Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 250 items gevonden

 • [...] geluidsschermen geplaatst? Vraag 7 Is er bij dit voorgenomen besluit overwogen om de organisatie van de Formule 1 race te belasten met de extra kosten? Zo nee, waarom niet? Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019 [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] verplichtingen zullen kunnen voldoen en dat daardoor velen van hen naar de rechter zullen stappen om verlaging van de alimentatie te vragen? Zo ja, vindt u dit wenselijk? Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Ziet u ook [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] landen om in 2020 een einde te maken aan subsidies op fossiele brandstoffen? Beoordeelt u deze als voldoende? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Hanteert het kabinet dezelfde definitie als de [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] ?1 Vraag 2 Wat is uw reactie op de bevindingen van Zembla? Bent u reeds hierover in contact met het betreffende bedrijf? Zo nee, op welke termijn gaat u dat doen? Vraag 3 Deelt u de mening dat SBM [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] wordt over risicoreducerende maatrege- len? Vraag 4 Deelt u de mening dat het nog altijd ontijdig is om voorstellen te doen voor verdere stappen met een Europees depositogarantiestelsel, aangezien er nog [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] zorginstelling, en dat ons belastinggeld op deze manier niet goed wordt besteed? Vraag 4 Klopt het dat de genoemde tbs ers, omdat met de inwerkingtreding van de Wet forensische zorg per 1 januari 2019 de eigen [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] ? Vraag 9 Heeft u reeds gereageerd op het NZa Augustus-advies benutting budgettair kader Wlz 2019 ?4 Zo ja, is de Kamer hier ook van op de hoogte gesteld en wanneer? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid dit [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] bekend met het artikel CO2-uitstoot stijgt door populariteit van SUV s ?1 Vraag 2 Herkent u de conclusies uit het rapport van Transport&Environment dat in Europa een aantal typen personenauto s juist meer [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] -6152527cb87b&title=De%20berichten%20dat%20er%20opnieuw%20chroom-6%20is%20gevonden%20op%20trams%20in%20Amsterdam%20en%20Utrecht%20.pdf Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] gaan doen in deze zaak? Vraag 5 Bent u bereid alles in werking te stellen om hen zo snel mogelijk naar Nederland te halen? Vraag 6 Kunt u de Kamer zo spoedig mogelijk informeren over de door u genomen en [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] volksgezondheid zou moeten vergoeden? Zo nee, waarom niet? Vraag 6 Is het bij u bekend dat grond die vervuild is met GenX op dit moment niet vervoerd kan worden door het ontbreken van landelijke normen daarvoor? kv [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] kennisgenomen van het bericht ‘Bram (21) kan niet studeren omdat hij dakloos is ? 1)   2. Kunt u aangeven hoeveel dak- en thuisloze jongeren er zijn die een opleiding zouden willen volgen, maar dit niet kunnen [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] acceptatie van LHBTI ers? Deelt u tevens de mening dat het hiervoor niet uit zou moeten maken of iemand in Amsterdam, Urk, Maastricht of Noardeast-Fryslân woont? Zo ja, hoe zou deze aandacht er in de praktijk [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] ruim 2 jaar, bij een norm van 4 weken, onacceptabel zijn? Zo ja, welke maatregelen worden er genomen om deze wachttijden in te perken en de 1500 mensen die nu op de wachtlijst staan te helpen? Zo nee [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] zijn tot nu toe ondernomen om het openbaar vervoer op de eilanden te versterken? Vraag 12 Klopt het dat er een tekort is aan opvangplekken voor ouderen? Hoe groot is het tekort? Welke acties worden [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] behandelende arts te spreken indien zij nog vragen hebben over de ontstane situatie? Zo ja, gaat u kijken of aanvullende regelgeving nodig is? Zo neen, waarom niet? 1 Bron onderhands meegestuurd aan de [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] spaargeld te stallen bij een bank? Vraag 3 Bent u bekend met het verbod op een negatieve spaarrente zoals dat in België geldt? Zo ja, ziet u een dergelijk verbod ook als mogelijke maatregel voor Nederland om [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] 2 Klopt het dat Nederland samen met drie andere EU-landen tegen deze herziening heeft gestemd? Vraag 3 Is het mogelijk om de Kamer een – al dan niet beknopt – verslag van deze vergadering te doen [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] welke van de twee opvattingen correct is?2 Vraag 3 Bent u bereid een overzicht te geven hoe vaak geweld tegen hulpverleners, uitgesplitst per functiegroep, voorkomt? Kunt u daarbij specificeren hoe vaak [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
 • [...] Turkse nieuwkomers met een vluchtelingen- status?1 Zo ja, bent u bereid naar aanleiding van deze uitspraak dat ook te gaan doen? Vraag 5 Is er meer te melden over het onderzoek naar het op individueel [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-09-2019 00:00:00 | Schriftelijke vragen
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.