Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 418 items gevonden

 • 1 Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel[...]
  30 900 Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-01-2019 22:04:42 | Brief
 • 2 Kopie brief adviesaanvraag partnerpensioen - Brief - Rijksoverheid.nl
  Kopie brief adviesaanvraag partnerpensioen Download 'Kopie brief adviesaanvraag partnerpensioen' PDF document | 2 pagina's | 111 kB Brief | 14-01-2019 Dit document is een bijlage bij Kamerbrief met Kabinetsreactie [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 23:50:11 | Brief
 • 3 Afschrift brief aan Colleges van B&W van Huizen - Brief - Rijksoverheid.nl
  Afschrift brief aan Colleges van B&W van Huizen afschrift van de brief aan gemeente Huizen over de regionale Bestuurskracht van Gooi en Vechtstreek. Download 'Afschrift brief aan Colleges van B&W van Huizen' [...]
  www.rijksoverheid.nl
  14-01-2019 23:18:36 | Brief
 • 4 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  35 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 22:05:12 | Brief
 • 5 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Brief regering; Stand van zaken inzake[...]
  24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 457 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 22:05:09 | Brief
 • 6 Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders; Brief regering; Antwoord op vragen van het lid Omtzigt[...]
  26 834 Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 22:04:34 | Brief
 • 7 Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen; Brief regering; Reactie[...]
  34 996 Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 22:04:14 | Brief
 • 8 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Alkaya,[...]
  31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2019 Naar aanleiding van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 22:03:00 | Brief
 • 9 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Uitstel[...]
  22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2749 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 22:02:52 | Brief
 • 10 Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda; Geleidende brief; Geleidende brief[...]
  35 115 Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2019 Hierbij bied ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:07:08 | Brief
 • 11 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 21 januari 2019 - Brief - Rijksoverheid.nl
  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 21 januari 2019 Download 'Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 21 januari 2019' PDF document | 3 pagina's | 33 kB Brief | 11-01-2019 Dit document [...]
  www.rijksoverheid.nl
  11-01-2019 23:56:44 | Brief
 • 12 Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor[...]
  35 000 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 22:04:55 | Brief
 • 13 Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor[...]
  35 000 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 C BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 22:04:49 | Brief
 • 14 Grensoverschrijdende samenwerking (GROS); Brief regering; Grensoverschrijdende samenwerking
  32 851 Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) Nr. 54 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 22:04:45 | Brief
 • 15 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief regering; Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad[...]
  21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1564 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2019 Hierbij zend ik u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 22:04:42 | Brief
 • 16 Sociaal domein; Brief regering; Uitkomsten Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG
  34 477 Sociaal domein Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2019 Tijdens het Algemeen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 22:04:35 | Brief
 • 17 Vernieuwing van de rijksdienst; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens[...]
  31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 246 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2019 Conform [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 22:04:31 | Brief
 • 18 Naar een veiliger samenleving; Brief regering; Landelijk beeld jaarwisseling 2018-2019
  28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 547 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2019 Hierbij bied ik uw Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 22:04:19 | Brief
 • 19 Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Wettelijk leeftijdsontslag rechters
  29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 486 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2019 In zijn brief d.d. 4 oktober [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 22:04:19 | Brief
 • 20 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde[...]
  21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken AA BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2019 Hierbij zend ik u de geannoteerde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 22:04:15 | Brief
 • 21 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief regering; Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse[...]
  21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1945 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2019 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 22:03:12 | Brief
 • 22 JBZ-Raad; Brief regering; Raadsaanbevelingen over de Schengenevaluaties van Nederland op het gebied van[...]
  32 317 JBZ-Raad Nr. 534 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2019 In deze brief informeer ik u, mede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 22:02:49 | Brief
 • 23 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten); Brief van de staatssecretaris[...]
  34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) C BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:15:05 | Brief
 • 24 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten); Brief van de staatssecretaris[...]
  34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) C BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:15:04 | Brief
 • 25 Ziekenhuiszorg; Brief regering; Overeenstemming overname van zorg door de Antonius Zorggroep en toekomstverkenner[...]
  31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2019 In mijn brief VSO doorstart MC IJsselmeerziekenhuizen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:08:21 | Brief
 • 26 Acute zorg; Brief regering; Monitor acute zorg 2018
  29 247 Acute zorg Nr. 267 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2019 U bent de afgelopen tijd regelmatig geïnformeerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:08:14 | Brief
 • 27 Lidmaatschap van de Europese Unie; Brief regering; Schriftelijke procedure voor de vaststelling van de[...]
  23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie Nr. 301 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2019 Tijdens de Europese Raad [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:07:39 | Brief
 • 28 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Brief regering; Reactie op[...]
  32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 221 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:07:38 | Brief
 • 29 Uitbreiding van de Europese Unie; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake schriftelijke procedure[...]
  23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie F BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 januari 2019 Tijdens de Europese Raad in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-01-2019 00:06:26 | Brief
 • 30 Rechtsbijstand; Brief regering; Onderzoek naar de rol van de slachtofferadvocatuur
  31 753 Rechtsbijstand 33 552 Slachtofferbeleid Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2019 Hierbij bied ik u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 23:59:59 | Brief
 • 31 Rechtsbijstand; Brief regering; Onderzoek naar de rol van de slachtofferadvocatuur
  31 753 Rechtsbijstand 33 552 Slachtofferbeleid Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2019 Hierbij bied ik u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 23:59:56 | Brief
 • 32 DNA-onderzoek in strafzaken; Brief regering; Overzicht van komende en mogelijke wetgeving op het terrein[...]
  31 415 DNA-onderzoek in strafzaken Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2019 Tijdens het vragenuur op 11 september [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 23:59:54 | Brief
 • 33 DNA-onderzoek in strafzaken; Brief regering; Overzicht van komende en mogelijke wetgeving op het terrein[...]
  31 415 DNA-onderzoek in strafzaken Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2019 Tijdens het vragenuur op 11 september [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 23:59:54 | Brief
 • 34 Woondeal Groningen - Brief - Rijksoverheid.nl
  Woondeal Groningen Afspraken (woondeals) die de gemeente Groningen en minister Ollongren (BZK) gemaakt hebben over het versnellen van de woningbouw, over specifieke versnellingslocaties, over de beschikbaarheid [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 23:01:31 | Brief
 • 35 Inventarisatie meldpunten voor externen bij de ministeries - Brief - Rijksoverheid.nl
  Inventarisatie meldpunten voor externen bij de ministeries Inventarisatie van bestaande meldpunten binnen de Rijksoverheid waar externen terecht kunnen. Download 'Inventarisatie meldpunten voor externen [...]
  www.rijksoverheid.nl
  09-01-2019 21:54:38 | Brief
 • 36 Integrale visie op de woningmarkt; Brief regering; Woondeal Groningen
  32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 465 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:15:25 | Brief
 • 37 Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging[...]
  30 952 Ter kennisname voorgelegde Verdragen Nr. 326 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2019 Overeenkomstig het bepaalde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:15:23 | Brief
 • 38 Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees[...]
  30 952 Ter kennisname voorgelegde Verdragen Nr. 325 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2019 Overeenkomstig het bepaalde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:15:21 | Brief
 • 39 Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging[...]
  30 952 Ter kennisneming voorgelegde Verdragen Nr. 327 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2019 Overeenkomstig het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:15:18 | Brief
 • 40 Geneesmiddelenbeleid; Brief regering; Voortgang verhuizing Europees Geneesmiddelen Agentschap naar[...]
  29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 536 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2019 Vandaag draag ik de tijdelijke huisvesting [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:15:16 | Brief
 • 41 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie; Brief regering; Vertrouwelijke versies van onderzoeken[...]
  28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 165 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:08:31 | Brief
 • 42 Luchtvaartbeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake de wijziging van het Luchthavenbesluit[...]
  31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 572 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2019 Hierbij reageer ik op het verzoek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:08:20 | Brief
 • 43 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Uitstel[...]
  22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2748 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:08:14 | Brief
 • 44 Nationale Veiligheid; Brief regering; Onderzoek "Op weg naar een Weerbare Open[...]
  30 821 Nationale Veiligheid Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2019 Inleiding Hierbij zend ik u het onderzoeksrapport: [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:07:33 | Brief
 • 45 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie; Brief regering; Onderzoeken naar kwetsbaarheden in het[...]
  28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 164 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:07:25 | Brief
 • 46 Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling[...]
  35 113 Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verlenging van de periode van dekkingstekort waarna maatregelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:35 | Brief
 • 47 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie; Brief regering; Verkenning positie vertrouwenspersoon[...]
  28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:16 | Brief
 • 48 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie; Brief regering; Verkenning positie vertrouwenspersoon[...]
  28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:15 | Brief
 • 49 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)[...]
  35 000 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:06 | Brief
 • 50 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)[...]
  35 000 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:04 | Brief
 • 51 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport; Brief regering; Verslag van de OJCS-Raad van 26 en 27 november[...]
  21 501-34 Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Nr. 307 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:15:33 | Brief
 • 52 Lidmaatschap van de Europese Unie; Brief regering; Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk
  23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie Nr. 298 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2019 Conform de toezegging van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:16 | Brief
 • 53 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Uitstel[...]
  22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2747 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:15 | Brief
 • 54 Justitiële Inrichtingen; Brief regering; Rapport DSP-groep 'Voortgezet Crimineel Handelen tijdens[...]
  24 587 Justitiële Inrichtingen 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 743 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:15 | Brief
 • 55 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; Brief van de minister van VWS inzake standpunt[...]
  29 963 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen B BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:14 | Brief
 • 56 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Uitstel[...]
  22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2747 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:07 | Brief
 • 57 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; Brief van de minister van VWS inzake standpunt[...]
  29 963 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen B BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:07 | Brief
 • 58 Justitiële Inrichtingen; Brief regering; Rapport DSP-groep 'Voortgezet Crimineel Handelen tijdens[...]
  24 587 Justitiële Inrichtingen 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 743 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:06 | Brief
 • 59 Lidmaatschap van de Europese Unie; Brief regering; Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk
  23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie Nr. 298 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2019 Conform de toezegging van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:07:06 | Brief
 • 60 Staatkundig proces Nederlandse Antillen; Brief regering; Voortgang van de implementatie van het jeugdstrafrecht[...]
  31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2019 Hierbij informeer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:06:53 | Brief
 • 61 Integrale visie op de woningmarkt; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens[...]
  32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 464 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:06:51 | Brief
 • 62 Integrale visie op de woningmarkt; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens[...]
  32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 464 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:06:49 | Brief
 • 63 Staatkundig proces Nederlandse Antillen; Brief regering; Voortgang van de implementatie van het jeugdstrafrecht[...]
  31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2019 Hierbij informeer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:06:48 | Brief
 • 64 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Stand van zaken op het gebied van energiebesparing in[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 614 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2019 Met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:06:47 | Brief
 • 65 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor; Brief regering; Afschrift van het koninklijk besluit[...]
  33 626 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:06:44 | Brief
 • 66 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor; Brief regering; Afschrift van het koninklijk besluit[...]
  33 626 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:06:43 | Brief
 • 67 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019;[...]
  35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:06:28 | Brief
 • 68 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief regering; Verslag[...]
  21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 505 BRIEF VAN MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:00:38 | Brief
 • 69 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; Brief regering; Reactie op het derde evaluatierapport[...]
  29 963 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:00:37 | Brief
 • 70 Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief regering; Stand van zaken op het gebied van energiebesparing in[...]
  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 614 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 januari 2019 Met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-01-2019 00:00:25 | Brief
 • 71 Nieuwe visie cultuurbeleid; Brief regering; Beleidsreactie op rapporten van de Erfgoedinspectie naar[...]
  32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 279 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2019 Hierbij stuur ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:15:30 | Brief
 • 72 Lidmaatschap van de Europese Unie; Brief regering; Fatsoenlijke oplossing voor burgers no deal[...]
  23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie Nr. 299 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2019 Zoals ik uw Kamer eerder [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:15:18 | Brief
 • 73 Vliegramp MH17; Brief regering; Positie nabestaanden slachtoffers neerhalen vlucht MH17
  33 997 Vliegramp MH17 Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2019 Mede namens de Minister van Buitenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:10:42 | Brief
 • 74 Vliegramp MH17; Brief regering; Positie nabestaanden slachtoffers neerhalen vlucht MH17
  33 997 Vliegramp MH17 Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2019 Mede namens de Minister van Buitenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:10:41 | Brief
 • 75 Evaluatie Staatsbosbeheer; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het beleid van Staatsbosbeheer[...]
  29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2019 De vaste commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:10:24 | Brief
 • 76 Evaluatie Staatsbosbeheer; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het beleid van Staatsbosbeheer[...]
  29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2019 De vaste commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:10:23 | Brief
 • 77 Toekomst veehouderij; Brief regering; Voortgang Sanering en Verduurzaming Varkenshouderij
  28 973 Toekomst veehouderij Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2019 Met deze brief informeer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:10:22 | Brief
 • 78 Toekomst veehouderij; Brief regering; Voortgang Sanering en Verduurzaming Varkenshouderij
  28 973 Toekomst veehouderij Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2019 Met deze brief informeer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:10:22 | Brief
 • 79 Zelfstandig ondernemerschap; Brief regering; Onderzoek SEO "Zelfstandig in en uit de[...]
  31 311 Zelfstandig ondernemerschap 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 213 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:10:07 | Brief
 • 80 Zelfstandig ondernemerschap; Brief regering; Onderzoek SEO "Zelfstandig in en uit de[...]
  31 311 Zelfstandig ondernemerschap 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 213 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:10:02 | Brief
 • 81 Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden[...]
  34 915 Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:08:36 | Brief
 • 82 EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid[...]
  34 964 EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:07:11 | Brief
 • 83 Lidmaatschap van de Europese Unie; Brief regering; Kabinetsreactie op de motie van het lid Van Ojik over[...]
  23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie Nr. 300 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2019 In de procedurevergadering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:06:29 | Brief
 • 84 Reisdocumenten; Brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Sjoerdsma en Koopmans over kosten[...]
  25 764 Reisdocumenten Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 januari 2019 Bij het overleg over de vaststelling van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-01-2019 00:07:12 | Brief
 • 85 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie[...]
  33 328 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) M BRIEF VAN DE TWEEDE KAMERLEDEN SNELS EN VAN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-01-2019 00:15:34 | Brief
 • 86 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie[...]
  33 328 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) L BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-01-2019 00:10:14 | Brief
 • 87 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden[...]
  35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-01-2019 00:07:31 | Brief
 • 88 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie[...]
  33 328 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) L BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-01-2019 00:07:17 | Brief
 • 89 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden[...]
  35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-01-2019 00:06:06 | Brief
 • 90 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden[...]
  35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-01-2019 00:06:04 | Brief
 • 91 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019); Brief regering; Besluit[...]
  35 026 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019) K/ Nr. 59 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2018 00:10:50 | Brief
 • 92 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019); Brief regering; Besluit[...]
  35 026 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019) K/ Nr. 59 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2018 00:10:49 | Brief
 • 93 Tunnelveiligheid; Brief regering; Evaluatie dodelijk ongeval met spookrijder op A73
  29 296 Tunnelveiligheid Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 december 2018 Op de avond van 19 november [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2018 00:10:40 | Brief
 • 94 Tunnelveiligheid; Brief regering; Evaluatie dodelijk ongeval met spookrijder op A73
  29 296 Tunnelveiligheid Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 december 2018 Op de avond van 19 november [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2018 00:10:40 | Brief
 • 95 Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief regering; Simpel Switchen in de Participatieketen
  34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 142 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 december [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2018 00:07:51 | Brief
 • 96 Jeugdzorg; Brief regering; Stand van zaken van de aanbesteding van de gesloten jeugdhulp in Noord-Holland[...]
  31 839 Jeugdzorg Nr. 629 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 december 2018 Op 6 december 2018 heb ik u geïnformeerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-12-2018 00:10:53 | Brief
 • 97 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  35 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-12-2018 00:10:19 | Brief
 • 98 Frequentiebeleid; Brief regering; Toekomst 3,5 GHz-band
  24 095 Frequentiebeleid Nr. 459 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 december 2018 In mijn brief van 16 oktober [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  24-12-2018 00:10:13 | Brief
 • 99 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg; Brief regering; Patiëntveiligheid implantaten
  32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Patiënten moeten kunnen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 23:59:52 | Brief
 • 100 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg; Brief regering; Patiëntveiligheid implantaten
  32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Patiënten moeten kunnen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 23:59:51 | Brief
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.