Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 17 items gevonden

 • 1 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 34 456Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21:32:25 | Kamerstuk
 • 2 Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van[...]
  [...] Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 34 874 Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 21:36:12 | Kamerstuk
 • 3 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in[...]
  [...] Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 34 857Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 21:36:10 | Kamerstuk
 • 4 Wijziging van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken met het oog op het toepassen van[...]
  [...] Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 35 009Wijziging van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken met het oog op het toepassen van niet-doelgebonden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 21:35:58 | Kamerstuk
 • 5 Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële[...]
  [...] Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 34 918 Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 21:35:55 | Kamerstuk
 • 6 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018[...]
  [...] Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 35 095 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 21:35:54 | Kamerstuk
 • 7 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale[...]
  [...] Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 35 095 IX Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 21:35:46 | Kamerstuk
 • 8 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het[...]
  [...] Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 35 095 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 21:35:45 | Kamerstuk
 • 9 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 35 000 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 21:34:01 | Kamerstuk
 • 10 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 34 775 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 H [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 14:10:35 | Kamerstuk
 • 11 Luchtvaartbeleid; Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat ter aanbieding van het ontwerpbesluit[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 31 936 Luchtvaartbeleid Ontvangen ter griffie op 11 januari 2019. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 21:32:20 | Kamerstuk
 • 12 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie[...]
  [...] ChristenUnie. Ik dank deze leden voor hun inbreng en beantwoord de vragen onderstaand. De vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van uw Kamer heeft mij verzocht de antwoorden op de vragen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 00:08:31 | Overig
 • 13 EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815; Verslag van[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 34 655 EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)8151 A VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 13:56:05 | Kamerstuk
 • 14 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; Brief van de minister van VWS over derde[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 29 963 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen B BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 12:11:01 | Kamerstuk
 • 15 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018-2019 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 14:22:43 | Kamerstuk
 • 16 Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van[...]
  34 874 Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 10:37:58 | Overig
 • 17 Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de[...]
  [...] . 16 . X Noot 2 Digitaal raadpleegbaar via kennisopenbaarbestuur.nl. De motie-Özütok (Kamerstukken II, 2017/ 18, 34 807, nr. 9 ) verzoekt de regering om de Kamer(s) periodiek te informeren over het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 09:21:04 | Overig
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.