Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 22 items gevonden

 • 1 Sluiting
  8 Sluiting Sluiting 13.55 uur. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:22:01 | Sluiting
 • 2 Lijst van ingekomen stukken
  [...] stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen: 1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:21:59 | Lijst van ingekomen stukken
 • 3 Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk[...]
  5 Hamerstukken Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet bestrijding maritieme ongevallen in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:21:59 | Hamerstukken
 • 4 Presentie en opening
  [...] Zandbrink, en de heer Dekker, minister voor Rechtsbescherming, alsmede de heer Van der Staaij, lid Tweede Kamer. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:21:52 | Opening
 • 5 Mededelingen
  4 Mededelingen De voorzitter : Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:21:49 | Mededelingen
 • 6 Herdenking van de heer F.H.J.J. Andriessen
  [...] . Ik verzoek de leden te gaan staan. Op 22 maart jongstleden overleed op 89-jarige leeftijd Frans Andriessen, oud-senator voor het CDA. Hij was 112 dagen lid van de Eerste Kamer, van 16 september 1980 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:21:49 | Herdenking
 • 7 Stemming Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring van EU-verdragen
  [...] initiatiefnemer, de heer Van der Staaij, en de minister voor Rechtsbescherming, die namens de regering aanwezig is bij de stemmingen, van harte welkom in de Eerste Kamer. We stemmen over het initiatiefvoorstel van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:21:36 | Stemming
 • 8 Mededelingen
  [...] 2 Mededelingen De voorzitter : Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: Broekers-Knol, wegens deelname aan de Conferentie van Voorzitters van de parlementen van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:21:36 | Mededelingen
 • 9 Mededelingen
  [...] derde termijn te houden van de openbare beraadslaging over het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34453). Conform artikel 92, eerste lid leg ik dit verzoek aan uw Kamer voor en stel voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:21:35 | Mededelingen
 • 10 Sluiting
  5 Sluiting Sluiting 16.40 uur. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:03:47 | Sluiting
 • 11 Mededelingen
  [...] 2 Mededelingen De voorzitter : Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: Van Kappen, wegens deelname aan de Parlementaire Assemblee van de NAVO; Lintmeijer en Lokin-Sassen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:03:46 | Mededelingen
 • 12 Presentie en opening
  [...] Koninkrijksrelaties, viceminister-president, alsmede de heer Van der Staaij, lid Tweede Kamer. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:03:45 | Opening
 • 13 Lijst van ingekomen stukken
  [...] zake gedane voorstellen: 1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/ 2014 van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:03:44 | Lijst van ingekomen stukken
 • 14 Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband[...]
  3 Hamerstukken Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband met aanpassing van de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:03:43 | Hamerstukken
 • 15 Meerderheid van stemmen
  [...] Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie. De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 24 januari 2017. De tijdens dat debat ingediende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 00:03:43 | Plenair debat
 • 16 Mededelingen
  [...] 2 Mededelingen De voorzitter : Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: Strik, wegens deelname aan de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa; Gerkens, wegens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:05:54 | Mededelingen
 • 17 Lijst van ingekomen stukken
  [...] Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:05:53 | Lijst van ingekomen stukken
 • 18 Presentie en opening
  23e vergadering Dinsdag 26 maart 2019 Aanvang 13:30 uur 1 Dinsdag 26 maart 2019 Aanvang 13:30 uur Voorzitter: Broekers-Knol   Tegenwoordig zijn 68 leden, te weten: Aardema, Andriessen, Van Apeldoorn, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:05:52 | Opening
 • 19 Stemming motie Verzamelwet Brexit
  [...] , van harte welkom in de Eerste Kamer. Zojuist heeft mij het verzoek bereikt van de fractievoorzitter van de SP om eerst over de motie-Van Apeldoorn (35084, letter H) te stemmen en dan over het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:05:46 | Stemming
 • 20 Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination[...]
  3 Hamerstukken Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:05:45 | Hamerstukken
 • 21 Sluiting
  6 Sluiting Sluiting 13.45 uur. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:05:45 | Sluiting
 • 22 Stemming Verzamelwet Brexit
  [...] omstandigheden langsgekomen waarin bestaande wetgeving niet voorziet. Als het moet, kunnen de Kamers zeer snel wetten behandelen. We kunnen dit wetsvoorstel dan ook niet steunen. De voorzitter : Dank u wel, meneer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:05:43 | Stemming
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.