Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 24 items gevonden

 • 1 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2017 07:24:03 | Verslag
 • 2 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] ingevoegd, luidende: 2. Het pensioenregister heeft mede tot doel op verzoek de pensioenuitvoerder te informeren bij welke andere pensioenuitvoerder een gewezen deelnemer pensioenaanspraken opbouwt ten behoeve [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-11-2017 07:18:40 | Wetsvoorstel
 • 3 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd ziet enkel op nieuwe pensioenopbouw en heeft geen invloed op de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Pensioenuitvoerders [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-11-2017 11:21:10 | Brief
 • 4 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] daarover nadere afspraken maken met de pensioensector. 3. Pensioenuitvoerders kunnen op termijn overwegen om ook voor de bestaande heel kleine pensioenen eenmalig een poging tot automatische waardeoverdracht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-11-2017 10:49:14 | Brief
 • 5 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] terugvaloptie het kleine pensioen mag afkopen. Dit omdat anders de administratieve lasten alsnog ten nadele zijn voor alle andere pensioendeelnemers van de pensioenuitvoerder. Lodders Van Weyenberg Van Rooijen X [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-11-2017 10:38:36 | Amendement
 • 6 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:38:47 | Amendement
 • 7 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] pensioenaanspraak alleen overgedragen kan worden aan de huidige pensioenuitvoerder en niet aan een pensioenuitvoerder waar de pensioendeelnemer in het verleden pensioen heeft opgebouwd; constaterende dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:34:47 | Motie
 • 8 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:34:46 | Motie
 • 9 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:34:42 | Motie
 • 10 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:34:40 | Motie
 • 11 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:34:39 | Amendement
 • 12 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:34:32 | Amendement
 • 13 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:34:19 | Amendement
 • 14 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-11-2017 10:34:17 | Amendement
 • 15 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-10-2017 08:17:18 | Nota van wijziging
 • 16 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] pensioenaanspraak niet bij leven van de pensioengerechtigde. Indien mensen zich bij hun pensioenuitvoerder melden, krijgen zij hun pensioen alsnog uitgekeerd. De leden van de SP-fractie vragen hoeveel kleine [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  23-10-2017 08:13:14 | Overig
 • 17 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] beperken, ingelegde pensioengelden hun pensioenbestemming te laten behouden en hoge administratieve lasten die gemoeid zijn met de uitvoering van kleine pensioenen terug te dringen. De leden van de VVD [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-09-2017 07:42:52 | Overig
 • 18 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-08-2017 07:52:18 | Koninklijke boodschap
 • 19 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] pensioenrichtleeftijd staat los van de feitelijke ingangsdatum van het pensioen. Pensioenuitvoerders mogen een lagere pensioenrekenleeftijd gebruiken, mits voor de fiscale facilitering van de pensioenregeling de opbouw [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-08-2017 07:52:18 | Overig
 • 20 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] 34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-08-2017 07:52:17 | Koninklijke boodschap
 • 21 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] pensioenrichtleeftijd staat los van de feitelijke ingangsdatum van het pensioen. Pensioenuitvoerders mogen een lagere pensioenrekenleeftijd gebruiken, mits voor de fiscale facilitering van de pensioenregeling de opbouw [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-08-2017 07:52:16 | Overig
 • 22 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] ingevoegd, luidende: 2. Het pensioenregister heeft mede tot doel op verzoek de pensioenuitvoerder te informeren bij welke andere pensioenuitvoerder een gewezen deelnemer pensioenaanspraken opbouwt ten behoeve [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-08-2017 07:52:14 | Wetsvoorstel
 • 23 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] . X Noot 2 Artikel 1 van de Pensioenwet omschrijft pensioenuitvoerder als volgt: een ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds, een algemeen pensioenfonds, of een premiepensioeninstelling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-08-2017 07:52:12 | Overig
 • 24 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet[...]
  [...] . X Noot 2 Artikel 1 van de Pensioenwet omschrijft pensioenuitvoerder als volgt: een ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds, een algemeen pensioenfonds, of een premiepensioeninstelling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-08-2017 07:52:12 | Overig
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.