Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 11 items gevonden

 • 1 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius,[...]
  [...] 1 EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL I 34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:21:21 | Overig
 • 2 Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 35 013 Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling E NOTA NAAR AANLEIDING [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:13:07 | Overig
 • 3 Voorstel van wet van de leden Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het[...]
  [...] 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:09:19 | Overig
 • 4 Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de[...]
  [...] Tweede Kamer over het Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur. 2 Daarin kondig ik verschillende acties en maatregelen aan, waarmee ik voortbouw op de investeringen in de kwaliteit van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:22:41 | Overig
 • 5 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de[...]
  [...] De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Eerste Kamer heeft een nader voorlopig verslag uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:05:20 | Overig
 • 6 Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting; Santo Domingo, 25 oktober 2016; Advies[...]
  [...] machtigen gevolg te geven aan mijn voornemen het verdrag vergezeld van de gewijzigde toelichtende nota ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen aan de Eerste en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:15:35 | Overig
 • 7 Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact; Verslag van een bijeenkomst;[...]
  [...] Economische en Monetaire Unie (VSCB) (het zogenoemde Begrotingspact ). Namens de Tweede Kamer werd hier aan deelgenomen door het lid Evert Jan Slootweg (CDA), namens de Eerste Kamer nam het lid Van Rij (CDA [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:10:05 | Overig
 • 8 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs,[...]
  [...] pensioenregeling voor payrollwerknemers zijn opgenomen en een afschrift van de begeleidende brief, zoals deze verzonden zijn aan de Tweede Kamer. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:07:40 | Overig
 • 9 Parlementaire Assemblée van de NAVO; Verslag van een bijeenkomst; Verslag van de Jaarlijkse zitting[...]
  19 291 Parlementaire Assemblée van de NAVO Z/ nr. 58 VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ZITTING 2018 Vastgesteld 26 maart 2019 1. Inleiding In de Canadese marinestad Halifax vond van 16 tot en met 19 november [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:13:57 | Overig
 • 10 Parlementaire Assemblée van de NAVO; Verslag van een bijeenkomst; Verslag van de Jaarlijkse zitting[...]
  19 291 Parlementaire Assemblée van de NAVO Z/ nr. 58 VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ZITTING 2018 Vastgesteld 26 maart 2019 1. Inleiding In de Canadese marinestad Halifax vond van 16 tot en met 19 november [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:13:56 | Overig
 • 11 Bijeenkomsten van de Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol; Verslag van een bijeenkomst; Verslag[...]
  [...] van Europol. De JPSG bestaat uit leden van de nationale parlementen – maximaal 4 leden, gelijkelijk te verdelen over beide Kamers der Staten-Generaal – en van het Europees parlement – de commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 23:59:43 | Overig
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.