Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 473 items gevonden

 • 1 Stand van zaken knelpunten in de vrouwenopvang - Brief - Rijksoverheid.nl
  Stand van zaken knelpunten in de vrouwenopvang Download 'Stand van zaken knelpunten in de vrouwenopvang' PDF document | 7 pagina's | 175 kB Brief | 19-04-2019 Dit document is een bijlage bij Commissiebrief [...]
  www.rijksoverheid.nl
  19-04-2019 23:16:39 | Brief
 • 2 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 33 980 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:11:05 | Brief
 • 3 Voorstel van wet van de leden Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:09:21 | Brief
 • 4 Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij, houdende[...]
  35 079 Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij, houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:20:07 | Brief
 • 5 Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij, houdende[...]
  35 079 Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij, houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:20:07 | Brief
 • 6 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius,[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:13:10 | Brief
 • 7 Staat van de Europese Unie 2019; Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal aan[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 35 078 Staat van de Europese Unie 2019 F BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL Aan de minister van Buitenlandse Zaken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:13:01 | Brief
 • 8 Bestrijding internationaal terrorisme; Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en van JenV en de[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme V BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN DEFENSIE, VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:12:52 | Brief
 • 9 Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Geannoteerde agenda informele Europese[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 21 501 -20 Europese Raad AG BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:12:49 | Brief
 • 10 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 34 861 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/ 681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:10:31 | Brief
 • 11 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 30 862 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:10:29 | Brief
 • 12 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief van de minister van Financiën inzake Verslag[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken AI BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:10:20 | Brief
 • 13 Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten;[...]
  35 166 Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 5 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de leden Den Haag, 17 april 2019 In 2013 heeft het presidium [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:22:49 | Brief
 • 14 Langdurige zorg; Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport[...]
  34 104 Langdurige zorg Nr. 248 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 De vaste commissie voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:22:38 | Brief
 • 15 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese[...]
  21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1998 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:22:30 | Brief
 • 16 Belastingdienst; Brief van de staatssecretaris van Financiën over de 23e halfjaarsrapportage van[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 31 066 Belastingdienst E BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:12:58 | Brief
 • 17 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019;[...]
  35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:12:33 | Brief
 • 18 Mestbeleid; Brief regering; Uitstel toezending CDM-advies over bestuurlijke boetes mestbeleid
  33 037 Mestbeleid Nr. 354 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 Ik heb uw Kamer toegezegd om u [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:12:01 | Brief
 • 19 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Kwartaalrapportage[...]
  22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2788 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:11:18 | Brief
 • 20 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA); Brief regering; Financiële regeling met de ouders[...]
  33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Nr. 120 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 Bij brief van 3 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:11:17 | Brief
 • 21 Infectieziektenbestrijding; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving in De Telegraaf[...]
  25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 68 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 Vanaf maart [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:11:09 | Brief
 • 22 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA); Brief regering; Antwoorden op vragen commissie inzake[...]
  33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:10:08 | Brief
 • 23 Wapenexportbeleid; Brief regering; Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Wapenexport van 20[...]
  22 054 Wapenexportbeleid Nr. 311 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:09:44 | Brief
 • 24 Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van[...]
  30 952 Ter kennisneming voorgelegde Verdragen Nr. 335 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2019 Overeenkomstig het bepaalde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:15 | Brief
 • 25 Zorg rond zwangerschap en geboorte; Brief regering; Aanmeldingen open house keuzehulpgesprekken
  32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 153 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2019 In [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:14 | Brief
 • 26 Verbetering verantwoording en begroting; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding rapport 'Zicht op[...]
  31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 133 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2019 Hierbij bieden wij u aan het op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:06 | Brief
 • 27 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Voortgang van de verbetering van de Informatiebeveiliging[...]
  26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 605 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:23:04 | Brief
 • 28 Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van[...]
  35 192 Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Ter griffie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:22:48 | Brief
 • 29 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019; Brief regering;[...]
  35 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 Nr. 132 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:22:46 | Brief
 • 30 Nationale Veiligheid; Brief regering; Rapport 'Evaluatie van (het gebruik van) de[...]
  30 821 Nationale Veiligheid Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2019 Op mijn verzoek heeft het Wetenschappelijk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:22:43 | Brief
 • 31 Rassendiscriminatie; Brief regering; Landelijke rapportage discriminatiecijfers over 2018
  30 950 Rassendiscriminatie Nr. 174 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2019 In mijn brief van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:22:41 | Brief
 • 32 Gewasbeschermingsbeleid; Brief regering; Stand van zaken met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen[...]
  27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 448 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2019 In mijn brief van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:22:26 | Brief
 • 33 Terrorismebestrijding; Brief regering; Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van toezeggingen[...]
  29 754 Terrorismebestrijding Nr. 499 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2019 Op 21 maart 2019 heeft uw Kamer tijdens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:12:47 | Brief
 • 34 Naar een veiliger samenleving; Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit
  28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 557 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Ontvangen ter Griffie op 16 april 2019. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:11:09 | Brief
 • 35 Jeugdzorg; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling[...]
  31 839 Jeugdzorg 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 636 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:23:27 | Brief
 • 36 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019; Brief regering; Voortgangsrapportage[...]
  35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 29 652 Meerjarenprogramma Ontsnippering Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:23:18 | Brief
 • 37 Werken in het onderwijs; Brief regering; Reactie op moties van het lid Bruins over kennistoets rekenen-wiskunde[...]
  27 923 Werken in het onderwijs Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019 Met deze brief informeer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:23:15 | Brief
 • 38 Politie; Brief regering; Samen werken aan goed politieonderwijs
  29 628 Politie Nr. 871 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019 Uw vaste commissie Justitie en Veiligheid heeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:23:10 | Brief
 • 39 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor[...]
  35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 Nr. 126 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:22:43 | Brief
 • 40 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief regering; Gezamenlijk begrippenkader toelating[...]
  31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid 29 388 Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs Nr. 720 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:22:34 | Brief
 • 41 Nieuwe visie cultuurbeleid; Brief regering; Instelling adviescommissie bescherming cultuurgoederen
  32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 283 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019 Bijgaand zend ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:22:32 | Brief
 • 42 Herziening Belastingstelsel; Brief van de staatssecretaris van Financiën over bouwstenen en voorstellen[...]
  32 140 Herziening Belastingstelsel B BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019 Tijdens het debat over de inning door [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:13:28 | Brief
 • 43 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019); Brief van de staatssecretaris[...]
  35 026 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019) M BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:13:14 | Brief
 • 44 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief regering; Nederlandse Stabiliteitsprogramma[...]
  21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1595 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019 Hierbij zend ik u het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:12:34 | Brief
 • 45 Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Nieuwe regeling en verruiming quotumjaar drie Aziatische horeca
  29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 910 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019 Op 1 oktober 2019 loopt de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:10:35 | Brief
 • 46 NAVO; Brief regering; Verslag bijeenkomst NAVO Ministers van Buitenlandse Zaken van 3-4 april 2019
  28 676 NAVO Nr. 318 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019 Hierbij informeer ik u over de bijeenkomst van de NAVO [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:10:07 | Brief
 • 47 Herziening Belastingstelsel; Brief regering; Bouwstenen voor een beter belastingstelsel
  32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 50 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019 Tijdens het debat over de inning [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:09:03 | Brief
 • 48 Arbeidsomstandigheden; Brief regering; Versnelling instelling Commissie vergemakkelijk Toekomstige schade-afhandeling[...]
  25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 344 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019 Tijdens het VAO [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:08:58 | Brief
 • 49 Zelfstandig ondernemerschap; Brief regering; Aanpassingen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen[...]
  31 311 Zelfstandig ondernemerschap 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 215 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:08:56 | Brief
 • 50 Versterking van de positie van de consument; Brief regering; Resultaten ‘Vervolgonderzoek: Hantering[...]
  27 879 Versterking van de positie van de consument Nr. 70 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:08:38 | Brief
 • 51 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019); Brief regering; Kabinetsreactie[...]
  35 026 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019) Nr. 64 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:08:21 | Brief
 • 52 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000); Brief regering; Reactie op het verzoek van lid Klaver,[...]
  25 124 Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) 24 095 Frequentiebeleid Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:08:18 | Brief
 • 53 Europees Semester 2019; Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het Stabiliteitsprogramma[...]
  CXXXI Europees Semester 2019 C BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2019 Hierbij zend ik u het Nederlandse Stabiliteitsprogramma [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:07:04 | Brief
 • 54 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA); Brief regering; Onderzoeksrapporten van de Auditdienst[...]
  33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:06:25 | Brief
 • 55 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA); Brief regering; Reactie op definitief BIT-advies - Programma[...]
  33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:06:20 | Brief
 • 56 Brief Provincie Noord-Holland over informatie oxykalkslikdepot Tata Steel - Brief - Rijksoverheid.nl
  Brief Provincie Noord-Holland over informatie oxykalkslikdepot Tata Steel Download 'Brief Provincie Noord-Holland over informatie oxykalkslikdepot Tata Steel' PDF document | 4 pagina's | 4,1 MB Brief | [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-04-2019 23:35:39 | Brief
 • 57 Brief Provincie Noord-Holland inzake artikel de Volkskrant afdekking oxykalkslikdepot bij Tata Steel[...]
  Brief Provincie Noord-Holland inzake artikel de Volkskrant afdekking oxykalkslikdepot bij Tata Steel Download 'Brief Provincie Noord-Holland inzake artikel de Volkskrant afdekking oxykalkslikdepot bij [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-04-2019 23:04:02 | Brief
 • 58 Verslag Raad Buitenlandse Zaken en Handel 21 en 22 februari 2019 - Brief - Rijksoverheid.nl
  Verslag Raad Buitenlandse Zaken en Handel 21 en 22 februari 2019 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken en Handel van 21 en 22 februari 2019. De Eerste Kamer heeft eenzelfde verslag ontvangen. Download [...]
  www.rijksoverheid.nl
  12-04-2019 22:00:11 | Brief
 • 59 Behoeftestelling vervanging F-16; Brief regering; Kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer[...]
  26 488 Behoeftestelling vervanging F-16 Nr. 449 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 Op 21 maart jl. heeft de vaste [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:23:08 | Brief
 • 60 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor[...]
  35 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:22:29 | Brief
 • 61 Lidmaatschap van de Europese Unie; Brief regering; Schriftelijke procedure inzake terugtrekkingsakkoord[...]
  23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie Nr. 357 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 Het terugtrekkingsakkoord [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:11:13 | Brief
 • 62 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief regering; Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken[...]
  21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2001 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:10:23 | Brief
 • 63 Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Waterstaat; Brief regering; Beleidsdoorlichting begrotingsartikel[...]
  32 861 Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Waterstaat Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:09:29 | Brief
 • 64 Kwaliteit van zorg; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het artikel in Trouw.nl "Inspectie[...]
  31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 405 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 De vaste Kamercommissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:09:16 | Brief
 • 65 Uitvoering EG-Richtlijnen; Brief regering; Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal[...]
  21 109 Uitvoering EG-Richtlijnen Nr. 238 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 Hierbij bied ik u het periodieke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:09:14 | Brief
 • 66 Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Afschaffing discretionaire bevoegdheid
  19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2477 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 In mijn brief van 29 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:09:06 | Brief
 • 67 Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Brief regering; Resultaatgericht werken in de Wmo 2015
  29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 292 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 In mijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:08:55 | Brief
 • 68 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar[...]
  35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:08:54 | Brief
 • 69 Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Overzicht van diverse toezeggingen op het gebied van[...]
  29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 895 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 Tijdens het AO Arbeidsongeschiktheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:08:44 | Brief
 • 70 Dierenwelzijn; Brief regering; Identificatie en Registratie (I&R) van paarden
  28 286 Dierenwelzijn Nr. 1043 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 In het Algemeen Overleg (AO) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:08:20 | Brief
 • 71 Industriebeleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling[...]
  29 826 Industriebeleid Nr. 117 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 Naar aanleiding van twee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:07:08 | Brief
 • 72 Bedrijfslevenbeleid; Brief regering; Uitvoering motie van het lid Amhaouch c.s. over ontwikkeling en[...]
  32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 359 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 Hierbij bied ik uw Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:07:08 | Brief
 • 73 Lidmaatschap van de Europese Unie; Brief regering; Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk
  23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie Nr. 355 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 Conform de toezegging van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:07:05 | Brief
 • 74 Mobiliteitsbeleid; Brief regering; Voorhang wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990[...]
  31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 288 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Ontvangen ter Griffie op 12 april 2019. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:06:48 | Brief
 • 75 Seksuele intimidatie en geweld; Brief regering; Onderzoek gedragscode ongewenste omgangsvormen
  34 843 Seksuele intimidatie en geweld Nr. 35 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:06:26 | Brief
 • 76 Taxibeleid; Brief regering; Reactie op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg OV en taxi van 21[...]
  31 521 Taxibeleid 23 645 Openbaar vervoer Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 Tijdens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:04:48 | Brief
 • 77 Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief regering; Wijziging Tijdelijk besluit experimenten[...]
  34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 162 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Ontvangen ter Griffie op 12 april 2019. De voordracht voor de vast te stellen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:04:35 | Brief
 • 78 Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief regering; Wijziging Tijdelijk besluit experimenten[...]
  34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 162 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Ontvangen ter Griffie op 12 april 2019. De voordracht voor de vast te stellen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:04:28 | Brief
 • 79 Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad in Art. 50 samenstelling[...]
  21 501-20 Europese Raad AF BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister-President, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:04:11 | Brief
 • 80 Kwaliteit van zorg; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de[...]
  31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 406 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 In het ordedebat van 28 maart [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:03:56 | Brief
 • 81 Kwaliteit van zorg; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de[...]
  31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 406 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 In het ordedebat van 28 maart [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:03:51 | Brief
 • 82 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Brief regering; Evaluatie[...]
  32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 225 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:02:54 | Brief
 • 83 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Brief regering; Evaluatie[...]
  32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 225 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:02:53 | Brief
 • 84 Nieuwe visie cultuurbeleid; Brief regering; Stelseladvies Raad voor Cultuur 2021-2024
  32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 281 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 Bijgaand ontvangt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:02:49 | Brief
 • 85 Emancipatiebeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over naming and shaming van bedrijven[...]
  30 420 Emancipatiebeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 In reactie op het verzoek van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:23:12 | Brief
 • 86 Emancipatiebeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over naming and shaming van bedrijven[...]
  30 420 Emancipatiebeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 In reactie op het verzoek van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:22:51 | Brief
 • 87 Suriname; Brief regering; Reactie op verzoek commissie om versoepeling aanvraag visum Schengenlanden[...]
  20 361 Suriname Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 De Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken heeft verzocht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:12:00 | Brief
 • 88 Naar een veiliger samenleving; Brief regering; Informatie inzake toezending evaluatie jaarwisseling
  28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 556 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 In de brief van 11 januari [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:07:09 | Brief
 • 89 Preventief gezondheidsbeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake toezending van onderzoeksopzet[...]
  32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 373 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 Het lid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:06:59 | Brief
 • 90 Bedrijfslevenbeleid; Brief regering; Reactie op evaluatie WBSO 2011-2017
  32 637 Bedrijfslevenbeleid 33 009 Innovatiebeleid Nr. 358 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:06:57 | Brief
 • 91 Kwaliteit van zorg; Brief regering; Advies NZa over de bekostiging van de verpleeghuiszorg
  31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 403 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 De NZa heeft op mijn verzoek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:06:12 | Brief
 • 92 Werken in het onderwijs; Brief regering; Publicatie OESO onderzoek naar 'Initial Teacher[...]
  27 923 Werken in het onderwijs Nr. 365 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 Met deze brief stuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:06:06 | Brief
 • 93 Levensbeëindiging; Brief regering; Jaarverslag 2018 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
  32 647 Levensbeëindiging Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 Mede namens de Minister van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:05:59 | Brief
 • 94 Preventief gezondheidsbeleid; Brief regering; RIVM rapport herformuleringsmonitor 2018
  32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 375 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 Met bijgaand [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:05:57 | Brief
 • 95 Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake afschrift[...]
  29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 291 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 De vaste [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:05:53 | Brief
 • 96 Langdurige zorg; Brief regering; Standpunt positionering behandeling in de Wlz
  34 104 Langdurige zorg Nr. 247 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 In deze brief ga ik, mede namens [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:05:36 | Brief
 • 97 Kwaliteit van zorg; Brief regering; Eindevaluatie Citrienfonds 2014-2018
  31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 404 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 Hierbij bied ik u, zoals bij de Tussenevaluatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:04:53 | Brief
 • 98 Preventief gezondheidsbeleid; Brief regering; Aanpak van teken en tekenbeten
  32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 374 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 Tijdens het Algemeen Overleg over [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:04:42 | Brief
 • 99 Gewasbeschermingsbeleid; Brief regering; SCoPAFF van 15 april 2019
  27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 447 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 Over het algemeen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:04:16 | Brief
 • 100 Gewasbeschermingsbeleid; Brief regering; SCoPAFF van 15 april 2019
  27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 447 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019 Over het algemeen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:04:15 | Brief
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.