Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 86 items gevonden

 • [...] overbruggen. In het betoog van de heer Özdil, met een verwijzing naar zijn grootvader, en het verhaal van de heer Heerma over de Nederlandse droom zie ik heel veel aanknopingspunten, ook voor het beleid. Ik kom [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-12-2017 15:23:32 | Stenogram
 • [...] tijd op gebaseerd is. Gemiddeld groeit het bbp met 35 miljard. En volgens het CPB-bericht dat we net in handen hebben gekregen, zit deze groei in de overheidsbestedingen, in het procyclische beleid van [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-12-2017 12:48:31 | Stenogram
 • [...] -Zegerius en Ziengs, en de heer Dekker, minister voor Rechtsbescherming, de heer Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-12-2017 20:39:31 | Stenogram
 • [...] , staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. Hamerstukken Hamerstukken Hamerstukken Aan de orde is de behandeling van:- het wetsvoorstel Wijziging [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-12-2017 18:10:02 | Stenogram
 • [...] mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de heer Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. Mededelingen [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-12-2017 18:23:32 | Stenogram
 • [...] aanbesteden van AMBER Alert. Dat vind ik een goede ontwikkeling en daar feliciteer ik de VVD mee. Ik wil de minister vragen of hij bij de aanbesteding ook de mogelijkheid meeneemt dat een groter aantal gevallen [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2017 18:27:31 | Stenogram
 • [...] . Dat wil ik de ministers toch meegeven. Het onderwijs is niet toegerust om vastgoed te ontwikkelen en te exploiteren. We hebben daar grote rampen mee gezien. Ze zijn ook niet toegerust om spaargelden te [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-12-2017 15:59:17 | Stenogram
 • [...] welke gevolgen dat heeft voor de omgeving, natuur en milieu? Wij zouden als GroenLinksfractie echt graag een brede risicodoorlichting door de ILT zien zodat we precies weten wat er gebeurt en welke [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-12-2017 19:02:31 | Stenogram
 • [...] Werkgelegenheid, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. Mededelingen Mededelingen Mededelingen Mededelingen De voorzitter:Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-11-2017 15:18:16 | Stenogram
 • [...] , staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en mevrouw Van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-11-2017 15:56:16 | Stenogram
 • [...] scholingsgeld ook persoonlijk wordt. Het gaat immers om persoonlijke ontwikkeling. Want wij halen het geld juist van de plank als mensen zelf de urgentie zien en zelf de middelen hebben om te besteden, in plaats [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-11-2017 16:36:32 | Stenogram
 • [...] natuurlijk ook naar de Agenda Invest Nederland, het duurzaam inspelen op de sectoren waar we sterk in zijn, de speerpunten, het klimaat en een nog verdere verankering van ons beleid op gender middels ook het [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-11-2017 16:41:46 | Stenogram
 • [...] de gapende kloof tussen burger en politiek te benoemen en te dichten. Dat doen we al vele jaren. Dat is essentieel om draagvlak voor beleid te houden onder de bevolking; een streven dat elke [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-11-2017 13:03:16 | Stenogram
 • [...] van Economische Zaken en Klimaat. De voorzitter:Ik open de vergadering van dinsdag 21 november 2017. Ik heet iedereen van harte welkom, speciaal de mensen uit Hengelo op de publieke tribune, die hier [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-11-2017 16:53:16 | Stenogram
 • [...] , staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de heer Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Ollongren [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-11-2017 14:20:46 | Stenogram
 • [...] , Voortman, Aukje de Vries, Wassenberg, Van Weerdenburg, Westerveld, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Wilders, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius en Ziengs, en de heer Knops, staatssecretaris van [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-11-2017 16:47:01 | Stenogram
 • [...] Rechtsbescherming, de heer Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, en de heer Zijlstra, minister van Buitenlandse Zaken. De [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-11-2017 17:34:01 | Stenogram
 • [...] voorzitter:Bij meerderen hè?. De heer Tony van Dijck (PVV):Ik vind dat én de kijkers én de burgers het recht hebben om te weten dat er in Nederland beleid gemaakt wordt op basis van de chantage of lobby van een [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-11-2017 17:03:01 | Stenogram
 • [...] naar ander werk en de opgebouwde expertise niet verdwijnt, want het weer opbouwen van een team kost alleen maar heel veel tijd en energie, en die kunnen we beter stoppen in het tegengaan van de recidive [...]
  www.tweedekamer.nl
  08-11-2017 13:24:46 | Stenogram
 • [...] Milieu, maakt deel uit van een Europese expertisegroep en ook van de Europese autoriteit voor veilig voedsel. Zij willen kijken naar de cocktailaanpak. Daar zijn zij al meerdere jaren op aan het studeren [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2017 17:11:46 | Stenogram
© Political Inzights B.V., Almere.