Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 11 items gevonden

 • 1 Omgevingsrecht; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] . Na een uitstelbrief op 10 december 2018 heeft de Minister haar reactie op 11 januari 2019 naar de Kamer gestuurd. De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 21:35:47 | Verslag
 • 2 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] – ervoor verantwoordelijk dat er voortdurend aandacht is voor de versterking van de lokale democratie en het lokaal bestuur. Met deze brief doe ik daarom graag mijn toezegging gestand om uw Kamer te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 21:35:42 | Verslag
 • 3 Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid[...]
  [...] evaluatie heeft behandeld T02599 Indiening wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen 1 januari 2019 / openstaand Wetsvoorstel is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer T02600 Visie op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 00:08:44 | Verslag
 • 4 EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815; Verslag van[...]
  [...] MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2018 Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van de leden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:15:15 | Verslag
 • 5 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie[...]
  34 914 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/ 797 van het Europees parlement en de Raad van 11 mei 2016 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:10:53 | Verslag
 • 6 EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid[...]
  [...] belangstelling kennisgenomen van de teksten van de beide Compacts, en van de behandeling van het GCM in de Tweede Kamer. Deze leden hebben niettemin nog enkele vragen over en naar aanleiding van deze twee pacten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 21:35:52 | Verslag
 • 7 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke[...]
  34 650 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 09:50:12 | Verslag
 • 8 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)[...]
  34 902 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 09:50:12 | Verslag
 • 9 Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register[...]
  34 878 Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers) D EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 09:50:01 | Verslag
 • 10 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime;[...]
  34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime H EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID 1 Vastgesteld 18 december 2018 Na [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 09:49:46 | Verslag
 • 11 EU-voorstel: Verordening wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd[...]
  [...] 18 december 2018. De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad, Dercksen BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-12-2018 21:37:05 | Verslag
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.