Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 332 items gevonden

 • 1 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018
  [...] regelen, met gratis leefgeld toe; overwegende dat dit geperfectioneerde hangmatbeleid van Nederland een zoete inval voor asieleisers zal maken; verzoekt de regering dit beleid niet in te stellen en streng [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:14:06 | Plenair debat
 • 2 Verwerving F-35
  [...] namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Wij hebben vijf deelnemers van de zijde van de Kamer, waarvan er vier iets gaan zeggen. De eerste spreker zou moeten zijn Jasper van Dijk van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:13:24 | Plenair debat
 • 3 Stemmingen Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 (inclusief Elektrisch Vervoer uit de begroting[...]
  [...] 26 Stemmingen Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 (inclusief Elektrisch Vervoer uit de begroting EZK/ LNV (XIII), exclusief Klimaat en Ruimte 2018) Aan de orde zijn de stemmingen in verband [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:11:59 | Stemming
 • 4 Stemming motie Begroting Infrastructuur en Waterstaat (34775-XII) inclusief Infrastructuurfonds (A) en[...]
  [...] 35 Stemming motie Begroting Infrastructuur en Waterstaat (34775-XII) inclusief Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch Vervoer uit de begroting EZK/ LNV (XIII), exclusief Klimaat en Ruimte 2018 Aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:10:33 | Stemming
 • 5 Stemmingen Begroting EZK/LNV 2018 (deel Economie en Klimaat)
  [...] 29 Stemmingen Begroting EZK/ LNV 2018 (deel Economie en Klimaat) Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:10:18 | Stemming
 • 6 Stemmingen moties Begroting EZK/LNV 2018 (deel Economie en Klimaat)
  [...] 51 Stemmingen moties Begroting EZK/ LNV 2018 (deel Economie en Klimaat) Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:09:33 | Stemming
 • 7 Lijst van ingekomen stukken
  [...] economie, energie en innovatie, op 13 december 2017 - 2017Z17961 minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 14 december 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 04:09:25 | Lijst van ingekomen stukken
 • 8 Najaarsnota 2017
  [...] tweede opmerking is dat de Najaarsnota eigenlijk niet het moment is voor nieuw beleid — hoe verleidelijk dat misschien ook is, en niet in de laatste plaats ook voor mijzelf en voor de leden van het kabinet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:19:53 | Plenair debat
 • 9 Najaarsnota 2017
  [...] voor duurzame energie? Gezien de opgave waar we voor staan — ook het kabinet heeft grote ambities — moeten er grote bedragen beschikbaar zijn en beschikbaar komen voor klimaatbeleid en schone energie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 01:19:21 | Plenair debat
 • 10 Stemmingen moties Begroting EZK/LNV 2018 (deel Economie en Klimaat)
  [...] 16 Stemmingen moties Begroting EZK/ LNV 2018 (deel Economie en Klimaat) Aan de orde zijn de stemmingen over moties , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:54:44 | Stemming
 • 11 Herdenking de heer Van der Spek
  [...] . Tegelijkertijd herinner ik me de enorme uitstraling en energie van Fred van der Spek. Hij was een man van het heilig vuur. Daar kon ik toen en nu nog steeds alleen maar groot respect voor opbrengen. Bovendien was [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 01:00:51 | Herdenking
 • 12 Regeling van werkzaamheden
  [...] debat over de gevolgen van deze ontwikkeling en van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat wil ik graag een brief hierover. De heer Van Nispen ( SP ): Steun hiervoor van de SP. De heer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 01:00:02 | Regeling van werkzaamheden
 • 13 Milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport
  [...] grenzen van mens, milieu, natuur en klimaat. Een nieuw vliegveld optuigen voor 45.000 extra vluchten staat haaks op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. GroenLinks vindt de uitbreiding van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:59:56 | Plenair debat
 • 14 Begroting Koning en Algemene Zaken 2018
  [...] , migratie, buitengrenzen, veiligheid, defensie, energie en natuurlijk het klimaat. Want met dit regeerakkoord kan ook de auteur van het groen-rechtse manifest van een optimist zijn hart eindelijk weer ophalen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:59:49 | Plenair debat
 • 15 Lijst van ingekomen stukken
  [...] president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 14 december 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Vervolgstappen en ontwikkelingen inzake Duitse tolvignet voor personenvoertuigen en campers - 21501-33-687 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:59:39 | Lijst van ingekomen stukken
 • 16 Presentie en opening
  [...] Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de heer Snel, staatssecretaris van Financiën, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, alsmede mevrouw Kuiken, lid Tweede Kamer. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:16:35 | Opening
 • 17 Mededelingen
  [...] zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van deze voornemens geen behoefte bestaat. Op verzoek van de commissie Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:16:21 | Mededelingen
 • 18 Lijst van ingekomen stukken
  [...] Zaken en Klimaat, inzake wetgevingsagenda energietransitie (griffienr. 162189); een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake afschrift Kamerbrief over verplichte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:15:49 | Lijst van ingekomen stukken
 • 19 Wet zorgplicht kinderarbeid
  [...] en handhaving. Ten slotte ga ik in op de algemene maatregelen van bestuur. Er zijn nog een aantal losse vragen gesteld over het flankerend beleid, de financiën. Dat is het blok varia. Voorzitter. Eerst [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:15:23 | Plenair debat
 • 20 Opslag duurzame energie
  [...] kabinet gaat een gemiddeld huishouden het komende jaar zo'n €92 extra belasting betalen voor duurzame energie, de ODE. Dat is al een verdubbeling ten opzichte van dit jaar en daar blijft het niet bij. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:14:57 | Plenair debat
 • 21 Stemming Opslag duurzame energie
  [...] investeringen in de ontwikkeling van duurzame energie van groot belang acht. We zijn echter kritisch op de wijze waarop de heffing op het gebruik van aardgas en elektriciteit nu wordt vormgegeven. Met het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 00:14:39 | Stemming
 • 22 Begroting EZK/LNV 2018 (deel Economie en Klimaat)
  [...] duurzame, energie die voldoende betaalbaar is, want het leven moet leuk blijven en, ten tweede, dat we die transitiekosten beperkt moeten weten te houden, als we letten op de centen. Over hoe ga ik in het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 02:42:08 | Plenair debat
 • 23 Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018
  [...] gaan inrichten, maar ik ga er graag mee aan de slag, ook met de zorgverzekeraars. Ook verwacht ik van zorgkantoren dat ze met gemeenten en met zorgverzekeraars mede regie voeren op de ontwikkeling van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 02:41:42 | Plenair debat
 • 24 Presentie en opening
  [...] Sport, de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president, mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en de heer Wiebes, minister van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 01:08:18 | Opening
 • 25 Lijst van ingekomen stukken
  [...] en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 december 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Wetgevingsagenda energietransitie - 30196-566 minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 11 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2017 01:08:04 | Lijst van ingekomen stukken
 • 26 Regeling van werkzaamheden stemmingen
  [...] hernieuwbare energie en energiebesparing, die nog beter passen bij het realiseren van de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs en niet het op een kostenefficiënte wijze behalen van de Nederlandse CO 2 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 08:50:19 | Regeling van werkzaamheden
 • 27 Europese top d.d. 14-15 december 2017
  [...] Europese top enorme zorgen over maakte dat we daarmee het sociale beleid uit handen zou geven. Sociale verworvenheden zouden ineens allemaal Europees worden en zouden nationaal uitgekleed worden. Daarom [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:50:25 | Plenair debat
 • 28 Presentie en opening
  [...] , Westerveld, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Wilders, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius en Ziengs, en mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de heer Rutte, minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:50:09 | Opening
 • 29 Europese top d.d. 14-15 december 2017
  [...] schokabsorberingsfondsen in alle lidstaten. Dat kan alleen als de lidstaten hervormen en de overheidsfinanciën op orde hebben. Dat doet dus de vraag rijzen wat je moet doen om landen binnen de EMU maximaal te stimuleren om [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:49:57 | Plenair debat
 • 30 Lijst van ingekomen stukken
  [...] december 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Commerciële radio: inrichting Taskforce - 24095-422 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 december 2017 Rondgezonden en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:49:50 | Lijst van ingekomen stukken
 • 31 VSO Energieraad
  [...] stabiliteit van het net niet in gevaar komt en dat marktpartijen gelijk behandeld worden. Naarmate we meer duurzame energie hebben, wordt het handhaven van de stabiliteit meer en meer een uitdaging. En daarom [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:49:32 | Plenair debat
 • 32 Begroting EZK/LNV (deel Economie en Klimaat)
  [...] collega Yeşilgöz zal dadelijk specifiek ingaan op klimaat en deze energietransitie. Voorzitter. De gigantische technologische ontwikkeling waar we voor staan biedt zorgen én kansen. Zorgen over onze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:49:20 | Plenair debat
 • 33 Stemmingen moties Energieraad van 18 december 2017
  [...] / Wassenberg over geen verzet tegen een ambitieuzer EU-doel voor hernieuwbare energie en energiebesparing ( 21501-33 , nr. 686 , was nr. 682); - de motie-Wassenberg over het voorstel waarbij groene stroom [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2017 00:49:08 | Stemming
 • 34 Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2018
  [...] moeite om hun energierekening te betalen. Bedrijven die erg veel energie verbruiken, betalen juist een verlaagd tarief en minder energiebelasting. Indien een bedrijf als energie-intensief bedrijf wordt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:25:23 | Plenair debat
 • 35 Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2018
  [...] steunt mijn fractie dat voorgenomen beleid. De cijfers geven daar ook aanleiding toe. Er is een bescheiden overschot, en de staatsschuld daalt verder en komt ruim onder de grenswaarde van 60% bbp [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 23:25:00 | Plenair debat
 • 36 Stemmingen moties Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018,[...]
  [...] 16 Stemmingen moties Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018, deel Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de orde zijn de stemmingen over moties [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 08:48:46 | Stemming
 • 37 Stemmingen moties Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit
  [...] motie-Von Martels/ Van Eijs over sturen op CO2-reductie van verschillende biobrandstoffen ( 34717 , nr. 15 ); - de motie-Von Martels over ingaan op de ontwikkeling van CO2-reductie in de rapportage Energie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 00:54:16 | Stemming
 • 38 Vragenuur: Vragen van het lid Nijboer aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij afwezigheid[...]
  [...] 5 Vragenuur: Vragen Nijboer Vragen van het lid Nijboer aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij afwezigheid van de minister van Financiën, over witwas- en andere criminele risico's [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 00:54:04 | Vragenuur
 • 39 Nederlandse bijdrage aan Resolute Support (Afghanistan) in 2018
  [...] Afghaanse veiligheidsapparaat, draagt bij aan omstandigheden waarbinnen vrede en ontwikkeling in beginsel kunnen plaatsvinden. Ik zeg niet dat het een lineaire relatie is, maar ik geloof eerlijk gezegd wel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 00:52:48 | Plenair debat
 • 40 Lijst van ingekomen stukken
  [...] 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018 - 31239-277 minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 06 december 2017 Rondgezonden en gepubliceerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 00:52:36 | Lijst van ingekomen stukken
 • 41 Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018
  [...] begeleiding nog altijd opgeknipt zijn in een heleboel zorgproducten met verschillende tarieven, ontstaan er vijfminutenregistraties. Dat is zonde van de tijd en zonde van het geld. Als de slaven van Brussel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2017 00:52:30 | Plenair debat
 • 42 Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs
  [...] naar het hoger onderwijs te gaan, daarin te begeleiden en te stimuleren. Ik vind het heel mooi dat wij hiermee een eigen initiatief van studenten kunnen ondersteunen. Mevrouw Kuik ( CDA ): Ik denk dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 02:46:03 | Plenair debat
 • 43 Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018, deel Landbouw, Natuur[...]
  [...] boeren krijgen. De landbouw heeft ook zelf een verantwoordelijkheid op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaat. Ik moedig partijen in de keten van harte aan om hier afspraken over te maken. Dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 02:41:25 | Plenair debat
 • 44 Regeling van werkzaamheden
  [...] de behandeling volgende week van de begroting van Economische Zaken en Klimaat. Het betreft de vijf zogenaamde transitiepaden en de verkenningsrapporten daarover, die zijn gemaakt door het ministerie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 00:27:51 | Regeling van werkzaamheden
 • 45 Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs
  [...] beraadslaging, overwegende dat het de belangrijkste taak van het onderwijs is om kennis en kunde over te dragen, talenten te ontwikkelen, te verheffen en leerlingen en studenten op te leiden tot kritische burgers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 00:27:26 | Plenair debat
 • 46 Lijst van ingekomen stukken
  [...] "'Nederland op glasvezel" van FCA - 26643-503 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 05 december 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Reactie op het rapport "'Nederland op glasvezel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2017 00:27:02 | Lijst van ingekomen stukken
 • 47 Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs
  [...] resterende 20% ook delen te oormerken als het gaat om vastgoed. Dat wil ik de ministers toch meegeven. Het onderwijs is niet toegerust om vastgoed te ontwikkelen en te exploiteren. We hebben daar grote rampen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2017 00:31:45 | Plenair debat
 • 48 Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs
  [...] ervoor te zorgen dat ook zij kunnen leren werken en zich te ontwikkelen binnen de rijksoverheid? Want ook daar zijn mbo'ers superbelangrijk, bijvoorbeeld in administratieve functies, catering, beveiliging [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2017 00:31:03 | Plenair debat
 • 49 Lijst van ingekomen stukken
  [...] Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. Brieven regering: Geannoteerde agenda Energieraad van 18 december 2017 - 21501-33-678 minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2017 00:30:56 | Lijst van ingekomen stukken
 • 50 Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
  [...] gedragscode te ontwikkelen. Ik wacht op het plan van aanpak dat vanuit de sector komt. Ik denk dat ze mogelijk meeluisteren met dit debat en dat ze nog iets van ideeën kunnen opdoen. Ik wil eerst afwachten waar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2017 00:30:42 | Plenair debat
 • 51 Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018, deel Landbouw, Natuur[...]
  [...] klimaat, milieu en water, maar ook de buitenlandse handel, onderwerpen die ook bij andere departementen zijn belegd. Mijn vraag aan de minister is op welke manier zij haar rol wil invullen richting de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2017 00:30:29 | Plenair debat
 • 52 Mededelingen
  [...] Raad voor Economische en Financiële Zaken (Ecofin-Raad) te Brussel; - de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, en mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 07:40:35 | Mededelingen
 • 53 Presentie en opening
  [...] , staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president, mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de heer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 07:40:34 | Opening
 • 54 Lijst van ingekomen stukken
  [...] geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (34819); d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 07:40:32 | Lijst van ingekomen stukken
 • 55 Algemene Politieke Beschouwingen
  [...] sociaal-economisch beleid, de zorg en het onderwijs, vervolgens de Europese Unie, migratie en defensie — het hele buitenland — en tot slot energie, klimaat, milieu en leefomgeving. Ik zal het steeds zeggen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 07:40:30 | Plenair debat
 • 56 Lijst van ingekomen stukken
  [...] telecomaanbieder (overstappen) - 26643-502 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 04 december 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. De e-healthmonitor 2017 - 27529-151 minister van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 00:14:13 | Lijst van ingekomen stukken
 • 57 Stemmingen moties Opslag duurzame energie
  [...] 14 Stemmingen moties Opslag duurzame energie Aan de orde zijn de stemmingen over moties , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 00:14:01 | Stemming
 • 58 Stemmingen Opslag duurzame energie
  [...] 13 Stemmingen Opslag duurzame energie Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 00:13:54 | Stemming
 • 59 Stemmingen moties Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 inclusief Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch[...]
  [...] 10 Stemmingen moties Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 inclusief Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch vervoer, exclusief Klimaat en Ruimte Aan de orde zijn de stemmingen over moties [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 00:13:14 | Stemming
 • 60 Regeling van werkzaamheden
  [...] plaats van het lid Bruins. Op verzoek van de PVV-fractie benoem ik: - in de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat het lid Kops tot lid in plaats van het lid Madlener. Op verzoek van een aantal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 00:12:55 | Regeling van werkzaamheden
 • 61 Algemene Politieke Beschouwingen
  [...] aanpak, maar het lijkt alsof dat eerder moeilijker is dan makkelijker. De VVD-fractie is ervan overtuigd dat alleen al deze ontwikkelingen van ons een heel open en positieve houding jegens de Verenigde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 07:40:43 | Plenair debat
 • 62 Presentie en opening
  [...] , staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de heer Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2017 07:40:41 | Opening
 • 63 Begroting Justitie en Veiligheid 2018
  [...] 3 Begroting Justitie en Veiligheid 2018 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 00:50:32 | Plenair debat
 • 64 Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2017
  [...] 9 Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2017 Aan de orde is het VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2017 (AO d.d. 30/ 11) . De voorzitter : Aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 00:01:32 | Plenair debat
 • 65 Begroting Justitie en Veiligheid 2018
  [...] tussentijd geldt gewoon het geldende beleid, waarin al tal van uitzonderingen zitten en waarin sowieso altijd die individuele beoordeling gedaan wordt. Mevrouw Van Toorenburg ( CDA ): Wij begrijpen wat de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 00:01:26 | Plenair debat
 • 66 Opslag duurzame energie
  [...] stoppen van het probleem kan toch niet het duurzaamheidsbeleid zijn van het groenste kabinet ooit? De regeling heet niet voor niets Stimulering Duurzame Energieproductie en niet — nu moet ik even Frank [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 00:01:19 | Plenair debat
 • 67 Presentie en opening
  [...] , de heer Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 00:00:51 | Opening
 • 68 Lijst van ingekomen stukken
  [...] -416 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 28 november 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-11-2017 00:00:40 | Lijst van ingekomen stukken
 • 69 Presentie en opening
  [...] Justitie en Veiligheid, de heer Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, minister van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 23:52:51 | Opening
 • 70 Begroting Justitie en Veiligheid 2018
  [...] gemeenten en politie bij de preventie, signalering en bestrijding van mensenhandel. De Nationaal Rapporteur gaf onlangs nog eens aan hoezeer dat nodig is. Veel gemeenten hebben op dit moment geen beleid op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 23:52:42 | Plenair debat
 • 71 Telecomraad 4 december 2017
  [...] -steden te stimuleren en te ondersteunen zodat er één of meerdere Nederlandse 5G-steden zijn in 2020, en gaat over tot de orde van de dag. De voorzitter : Deze motie is voorgesteld door de leden Paternotte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 23:52:38 | Plenair debat
 • 72 Regeling van werkzaamheden
  [...] te brengen dan vooruit te helpen. Mevrouw Leijten ( SP ): Voorzitter, een onrustig politiek klimaat, zegt Unilever, door aan de andere kant de brexit en hier de discussie over de dividendbelasting. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 23:52:23 | Regeling van werkzaamheden
 • 73 Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 inclusief Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch Vervoer,[...]
  [...] . En zo is er natuurlijk meer. Hiermee proberen we een goede bijdrage te leveren aan de doelstellingen voor duurzame energie in het regeerakkoord. De heer Von Martels vroeg naar de verdeling van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-11-2017 00:50:49 | Plenair debat
 • 74 Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018
  [...] ); - de motie-Voordewind c.s. over een gecombineerde aanpak van klimaat en ontwikkeling ( 34775-XVII , nr. 38 ); - de motie-Ouwehand/ Diks over het ecologische tekort niet vergroten ( 34775-XVII , nr. 39 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 23:55:02 | Stemming
 • 75 Lijst van ingekomen stukken
  [...] gepubliceerd. Rapportage toepassen gedragsinzichten in beleid - 34775-XIII-10 minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 23 november 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Overzicht amendementen en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 23:54:52 | Lijst van ingekomen stukken
 • 76 Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 inclusief Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch vervoer,[...]
  [...] van mens, milieu en klimaat aan. Schiphol, Lelystad, Rotterdam, Maastricht: overal wringt en schuurt het. Ons luchtruim is vol. Daardoor wordt het steeds ingewikkelder om te vliegen, wat leidt tot meer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 23:54:47 | Plenair debat
 • 77 Regeling van werkzaamheden
  [...] wel, voorzitter. In de energietransitie zijn twee zaken van belang: een snelle omschakeling naar duurzame energie en minder energie gebruiken. Veel huurders zien hun energierekening de komende jaren [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 23:54:37 | Regeling van werkzaamheden
 • 78 Lijst van ingekomen stukken
  [...] bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers (34741); Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Verzamelwet IenM 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:28:41 | Lijst van ingekomen stukken
 • 79 Regeling van werkzaamheden
  [...] Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (34627); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de dierproeven (redactionele wijzigingen ter precisering van enkele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 23:58:47 | Regeling van werkzaamheden
 • 80 Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018
  [...] bedrijfsleven kunnen stimuleren bij opvang in de regio. Het antwoord is ja. Innovatie is eigenlijk al veel langer een thema. Het is geïntegreerd in de uitvoering van humanitair beleid. De organisaties, of ze nu [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 23:58:40 | Plenair debat
 • 81 Lijst van ingekomen stukken
  [...] Concurrentievermogen 30 november en 1 december 2017 - 21501-30-415 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 november 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Geannoteerde agenda Raad voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 23:58:11 | Lijst van ingekomen stukken
 • 82 Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018
  [...] natuurlijk ook naar de Agenda Invest Nederland, het duurzaam inspelen op de sectoren waar we sterk in zijn, de speerpunten, het klimaat en een nog verdere verankering van ons beleid op gender middels ook het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 01:12:37 | Plenair debat
 • 83 Begroting Defensie 2018 (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] uiteenzetten hoe alle extra gelden uit het regeerakkoord worden besteed en wat de beoogde effecten daarvan zijn. Vervanging en modernisering moeten daarbij hand in hand gaan. De ontwikkelingen in de wereld staan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-11-2017 01:12:30 | Plenair debat
 • 84 Lijst van ingekomen stukken
  [...] betekenis en de te verwachten economische effecten van de afschaffing van de dividendbelasting - 34700-56 minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 17 november 2017 Rondgezonden en gepubliceerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 23:41:06 | Lijst van ingekomen stukken
 • 85 Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018
  [...] ontwikkelingshulp aan hele andere dingen, bijvoorbeeld aan de distributie van zakken rijst en graan, waterputten aanleggen in de woestijn, malariamedicijnen uitdelen en scholen bouwen in Afrika. Het huidige OS-beleid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 23:13:10 | Plenair debat
 • 86 Regeling van werkzaamheden
  [...] aan de Kamer mee dat: - de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Diks en tot haar ondervoorzitter het lid Azarkan; - de vaste commissie voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 23:12:46 | Regeling van werkzaamheden
 • 87 Pakket Belastingplan 2018
  [...] sociale partners zijn verantwoordelijk voor hun deel in het aanvullendpensioenstelsel. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het beleid omtrent premies en indexatie. Het beperkt indexeren van aanvullende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 23:12:34 | Plenair debat
 • 88 Begroting Defensie 2018 (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] Defensie in Nederland zich met dit extra budget zal kunnen ontwikkelen. Houden we vast aan van alles een beetje en dat soms maar half of maken we in de nieuwe Defensienota echt rigoureuze keuzes? GroenLinks [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-11-2017 23:12:22 | Plenair debat
 • 89 Vragenuur: Vragen van het lid Hijink aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht[...]
  [...] 2 Vragenuur: Vragen Hijink Aan de orde is het mondelinge vragenuur , overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van Orde. Vragen van het lid Hijink aan de minister van Economische Zaken en Klimaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:37:09 | Vragenuur
 • 90 Presentie en opening
  [...] Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president, de heer Snel, staatssecretaris van Financiën, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. De voorzitter : Ik open de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:37:08 | Opening
 • 91 Regeling van werkzaamheden
  [...] Buitenweg tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Grashoff; - in de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat het lid Diks tot lid in plaats van het lid Grashoff; - in de vaste commissie voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:37:03 | Regeling van werkzaamheden
 • 92 Lijst van ingekomen stukken
  [...] van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen - 29477-453 minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 november 2017 Rondgezonden en gepubliceerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:36:58 | Lijst van ingekomen stukken
 • 93 Pakket Belastingplan 2018
  [...] stimuleren, koos Rutte voor keihard saneren. De ouderenzorg werd afgebroken, de sociale zekerheid werd versoberd en als klap op de vuurpijl schoot de pensioenleeftijd omhoog. Als we niet opletten, moeten we [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:36:56 | Plenair debat
 • 94 Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Zaken 2018
  [...] over gasleidingen onder de Energie-unie brengen ( 34775-V , nr. 18 ); - de motie-Van Ojik/ Ploumen over mogelijke schendingen van de Geneefse Conventies ( 34775-V , nr. 19 ); - de motie-Van Helvert c.s [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:36:01 | Stemming
 • 95 Stemmingen moties Gasvondst boven Schiermonnikoog
  [...] vinden het belangrijk om niet op voorhand alle deuren dicht te gooien voor nieuwe winningsgebieden op zee gedurende de overgang naar duurzame energie, maar ook omdat dit een manier zou kunnen zijn om de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:36:01 | Stemming
 • 96 Opzegging statuut VN-organisatie Industriële Ontwikkeling
  [...] om duurzame industriële ontwikkeling te stimuleren. Juist nu we het bedrijfsleven zo hard nodig hebben bij het behalen van de klimaatdoelen van Parijs is dat toch een belangrijke invalshoek? Daarnaast [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:17:51 | Plenair debat
 • 97 Lijst van ingekomen stukken
  [...] Postbezorgers - 29502-144 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 november 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Uitstel reactie op verzoek commissie over mogelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 07:38:08 | Lijst van ingekomen stukken
 • 98 Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
  [...] ).   De voorzitter : Ik heet de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van harte welkom. Het is haar eerste debat en daar wens ik haar heel veel succes mee. Ook welkom aan de Kamerleden, aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 07:38:01 | Plenair debat
 • 99 Mededelingen
  [...] de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, maar de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat is helaas wat verhinderd. Daarom schors ik de vergadering tot [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 07:37:59 | Mededelingen
 • 100 Presentie en opening
  [...] Wout, Yeşilgöz-Zegerius en Ziengs, en de heer Bruins, minister voor Medische Zorg, mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de heer Knops, staatssecretaris van Binnenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-11-2017 07:37:57 | Opening
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.