Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 35 items gevonden

 • 1 Begroting Justitie en Veiligheid 2019
  [...] is beschreven in de integrale migratieagenda die naar beide Kamers is gezonden. Er wordt daarin ingezet op het aanpakken van de oorzaken van migratie en het versterken van bescherming in de regio [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:27 | Plenair debat
 • 2 Stemming Wet fiscale maatregel rijksmonumenten
  23 Stemming Wet fiscale maatregel rijksmonumenten Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:26 | Stemming
 • 3 Stemming Wijziging Wet basisregistratie personen
  [...] ) . De voorzitter : Dan zijn nu aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Financiën, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Mij is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:25 | Stemming
 • 4 Stemming Wet bedrijfsleven 2019
  14 Stemming Wet bedrijfsleven 2019 Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:24 | Stemming
 • 5 Stemming Wet modernisering kleineondernemersregeling
  20 Stemming Wet modernisering kleineondernemersregeling Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet modernisering kleineondernemersregeling) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:23 | Stemming
 • 6 Stemming Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019
  15 Stemming Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroeningsmaatregelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:23 | Stemming
 • 7 Mededelingen
  [...] vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:22 | Mededelingen
 • 8 Stemming motie Algemene Politieke Beschouwingen
  17 Stemming motie Algemene Politieke Beschouwingen Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie , ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen , te weten: - de motie-Strik c.s. over evenredige [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:21 | Stemming
 • 9 Stemming Overige fiscale maatregelen 2019
  13 Stemming Overige fiscale maatregelen 2019 Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019) ( [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:21 | Stemming
 • 10 Begroting Justitie en Veiligheid 2019
  [...] het onderdeel Immigratie en Asiel. Ik heet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van harte welkom in de Eerste Kamer. De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter : Ik geef het woord aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:20 | Plenair debat
 • 11 Herdenking van de heer Van Beek
  [...] jongstleden overleed op 58-jarige leeftijd Martin van Beek, senator voor de Partij voor de Vrijheid. Hij was lid van de Eerste Kamer van 2 oktober 2012 tot 9 juni 2015 en van 28 maart 2017 — met twee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:19 | Herdenking
 • 12 Stemming motie Wet fiscale maatregel rijksmonumenten
  24 Stemming motie Wet fiscale maatregel rijksmonumenten Aan de orde is de stemming over een motie , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:18 | Stemming
 • 13 Stemming motie Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019
  10 Stemming motie Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019 Aan de orde is de stemming over een motie , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:17 | Stemming
 • 14 Mededelingen
  [...] 2 Mededelingen De voorzitter : Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: Van Zandbrink en Engels, wegens ziekte. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:17 | Mededelingen
 • 15 Stemming Belastingplan 2019
  [...] moties ingrijpen in de discussie zoals die nu, zelfs vandaag, aan de klimaattafels plaatsvindt en die vervolgens de input vormt voor het debat tussen allereerst het kabinet en de Tweede Kamer. Wij zijn als [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:16 | Stemming
 • 16 Opslag duurzame energie
  [...] in de Eerste Kamer. De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter : Ik geef het woord aan de heer Aardema. De heer Aardema (PVV): Voorzitter. Net als eind vorig jaar sta ik hier weer namens heel veel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:16 | Plenair debat
 • 17 Stemming motie Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking
  22 Stemming motie Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking Aan de orde is de stemming over een motie , ingediend bij het debat over Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:15 | Stemming
 • 18 Presentie en opening
  13e vergadering Dinsdag 18 december 2018 Aanvang 11:15 uur 1 Dinsdag 18 december 2018 Aanvang 11:15 uur Voorzitter: Broekers-Knol   Tegenwoordig zijn 73 leden, te weten: Aardema, Andriessen, Van Apeldoorn, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:14 | Opening
 • 19 Stemming Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen
  18 Stemming Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting voor landgebonden weddenschappen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:14 | Stemming
 • 20 Stemmingen moties Belastingplan 2019
  12 Stemmingen moties Belastingplan 2019 Aan de orde zijn de stemmingen over moties , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:13 | Stemming
 • 21 Stemming Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking
  21 Stemming Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:12 | Stemming
 • 22 Stemming Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel
  19 Stemming Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie artikel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:12 | Stemming
 • 23 Stemming motie Fiscale vergroeningsmaatregelen
  16 Stemming motie Fiscale vergroeningsmaatregelen Aan de orde is de stemming over een motie , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:11 | Stemming
 • 24 Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019
  [...] Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2019. Ik heet de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel van harte welkom in de Eerste Kamer. De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter : Ik geef het woord [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:11 | Plenair debat
 • 25 Stemming Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019
  9 Stemming Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019 Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:10 | Stemming
 • 26 Sluiting
  34 Sluiting Sluiting 19.38 uur. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:09 | Sluiting
 • 27 Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen[...]
  7 Hamerstukken Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:09 | Hamerstukken
 • 28 Stemming Begroting Justitie en Veiligheid
  29 Stemming Begroting Justitie en Veiligheid Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:08 | Stemming
 • 29 Lijst van ingekomen stukken
  [...] de Voorzitter ter zake gedane voorstellen: 1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:07 | Lijst van ingekomen stukken
 • 30 Stemmingen moties Begroting Justitie en Veiligheid 2019
  30 Stemmingen moties Begroting Justitie en Veiligheid 2019 Aan de orde zijn de stemmingen over moties , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van begrotingsstaten van het Ministerie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:06 | Stemming
 • 31 35004 Stemmingen moties Opslag duurzame energie
  32 35004 Stemmingen moties Opslag duurzame energie Aan de orde zijn de stemmingen over moties , ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:06 | Stemming
 • 32 Opslag duurzame energie
  [...] arbitrair tot stand is gekomen. De vraag naar die verdeling is niet nieuw. Voor de zomer heb ik al aan de Tweede Kamer toegezegd echt nog naar deze verdeling te willen kijken. Naarmate het bedrag oploopt en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:05 | Plenair debat
 • 33 35004 Stemming Opslag duurzame energie
  31 35004 Stemming Opslag duurzame energie Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:04 | Stemming
 • 34 Stemming Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019
  33 Stemming Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:03 | Stemming
 • 35 Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019
  [...] . Minister Kaag : Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik wil de Kamer in eerste instantie bedanken voor de gestelde vragen, de inhoudelijke inbreng en deze mogelijkheid om met u te spreken over buitenlandse handel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 00:07:03 | Plenair debat
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.