Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 54.827 items gevonden

 • 1 Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen
  Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelenDownload DownloadIndieners IndienerC.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 19 april 2019 2019Z08288 Landbouw, [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 2 Advies ‘Nederland evenementenland?’ van de Nederlandse Sportraad
  Advies ‘Nederland evenementenland? van de Nederlandse SportraadDownload DownloadIndieners IndienerB.J. Bruins, minister voor Medische Zorg Bijlagen Bijlage Nederland evenementenland? : Advies strategische [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 3 Eerste voortgangsrapportage van het Actieplan Voedselveiligheid
  Eerste voortgangsrapportage van het Actieplan VoedselveiligheidDownload DownloadIndieners IndienerB.J. Bruins, minister voor Medische Zorg MedeindienerC.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 4 Appreciatie akkoord over de hoofdlijnen van Horizon Europe
  Appreciatie akkoord over de hoofdlijnen van Horizon EuropeDownload DownloadIndieners IndienerI.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap MedeindienerM.C.G. Keijzer, staatssecretaris [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 5 Bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht
  Bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrechtDownload DownloadIndieners IndienerS. Dekker, minister voor Rechtsbescherming MedeindienerF.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 6 Kaderbrief voor de werkzaamheden van de SLO en het Cito in de periode 2020-2021
  Kaderbrief voor de werkzaamheden van de SLO en het Cito in de periode 2020-2021Download DownloadIndieners IndienerA. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media 19 april 2019 35000-VIII-178 [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 7 Rapport "Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs deel 1"
  Rapport "Centrale thema s in de Evaluatie Passend onderwijs deel 1"Download DownloadIndieners IndienerA. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Bijlagen Bijlage Rapport "Centrale thema [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 8 Tussenevaluatie experimenten deeltijd hoger onderwijs (experiment vraagfinanciering [...]
  Tussenevaluatie experimenten deeltijd hoger onderwijs (experiment vraagfinanciering en experiment met leeruitkomsten) Download DownloadIndieners IndienerI.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 9 Samen naar een sterk technisch vmbo in het voortgezet speciaal onderwijs
  Samen naar een sterk technisch vmbo in het voortgezet speciaal onderwijsDownload DownloadIndieners IndienerA. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media 19 april 2019 30079-104 Onderwijs, [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 10 Reactie op verzoek commissie over weigering toegang journalist tot Rwanda
  Reactie op verzoek commissie over weigering toegang journalist tot RwandaDownload DownloadIndieners IndienerS.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken 19 april 2019 2019Z08236 Buitenlandse Zaken Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 11 RIVM-rapport “Blootstelling van consumenten aan chroom-6”
  RIVM-rapport Blootstelling van consumenten aan chroom-6”Download DownloadIndieners IndienerB.J. Bruins, minister voor Medische Zorg Bijlagen Bijlage Blootstelling van consumenten aan chroom-6 19 april [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 12 Stand van zaken heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van [...]
  Stand van zaken heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen Download DownloadIndieners IndienerK.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 13 Reactie op verzoek commissie over het onder embargo verstrekken van het Belastingplan
  Reactie op verzoek commissie over het onder embargo verstrekken van het BelastingplanDownload DownloadIndieners IndienerM. Snel, staatssecretaris van Financiën 19 april 2019 2019Z08270 Financiën Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 14 Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden [...]
  Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over hulp bij huiselijk geweld Download DownloadIndieners IndienerH.M. de Jonge, minister [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 15 Reactie op de motie van het lid De Groot over het wegmengen van vervuiling niet langer [...]
  Reactie op de motie van het lid De Groot over het wegmengen van vervuiling niet langer toestaan in levensmiddelen (Kamerstuk 26991-544) Download DownloadIndieners IndienerB.J. Bruins, minister voor Medische [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 16 Invulling moties en toezegging uit Voortgezet Schriftelijk Overleg Certificering zeeschepen[...]
  Invulling moties en toezegging uit Voortgezet Schriftelijk Overleg Certificering zeeschepen d.d. 4 april 2019 Download DownloadIndieners IndienerC. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 17 Verslag informele Energieraad van 2 april 2019
  Verslag informele Energieraad van 2 april 2019Download DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat 18 april 2019 2019Z08096 Vaste commissie voor Economische Zaken en [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 18 Reactie op verzoek commissie over een evaluatie van de verkiezingen voor de provinciale [...]
  Reactie op verzoek commissie over een evaluatie van de verkiezingen voor de provinciale staten Download DownloadIndieners IndienerK.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 19 Geannoteerde agenda aan van de informele Europese Raad van 9 mei 2019
  Geannoteerde agenda aan van de informele Europese Raad van 9 mei 2019Download DownloadIndieners IndienerS.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken Bijlagen Bijlage Geannoteerde agenda 18 april 2019 2019Z08186 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 20 Aanbieding 2e evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium
  Aanbieding 2e evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuariumDownload DownloadIndieners IndienerC. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat Bijlagen Bijlage Evaluatie [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 21 Voortgang EZK-initiatieven in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit
  Voortgang EZK-initiatieven in het kader van de Operatie Inzicht in KwaliteitDownload DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat 18 april 2019 2019Z08201 Economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 22 Diverse onderwerpen luchtvaart
  Diverse onderwerpen luchtvaartDownload DownloadIndieners IndienerC. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat Bijlagen Bijlage Programmering 2019 Bijlage Rli-advies: Luchtvaartbeleid: [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 23 Startbeslissing Luchtruimherziening
  Startbeslissing LuchtruimherzieningDownload DownloadIndieners IndienerC. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat MedeindienerB. Visser, staatssecretaris van Defensie Bijlagen [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 24 Voortgang programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid
  Voortgang programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid Download DownloadIndieners IndienerC. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat Bijlagen Bijlage Projectplan Meten en [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 25 Stand van zaken moties en toezeggingen inzake terrorismebestrijding en preventie van [...]
  Stand van zaken moties en toezeggingen inzake terrorismebestrijding en preventie van radicalisering Download DownloadIndieners IndienerF.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid 18 april 2019 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 26 Kabinetsreactie NCP-rapport naleving OESO-richtlijnen door Nederlandse olie- en gassector
  Kabinetsreactie NCP-rapport naleving OESO-richtlijnen door Nederlandse olie- en gassector Download DownloadIndieners IndienerS.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 27 Kabinetsinzet bescherming journalisten en opiniemakers
  Kabinetsinzet bescherming journalisten en opiniemakersDownload DownloadIndieners IndienerA. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media 18 april 2019 2019Z08185 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 28 Kabinetsreactie op AIV-adviesrapport "Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid"
  Kabinetsreactie op AIV-adviesrapport "Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid"Download DownloadIndieners IndienerS.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken MedeindienerA.Th.B. Bijleveld-Schouten, [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 29 Reacties op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden [...]
  Reacties op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2019, over het aanvullende Urgenda pakket en op het verzoek commissie over een toelichting op het voorziene [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 30 Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede[...]
  Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019 Download DownloadIndieners IndienerS.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken MedeindienerA.Th.B. [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 31 Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 2 en 3 mei [...]
  Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 2 en 3 mei 2019 Download DownloadIndieners IndienerM.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 18 april 2019 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 32 Verslag van de informele bijeenkomst van Transportministers van 26 en 27 maart 2019 [...]
  Verslag van de informele bijeenkomst van Transportministers van 26 en 27 maart 2019 te Boekarest Download DownloadIndieners IndienerC. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 33 Rapport: "De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling [...]
  Rapport: "De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en departementen over beleid(sregels)" Download DownloadIndieners IndienerC.J. Schouten, minister van Landbouw, [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 34 Aanbieden Perspectief 2030 en Beleidsevaluatie NBTC
  Aanbieden Perspectief 2030 en Beleidsevaluatie NBTCDownload DownloadIndieners IndienerM.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Bijlagen Bijlage Evaluatie NBTC 2016-2018 Bijlage [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 35 Rapportage integrale aanpak terrorisme
  Rapportage integrale aanpak terrorismeDownload DownloadIndieners IndienerF.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid Bijlagen Bijlage Rapportage Integrale aanpak terrorisme 18 april 2019 2019Z08196 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 36 Reactie op verzoek commissie inzake kabinetsreactie op de brief van GlobeGuards betreffende [...]
  Reactie op verzoek commissie inzake kabinetsreactie op de brief van GlobeGuards betreffende de behandeling van het onderwerp 'Traditional Chinese Medicine' tijdens de World Health Assembly van de World [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 37 Visie toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs
  Visie toetsing en examinering in het voortgezet onderwijsDownload DownloadIndieners IndienerA. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Bijlagen Bijlage Aanbieding bevindingen ontwikkeling [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 38 Nza monitor Hulpmiddelenzorg
  Nza monitor HulpmiddelenzorgDownload DownloadIndieners IndienerB.J. Bruins, minister voor Medische Zorg Bijlagen Bijlage Nza monitor Hulpmiddelenzorg 18 april 2019 32805-81 Volksgezondheid, Welzijn en [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 39 Bestuurlijke afspraken Maasziekenhuis Pantein
  Bestuurlijke afspraken Maasziekenhuis PanteinDownload DownloadIndieners IndienerB.J. Bruins, minister voor Medische Zorg 18 april 2019 31016-216 Volksgezondheid, Welzijn en Sport Brief regering Activiteiten [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 40 Evaluatie pilotfase MKB-toets
  Evaluatie pilotfase MKB-toetsDownload DownloadIndieners IndienerM.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Bijlagen Bijlage Evaluatie pilotfase MKB-toets. Eindrapportage 18 april [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 41 Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 5 en 6 april 2019 te Boekarest
  Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 5 en 6 april 2019 te BoekarestDownload DownloadIndieners IndienerW.B. Hoekstra, minister van Financiën Bijlagen Bijlage Presidency Issues Note: Multiannual [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 42 Besluitvorming in de Europese Unie over de nieuwe Verordening Technische maatregelen [...]
  Besluitvorming in de Europese Unie over de nieuwe Verordening Technische maatregelen en de gevolgen voor de pulsvisserij Download DownloadIndieners IndienerC.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 43 Tijdlijn inzake bijenrichtsnoer
  Tijdlijn inzake bijenrichtsnoerDownload DownloadIndieners IndienerC.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 18 april 2019 2019Z08216 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 44 Massaal bezwaar box 3 - toezending aanwijzingsbesluit
  Massaal bezwaar box 3 - toezending aanwijzingsbesluitDownload DownloadIndieners IndienerM. Snel, staatssecretaris van Financiën Bijlagen Bijlage Aanwijzingsbesluit 18 april 2019 34245-6 Financiën Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 45 Reactie op verzoek commissie inzake toezending eindrapportage/evaluatie proeftuinen [...]
  Reactie op verzoek commissie inzake toezending eindrapportage/ evaluatie proeftuinen maatschappelijke diensttijd Download DownloadIndieners IndienerP. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 46 Resultaten pilot prepaid energie
  Resultaten pilot prepaid energieDownload DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Bijlagen Bijlage Evaluatierapport pilot Prepaid Energie in Nederland 18 april 2019 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 47 Aanbieding jaarverslag 2018 rechtspraak en quick scan naar motieven voor meervoudige [...]
  Aanbieding jaarverslag 2018 rechtspraak en quick scan naar motieven voor meervoudige afhandeling van zaken Download DownloadIndieners IndienerS. Dekker, minister voor Rechtsbescherming Bijlagen Bijlage [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 48 Fiche: Mededeling aanpak geneesmiddelen milieu
  Fiche: Mededeling aanpak geneesmiddelen milieuDownload DownloadIndieners IndienerS.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken Bijlagen Bijlage Aanbiedingsbrief 18 april 2019 2019Z08190 Volksgezondheid, Welzijn [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 49 Eerste uitkomsten meldpunt burn pits
  Eerste uitkomsten meldpunt burn pitsDownload DownloadIndieners IndienerA.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie Bijlagen Bijlage Beschouwing literatuur en meldpunt burnpit 18 april 2019 2019Z08171 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 50 Tegengaan statelijke dreigingen
  Tegengaan statelijke dreigingenDownload DownloadIndieners IndienerF.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid Bijlagen Bijlage Accenten van de aanpak statelijke dreigingen 18 april 2019 2019Z08160 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 51 Jeugdzorg; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van[...]
  31839 Jeugdzorg 32761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 637 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:22:06 | Brief regering
 • 52 Kwaliteit van zorg; Brief regering; Voorzitter van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
  31765 Kwaliteit van zorg 34104 Langdurige zorg Nr. 407 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 Op 2 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:21:54 | Brief regering
 • 53 Zee- en binnenvaart; Brief regering; Stand van zaken invoering verbod varend ontgassen binnenvaart
  31409 Zee- en binnenvaart Nr. 226 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 In het Algemeen Overleg Maritiem [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:21:48 | Brief regering
 • 54 Hoogwaterbeschermingsprogramma; Brief regering; Accountantsrapport bij de 15de voortgangsrapportage van[...]
  32698 Hoogwaterbeschermingsprogramma Nr. 44 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 De Regeling grote projecten” [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:21:45 | Brief regering
 • 55 Preventief gezondheidsbeleid; Brief regering; Rapport AEF ‘Samenwerking in screening’
  32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 376 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:21:43 | Brief regering
 • 56 Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Overzicht van diverse toezeggingen over overlastgevende[...]
  19637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2478 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 Met deze brief informeer ik [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:21:40 | Brief regering
 • 57 Eerstelijnszorg; Brief regering; NZa-monitor “Paramedische zorg, overzicht van de ontwikkelingen[...]
  33578 Eerstelijnszorg 29689 Herziening Zorgstelsel Nr. 62 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 De paramedische zorg [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:21:38 | Brief regering
 • 58 Structuurvisie buisleidingen; Brief regering; Besluit op een Wob verzoek met betrekking tot de Structuurvisie[...]
  33473 Structuurvisie buisleidingen Nr. 8 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 Bij het ministerie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:21:24 | Brief regering
 • 59 Luchtvaartbeleid; Brief regering; Antwoorden op vragen commissie over vliegveiligheid en[...]
  31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 588 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 Hierbij beantwoord ik de schriftelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:21:21 | Brief regering
 • 60 Belastingdienst; Brief regering; 23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en Beheerst[...]
  31066 Belastingdienst Nr. 480 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019 Hierbij stuur ik uw Kamer de 23e halfjaarsrapportage [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:10:38 | Brief regering
 • 61 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat[...]
  35000 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 Nr. 21 Brief van de staatssecretaris van Financiën [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:10:24 | Brief regering
 • 62 Reactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning voor een werkbezoek aan [...]
  Reactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning voor een werkbezoek aan Japan Download DownloadIndieners IndienerS.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken 17 april 2019 2019Z07893 Financiën [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 63 Afschrift brief aan een burger inzake heroverweging advies over meningokokken vaccinatie
  Afschrift brief aan een burger inzake heroverweging advies over meningokokken vaccinatieDownload DownloadIndieners IndienerP. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bijlagen Bijlage [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 64 Tweede monitorrapportage van de heer Hoekstra
  Tweede monitorrapportage van de heer HoekstraDownload DownloadIndieners IndienerF.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid Bijlagen Bijlage Tweede monitorrapportage over de uitvoering van [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 65 Besluit op een Wob verzoek met betrekking tot de Structuurvisie Buisleidingen
  Besluit op een Wob verzoek met betrekking tot de Structuurvisie BuisleidingenDownload DownloadIndieners IndienerK.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bijlagen Bijlage Beslissing [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 66 Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden [...]
  Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over een feitenrelaas van acties die de regering sinds april 2018 heeft ingezet om het risico [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 67 Stand van zaken invoering verbod varend ontgassen binnenvaart
  Stand van zaken invoering verbod varend ontgassen binnenvaartDownload DownloadIndieners IndienerC. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat 17 april 2019 31409-226 Infrastructuur [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 68 Voorzitter van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
  Voorzitter van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderenDownload DownloadIndieners IndienerH.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bijlagen Bijlage Rapport Toekomst zorg thuiswonende [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 69 Accountantsrapport bij de 15de voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
  Accountantsrapport bij de 15de voortgangsrapportage van het tweede HoogwaterbeschermingsprogrammaDownload DownloadIndieners IndienerC. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 70 Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 april 2019 in Boekarest, Roemenië
  Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 april 2019 in Boekarest, RoemeniëDownload DownloadIndieners IndienerI.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 17 april [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 71 Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Wapenexport van 20 december 2018 over[...]
  Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Wapenexport van 20 december 2018 over o.a. de gevolgen van het aangescherpte wapenexportbeleid ten aanzien van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 72 Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2019
  Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2019Download DownloadIndieners IndienerI.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 17 april 2019 21501-34-311 Onderwijs, Cultuur en [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 73 Antwoorden op vragen commissie inzake het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) [...]
  Antwoorden op vragen commissie inzake het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Download DownloadIndieners IndienerC.J. Schouten, minister van [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 74 Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving in De Telegraaf inzake uitbraak van[...]
  Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving in De Telegraaf inzake uitbraak van bof in Utrechtse studentenhuizen Download DownloadIndieners IndienerP. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 75 Uitstel toezending CDM-advies over bestuurlijke boetes mestbeleid
  Uitstel toezending CDM-advies over bestuurlijke boetes mestbeleidDownload DownloadIndieners IndienerC.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 17 april 2019 33037-354 Landbouw, Natuur [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 76 Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV
  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNVDownload DownloadIndieners IndienerC.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Bijlagen Bijlage EU-wetgevingsonderhandelingen [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 77 Financiële regeling met de ouders van M. B. na het ongeval bij Happy Days
  Financiële regeling met de ouders van M. B. na het ongeval bij Happy DaysDownload DownloadIndieners IndienerB.J. Bruins, minister voor Medische Zorg 17 april 2019 33835-120 Volksgezondheid, Welzijn en [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 78 Nieuw anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekering
  Nieuw anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekeringDownload DownloadIndieners IndienerM. Snel, staatssecretaris van Financiën 17 april 2019 35000-IX-21 Financiën Brief regering Activiteiten 24-04-2019 [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 79 23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en Beheerst vernieuwen
  23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en Beheerst vernieuwenDownload DownloadIndieners IndienerM. Snel, staatssecretaris van Financiën Bijlagen Bijlage 23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 80 Reactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden [...]
  Reactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over de noodsituatie in Mozambique (Nos.nl, 29 maart 2019) Download DownloadIndieners IndienerS.A.M. [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 81 Verwachtingen doorlooptijden asiel
  Verwachtingen doorlooptijden asielDownload DownloadIndieners IndienerM.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 17 april 2019 2019Z08019 Justitie en Veiligheid Brief regering Gerelateerde [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 82 Jaarbericht 2018. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU
  Jaarbericht 2018. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EUDownload DownloadIndieners IndienerS.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken Bijlagen Bijlage Jaarbericht 2018. Procesvertegenwoordiging [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 83 Rapport AEF ‘Samenwerking in screening’
  Rapport AEF ‘Samenwerking in screening Download DownloadIndieners IndienerP. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bijlagen Bijlage Rapport AEF ‘Samenwerking in screening [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 84 Antwoorden op vragen commissie over vliegveiligheid en vogelaanvaringen
  Antwoorden op vragen commissie over vliegveiligheid en vogelaanvaringenDownload DownloadIndieners IndienerC. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat 17 april 2019 31936-588 [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 85 Overzicht van diverse toezeggingen over overlastgevende asielzoekers
  Overzicht van diverse toezeggingen over overlastgevende asielzoekersDownload DownloadIndieners IndienerM.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 17 april 2019 19637-2478 Justitie en Veiligheid [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 86 NZa-monitor “Paramedische zorg, overzicht van de ontwikkelingen 2012-2018”
  NZa-monitor Paramedische zorg, overzicht van de ontwikkelingen 2012-2018”Download DownloadIndieners IndienerB.J. Bruins, minister voor Medische Zorg Bijlagen Bijlage Bijlage Monitor paramedische zorg: [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 87 Gewasbeschermingsbeleid; Brief regering; Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en[...]
  27858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 449 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2019 Hierbij stuur ik uw [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:22:06 | Brief regering
 • 88 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Brief regering; Carbontax-model
  32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 320 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2019 De vaste commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:21:22 | Brief regering
 • 89 Uitstel reactie op de brief van Stichting EHS m.b.t. eenzijdige normering straling [...]
  Uitstel reactie op de brief van Stichting EHS m.b.t. eenzijdige normering straling en onderbelichting gezondheidsrisico's en uitstel kabinetsreactie over o.a. het beleid ten aanzien van de gezondheidsrisico's [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 90 Stand van zaken met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten [...]
  Stand van zaken met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw Download DownloadIndieners IndienerS. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 91 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit
  Ontwerpbesluit tot wijziging van het VuurwerkbesluitDownload DownloadIndieners IndienerS. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bijlagen Bijlage Voorpublicatie van [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 92 Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal [...]
  Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 93 Aanmeldingen open house keuzehulpgesprekken
  Aanmeldingen open house keuzehulpgesprekkenDownload DownloadIndieners IndienerP. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 16 april 2019 32279-153 Volksgezondheid, Welzijn en Sport [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 94 Voortgang van de verbetering van de Informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch [...]
  Voortgang van de verbetering van de Informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland Download DownloadIndieners IndienerR.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 95 Rapport 'Evaluatie van (het gebruik van) de Risicokaart'
  Rapport 'Evaluatie van (het gebruik van) de Risicokaart'Download DownloadIndieners IndienerF.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid Bijlagen Bijlage Evaluatie van (het gebruik van) de Risicokaart [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 96 Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de aanpak van langlopende zaken [...]
  Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de aanpak van langlopende zaken binnen Defensie Download DownloadIndieners IndienerB. Visser, staatssecretaris van Defensie Bijlagen Bijlage Instellingsbesluit [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 97 5G en gezondheid
  5G en gezondheidDownload DownloadIndieners IndienerM.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat MedeindienerB.J. Bruins, minister voor Medische Zorg 16 april 2019 2019Z07868 Economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 98 Landelijke rapportage discriminatiecijfers over 2018
  Landelijke rapportage discriminatiecijfers over 2018Download DownloadIndieners IndienerK.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bijlagen Bijlage Discriminatiecijfers over [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 99 Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over woonfraude op 17 april 2019
  Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over woonfraude op 17 april 2019Download DownloadIndieners IndienerW. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 16 april 2019 2019Z07792 Binnenlandse [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 100 Reactie op berichtgeving over de kwaliteit van arbeidsdeskundigen van UWV
  Reactie op berichtgeving over de kwaliteit van arbeidsdeskundigen van UWVDownload DownloadIndieners IndienerW. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 16 april 2019 2019Z07786 Sociale Zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-04-2019 00:00:00 | Brief regering
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.