Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 9 items gevonden

 • [...] vakbonden, werkgevers, Sociaal-Economische Raad en vele, vele anderen na jarenlang geworstel een uitweg heeft gevonden. Natuurlijk zijn we er nog niet, en ten principale ligt de worsteling nog voor ons. Wat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-10-2019 00:14:18 | Plenair debat
 • [...] voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de heer Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-10-2019 00:14:10 | Opening
 • [...] voorstelt een CO 2 -neutrale economie te realiseren zonder de economische groei, die noodzakelijk is om het akkoord te financieren in de kiem te smoren. Heel veel studies en wetenschappers zijn ervan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-10-2019 00:14:07 | Plenair debat
 • [...] renseigneringsbepalingen (griffienr. 165723); een, van de staatssecretarissen van Defensie en van Economische Zaken en Klimaat, inzake twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (griffienr. 165702); een, van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-10-2019 00:14:07 | Lijst van ingekomen stukken
 • [...] innovatie, migratie, klimaat en veiligheid. Het bedrag dat de Nederlandse regering daarvoor reserveert, is het percentage van het Nederlands nationaal product dat we nu hebben, gecorrigeerd met economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-10-2019 00:13:16 | Vragenuur
 • [...] juiste instrument om een verblijfsrechtelijk vraagstuk op te lossen. Ik voeg daar nog aan toe dat er ook vóór de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot toen nog de Europese Economische Gemeenschap, in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-10-2019 00:13:16 | Plenair debat
 • [...] digitale samenleving niet helpen vormgeven en de digitale economie niet ondersteunen. Voorzitter. Dit gaat vaak in de eerste plaats om mensen. Er werken bij de overheid hele goede mensen aan ICT. Maar er is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-10-2019 00:13:16 | Plenair debat
 • [...] 2019 inzake COP25 voor klimaat, het achtste milieuactieprogramma en circulaire economie - 21501-08-792 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 18 oktober 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-10-2019 00:13:14 | Lijst van ingekomen stukken
 • [...] drukken. Dat is een probleem en daar wil ik graag een debat over met de staatssecretaris van Economische Zaken. De heer Weverling ( VVD ): Dat is een heel goed punt, maar volgens mij kunnen we dat meepakken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-10-2019 00:13:04 | Regeling van werkzaamheden
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.