Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 15 items gevonden

 • 1 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de tussenevaluatie experimenten deeltijd [...]
  [...] substantiële groei. Deze groei doet zich in bovenge- middelde mate voor in de opleidingen die deelnemen aan het experiment leeruitkomsten. De groeiende instroom kan ook samenhangen met het economisch herstel in [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 2 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de formele Raad [...]
  [...] voor Concurrentievermogen op 2 en 3 mei 2019 (Kamerstuk 21501-30-458) Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarL.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 3 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 april 2019, over Circulaire Economie
  GrondstoffenvoorzieningszekerheidVerslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 april 2019, over Circulaire EconomieDownload DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarA.H. (Agnes) Mulder, voorzitter [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 4 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en[...]
  [...] talen draagt bij aan het wederzijds begrip en de mobiliteit binnen de Unie en helpt, aldus de Commissie, om de productiviteit, het concurrentievermogen en de economische veerkracht te verhogen. Taal vormt [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 5 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Informele [...]
  [...] INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2019 Op 20 en 21 mei vindt in Boekarest de informele [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 6 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 april 2019, over Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  [...] Raad voor Economische en Financiële ZakenVerslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 april 2019, over Eurogroep/ Ecofinraad/ IMFDownload DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarA. (Anne) Mulder [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 7 Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse [...]
  [...] schrijft de minister dat in de oostelijke regio op het gebied van verbetering van het ondernemersklimaat en duurzame economische ontwikkeling aantoonbare positieve resultaten [zijn] behaald”. De leden van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 8 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2019, over Telecommunicatie
  [...] van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Mede ondertekenaarD.S. Nava, griffier 2 mei 2019 26643-607 Verslag van een algemeen overleg Gerelateerde documenten Brief regering 21-12 [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-05-2019 00:00:00 | Verslag
 • 9 Nadere inbreng verslag van een schriftelijk overleg over antwoorden op vragen commissie [...]
  [...] risicovermogen dat inbaar is, verandert als in het scenario omstandigheden veranderen. Dus, als in een scenario bijvoorbeeld sprake is van economische tegenwind, dan daalt het inbare risicovermogen bij de [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 10 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het EU-voorstel: Verslag van de Commissie[...]
  [...] geen methodologische bezoeken afgelegd. De uiteindelijke bevindingen van elk contactbezoek worden, samen met de overeengekomen actiepunten en de stand van zaken, toegezonden aan het Economisch en [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 11 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over uitwerking verbeteropties giftenaftrek [...]
  [...] van de Europese Unie of in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Motie nr. 96 van de leden Van Weyenberg en Omtzigt ziet op het belang van goed [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 12 VAO Circulaire economie (AO d.d. 11/04) (ongecorrigeerd stenogram)
  [...] VAO Circulaire economie (AO d.d. 11/ 04) (ongecorrigeerd stenogram)Download Download 25 april 2019 2019D17780 Stenogram [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-04-2019 00:00:00 | Stenogram
 • 13 Circulaire economie
  Circulaire economieDownload Download 25 april 2019 2019D20060 Stenogram [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-04-2019 00:00:00 | Stenogram
 • 14 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de inhoudelijke reactie op petitie [...]
  [...] door WECF, The Plastic Soup Foundation en Tegengif, de petitie Nationaal plan hormoon- verstorende stoffen in een circulaire economie aangeboden aan de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-04-2019 00:00:00 | Verslag
 • 15 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor [...]
  [...] ondertekenaarL.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Mede ondertekenaarL.N. Kruithof, adjunct-griffier 23 april 2019 2019D16989 Inbreng verslag schriftelijk overleg [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-04-2019 00:00:00 | Verslag
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.