Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 46 items gevonden

 • 1 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 december[...]
  [...] van Nederland om zich aan de zijde te scharen van de Europese Commissie in de twee rechtszaken die ngo's hebben aangespannen tegen de Privacy Shield-verordening. De voorzitter : Ik kan niet zeggen dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-12-2017 00:57:11 | Verslag
 • 2 JBZ-Raad; Brief regering; Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 7 en 8 december 2017[...]
  [...] gegevens zou kunnen worden gemaakt (gebruikers-, verkeers- en locatiegegevens), strikte voorwaarden voor toegang tot bewaarde gegevens en de relatie tussen dataretentie en de e-privacy-verordening. Nederland [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:21:42 | Brief
 • 3 JBZ-Raad; Brief inzake verslag van de JBZ-raad van 7 en 8 december 2017
  [...] gegevens zou kunnen worden gemaakt (gebruikers-, verkeers- en locatiegegevens), strikte voorwaarden voor toegang tot bewaarde gegevens en de relatie tussen dataretentie en de e-privacy-verordening. Nederland [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-12-2017 01:03:51 | Brief
 • 4 JBZ-Raad; Brief inzake geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 7 en 8 december 2017
  [...] . PNR-verordening – omzetting en implementatie = stand van zaken De Europese Commissie zal de stand van zaken geven over de implementatie van Richtlijn 2016/ 681/ EU over het gebruik van persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:26:10 | Brief
 • 5 JBZ-Raad; Brief regering; Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 7 en 8 december 2017 te Brussel
  [...] . Het EU US Privacy Shield is vastgesteld bij uitvoeringsverordening (EU) 2016/ 1250 van de Commissie van 12 juli 2016 (PbEU L 207). Op grond van dit besluit kunnen persoonsgegevens uit de EU rechtmatig [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-11-2017 07:18:45 | Brief
 • 6 JBZ-Raad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over onder andere[...]
  [...] inzet zowel voor de online vrijheid van meningsuiting als voor de bescherming van de online privacy van burgers onderling (de horizontale privacy)? Wil de Minister zich inzetten voor de effectieve [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-10-2017 08:08:02 | Verslag
 • 7 JBZ-Raad; Brief regering; Geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg en voortgangsoverzicht[...]
  [...] bevoegdheden van het EOM in dit stadium en vooruitlopend op de evaluatie voorzien in artikel 119 van de EOM-verordening volstrekt prematuur. Toezegging inzake consumentenrecht en -bescherming In het AO JBZ-Raad [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 08:00:36 | Brief
 • 8 JBZ-Raad; Brief inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad 12 en 13 oktober 2017 te Luxemburg en voortgangsoverzicht[...]
  [...] van informatie-uitwisseling op het gebied van rechtshandhaving, terrorismebestrijding, grensmanagement en migratie. Daarnaast zal dit pakket zich richten op aanscherping van de Europese verordening over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-10-2017 07:56:35 | Brief
 • 9 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september[...]
  [...] allereerst over terrorismebestrijding, vervolgens over de EU-Canada PNR-overeenkomst en ten slotte over de wetgeving inzake privacy en auteursrecht. Mijn eerste punt betreft dus de Europese aanpak van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-09-2017 07:42:50 | Verslag
 • 10 JBZ-Raad; Brief inzake geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 14 september 2017
  [...] van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 juli 2017 ten aanzien van de voorgenomen overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada betreffende de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-09-2017 09:08:13 | Brief
 • 11 JBZ-Raad; Brief inzake geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 14 september 2017
  [...] van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 juli 2017 ten aanzien van de voorgenomen overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada betreffende de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-09-2017 09:08:09 | Brief
 • 12 JBZ-Raad; Brief regering; Geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 14 september 2017
  [...] van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 juli 2017 ten aanzien van de voorgenomen overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada betreffende de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-09-2017 07:56:25 | Brief
 • 13 JBZ-Raad; Brief regering; Advies van het Hof van Justitie van de EU over de voorgenomen overeenkomst[...]
  [...] van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 juli 2017 ten aanzien van de voorgenomen overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada betreffende de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-08-2017 09:10:24 | Brief
 • 14 JBZ-Raad; Brief regering; Advies van het Hof van Justitie van de EU over de voorgenomen overeenkomst[...]
  [...] van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 juli 2017 ten aanzien van de voorgenomen overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada betreffende de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-08-2017 09:07:54 | Brief
 • 15 JBZ-Raad; Brief inzake advies van het Hof van Justitie van de EU over de voorgenomen overeenkomst tussen[...]
  [...] recht op bescherming van persoonsgegevens. De verklaring van de Commissaris 3 voeg ik eveneens bij deze brief. De uitwisseling van PNR-gegevens met Canada zal worden voortgezet op basis van de huidige [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-08-2017 07:50:13 | Brief
 • 16 JBZ-Raad; Brief inzake advies van het Hof van Justitie van de EU over de voorgenomen overeenkomst tussen[...]
  [...] recht op bescherming van persoonsgegevens. De verklaring van de Commissaris 3 voeg ik eveneens bij deze brief. De uitwisseling van PNR-gegevens met Canada zal worden voortgezet op basis van de huidige [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-08-2017 07:50:12 | Brief
 • 17 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2017,[...]
  [...] klinkt een beetje als cherrypicking. Want bij de e-Privacy Verordening kiest de regering ervoor om dat als een nationale aangelegenheid te beschouwen. Ik kan mij heel goed voorstellen dat dat een Europese [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-2017 08:56:24 | Verslag
 • 18 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2017,[...]
  [...] klinkt een beetje als cherrypicking. Want bij de e-Privacy Verordening kiest de regering ervoor om dat als een nationale aangelegenheid te beschouwen. Ik kan mij heel goed voorstellen dat dat een Europese [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-07-2017 08:56:23 | Verslag
 • 19 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 juni 2017,[...]
  [...] 32 317 JBZ-Raad Nr. 476 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juni 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 7 juni 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:23:12 | Verslag
 • 20 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 juni 2017,[...]
  [...] 32 317 JBZ-Raad Nr. 476 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juni 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 7 juni 2017 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-06-2017 08:15:18 | Verslag
 • 21 JBZ-Raad; Brief inzake Verslag JBZ Raad 8 en 9 juni 2017
  [...] . Enkele lidstaten spraken hun zorgen uit over de samenloop van deze richtlijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vreesden nog steeds dat de bescherming van persoonsgegevens door deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-06-2017 08:14:58 | Brief
 • 22 JBZ-Raad; Brief inzake Verslag JBZ Raad 8 en 9 juni 2017
  [...] . Enkele lidstaten spraken hun zorgen uit over de samenloop van deze richtlijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vreesden nog steeds dat de bescherming van persoonsgegevens door deze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-06-2017 08:11:29 | Brief
 • 23 JBZ-Raad; Brief regering; Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 8 en 9 juni[...]
  [...] Europese middelen zullen worden gefinancierd. Indien nodig kunnen de kosten voor de leges worden verhoogd. Ook het gegevensbeschermingsregime voor de verwerking van de gegevens door de nationale ETIAS [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-06-2017 07:29:28 | Brief
 • 24 JBZ-Raad; Brief regering; Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 8 en 9 juni[...]
  [...] Europese middelen zullen worden gefinancierd. Indien nodig kunnen de kosten voor de leges worden verhoogd. Ook het gegevensbeschermingsregime voor de verwerking van de gegevens door de nationale ETIAS [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-06-2017 07:22:24 | Brief
 • 25 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 mei 2017,[...]
  [...] 32 317 JBZ-Raad Nr. 469 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 mei 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 17 mei 2017 overleg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-05-2017 07:12:58 | Verslag
 • 26 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 mei 2017,[...]
  [...] 32 317 JBZ-Raad Nr. 469 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 mei 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 17 mei 2017 overleg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  30-05-2017 07:03:38 | Verslag
 • 27 JBZ-Raad; Brief inzake Verslag JBZ Raad 27 en 28 maart 2017
  [...] uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2017 06:36:16 | Brief
 • 28 JBZ-Raad; Brief inzake Verslag JBZ Raad 27 en 28 maart 2017
  [...] uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2017 06:32:03 | Brief
 • 29 JBZ-Raad; Brief regering; Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel op[...]
  [...] – Voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2017 06:12:02 | Brief
 • 30 JBZ-Raad; Brief regering; Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel op[...]
  [...] – Voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2017 06:06:28 | Brief
 • 31 JBZ-Raad; Brief inzake afschrift antwoorden schriftelijk overleg JBZ-Raad 27-28 maart 2017
  [...] de verordening voor een Europese grens- en kustwacht (Kamerstuk 22 112, nr. 2269 ), EU-voorstel: Mededeling Uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld (Kamerstuk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-03-2017 05:57:02 | Brief
 • 32 JBZ-Raad; Brief inzake afschrift antwoorden schriftelijk overleg JBZ-Raad 27-28 maart 2017
  [...] de verordening voor een Europese grens- en kustwacht (Kamerstuk 22 112, nr. 2269 ), EU-voorstel: Mededeling Uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld (Kamerstuk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-03-2017 05:57:02 | Brief
 • 33 JBZ-Raad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde[...]
  [...] verordening gegevensbescherming is de verordening van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de Europese Unie bevinden door een niet in de Unie gevestigde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-03-2017 05:28:36 | Verslag
 • 34 JBZ-Raad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde[...]
  [...] verordening gegevensbescherming is de verordening van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de Europese Unie bevinden door een niet in de Unie gevestigde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-03-2017 05:25:39 | Verslag
 • 35 JBZ-Raad; Brief regering; Geannoteerde agenda JBZ-Raad 27 en 28 maart 2017
  [...] van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-03-2017 05:17:33 | Brief
 • 36 JBZ-Raad; Brief regering; Geannoteerde agenda JBZ-Raad 27 en 28 maart 2017
  [...] van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-03-2017 05:14:50 | Brief
 • 37 JBZ-Raad; Brief inzake geannoteerde agenda JBZ Raad 27 en 28 maart 2017
  [...] uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-03-2017 05:14:37 | Brief
 • 38 JBZ-Raad; Brief inzake geannoteerde agenda JBZ Raad 27 en 28 maart 2017
  [...] uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-03-2017 05:14:36 | Brief
 • 39 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 januari[...]
  [...] gaat om mensen die bescherming zoeken in de Europese Unie. Wij moeten daar echt als EU iets aan gaan doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Europese lidstaten hebben toegezegd om die steun te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-02-2017 04:36:04 | Verslag
 • 40 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 januari[...]
  [...] kunnen ook kanttekeningen worden geplaatst bij de keuze voor een verordening als instrument om de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging in de Europese Unie vorm te geven. De PvdA vindt de wederzijdse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-02-2017 04:36:00 | Verslag
 • 41 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 januari[...]
  [...] gaat om mensen die bescherming zoeken in de Europese Unie. Wij moeten daar echt als EU iets aan gaan doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Europese lidstaten hebben toegezegd om die steun te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-02-2017 04:30:56 | Verslag
 • 42 JBZ-Raad; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 januari[...]
  [...] kunnen ook kanttekeningen worden geplaatst bij de keuze voor een verordening als instrument om de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging in de Europese Unie vorm te geven. De PvdA vindt de wederzijdse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-02-2017 04:30:52 | Verslag
 • 43 JBZ-Raad; Brief regering; Verslag van de informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2017
  [...] . te behandelen. Nederland heeft begrip voor het feit dat lidstaten hun nationale grensmaatregelen willen voortzetten en meent dat deze tijdelijke maatregelen binnen het Europese kader genomen moeten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-02-2017 04:29:23 | Brief
 • 44 JBZ-Raad; Brief regering; Verslag van de informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2017
  [...] . te behandelen. Nederland heeft begrip voor het feit dat lidstaten hun nationale grensmaatregelen willen voortzetten en meent dat deze tijdelijke maatregelen binnen het Europese kader genomen moeten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-02-2017 04:24:47 | Brief
 • 45 JBZ-Raad; Brief inzake verslag informele JBZ-raad 26 en 27 januari 2017
  [...] heeft begrip voor het feit dat lidstaten hun nationale grensmaatregelen willen voortzetten en meent dat deze tijdelijke maatregelen binnen het Europese kader genomen moeten blijven worden. De Minister van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-02-2017 04:26:49 | Brief
 • 46 JBZ-Raad; Brief inzake verslag informele JBZ-raad 26 en 27 januari 2017
  [...] heeft begrip voor het feit dat lidstaten hun nationale grensmaatregelen willen voortzetten en meent dat deze tijdelijke maatregelen binnen het Europese kader genomen moeten blijven worden. De Minister van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-02-2017 04:22:46 | Brief
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.