Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 301 items gevonden

 • [...] regelen, met gratis leefgeld toe; overwegende dat dit geperfectioneerde hangmatbeleid van Nederland een zoete inval voor asieleisers zal maken; verzoekt de regering dit beleid niet in te stellen en streng [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:14:06 | Plenair debat
 • [...] namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Wij hebben vijf deelnemers van de zijde van de Kamer, waarvan er vier iets gaan zeggen. De eerste spreker zou moeten zijn Jasper van Dijk van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:13:24 | Plenair debat
 • [...] 26 Stemmingen Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 (inclusief Elektrisch Vervoer uit de begroting EZK/ LNV (XIII), exclusief Klimaat en Ruimte 2018) Aan de orde zijn de stemmingen in verband [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:11:59 | Stemming
 • [...] 35 Stemming motie Begroting Infrastructuur en Waterstaat (34775-XII) inclusief Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch Vervoer uit de begroting EZK/ LNV (XIII), exclusief Klimaat en Ruimte 2018 Aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:10:33 | Stemming
 • [...] 29 Stemmingen Begroting EZK/ LNV 2018 (deel Economie en Klimaat) Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:10:18 | Stemming
 • [...] 51 Stemmingen moties Begroting EZK/ LNV 2018 (deel Economie en Klimaat) Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:09:33 | Stemming
 • [...] economie, energie en innovatie, op 13 december 2017 - 2017Z17961 minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 december 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:09:25 | Lijst van ingekomen stukken
 • [...] tweede opmerking is dat de Najaarsnota eigenlijk niet het moment is voor nieuw beleid — hoe verleidelijk dat misschien ook is, en niet in de laatste plaats ook voor mijzelf en voor de leden van het kabinet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:19:53 | Plenair debat
 • [...] voor duurzame energie? Gezien de opgave waar we voor staan — ook het kabinet heeft grote ambities — moeten er grote bedragen beschikbaar zijn en beschikbaar komen voor klimaatbeleid en schone energie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:19:21 | Plenair debat
 • [...] 16 Stemmingen moties Begroting EZK/ LNV 2018 (deel Economie en Klimaat) Aan de orde zijn de stemmingen over moties , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:54:44 | Stemming
 • [...] . Tegelijkertijd herinner ik me de enorme uitstraling en energie van Fred van der Spek. Hij was een man van het heilig vuur. Daar kon ik toen en nu nog steeds alleen maar groot respect voor opbrengen. Bovendien was [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 01:00:51 | Herdenking
 • [...] debat over de gevolgen van deze ontwikkeling en van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat wil ik graag een brief hierover. De heer Van Nispen ( SP ): Steun hiervoor van de SP. De heer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 01:00:02 | Regeling van werkzaamheden
 • [...] grenzen van mens, milieu, natuur en klimaat. Een nieuw vliegveld optuigen voor 45.000 extra vluchten staat haaks op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. GroenLinks vindt de uitbreiding van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:59:56 | Plenair debat
 • [...] , migratie, buitengrenzen, veiligheid, defensie, energie en natuurlijk het klimaat. Want met dit regeerakkoord kan ook de auteur van het groen-rechtse manifest van een optimist zijn hart eindelijk weer ophalen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:59:49 | Plenair debat
 • [...] president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 14 december 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Vervolgstappen en ontwikkelingen inzake Duitse tolvignet voor personenvoertuigen en campers - 21501-33-687 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:59:39 | Lijst van ingekomen stukken
 • [...] Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de heer Snel, staatssecretaris van Financiën, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, alsmede mevrouw Kuiken, lid Tweede Kamer. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:16:35 | Opening
 • [...] zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van deze voornemens geen behoefte bestaat. Op verzoek van de commissie Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:16:21 | Mededelingen
 • [...] Zaken en Klimaat, inzake wetgevingsagenda energietransitie (griffienr. 162189); een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake afschrift Kamerbrief over verplichte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:15:49 | Lijst van ingekomen stukken
 • [...] en handhaving. Ten slotte ga ik in op de algemene maatregelen van bestuur. Er zijn nog een aantal losse vragen gesteld over het flankerend beleid, de financiën. Dat is het blok varia. Voorzitter. Eerst [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:15:23 | Plenair debat
 • [...] kabinet gaat een gemiddeld huishouden het komende jaar zo'n €92 extra belasting betalen voor duurzame energie, de ODE. Dat is al een verdubbeling ten opzichte van dit jaar en daar blijft het niet bij. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:14:57 | Plenair debat
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.