Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 48 items gevonden

 • 1 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen
  [...] pensioenregeling. Daarnaast informeren pensioenuitvoerders deelnemers veelal via toegespitste individuele portals. Ook de ontwikkeling van Pensioen 1-2-3, waar de regering de afgelopen jaren op heeft ingezet, draagt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-12-2017 07:41:29 | Brief
 • 2 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Vergelijking toetsingskaders pensioenfondsen Europees en Caribisch[...]
  [...] toetsingskaders die gelden voor Europees Nederlandse Pensioenfondsen en Caribisch Nederlandse Pensioenfondsen (momenteel alleen Pensioenfonds Caribisch Nederland, PCN). Met deze brief voldoe ik, mede namens de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-10-2017 08:06:28 | Brief
 • 3 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] en pensioen is een vorm van inkomen. Als een deel van het inkomen niet is opgenomen in het verzamelinkomen, kan de pensioengerechtigde recht hebben op inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-10-2017 08:04:44 | Verslag
 • 4 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] aangezet. Het gaat om het herstel van pensioenrechten die er niet bleken te zijn als gevolg van gebrekkige pensioenadministraties bij het Algemene Pensioenfonds voor de Nederlandse Antillen, dus de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-10-2017 07:58:52 | Verslag
 • 5 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg[...]
  [...] flexibelere benadering van de AOW en meer zeggenschap ten aanzien van het eigen pensioen. Pas bij modernisering van het pensioenstelsel kunnen de problemen bij de pensioenfondsen structureel worden opgelost [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-10-2017 07:48:04 | Verslag
 • 6 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Nadere informatie over het Pensioenfonds Caribisch Nederland[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 384 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2017 Bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-09-2017 07:42:07 | Brief
 • 7 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van de leden Özdil en Gijs van Dijk over een definitie van zware[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 379 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZDIL EN GIJS VAN DIJK Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de motie-Voortman over een voorstel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:38:05 | Motie
 • 8 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid Van Kent c.s. over onderzoek naar de gevolgen van[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 381 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S. Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om te onderzoeken wat de gevolgen zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:38:03 | Motie
 • 9 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van de leden Nijboer en Gijs van Dijk over voorstellen voor een[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 383 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN GIJS VAN DIJK Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de leeftijd waarop mensen met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:37:54 | Motie
 • 10 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van de leden Van Kent en Van Rooijen over het verlagen van de[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 382 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KENT EN VAN ROOIJEN Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, de AOW-leeftijd te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:37:53 | Motie
 • 11 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van de leden Özdil en Van Kent over ten minste een aantal evident[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 380 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZDIL EN VAN KENT Voorgesteld 20 september 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer unaniem heeft ingestemd met de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-09-2017 07:37:52 | Motie
 • 12 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 378 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Ontvangen ter Griffie op 5 september 2017. De voordracht voor de vast te stellen algemene [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:55:33 | Brief
 • 13 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 377 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Ontvangen ter Griffie op 5 september 2017. De voordracht voor de vast te stellen algemene [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:55:33 | Brief
 • 14 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 378 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Ontvangen ter Griffie op 5 september 2017. De voordracht voor de vast te stellen algemene [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:55:32 | Brief
 • 15 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 377 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Ontvangen ter Griffie op 5 september 2017. De voordracht voor de vast te stellen algemene [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-09-2017 07:55:01 | Brief
 • 16 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] bijstorting van pensioenen. Daar zit nogal een onderscheid tussen. Stelt de heer Van Weyenberg op dit moment voor dat de Nederlandse regering geld bijstort in het Pensioenfonds Caribisch Nederland? Als zij dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-07-2017 08:51:00 | Verslag
 • 17 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden[...]
  [...] bijstorting van pensioenen. Daar zit nogal een onderscheid tussen. Stelt de heer Van Weyenberg op dit moment voor dat de Nederlandse regering geld bijstort in het Pensioenfonds Caribisch Nederland? Als zij dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-07-2017 08:51:00 | Verslag
 • 18 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Voorlichting Raad van State inzake degressieve[...]
  [...] van het kabinet heeft de Raad van State op 3 juli jl. voorlichting gegeven over juridische consequenties van de overstap op degressieve pensioenopbouw in een nieuw pensioenstelsel. Hierbij bied ik u de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-07-2017 08:51:05 | Brief
 • 19 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Voorlichting Raad van State inzake degressieve[...]
  [...] van het kabinet heeft de Raad van State op 3 juli jl. voorlichting gegeven over juridische consequenties van de overstap op degressieve pensioenopbouw in een nieuw pensioenstelsel. Hierbij bied ik u de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-07-2017 08:51:04 | Brief
 • 20 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Toezeggingen Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen d.d. 15 juni[...]
  [...] Algemeen Overleg (AO) Pensioenonderwerpen van 15 juni jl. heb ik toegezegd om uw Kamer te informeren over een aantal uiteenlopende onderwerpen. 1. Pensioenfonds Caribisch Nederland a. Stand van zaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-07-2017 08:46:16 | Brief
 • 21 Toekomst pensioenstelsel; Gewijzigde motie (nader); Nader gewijzigde motie van het lid Van Rooijen over[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 373 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 367 Voorgesteld 4 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-07-2017 08:22:43 | Motie
 • 22 Toekomst pensioenstelsel; Gewijzigde motie (nader); Nader gewijzigde motie van het lid Van Rooijen over[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 373 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 367 Voorgesteld 4 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-07-2017 08:22:42 | Motie
 • 23 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid Van Rooijen over de mogelijkheid van variabele uitkeringen[...]
  [...] onderzoeken in hoeverre de taakafbakeningseisen belemmerend kunnen zijn voor een goede uitvoering van variabele pensioenuitkeringen bij vrijwillige pensioenvoorzieningen die door pensioenfondsen worden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:22:37 | Motie
 • 24 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid Van Rooijen over de mogelijkheid van variabele uitkeringen[...]
  [...] onderzoeken in hoeverre de taakafbakeningseisen belemmerend kunnen zijn voor een goede uitvoering van variabele pensioenuitkeringen bij vrijwillige pensioenvoorzieningen die door pensioenfondsen worden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:22:37 | Motie
 • 25 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid De Jong over de IORP-richtlijn niet implementeren
  [...] Nederlandse pensioen- en toezichtwetten aan te brengen aan de hand van de herziene IORP-richtlijn en de implementatie van deze Europese pensioenrichtlijn geen doorgang te laten vinden, en gaat over tot de orde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:22:25 | Motie
 • 26 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid De Jong over de IORP-richtlijn niet implementeren
  [...] Nederlandse pensioen- en toezichtwetten aan te brengen aan de hand van de herziene IORP-richtlijn en de implementatie van deze Europese pensioenrichtlijn geen doorgang te laten vinden, en gaat over tot de orde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-06-2017 08:22:24 | Motie
 • 27 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een officiële[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 370 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2017 In het debat van woensdag 21 juni jl. over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-06-2017 08:19:39 | Brief
 • 28 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een officiële[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 370 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2017 In het debat van woensdag 21 juni jl. over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-06-2017 08:16:09 | Brief
 • 29 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; CPB Netspar rapport ”Overgangseffecten bij afschaffing[...]
  [...] nieuwe manier van pensioen opbouwen, waarbij de ingelegde premies en de pensioenopbouw beter bij elkaar aansluiten. Ook is gevraagd om een geactualiseerde inschatting van deze overgangs effecten. Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-06-2017 08:14:18 | Brief
 • 30 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; CPB Netspar rapport ”Overgangseffecten bij afschaffing[...]
  [...] nieuwe manier van pensioen opbouwen, waarbij de ingelegde premies en de pensioenopbouw beter bij elkaar aansluiten. Ook is gevraagd om een geactualiseerde inschatting van deze overgangs effecten. Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-06-2017 08:14:16 | Brief
 • 31 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  [...] Pensioenregister en enkele pensioenfondsen hebben onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop bij scheiding aandacht wordt besteed aan de gevolgen voor het pensioen. In de ideale situatie, voor zover daar bij een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:41:52 | Brief
 • 32 Toekomst pensioenstelsel; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Rooijen over een[...]
  [...] pensioenproducten aanbieden; overwegende dat negatieve gevolgen van de lage marktrente hierdoor zeer verschillend kunnen zijn voor pensioendeelnemers bij pensioenfondsen en verzekeraars; verzoekt de regering, een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:41:18 | Motie
 • 33 Toekomst pensioenstelsel; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Rooijen over een[...]
  [...] pensioenproducten aanbieden; overwegende dat negatieve gevolgen van de lage marktrente hierdoor zeer verschillend kunnen zijn voor pensioendeelnemers bij pensioenfondsen en verzekeraars; verzoekt de regering, een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:37:33 | Motie
 • 34 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  [...] Pensioenregister en enkele pensioenfondsen hebben onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop bij scheiding aandacht wordt besteed aan de gevolgen voor het pensioen. In de ideale situatie, voor zover daar bij een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-06-2017 07:34:38 | Brief
 • 35 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid Van Rooijen over onafhankelijk actuarieel onderzoek[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 366 MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN Voorgesteld 8 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat methode en hoogte van de UFR voor verzekeraars en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-06-2017 07:29:16 | Motie
 • 36 Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid Van Rooijen over onafhankelijk actuarieel onderzoek[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 366 MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN Voorgesteld 8 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat methode en hoogte van de UFR voor verzekeraars en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-06-2017 07:26:54 | Motie
 • 37 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens[...]
  [...] niveau en voor pensioenfondsen dit gebaseerd is op nationale regels vanwege de grote verschillen in pensioenstelsels. Pensioenfondsen De Nederlandse ufr voor pensioenfondsen is gebaseerd op het advies van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-06-2017 07:24:12 | Brief
 • 38 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens[...]
  [...] niveau en voor pensioenfondsen dit gebaseerd is op nationale regels vanwege de grote verschillen in pensioenstelsels. Pensioenfondsen De Nederlandse ufr voor pensioenfondsen is gebaseerd op het advies van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-06-2017 07:19:36 | Brief
 • 39 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Verzamelbrief pensioenonderwerpen
  [...] andere lidstaat expliciet in de wet worden vastgelegd. Als een werkgever beslist om een Nederlandse pensioenregeling te verplaatsen van een pensioenfonds in Nederland naar een pensioeninstelling uit een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-06-2017 07:21:32 | Brief
 • 40 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Verzamelbrief pensioenonderwerpen
  [...] andere lidstaat expliciet in de wet worden vastgelegd. Als een werkgever beslist om een Nederlandse pensioenregeling te verplaatsen van een pensioenfonds in Nederland naar een pensioeninstelling uit een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-06-2017 07:17:28 | Brief
 • 41 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Uitstel op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 363 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2017 Bij de regeling van werkzaamheden van 6 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2017 06:41:09 | Brief
 • 42 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Uitstel op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 363 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2017 Bij de regeling van werkzaamheden van 6 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2017 06:41:08 | Brief
 • 43 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Diversiteit in pensioenfondsen en toetsing van bestuurders
  [...] Pensioenfederatie heeft aangegeven het belang hiervan volledig te onderschrijven. Dit blijkt overigens ook uit de normen inzake diversiteit die de pensioensector zichzelf in de Code Pensioenfondsen uit 2013 oplegt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2017 05:31:24 | Brief
 • 44 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Diversiteit in pensioenfondsen en toetsing van bestuurders
  [...] Pensioenfederatie heeft aangegeven het belang hiervan volledig te onderschrijven. Dit blijkt overigens ook uit de normen inzake diversiteit die de pensioensector zichzelf in de Code Pensioenfondsen uit 2013 oplegt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2017 05:31:23 | Brief
 • 45 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Stand van zaken inzake fusies van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 361 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2017 Per brief [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-04-2017 05:28:08 | Brief
 • 46 Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Stand van zaken inzake fusies van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen[...]
  [...] 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 361 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2017 Per brief [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-04-2017 05:28:07 | Brief
 • 47 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een schriftelijk overleg inzake Consultatie Persoonlijke[...]
  [...] pensioenproducten. 4 Aanleiding voor de consultatie is de zorg over onvoldoende persoonlijke pensioenopbouw door groepen Europese burgers en de behoefte om pensioensparen gemakkelijker te maken voor wie in andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-01-2017 04:16:51 | Verslag
 • 48 Toekomst pensioenstelsel; Verslag van een schriftelijk overleg inzake Consultatie Persoonlijke[...]
  [...] pensioenproducten. 4 Aanleiding voor de consultatie is de zorg over onvoldoende persoonlijke pensioenopbouw door groepen Europese burgers en de behoefte om pensioensparen gemakkelijker te maken voor wie in andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-01-2017 04:16:49 | Verslag
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.