Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 341 items gevonden

 • [...] 2.3.2 Informatiesystemen 28 2.3.3 Onderwijs 28 2.4 Lokale verankering 28 2.4.1 Verbinding met het lokaal bestuur 28 2.4.2 Verbinding met de burger 31 2.5 Ondersteuning 32 2.5.1 Verbinding van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:45:04 | Bijlage
 • [...] bruikbaarheid van systemen voor politiemensen ................................ 20 3.2.2 Minder uitval van systemen en verlies van gegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:51 | Bijlage
 • [...] nemen Agressie/ geweld van burgers tegen politie Lange werkdagen/ onregelmatige diensten Slecht salaris/ arbeidsvoorwaarden Geen aanzien/ respect Discriminatie (door politie) (Hoge) Werkdruk Boetes uitdelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:48 | Bijlage
 • [...] vereiste privacy waarborgen voor burgers en politiemedewerkers en de consequenties op het gebied van uitvoering en beheer goed te zijn onderzocht. Naast de zaken die reeds in mijn brief van 27 juni jl. zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:36 | Bijlage
 • [...] 2016 18 BAVP 13-17 *Start landelijke implemenatie BlueSpot-Monitor (BSM) √ - 18 BAVP 13-17 *Landelijke Basisset gegevens voor sturing, verantwoording en rapportage (Stuurkubus) √ - 18 BAVP 13-17 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:22 | Bijlage
 • [...] recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de individuele burger. Bij het verwerken van persoonsgegevens is dus grote zorgvuldigheid vereist. Om adequaat te kunnen optreden, moet iedere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:43:37 | Bijlage
 • [...] . ▪ Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt toezicht op de naleving van de regels in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zorgverzekeraars beschikken over financiële en gezondheidsinformatie over hun [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:35:28 | Bijlage
 • [...] Europese verordening Aangifte liquide middelen die alle natuurlijke personen die het grondgebied van EU- lidstaten binnenkomen of verlaten en daarbij € 10.000 of meer aan liquide middelen meevoeren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:35:21 | Bijlage
 • [...] van ov-boetes, gebruiksvriendelijkheid voor studenten, fraudebe- stendigheid, privacy en neveneffecten. Voorwaarden: techniek of IT, communicatie aan studenten, juridische, financieel- economische en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:12:37 | Bijlage
 • [...] het werken aan kwaliteit nog al eens beleefd als toenemende bureaucratie. Omdat zorgverleners hun verantwoorde- lijkheid nemen voor kwaliteit én daarover verantwoording afleggen, kan de burger [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:50:16 | Bijlage
 • [...] ingezet. Onvermijdelijkheid voor gevoelige persoonsgegevens Voor verwerking van gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid en seksuele leven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:47:06 | Bijlage
 • [...] gezien, te weten het dienen van burgers en de samenleving door middel van een rechterlijke organisatie waarin de kwaliteit is gewaarborgd, ook met het oog op de toekomst. Ter realisatie van dit hogere doel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:40 | Bijlage
 • [...] motivering daarbij vermeld. In de stukken heb ik met een cijfer aangegeven welke weigeringsg rond van toepassing is op de passage die is weggelakt. Daar waar het gaat om persoonsgegevens of gegevens die daarop [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:34 | Bijlage
 • [...] Evaluatieformulier TRACK De door u ingevulde gegevens op dit evaluatieformulier stellen de afdeling TRACK in staat om de doeltreffendheid en het effect van het instrumentarium van de risicomelding in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:27 | Bijlage
 • [...] publieke middelen (woningcorporaties, pensioenfondsen, zorg- en onderwijsinstellingen) SE-statuut De op 8 oktober 2001 door de Raad van de Europese Unievastgestelde Verordening nr. 2157/ 2001 betreffende het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:20 | Bijlage
 • [...] burger toe. Per 25 mei 2018 vervangt de nieuwe European Data Protection Regulation, in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het onderwerp [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:07 | Bijlage
 • [...] toezicht en vallen onder het regime van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hieruit vloeit voort dat iedere verwerking (verstrekking) gebaseerd moet kunnen worden op 1 van de onderdelen genoemd in art [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:44:36 | Bijlage
 • [...] verbetervoorstellen verwacht het Zorginstituut niet alleen verbetering die ten goede komt aan de patiënt. We verwachten dat dat de implementatie van de verbeteringen ook ten goede komen aan de burger als betaler van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:44:27 | Bijlage
 • [...] het werken aan kwaliteit nog al eens beleefd als toenemende bureaucratie. Omdat zorgverleners hun verantwoorde- lijkheid nemen voor kwaliteit én daarover verantwoording afleggen, kan de burger [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 10:49:40 | Bijlage
 • [...] veilige IT-infrastructuur en moderniseren onze IT-systemen stapsgewijs. Informatiebeveiliging De SVB werkt met de gegevens van ruim 18 miljoen burgers, die in de Basisadministratie Volksverzekeringen (BAV [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 05:35:16 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.