Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 20 items gevonden

 • 1 Lijst van ingekomen stukken
  [...] Zaken, S.A. Blok - 18 april 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 2 en 3 mei 2019 - 21501-30-456 staatssecretaris van Economische Zaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-04-2019 00:11:20 | Lijst van ingekomen stukken
 • 2 Regeling van werkzaamheden
  [...] Economische Zaken en Klimaat. Als hij dat wil, mag hij een brief sturen. Dat vind ik niet noodzakelijk, want ik weet wat ik vind en ik ben benieuwd wat het kabinet daarop te zeggen heeft. De heer Veldman ( VVD [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-04-2019 00:11:17 | Regeling van werkzaamheden
 • 3 Informele Europese top d.d. 9 mei 2019
  [...] gegarandeerd blijft, hebben we daar de Europese Unie voor nodig en die Europese Unie zal moeten veranderen, juist op het punt van de waarden. Dat is meer dan economie, want je kunt economisch reuze succesvol [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-04-2019 00:11:16 | Plenair debat
 • 4 Circulaire economie
  [...] 19 Circulaire economie Aan de orde is het VAO Circulaire economie (AO d.d. 11/ 04) . De voorzitter : Aan de orde is het VAO Circulaire economie. Ik heet de staatssecretaris van Infrastructuur en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-04-2019 00:11:15 | Plenair debat
 • 5 Informele Europese top d.d. 9 mei 2019
  [...] prioriteiten, dus migratie, veiligheid, economie, klimaat en het ook in het buitenland veiligstellen van de Europese waarden, zit nadrukkelijk de noodzaak dat de Europese Unie ook intern goed kan functioneren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-04-2019 00:11:13 | Plenair debat
 • 6 Marktwerking in het streekvervoer
  [...] , bijvoorbeeld van de treindiensten, is steeds als onderdeel van de liberalisering een toets van het economisch evenwicht opgenomen. Die waarborgt dat afgegeven concessies in de kern beschermd worden. Dat is een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-04-2019 00:11:08 | Plenair debat
 • 7 Certificering zeeschepen
  [...] bijna 90% van degenen die nu die oversteek maken geen echte vluchteling, maar een economische variant. Dat zou ikzelf misschien ook doen als ik in Afrika zat en op zoek was naar een betere toekomst, maar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-04-2019 00:01:42 | Plenair debat
 • 8 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht
  [...] beste boeken op financieel-economisch terrein. Daarin worden precies dit soort argumenten uiteindelijk onderuitgehaald. Een van de dingen die je ziet, is dat beloningen van topbestuurders op allerlei [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2019 00:14:28 | Plenair debat
 • 9 Verzekeringen taxichauffeurs
  [...] van de SWOV; verzoekt de regering om indien nodig de ACM daarna te verzoeken om mogelijk misbruik van economische machtsposities in de markt voor taxiverzekeringen aan te pakken, en gaat over tot de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2019 00:04:13 | Plenair debat
 • 10 Regeling van werkzaamheden
  [...] minister van Economische Zaken en Klimaat met compensatiemaatregelen voor Groningen. Daar zitten mensen al lang op te wachten. Lang is ontkend dat dat het geval was en nu zijn er voorstellen. Het zijn grote [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2019 00:03:12 | Regeling van werkzaamheden
 • 11 Bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen
  6 Bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen Aan de orde is het debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen . De voorzitter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2019 00:03:09 | Plenair debat
 • 12 Lijst van ingekomen stukken
  [...] . Aanbieden Perspectief 2030 en Beleidsevaluatie NBTC - 26419-75 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 april 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Aanbieden Perspectief 2030 en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-04-2019 00:03:07 | Lijst van ingekomen stukken
 • 13 Kwaliteitsborging voor het bouwen
  [...] gekomen met de VNG. Wat betekent dit voor het wetsvoorstel? Allereerst de aansprakelijkheid van de aannemer. In het economisch verkeer heeft iedere leverancier de plicht om een goed product te leveren, en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:16:14 | Plenair debat
 • 14 Wet zorgplicht kinderarbeid
  [...] aantrekken, maar deze kennis is onder meer voorhanden bij het Nationaal Contactpunt, zoals ik al zei, en bij de Sociaal-Economische Raad. Dat komt doordat zij al zo nauw betrokken zijn bij het huidige imvo [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:16:12 | Plenair debat
 • 15 Wet zorgplicht kinderarbeid
  9 Wet zorgplicht kinderarbeid Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:16:08 | Plenair debat
 • 16 Stemmingen moties Telecommunicatie
  [...] toekomstige economische welvaart van Nederland; overwegende dat er zorgen zijn over mogelijke spionage via 5G-netwerken, waaronder via de fysieke apparatuur van deze netwerken; overwegende dat Duitsland recent [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:14:30 | Stemming
 • 17 Stemmingen moties VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden
  [...] ); - de motie-Kuzu/ Van den Hul over sancties tegen economische structuren die gelieerd zijn aan het Myanmarese leger ( 32735 , nr. 234 ); - de motie-Kuzu/ Van den Hul over strengere sancties tegen het leger [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:07:17 | Stemming
 • 18 Lijst van ingekomen stukken
  [...] van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 17 april 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Beantwoording vragen commissie over het Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 - 2023 (Kamerstuk 32852-76 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:07:11 | Lijst van ingekomen stukken
 • 19 Regeling van werkzaamheden
  [...] professor Bal. Dat nodigt uit tot een debat. Dat nóópt tot een debat, voorzitter. Ik zou dat graag willen voeren met de minister van Economische Zaken en Klimaat. Mevrouw Beckerman ( SP ): Er is echt een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:06:45 | Regeling van werkzaamheden
 • 20 Crisissituatie in Venezuela
  [...] , de misère van de Venezolaanse economie, de toestroming van vluchtelingen uit Venezuela en de gevolgen daarvan voor de eilanden. Wat mijn fractie betreft is het terecht dat we in dit huis spreken over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-04-2019 00:06:44 | Plenair debat
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.