Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 45 items gevonden

 • [...] steeds meer uit elkaar gegroeid. Sommige mensen hebben een vast contract met veel bescherming en veel zekerheid en hebben de mogelijkheid om zich verder te ontplooien, terwijl anderen juist door een [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 10:15:00 | Stenogram
 • [...] . Daar moet president Erdogan van afblijven. Dit gaat niet alleen maar om een paar grappige cartoons. Dit gaat om het beschermen van onze cartoonisten, van onze opiniemakers en van onze democratie. Kan de [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-12-2017 14:00:00 | Stenogram
 • [...] van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/ 424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-12-2017 10:15:00 | Stenogram
 • [...] op de 80%-norm. Het wordt hoog tijd; fijn dat daar werk van wordt gemaakt. Ook fijn dat men de bescherming van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt heel serieus neemt. Daar zijn we blij mee. We [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-12-2017 10:15:00 | Stenogram
 • [...] of ontvoerde kinderen razendsnel onder de aandacht van burgers en bedrijven via reclameschermen, social media, snelwegborden, websites. De dienst heeft zich de afgelopen jaren bewezen en zal dat in de [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2017 14:00:00 | Stenogram
 • [...] was in 2005, herinner ik hem er even aan, een van de initiatiefnemers die ons onderwijs wilde beschermen tegen een te grote aanwezigheid van het Engels. Hij zei toen: "Het Engels rukt steeds meer op [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-12-2017 10:15:00 | Stenogram
 • [...] goed toezicht op zijn. Er is ook een wettelijk kader: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei Europese regelgeving, die nog wat strikter is. En de Autoriteit Persoonsgegevens ziet daarop toe. De [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-12-2017 14:00:00 | Stenogram
 • [...] , heeft gevraagd naar de dienstverlening van de politie. Ik denk dat we voorop moeten stellen dat goed contact met de burgers voor de politie een wezenlijk punt is. Voor een goede informatiepositie is het [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-11-2017 10:15:00 | Stenogram
 • [...] privacy van het slachtoffer; overwegende dat overigens het afschermen van persoonsgegevens van slachtoffers door alle ketenpartners belangrijk wordt gevonden; vaststellende dat deze kennelijk breed gedeelde [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-11-2017 10:15:00 | Stenogram
 • [...] verkeerden terwijl de orkaan overtrok, die zichzelf en hun kinderen probeerden te beschermen tegen het natuurgeweld en hoopten dat de muren van het huis zouden blijven staan. Mensen die alles zijn kwijtgeraakt [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-11-2017 14:00:00 | Stenogram
 • [...] grote multinationals daar kunnen klagen terwijl dit hof vooralsnog niet voor burgers met klachten openstaat. Mijn vragen aan de minister zijn: is de minister bereid om bij de Europese Unie te pleiten voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2017 11:00:00 | Stenogram
 • [...] volgens nieuwsberichten geen enkele arrestatie is verricht op de snelweg? De autoriteiten die zouden moeten zorgen voor de bescherming van mensen die het recht hebben om te demonstreren, maken een knieval [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2017 14:00:00 | Stenogram
 • [...] in Nederland en daar ook een beetje praktisch mee omgaan zonder voor de burger en bedrijven te veel overlast te veroorzaken. Misschien goed om even te memoreren dat het gewoon een Europese afspraak is [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-11-2017 10:15:00 | Stenogram
 • [...] de Nederlandse burger ook zegt, wat de kiezer ook zegt, daar hebben wij maling aan. D66 is door God of door Allah gezonden. Wij zijn superieure wezens en trekken ons niets aan van de burger. Als de [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-11-2017 10:15:00 | Stenogram
 • [...] Roemer gelijk in. Maar als je gaat kijken naar de totale lastendruk van het bedrijfsleven in de afgelopen jaren, zie je dat die, net zoals bij de burger, fors gestegen is als gevolg van de crisis. Wat je [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-11-2017 10:30:00 | Stenogram
 • [...] u wel. Privacy is een groot goed, dat wij moeten beschermen. Per januari 2018 mogen bedrijven meekijken in de klantdata van banken indien zij daarvoor toestemming krijgen. Daarom wil de Partij voor de [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-10-2017 13:00:00 | Stenogram
 • [...] Autoriteit Persoonsgegevens dwarsligt. Grote juridische bezwaren zouden kleven aan het uitwisselen van gegevens. Die bezwaren zouden in de richting van de privacy neigen. Ik vraag mij af waar ik dan aan moet [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-10-2017 14:00:00 | Stenogram
 • [...] online regelen. Met DigiD's, inlogcodes, tweestapsverificatie enzovoorts. Digitale post gaat zo langs de burger — sorry, klant — heen, met alle gevolgen van dien. Mensen verdwalen in de digitale systemen [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-10-2017 10:15:00 | Stenogram
 • [...] . Ik snap dat, maar dat mag niet in het kader van het Europese mededingingsbeleid. Dat kan ik dus niet doen. Ik moet de motie om die reden ontraden. Dit debat hebben we ook vaker gevoerd. Dat weet u ook [...]
  www.tweedekamer.nl
  04-10-2017 10:15:00 | Stenogram
 • [...] richting de burgers? Minister Koenders:Wij meten helemaal niet met twee maten. Het gaat mij altijd om de bescherming van de rechtsstaat. Dat is ook in Spanje aan de orde. Ook daar is een rechtsstaat. Daar is [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-10-2017 14:00:00 | Stenogram
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.