Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 10 items gevonden

 • [...] -president van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik verzoek de leden te gaan staan. Vandaag gedenken wij Jos van Kemenade, die op 19 februari jongstleden op 82-jarige leeftijd overleed. Hij was sinds 2002 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-03-2020 00:08:07 | Herdenking
 • [...] lijkt zich aan te sluiten bij sommige geluiden in deze Kamer en aan de overkant. Graag een reactie van de minister. De tweede bedreiging die ik zie, is het landjepik van het bestuur op de rechtspraak. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-03-2020 00:08:07 | Plenair debat
 • [...] , anderzijds (Trb. 2016, 190) (35155). Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen: 1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-03-2020 00:08:06 | Lijst van ingekomen stukken
 • [...] : Aan de orde is de brief van 3 maart 2020 (35179, onder de letter E) van de voorzitter van de vaste commissie voor FinanciĆ«n aan de Kamervoorzitter met het voorstel aan de Kamer om op grond van artikel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-03-2020 00:08:06 | Hamerstukken
 • [...] 2 Mededelingen De voorzitter : Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: Wever, Jorritsma-Lebbink, Van der Linden en Kluit, wegens ziekte; Kox, wegens de uitbraak van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-03-2020 00:08:06 | Mededelingen
 • [...] Milieu en Wonen, die namens de regering aanwezig is bij de stemming, van harte welkom in de Eerste Kamer. We stemmen over 35133, Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-03-2020 00:08:05 | Stemming
 • 9 Sluiting Sluiting 22.42 uur. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-03-2020 00:08:05 | Sluiting
 • [...] , hebben wij een goed gebruik in deze Kamer, het traditionele handen schudden, tot nader order opgeschort vanwege de landelijke oproep om dit te vermijden. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-03-2020 00:08:04 | Opening
 • 4 Mededelingen De voorzitter : Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-03-2020 00:08:04 | Mededelingen
 • [...] Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020. Ik heet de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming van harte welkom in de Eerste Kamer. De beraadslaging wordt geopend. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-03-2020 00:08:03 | Plenair debat
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.