakkoord%20Kwaliteitsborging%20voor%20het%20bouwen.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 91 Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap
  Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het NederlanderschapDownload Download 17 januari 2019 2019D01434 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=4ca24cb5-fdea-4a05-8512-6750a16f0187&title=Alternatieven%20voor%20het%20beroep%20van%20rechtswege%20in%20de%20Rijkswet%20op%20het%20Nederlanderschap.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 92 Aanbiedingsbrief
  AanbiedingsbriefDownload Download 17 januari 2019 2019D01472 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=6759f614-f3c1-4763-ac75-e988f15c7e36&title=Aanbiedingsbrief.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 93 Aanbiedingsbrief
  AanbiedingsbriefDownload Download 17 januari 2019 2019D01454 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=c9cb1792-1cd3-4bfa-998c-7e64f40a8e23&title=Aanbiedingsbrief.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 94 Aanbiedingsbrief
  AanbiedingsbriefDownload Download 17 januari 2019 2019D01445 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=6e508389-ab34-4fb8-a918-c7fa7394e2fd&title=Aanbiedingsbrief.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 95 Brief aan het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) over het bestuurlijk [...]
  Brief aan het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) over het bestuurlijk signaal 'Search and Rescue Operations op de Middellandse Zee' Download Download 17 januari 2019 2019D01556 Bijlage Gerelateerde [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 96 Bibliotheekstatistiek 2017
  Bibliotheekstatistiek 2017Download Download 17 januari 2019 2019D01562 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=33b8f5ef-cc42-499b-9080-f52078fe2187&title=Bibliotheekstatistiek%202017.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 97 Bestuurlijk signaal van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ‘Search [...]
  Bestuurlijk signaal van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ‘Search and Rescue Operations op de Middellandse Zee Download Download 17 januari 2019 2019D01558 Bijlage Gerelateerde informatie [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 98 Aanbiedingsbrief
  Aanbiedingsbrief Download Download 17 januari 2019 2019D01432 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=3bd3b0d3-e812-4794-9cf0-49d330704323&title=Aanbiedingsbrief%20.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 99 Bijlage
  Regelgeving Ruimtelijke Ordening en MilieuBijlageDownload Download 17 januari 2019 2019D01540 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=0dcb62b6-9e38-41c1-9fe5-18fb40709997&title=Bijlage.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 100 Brief NLR m.b.t. track record RPAS projecten (incl counter-drone) d.d. 17 oktober [...]
  Brief NLR m.b.t. track record RPAS projecten (incl counter-drone) d.d. 17 oktober 2017 Download Download 17 januari 2019 2019D01538 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=0a856066-9136-4040-8f71-77735057289e&title=Brief%20NLR%20m.b.t.%20track%20record%20RPAS%20projecten%20%28incl%20counter-drone%29%20d.d.%2017%20oktober%202017.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-01-2019 00:00:00 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.