Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 242 items gevonden

 • 1 Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie);[...]
  35167 Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 april 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:12:55 | Verslag
 • 2 Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende[...]
  35160 Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/ 1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:12:51 | Verslag
 • 3 Verslag
  Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)Verslag Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarL.I. Diks, voorzitter van [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 4 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius [...]
  Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitismeInbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 5 Verslag
  Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/ 1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 6 Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor[...]
  1 35 161 Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:21:25 | Verslag
 • 7 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Verslag van een werkbezoek; Verslag[...]
  24515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 486 Verslag van een werkbezoek Vastgesteld 18 april 2019 Een delegatie uit de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:13:13 | Verslag
 • 8 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten); Verslag van een[...]
  34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) F VERSLAG VAN EEN DESKUNDIGENBIJEENKOMST Vastgesteld 18 april 2019 De vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:10:12 | Verslag
 • 9 Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Sociale Zaken [...]
  Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluitingVerslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Zweden en het Verenigd Koninkrijk [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 10 Verslag van een schriftelijk overleg over onder andere reactie op verzoek commissie [...]
  Aanpak onderwijsachterstandenVerslag van een schriftelijk overleg over onder andere reactie op verzoek commissie inzake NRC artikel van 22 februari 2019 Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in” [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 11 Verslag
  Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingenVerslagDownload [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 12 Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch[...]
  35 180 Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24) Nr. 4 VERSLAG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:21:47 | Verslag
 • 13 EU-voorstel: Discussienota naar een duurzamer Europa in 2030 COM (2019) 22; Verslag van een schriftelijk[...]
  35 150 EU-voorstel: Discussienota naar een duurzamer Europa in 2030 COM (2019) 22 1 B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 april 2019 De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:12:42 | Verslag
 • 14 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 8 april 2019, over de Initiatiefnota van het[...]
  Initiatiefnota van het lid Van Haga: Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme”Verslag van een notaoverleg, gehouden op 8 april 2019, over de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 15 Verslag
  Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (Trb. 2019, 24)Verslag Download [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 16 Verslag van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit; Verslag van de Tijdelijke commissie[...]
  CXXXIV Verslag van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit A BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE TIJDELIJKE COMMISSIE UITWERKING GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:34 | Verslag
 • 17 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van[...]
  35 045 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:26 | Verslag
 • 18 Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitvoering van Verordening (EG)[...]
  34 501 Wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 300/ 2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:26 | Verslag
 • 19 Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal[...]
  35 072 Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:25 | Verslag
 • 20 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019;[...]
  35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 C VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 april 2019 De Voorzitter van de Eerste [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:21 | Verslag
 • 21 Openbaar vervoer; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21[...]
  23 645 Openbaar vervoer 31 521 Taxibeleid Nr. 690 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 april 2019 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 21 maart 2019 overleg gevoerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:09 | Verslag
 • 22 Gaswinning; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart[...]
  33 529 Gaswinning Nr. 607 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 april 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 21 maart 2019 overleg gevoerd met de heer Wiebes, Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:07 | Verslag
 • 23 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten[...]
  34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/ 849 van het Europees parlement en de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:05 | Verslag
 • 24 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van[...]
  35 010 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:22:23 | Verslag
 • 25 EU-voorstel: mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 34 970 EU-voorstel: mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:21:17 | Verslag
 • 26 EU-voorstel: Commissiemededeling naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 35 191 EU-voorstel: Commissiemededeling naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU (COM(2019)8)1 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:13:19 | Verslag
 • 27 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage experiment Regelluwe [...]
  Vermindering regeldruk OCWInbreng verslag schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen po/ vo (Kamerstuk 29546-30) Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarO.C. [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 28 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2019, over Mijnbouw/Groningen
  GaswinningVerslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2019, over Mijnbouw/ GroningenDownload DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarL.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 29 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2019, over openbaar vervoer [...]
  Openbaar vervoerVerslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2019, over openbaar vervoer en taxi Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarA.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 30 Conceptverslag Circulaire Economie
  Conceptverslag Circulaire EconomieDownload Download 16 april 2019 2019D16084 Verslag van een algemeen overleg [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 31 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  35 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 Nr. 94 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:09:16 | Verslag
 • 32 Sociaal domein; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de Derde overall rapportage[...]
  34 477 Sociaal domein B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 15 april 2019 De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 heeft kennisgenomen van de brief van 6 december 2018, waarmee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:09:05 | Verslag
 • 33 Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement[...]
  34 984 Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/ 853 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/ 477/ EEG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:09:03 | Verslag
 • 34 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  21 501-34 Landbouw- en Visserijraad Nr. 310 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 15 april 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:08:55 | Verslag
 • 35 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een schriftelijk[...]
  21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 513 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 15 april 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:08:50 | Verslag
 • 36 Lidmaatschap van de Europese Unie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie Nr. 356 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 15 april 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:08:48 | Verslag
 • 37 35121 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, [...]
  35121 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 38 Nota naar aanleiding van het verslag
  Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/ 2109 en 2010/ 65/ EU in verband [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 39 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitkomst experiment flexibele [...]
  Primair OnderwijsInbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitkomst experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs (Kamerstuk 31293-451) Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarO.C. [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 40 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele EU-gezondheidsraad [...]
  Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en ConsumentenzakenVerslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele EU-gezondheidsraad van 15 april 2019 in Boekarest, [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 41 Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang voorbereidingen op een no deal [...]
  Lidmaatschap van de Europese UnieVerslag van een schriftelijk overleg over de voortgang voorbereidingen op een no deal Brexit in de gezondheidszorg en over de reactie op de gewijzigde motie van de leden [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 42 Verslag van een schriftelijk overleg over de Right to Challenge regeling en stimulering [...]
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019Verslag van een schriftelijk overleg over de Right to Challenge regeling en [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 43 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius,[...]
  34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:07:26 | Verslag
 • 44 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor[...]
  34 556 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (Wet fiscale maatregel rijksmonumenten) H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:05:25 | Verslag
 • 45 35083 Nota naar aanleiding van het verslag inzake regels betreffende beschermende maatregelen[...]
  35083 Nota naar aanleiding van het verslag inzake regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarC.J. [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 46 Nota naar aanleiding van het verslag
  Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)Nota naar aanleiding van het verslagDownload DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarC.J. Schouten, [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 47 Verslag van een schriftelijk overleg over de beëindiging van de Nederlandse bijdrage [...]
  Verslag van een schriftelijk overleg over de beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan UNMISS en recente ontwikkelingen in Zuid-Sudan (Kamerstuk 29521-375) Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarS.A. [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 48 Verslag
  Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingenVerslagDownload [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 49 Conceptverslag Dierproeven
  Conceptverslag DierproevenDownload Download 11 april 2019 2019D16096 Verslag van een algemeen overleg [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 50 Nota naar aanleiding van het verslag
  Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen)Nota [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 51 Verslag
  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 52 Nota naar aanleiding van het verslag
  Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijsNota naar aanleiding van het verslagDownload DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarI.K. [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 53 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Onderwijs-, [...]
  Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 16 april 2019 Download [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 54 Verslag
  Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabijVerslagDownload [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 55 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar[...]
  35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde P 1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:04:12 | Verslag
 • 56 Milieuraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde[...]
  21 501-08 Milieuraad 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 770 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 april 2019 De vaste commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:02:58 | Verslag
 • 57 Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman [...]
  Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2018Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2018 Download DownloadOndertekenaars [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 58 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie [...]
  Verwerking en bescherming persoonsgegevensInbreng verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 59 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele ministeriële [...]
  MilieuraadVerslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele ministeriële bijeenkomst Cohesiebeleid van 12 april 2019 in Boekarest Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarH.S. [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 60 Verslag
  Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 61 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele EU-gezondheidsraad [...]
  Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en ConsumentenzakenInbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele EU-gezondheidsraad van 15 april 2019 in Boekarest, [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 62 Conceptverslag OM-afdoening
  Conceptverslag OM-afdoeningDownload Download 10 april 2019 2019D15875 Verslag van een algemeen overleg [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 63 Conceptverslag MH17
  Conceptverslag MH17Download Download 10 april 2019 2019D15972 Verslag van een algemeen overleg [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 64 Conceptverslag Zorgverzekeringswet
  Conceptverslag ZorgverzekeringswetDownload Download 10 april 2019 2019D15969 Verslag van een algemeen overleg [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 65 Conceptverslag Landbouw- en Visserijraad op 15 april 2019
  Conceptverslag Landbouw- en Visserijraad op 15 april 2019Download Download 10 april 2019 2019D15873 Verslag van een algemeen overleg [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 66 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren[...]
  35 073 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) B EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 23:59:20 | Verslag
 • 67 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 F VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 april 2019 De Voorzitter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 23:59:07 | Verslag
 • 68 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)[...]
  35 000 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:15:58 | Verslag
 • 69 Lidmaatschap van de Europese Unie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk[...]
  23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie Nr. 345 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 april 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:15:27 | Verslag
 • 70 Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren[...]
  35 013 Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik D VERSLAG VAN DE VASTE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:15:24 | Verslag
 • 71 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik[...]
  34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) C VOORLOPIG VERSLAG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:13:51 | Verslag
 • 72 Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband[...]
  35 070 Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:02:01 | Verslag
 • 73 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren[...]
  35 073 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) B EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:01:52 | Verslag
 • 74 Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband[...]
  35 070 Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:00:44 | Verslag
 • 75 Verslag van een informele Voorzittersbijeenkomst inzake de huidige situatie in Europa [...]
  Informele Voorzittersbijeenkomst inzake de huidige situatie in Europa en het verbeteren van interparlementaire samenwerkingVerslag van een informele Voorzittersbijeenkomst inzake de huidige situatie in [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 76 Nota naar aanleiding van het verslag
  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)Nota naar aanleiding van het verslag Download DownloadOndertekenaars [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 77 Verslag van de Staten van Sint Maarten
  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumentenVerslag van de Staten [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 78 Verslag van een schriftelijk overleg over de gevolgen van een no deal brexit, in het [...]
  Lidmaatschap van de Europese UnieVerslag van een schriftelijk overleg over de gevolgen van een no deal brexit, in het bijzonder voor geneesmiddelen, medische technologie en medisch onderzoek Download DownloadOndertekenaars [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 79 Maatregelen verkeersveiligheid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 679 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 april 2019 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen en opmerkingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-04-2019 00:02:19 | Verslag
 • 80 Inbreng verslag schriftelijk overleg over het verslag schriftelijk overleg inzake de[...]
  TopinkomensInbreng verslag schriftelijk overleg over het verslag schriftelijk overleg inzake de voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2017 (Kamerstuk 30111-119) Download [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 81 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda informele ministeriële [...]
  MilieuraadInbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda informele ministeriële bijeenkomst Cohesiebeleid van 12 april 2019 in Boekarest (Kamerstuk 21501-08-768) Download DownloadOndertekenaars [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 82 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat[...]
  35 000 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 C VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:10:49 | Verslag
 • 83 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  35 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 35 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:10:03 | Verslag
 • 84 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1989 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 april 2019 De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Justitie en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:09:55 | Verslag
 • 85 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1990 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 april 2019 De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:09:49 | Verslag
 • 86 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband[...]
  34 959 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid (Wet spoedreparatie fiscale eenheid) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:09:44 | Verslag
 • 87 Raad voor Concurrentievermogen; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 454 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 april 2019 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en opmerkingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:09:28 | Verslag
 • 88 Bestrijding georganiseerde criminaliteit; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 236 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 april 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 14 maart 2019 overleg gevoerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:09:11 | Verslag
 • 89 Bestrijding georganiseerde criminaliteit; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen[...]
  29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 236 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 april 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 14 maart 2019 overleg gevoerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:09:10 | Verslag
 • 90 Terrorismebestrijding; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op[...]
  29 754 Terrorismebestrijding Nr. 498 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 april 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 21 maart 2019 overleg gevoerd met de heer Grapperhaus, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:08:48 | Verslag
 • 91 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare[...]
  33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Nr. 55 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:01:38 | Verslag
 • 92 Verslag van een schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017
  Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Verslag van een schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017Download [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 93 Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact
  Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het BegrotingspactVerslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het BegrotingspactDownload DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarEvert [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 94 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2019 over de Raad Algemene Zaken[...]
  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2019 over de Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019 Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarH.S. [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 95 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2019, over Rechtsstatelijkheid [...]
  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2019, over Rechtsstatelijkheid in de Europese Unie Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarH.S. [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 96 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2019, over georganiseerde[...]
  Bestrijding georganiseerde criminaliteitVerslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2019, over georganiseerde criminaliteit/ ondermijningDownload DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarP.H. [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 97 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2019, over Terrorisme/extremisme
  TerrorismebestrijdingVerslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2019, over Terrorisme/ extremismeDownload DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarP.H. van Meenen, voorzitter van de vaste [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 98 Verslag van een schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017 (Kamerstuk [...]
  Verslag van een schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017 (Kamerstuk 33846-54) Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarI.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 99 Verslag van een schriftelijk overleg over onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs
  Primair OnderwijsVerslag van een schriftelijk overleg over onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijsDownload DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarO.C. Tellegen, voorzitter van de vaste [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 100 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Besluit tot wijziging van het [...]
  Maatregelen verkeersveiligheidVerslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Besluit tot wijziging van het RVV 1990 en de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-04-2019 00:00:00 | Verslag
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.