Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 22 items gevonden

 • 1 Verslag houdende een lijst van vragen inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie[...]
  [...] huidige formatie om in de toekomst effectief toezicht te kunnen houden op de bescherming van persoonsgegevens? 46 Hoe verklaart u dat 47% van de ex-gedetineerden in herhaling valt? 47 Hoe worden de gelden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-10-2017 08:17:50 | Niet-dossierstuk
 • 2 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over onder andere de geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en[...]
  [...] tegen illegale online content zoals grove schendingen van de privacy van burgers door andere burgers, bijvoorbeeld door de illegale verspreiding van ongeautoriseerde intieme beelden of van beschermde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-10-2017 08:05:50 | Niet-dossierstuk
 • 3 Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van[...]
  [...] aangeboden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is er uit deze bespreking voortgekomen? 278 Op welke wijze verschilt de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens met de Wet bescherming persoonsgegevens en hoe [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 07:58:11 | Niet-dossierstuk
 • 4 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot[...]
  [...] ? Als er geen andere gegevens voorzienbaar zijn die geadministreerd moeten worden, waarom wordt dan omwille van de rechtszekerheid en bescherming tegen onnodige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-09-2017 07:30:55 | Niet-dossierstuk
 • 5 Reactie op verzoek commissie over een klacht over KPN i.v.m. misstanden m.b.t. behandeling uitzendkrachten[...]
  [...] niet mogelijk. In die gevallen waarin naar medische gegevens van een werknemer wordt gevraagd valt dit onder de regels rondom privacy waar de Autoriteit Persoonsgegevens op toeziet. Mocht de inlenende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-08-2017 07:56:19 | Niet-dossierstuk
 • 6 Reactie op verzoek commissie over een klacht over KPN i.v.m. misstanden m.b.t. behandeling uitzendkrachten[...]
  [...] niet mogelijk. In die gevallen waarin naar medische gegevens van een werknemer wordt gevraagd valt dit onder de regels rondom privacy waar de Autoriteit Persoonsgegevens op toeziet. Mocht de inlenende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-08-2017 07:56:19 | Niet-dossierstuk
 • 7 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het EU-voorstel: Europees strafregister voor derdelanders[...]
  [...] Nederland? De aan het woord zijnde leden vinden het zeer belangrijk dat de bescherming van privacy gewaarborgd blijft Het gaat daarbij onder meer om artikel 8 en 9 van het voorstel. Hoe ziet u dit voor zich [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-08-2017 08:59:18 | Niet-dossierstuk
 • 8 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het EU-voorstel: Europees strafregister voor derdelanders[...]
  [...] Nederland? De aan het woord zijnde leden vinden het zeer belangrijk dat de bescherming van privacy gewaarborgd blijft Het gaat daarbij onder meer om artikel 8 en 9 van het voorstel. Hoe ziet u dit voor zich [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-08-2017 08:59:17 | Niet-dossierstuk
 • 9 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Informele Bijeenkomst van Ministers[...]
  [...] Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals die vanaf volgend jaar van kracht zal zijn. De leden van de SP-fractie vragen de regering nader toe te lichten in hoeverre de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:39:14 | Niet-dossierstuk
 • 10 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Informele Bijeenkomst van Ministers[...]
  [...] Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals die vanaf volgend jaar van kracht zal zijn. De leden van de SP-fractie vragen de regering nader toe te lichten in hoeverre de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:39:13 | Niet-dossierstuk
 • 11 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Internationale Cyberstrategie (Kamerstuk[...]
  [...] naar coalities met gelijkgestemde landen om het recht op bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy te behartigen. De leden van de SP-fractie vragen het kabinet aan te geven of het hier ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-04-2017 05:59:27 | Niet-dossierstuk
 • 12 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Internationale Cyberstrategie (Kamerstuk[...]
  [...] naar coalities met gelijkgestemde landen om het recht op bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy te behartigen. De leden van de SP-fractie vragen het kabinet aan te geven of het hier ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-04-2017 05:59:26 | Niet-dossierstuk
 • 13 Reactie op brief Adfiz, namens CANON, inzake het schriftelijk overleg over de diplomaplicht in relatie[...]
  [...] er continu gekeken naar manieren om de kosten verder te verlagen, bijvoorbeeld door de controle van persoonsgegevens en de afgifte van diploma s en certificaten efficiënter en goedkoper in te richten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-02-2017 04:57:12 | Niet-dossierstuk
 • 14 Reactie op brief Adfiz, namens CANON, inzake het schriftelijk overleg over de diplomaplicht in relatie[...]
  [...] er continu gekeken naar manieren om de kosten verder te verlagen, bijvoorbeeld door de controle van persoonsgegevens en de afgifte van diploma s en certificaten efficiënter en goedkoper in te richten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-02-2017 04:55:46 | Niet-dossierstuk
 • 15 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse[...]
  [...] vragen of het conceptvoorstel van de Europese Commissie voldoet aan de TiSA-resolutie van het Europese parlement? 3 Met name dat de bescherming van persoonsgegevens buiten de reikwijdte van het verdrag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-02-2017 04:54:11 | Niet-dossierstuk
 • 16 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse[...]
  [...] vragen of het conceptvoorstel van de Europese Commissie voldoet aan de TiSA-resolutie van het Europese parlement? 3 Met name dat de bescherming van persoonsgegevens buiten de reikwijdte van het verdrag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-02-2017 04:54:11 | Niet-dossierstuk
 • 17 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de aanpak van belastingontduiking (Kamerstuk[...]
  [...] wordt uitgegaan van bijvoorbeeld een minimaal boetebedrag. Wat zijn de gevolgen van de drie maatregelen voor (goedwillende) burgers? In hoeverre worden deze hierdoor ook geraakt? In hoeverre kan er sprake [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-02-2017 04:54:23 | Niet-dossierstuk
 • 18 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de aanpak van belastingontduiking (Kamerstuk[...]
  [...] wordt uitgegaan van bijvoorbeeld een minimaal boetebedrag. Wat zijn de gevolgen van de drie maatregelen voor (goedwillende) burgers? In hoeverre worden deze hierdoor ook geraakt? In hoeverre kan er sprake [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-02-2017 04:54:23 | Niet-dossierstuk
 • 19 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Follow up Toetredingsbrief (Kamerstuk 32013-142)
  [...] -up op de toetredingsbrief. Wel hebben zij nog enkele vragen. De leden van de PvdA-fractie lezen dat er binnen de kaders van de Europese wetgeving gehandeld moet worden om maatwerk te kunnen bieden. Zij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-02-2017 04:39:15 | Niet-dossierstuk
 • 20 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Follow up Toetredingsbrief (Kamerstuk 32013-142)
  [...] -up op de toetredingsbrief. Wel hebben zij nog enkele vragen. De leden van de PvdA-fractie lezen dat er binnen de kaders van de Europese wetgeving gehandeld moet worden om maatwerk te kunnen bieden. Zij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-02-2017 04:34:08 | Niet-dossierstuk
 • 21 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake initiatiefnota van het lid Verhoeven: “Het Internet[...]
  [...] -uitwisseling tussen apparaten die verbonden zijn met internet veilig te laten verlopen. Deze leden hebben al aandacht gevraagd voor het beschermen van de privacy van burgers middels een voorstel voor een nieuwe [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-01-2017 04:12:36 | Niet-dossierstuk
 • 22 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake initiatiefnota van het lid Verhoeven: “Het Internet[...]
  [...] -uitwisseling tussen apparaten die verbonden zijn met internet veilig te laten verlopen. Deze leden hebben al aandacht gevraagd voor het beschermen van de privacy van burgers middels een voorstel voor een nieuwe [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-01-2017 04:07:23 | Niet-dossierstuk
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.