Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 47 items gevonden

 • 1 Toezegging Regelmatig evalueren van wetsvoorstel minimalisering gaswinning Groningen (34.957)
  T02663 Toezegging Regelmatig evalueren van wetsvoorstel minimalisering gaswinning Groningen (34.957) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2022 00:00:00 | Toezegging
 • 2 Toezegging Wanneer er na de evaluatie een voornemen is de AMvB te wijzigen dan wordt dat aan beide Kamers[...]
  T02647 Toezegging Wanneer er na de evaluatie een voornemen is de AMvB te wijzigen dan wordt dat aan beide Kamers ter behandeling voorgelegd (34.372) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2021 00:00:00 | Toezegging
 • 3 Toezegging Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid betrekken[...]
  T02643 Toezegging Bij de evaluatie het systeemtoezicht door de Inspectie Justitie en Veiligheid betrekken (34.372) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2021 00:00:00 | Toezegging
 • 4 Toezegging Het inzetten van een campagne inzake cybercrime mede in het kader van ondermijning[...]
  T02646 Toezegging Het inzetten van een campagne inzake cybercrime mede in het kader van ondermijning (34.372) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2020 00:00:00 | Toezegging
 • 5 Toezegging Openbaar maken van adviezen aangaande operationele strategie (34.957)
  T02662 Toezegging Openbaar maken van adviezen aangaande operationele strategie (34.957) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2020 00:00:00 | Toezegging
 • 6 Toezegging In EU bespreken bruikbaarheid structurele saldo (35.000)
  T02634 Toezegging In EU bespreken bruikbaarheid structurele saldo (35.000) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-11-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 7 Toezegging Overzicht door het Rijk ingestelde commissies (35.000)
  T02653 Toezegging Overzicht door het Rijk ingestelde commissies (35.000) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-10-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 8 Toezegging De Kamer informeren betreft het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (35.000)
  T02642 Toezegging De Kamer informeren betreft het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (35.000) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-07-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 9 Toezegging Integreren “brede welvaart” (35.000)
  T02638 Toezegging Integreren brede welvaart” (35.000) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-07-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 10 Toezegging Onderzoeksresultaten WRR en SER inzake zorgkosten aanbieden (35.000)
  T02637 Toezegging Onderzoeksresultaten WRR en SER inzake zorgkosten aanbieden (35.000) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-07-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 11 Toezegging Het opstarten van een publiekscampagne over de aangifteplicht (34.746)
  T02648 Toezegging Het opstarten van een publiekscampagne over de aangifteplicht (34.746) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-07-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 12 Toezegging Functioneren rijksinspecties (35.000)
  T02652 Toezegging Functioneren rijksinspecties (35.000) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-07-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 13 Toezegging Maximale inzet om INF-verdrag te behouden (35.000)
  T02655 Toezegging Maximale inzet om INF-verdrag te behouden (35.000) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-07-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 14 Toezegging Ondermijning (34.716)
  T02657 Toezegging Ondermijning (34.716) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-07-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 15 Toezegging Artikel 7-procedure (35.000)
  T02656 Toezegging Artikel 7-procedure (35.000) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-07-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 16 Toezegging Aanbieden berekening Planbureau inzake houdbaarheidstekort (35.000)
  T02635 Toezegging Aanbieden berekening Planbureau inzake houdbaarheidstekort (35.000) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-06-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 17 Toezegging In gesprek treden met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken[...]
  T02660 Toezegging In gesprek treden met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat teneinde het kostenpeil in Caribisch Nederland te verlagen (35.000 / CXIX) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-06-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 18 Toezegging Voortgangsrapportage sociaal minimum Caribisch Nederland (35.000 IV / CXIX, A)
  T02659 Toezegging Voortgangsrapportage sociaal minimum Caribisch Nederland (35.000 IV / CXIX, A) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-06-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 19 Verwerking van persoonsgegevens van opvarenden van passagiersschepen
  35.121 Verwerking van persoonsgegevens van opvarenden van passagiersschepen [...]
  www.eerstekamer.nl
  00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 20 Dinsdag 15 januari 2019, plenaire vergadering
  Dinsdag 15 januari 2019, plenaire vergadering [...]
  www.eerstekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Stenogram
 • 21 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële[...]
  35.117 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019) [...]
  www.eerstekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 22 Wijzigingswet financiële markten 2019
  35.117 Wijzigingswet financiële markten 2019 [...]
  www.eerstekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 23 Voorstel van rijkswet van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden[...]
  35.119 (R2116) Voorstel van rijkswet van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden teneinde mogelijk te maken dat Curaçao en Sint Maarten net als Aruba zelfstandig [...]
  www.eerstekamer.nl
  15-01-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 24 Bescherming kinderen in een strafprocedure
  35.116 Bescherming kinderen in een strafprocedure [...]
  www.eerstekamer.nl
  14-01-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 25 Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling[...]
  35.113 Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verlenging van de periode van dekkingstekort waarna maatregelen [...]
  www.eerstekamer.nl
  09-01-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 26 Initiatiefvoorstel-Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling[...]
  35.113 Initiatiefvoorstel-Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verlenging van de periode van dekkingstekort waarna maatregelen genomen [...]
  www.eerstekamer.nl
  09-01-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 27 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden[...]
  35.112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek [...]
  www.eerstekamer.nl
  03-01-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 28 Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wijzigingswet Wet open overheid
  35.112 Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wijzigingswet Wet open overheid [...]
  www.eerstekamer.nl
  02-01-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 29 Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid
  35.112 Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid [...]
  www.eerstekamer.nl
  02-01-2019 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 30 Toezegging Het toezenden van een brief over de financiële sector (35.000)
  T02633 Toezegging Het toezenden van een brief over de financiële sector (35.000) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 31 Toezegging Toezenden voortgangsbrief inzake zzp-aanpak van de regering (35.000)
  T02641 Toezegging Toezenden voortgangsbrief inzake zzp-aanpak van de regering (35.000) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 32 Toezegging De Kamer schriftelijk informeren inzake het vestigingsbeleid van de regering (35.000)
  T02640 Toezegging De Kamer schriftelijk informeren inzake het vestigingsbeleid van de regering (35.000) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 33 Toezegging Het toezenden van een brief aan de Eerste Kamer over het gebruik van chartaal geld als betaalmiddel[...]
  T02639 Toezegging Het toezenden van een brief aan de Eerste Kamer over het gebruik van chartaal geld als betaalmiddel (35.000) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 34 Toezegging Brief over instemmingsvereiste bij het terechtstaan per videoconferentie naar de Kamer sturen[...]
  T02650 Toezegging Brief over instemmingsvereiste bij het terechtstaan per videoconferentie naar de Kamer sturen (34.915 / 34.916) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 35 Toezegging Brief over civielrechtelijke aansprakelijkheid naar de Kamer sturen (34.915 / 34.916)
  T02651 Toezegging Brief over civielrechtelijke aansprakelijkheid naar de Kamer sturen (34.915 / 34.916) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 36 Toezegging Voorleggen van de ministeriële regeling, genoemd in Artikel 52d, lid 3 van de Wet minimalisering[...]
  T02661 Toezegging Voorleggen van de ministeriële regeling, genoemd in Artikel 52d, lid 3 van de Wet minimalisering gaswinning Groningen, aan de Kamer (34.957) [...]
  www.eerstekamer.nl
  01-01-2019 00:00:00 | Toezegging
 • 37 Wet fiscale arbitrage
  35.110 Wet fiscale arbitrage [...]
  www.eerstekamer.nl
  20-12-2018 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 38 Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen[...]
  35.110 Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage) [...]
  www.eerstekamer.nl
  20-12-2018 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 39 Motie-Fiers (PvdA) c.s. over aanpassing van de tarieven voor 2020 ten voordele van huishoudens (EK 35.004,[...]
  Motie-Fiers (PvdA) c.s. over aanpassing van de tarieven voor 2020 ten voordele van huishoudens (EK 35.004, F) [...]
  www.eerstekamer.nl
  19-12-2018 00:00:00 | Motie
 • 40 Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over de doorwerking van internationaalrechtelijke rechtsbronnen en internationale[...]
  Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over de doorwerking van internationaalrechtelijke rechtsbronnen en internationale afspraken in de nationale rechtsorde (EK 35.000 VI, K) [...]
  www.eerstekamer.nl
  19-12-2018 00:00:00 | Motie
 • 41 Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over opvang en asielprocedures binnen het Koninkrijk voor Venezolaanse[...]
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over opvang en asielprocedures binnen het Koninkrijk voor Venezolaanse vluchtelingen (EK 35.000 VI, J) [...]
  www.eerstekamer.nl
  19-12-2018 00:00:00 | Motie
 • 42 Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een ex ante uitvoeringstoets (EK 35.000 VI, I)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een ex ante uitvoeringstoets (EK 35.000 VI, I) [...]
  www.eerstekamer.nl
  19-12-2018 00:00:00 | Motie
 • 43 Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint[...]
  35.109 Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kadasterwet BES) [...]
  www.eerstekamer.nl
  19-12-2018 00:00:00 | Wetsvoorstel
 • 44 Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het Global Compact on Refugees (EK 35.000 VI, H)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het Global Compact on Refugees (EK 35.000 VI, H) [...]
  www.eerstekamer.nl
  18-12-2018 00:00:00 | Motie
 • 45 Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het Global Compact on Migration (EK 35.000 VI, G)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het Global Compact on Migration (EK 35.000 VI, G) [...]
  www.eerstekamer.nl
  18-12-2018 00:00:00 | Motie
 • 46 Motie-Aardema (PVV) c.s. over het terugbrengen van het ODE tarief voor 2019 en verdere jaren naar nul[...]
  Motie-Aardema (PVV) c.s. over het terugbrengen van het ODE tarief voor 2019 en verdere jaren naar nul euro (EK 35.004, E) [...]
  www.eerstekamer.nl
  18-12-2018 00:00:00 | Motie
 • 47 Dinsdag 18 december 2018, plenaire vergadering
  Dinsdag 18 december 2018, plenaire vergadering [...]
  www.eerstekamer.nl
  18-12-2018 00:00:00 | Stenogram
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.