Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 21 items gevonden

 • 1 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] bevoegdheden van de AIVD en de MIVD gaat gepaard met een versterking van de grondrechtelijke waarborgen en het toezicht. Deze balans waarborgt dat de privacy van burgers beschermd blijft terwijl de inlichtingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 22:56:58 | Brief
 • 2 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] het vaststellen van de ernst van de inbreuk op de privacy. Evenzeer is van belang de schaal waarop gegevens worden verzameld en hoe ingrijpend de gehanteerde ontsluitingsmethodiek is voor de privacy van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-06-2017 07:33:05 | Overig
 • 3 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] het vaststellen van de ernst van de inbreuk op de privacy. Evenzeer is van belang de schaal waarop gegevens worden verzameld en hoe ingrijpend de gehanteerde ontsluitingsmethodiek is voor de privacy van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-06-2017 07:25:43 | Overig
 • 4 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] -fractie. Onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten en de Stichting Privacy First [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-06-2017 07:25:33 | Verslag
 • 5 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] -fractie. Onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Stichting Platform Bescherming Burgerrechten en de Stichting Privacy First [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-06-2017 07:17:04 | Verslag
 • 6 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] sturen. Direct na de aanslagen hebben Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten de gegevens die zij in deze jaren hadden vergaard (nogmaals) uitgekamd op zoek naar verbanden tussen de aanslagplegers en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-05-2017 06:29:40 | Overig
 • 7 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] sturen. Direct na de aanslagen hebben Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten de gegevens die zij in deze jaren hadden vergaard (nogmaals) uitgekamd op zoek naar verbanden tussen de aanslagplegers en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-05-2017 06:29:39 | Overig
 • 8 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] enerzijds de veiligheid van burgers en aan de andere kant de privacy die hun toekomt. Met de groei in het dreigingsniveau van het internationale terrorisme is de bescherming van veiligheid nog relevanter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2017 06:06:08 | Verslag
 • 9 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] enerzijds de veiligheid van burgers en aan de andere kant de privacy die hun toekomt. Met de groei in het dreigingsniveau van het internationale terrorisme is de bescherming van veiligheid nog relevanter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2017 06:01:14 | Verslag
 • 10 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst: Onze Minister van Defensie; 3°. ten aanzien van de coördinator: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken; d. gegevens: persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2017 04:54:27 | Wetsvoorstel
 • 11 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst: Onze Minister van Defensie; 3°. ten aanzien van de coördinator: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken; d. gegevens: persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2017 04:48:49 | Wetsvoorstel
 • 12 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] gegevens vormt een stimulans voor de veiligheidsdiensten om gegevens snel te beoordelen op hun bruikbaarheid. Hiermee wordt voorkomen dat de privacy van Nederlandse burgers onnodig lang wordt geschonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-02-2017 04:48:25 | Amendement
 • 13 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] gegevens vormt een stimulans voor de veiligheidsdiensten om gegevens snel te beoordelen op hun bruikbaarheid. Hiermee wordt voorkomen dat de privacy van Nederlandse burgers onnodig lang wordt geschonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-02-2017 04:40:56 | Amendement
 • 14 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] organiseren; met dat laatste wordt immers beoogd het geluid van de ander (in casu de burger waar het gaat om diens privacy) tegenover dat van de Minister (die een bevoegdheid wil inzetten) te zetten, zodat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-02-2017 04:35:01 | Brief
 • 15 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] organiseren; met dat laatste wordt immers beoogd het geluid van de ander (in casu de burger waar het gaat om diens privacy) tegenover dat van de Minister (die een bevoegdheid wil inzetten) te zetten, zodat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-02-2017 04:30:36 | Brief
 • 16 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] gegevensbestanden, artikel 58a). Verder worden door toedoen van artikel 39, vijfde lid, alle beschermende regels rond deze gegevens op het gebied van bijvoorbeeld privacybescherming omzeild. Met dit amendement wordt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-02-2017 04:28:30 | Amendement
 • 17 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] gegevensbestanden, artikel 58a). Verder worden door toedoen van artikel 39, vijfde lid, alle beschermende regels rond deze gegevens op het gebied van bijvoorbeeld privacybescherming omzeild. Met dit amendement wordt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-02-2017 04:24:08 | Amendement
 • 18 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] veiligheidsdiensten om gegevens snel te beoordelen op hun bruikbaarheid. Hiermee wordt voorkomen dat de privacy van Nederlandse burgers onnodig lang wordt geschonden. Relevante, beoordeelde gegevens kunnen immers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-02-2017 04:29:30 | Amendement
 • 19 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] veiligheidsdiensten om gegevens snel te beoordelen op hun bruikbaarheid. Hiermee wordt voorkomen dat de privacy van Nederlandse burgers onnodig lang wordt geschonden. Relevante, beoordeelde gegevens kunnen immers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-02-2017 04:24:51 | Amendement
 • 20 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] waarborgen ter bescherming van de in het geding zijnde grond- en mensenrechten van de burgers. De voorziene versterking van het toezichts- en klachtstelsel verdient in dit kader speciale vermelding. Graag ga [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2017 03:41:56 | Overig
 • 21 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten[...]
  [...] waarborgen ter bescherming van de in het geding zijnde grond- en mensenrechten van de burgers. De voorziene versterking van het toezichts- en klachtstelsel verdient in dit kader speciale vermelding. Graag ga [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-01-2017 03:36:09 | Overig
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.