Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 14.523 items gevonden

 • 1 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius,[...]
  1 EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL I 34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:21:21 | Overig
 • 2 Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 35 013 Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling E NOTA NAAR AANLEIDING VAN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:13:07 | Overig
 • 3 Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij houdende[...]
  35 079 Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:12:53 | Overig
 • 4 Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij houdende[...]
  35 079 Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:12:48 | Overig
 • 5 Initiatiefnota van het lid Van Haga: “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel[...]
  35 069 Initiatiefnota van het lid Van Haga: Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme Nr. 11 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 17 april 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:23:14 | Overig
 • 6 Voorstel van wet van de leden Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het[...]
  1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2018-2019 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:09:19 | Overig
 • 7 Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de[...]
  34 807 Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:22:41 | Overig
 • 8 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging[...]
  35 121 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/ 2109 en 2010/ 65/ EU [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:23:21 | Overig
 • 9 Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische[...]
  35 146 Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:08:57 | Overig
 • 10 Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet);[...]
  35 083 Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 april 2019 Met belangstelling heb [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:08:47 | Overig
 • 11 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de[...]
  35 007 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs D NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 12 april 2019 1. Inleiding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:05:20 | Overig
 • 12 Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het[...]
  35 190 Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/ 410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/ 87/ EG ter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:05:29 | Overig
 • 13 Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het[...]
  35 190 Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/ 410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/ 87/ EG ter [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:05:27 | Overig
 • 14 Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling[...]
  35 080 Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:04:45 | Overig
 • 15 Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het[...]
  35 089 Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 11 april 2019 Deze nota naar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:04:07 | Overig
 • 16 Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen; Initiatiefnota;[...]
  35 189 Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen Nr. 2 INITIATIEFNOTA Inhoudsopgave blz.   Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Historisch context Europese defensiesamenwerking [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:02:27 | Overig
 • 17 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over[...]
  35 133 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:02:23 | Overig
 • 18 Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse[...]
  35 152 Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:02:21 | Overig
 • 19 Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); Marrakesh, 15 november[...]
  35 163 (R2121) Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); Marrakesh, 15 november 2016 Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 april 2019 De algemene [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:06:58 | Overig
 • 20 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede[...]
  35 188 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/ 45/ EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:02:50 | Overig
 • 21 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede[...]
  35 188 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/ 45/ EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:02:47 | Overig
 • 22 Vliegramp MH17; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op het[...]
  33 997 Vliegramp MH17 Nr. 135 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 april 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Justitie en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:02:21 | Overig
 • 23 Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2018; Jaarverslag;[...]
  35 135 Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2018 Nr. 2 VERSLAG VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN, DE KINDEROMBUDSMAN EN DE VETERANENOMBUDSMAN OVER 2018 INHOUDSOPGAVE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:02:07 | Overig
 • 24 Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2018; Brief[...]
  35 135 Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2018 Nr. 1 AANBIEDINGSBRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 10 april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:02:04 | Overig
 • 25 Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde[...]
  35 063 Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:01:45 | Overig
 • 26 Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek[...]
  35 047 (R2108) Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten Nr. 6 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:15:33 | Overig
 • 27 Informele Voorzittersbijeenkomst inzake de huidige situatie in Europa en het verbeteren van interparlementaire[...]
  35 183 Informele Voorzittersbijeenkomst inzake de huidige situatie in Europa en het verbeteren van interparlementaire samenwerking A/ Nr. 1 VERSLAG VAN EEN INFORMELE VOORZITTERSBIJEENKOMST Vastgesteld [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:15:20 | Overig
 • 28 Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische[...]
  35 146 Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:04:05 | Overig
 • 29 Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht[...]
  35 187 (R2124) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/ 2012 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:03:52 | Overig
 • 30 Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht[...]
  35 187 (R2124) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/ 2012 Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:03:50 | Overig
 • 31 Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid: mensen ondersteunen bij een gezonde leefstijl;[...]
  35 182 Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid: mensen ondersteunen bij een gezonde leefstijl Nr. 2 INITIATIEFNOTA Inleiding De afgelopen jaren is er meer en meer aandacht gekomen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:02:18 | Overig
 • 32 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de[...]
  34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 00:00:08 | Overig
 • 33 Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren[...]
  35 130 (R 2119) Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-04-2019 00:01:27 | Overig
 • 34 Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog[...]
  35 186 Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-04-2019 00:00:10 | Overig
 • 35 Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog[...]
  35 186 Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-04-2019 00:00:10 | Overig
 • 36 Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting; Santo Domingo, 25 oktober 2016; Advies[...]
  35 185 Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting; Santo Domingo, 25 oktober 2016 B/ Nr. 2 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:15:35 | Overig
 • 37 Toekomstig sportbeleid; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de stand[...]
  30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 212 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 april 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:10:18 | Overig
 • 38 Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact; Verslag van een bijeenkomst;[...]
  34 054 Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact J/ Nr. 9 VERSLAG VAN EEN INTERPARLEMENTAIRE CONFERENTIE Vastgesteld 5 april 2019 Op 18 en 19 februari vond in Brussel de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:10:05 | Overig
 • 39 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs,[...]
  35 074 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:07:40 | Overig
 • 40 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire[...]
  35 151 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 4 april 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 23:59:38 | Overig
 • 41 Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2018;[...]
  35 184 Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2018 Nr. 1 VERSLAG Vastgesteld 4 april 2019 De commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:15:56 | Overig
 • 42 Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst[...]
  35 154 Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds ( [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:10:11 | Overig
 • 43 Toekomst financiële sector; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over[...]
  32 013 Toekomst financiële sector Nr. 212 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 april 2019 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Financiën [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:08:47 | Overig
 • 44 Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch[...]
  35 180 Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië ( Trb. 2019, 24 ) Nr. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:08:25 | Overig
 • 45 Staat van de Europese Unie 2019; Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek; Verslag van een rondetafelgesprek,[...]
  35 078 Staat van de Europese Unie 2019 Nr. 28 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 4 april 2019 De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:08:02 | Overig
 • 46 Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee); Nota n.a.v. het (nader/tweede[...]
  35 092 Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5 april 2019 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:07:45 | Overig
 • 47 Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst[...]
  35 155 Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds ( Trb. 2016, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:05:56 | Overig
 • 48 Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst[...]
  35 155 Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds ( Trb. 2016, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:05:56 | Overig
 • 49 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire[...]
  35 151 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 4 april 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-04-2019 00:00:08 | Overig
 • 50 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften[...]
  35 035 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Nr. 7 VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF EIGELAND VOOR EEN KINDERPARDON DAT WÉL WERKT Vastgesteld 3 april 2019 Het burgerinitiatief [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 23:59:33 | Overig
 • 51 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften[...]
  35 035 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Nr. 7 VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF EIGELAND VOOR EEN KINDERPARDON DAT WÉL WERKT Vastgesteld 3 april 2019 Het burgerinitiatief [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 23:59:19 | Overig
 • 52 Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw;[...]
  35 177 Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw Nr. 2 INITIATIEFNOTA Samenvatting Ruimte voor woning- en bedrijvenbouw is belangrijk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 23:59:03 | Overig
 • 53 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften[...]
  35 035 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Nr. 5 VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT 1 VAN DE HEER G.M. VAN Z. TE W. 2 INZAKE TOEKENNING VAN ZORGTOESLAG Vastgesteld [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 23:58:41 | Overig
 • 54 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften[...]
  35 035 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Nr. 5 VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT 1 VAN DE HEER G.M. VAN Z. TE W. 2 INZAKE TOEKENNING VAN ZORGTOESLAG Vastgesteld [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 23:58:41 | Overig
 • 55 Initiatiefnota van het lid Smeulders over de marktwerking uit de huursector; Initiatiefnota;[...]
  35 178 Initiatiefnota van het lid Smeulders over de marktwerking uit de huursector Nr. 2 INITIATIEFNOTA Marktwerking uit de huursector 1. Inleiding Het tekort aan betaalbare woningen in bepaalde regio [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 23:58:18 | Overig
 • 56 Initiatiefnota van het lid Smeulders over de marktwerking uit de huursector; Initiatiefnota;[...]
  35 178 Initiatiefnota van het lid Smeulders over de marktwerking uit de huursector Nr. 2 INITIATIEFNOTA Marktwerking uit de huursector 1. Inleiding Het tekort aan betaalbare woningen in bepaalde regio [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 23:58:16 | Overig
 • 57 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften[...]
  35 035 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Nr. 6 VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT 1 VAN DE HEER B. TE H. 2 INZAKE OPENSTAANDE BOETES BIJ HET CENTRAAL JUSTITIEEL [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 23:57:40 | Overig
 • 58 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften[...]
  35 035 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Nr. 6 VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT 1 VAN DE HEER B. TE H. 2 INZAKE OPENSTAANDE BOETES BIJ HET CENTRAAL JUSTITIEEL [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 23:57:39 | Overig
 • 59 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften[...]
  35 035 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Nr. 4 VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT 1 VAN L.B. BV TE A.A.D.R. 2 INZAKE AFTREK VAN OMZETBELASTING Vastgesteld 3 april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 23:57:38 | Overig
 • 60 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften[...]
  35 035 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Nr. 4 VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT 1 VAN L.B. BV TE A.A.D.R. 2 INZAKE AFTREK VAN OMZETBELASTING Vastgesteld 3 april [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 23:57:37 | Overig
 • 61 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme[...]
  35 179 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 00:06:25 | Overig
 • 62 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme[...]
  35 179 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2019 00:06:23 | Overig
 • 63 Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet 20..); Nota n.a.v. het (nader/tweede[...]
  35 075 Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet 20..) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 3 april 2019 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-04-2019 23:59:54 | Overig
 • 64 Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk[...]
  35 143 (R2120) Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-03-2019 00:07:26 | Overig
 • 65 Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten;[...]
  35 166 Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 29 maart 2019 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-03-2019 00:01:43 | Overig
 • 66 Openbaar vervoer; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het toekomstbeeld[...]
  23 645 Openbaar vervoer Nr. 689 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 maart 2019 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  29-03-2019 00:00:50 | Overig
 • 67 Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat[...]
  35 049 Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-03-2019 00:10:59 | Overig
 • 68 Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat[...]
  35 049 Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-03-2019 00:10:24 | Overig
 • 69 Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband[...]
  35 065 Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-03-2019 00:07:28 | Overig
 • 70 Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband[...]
  35 065 Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-03-2019 00:07:26 | Overig
 • 71 Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden uit de parlementen van de lidstaten van de EU[...]
  22 660 Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden uit de parlementen van de lidstaten van de EU en van een delegatie uit het Europees Parlement AY/ nr. 73 VERSLAG Vastgesteld 27 maart 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-03-2019 00:07:12 | Overig
 • 72 Parlementaire Assemblée van de NAVO; Verslag van een bijeenkomst; Verslag van de Jaarlijkse zitting[...]
  19 291 Parlementaire Assemblée van de NAVO Z/ nr. 58 VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ZITTING 2018 Vastgesteld 26 maart 2019 1. Inleiding In de Canadese marinestad Halifax vond van 16 tot en met 19 november [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:13:57 | Overig
 • 73 Parlementaire Assemblée van de NAVO; Verslag van een bijeenkomst; Verslag van de Jaarlijkse zitting[...]
  19 291 Parlementaire Assemblée van de NAVO Z/ nr. 58 VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ZITTING 2018 Vastgesteld 26 maart 2019 1. Inleiding In de Canadese marinestad Halifax vond van 16 tot en met 19 november [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:13:56 | Overig
 • 74 Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden; Verslag[...]
  35 137 Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 26 maart 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:10:21 | Overig
 • 75 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch[...]
  35 175 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:07:45 | Overig
 • 76 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch[...]
  35 175 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 00:07:43 | Overig
 • 77 Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir[...]
  35 174 Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 23:59:51 | Overig
 • 78 Bijeenkomsten van de Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol; Verslag van een bijeenkomst; Verslag[...]
  34 931 Bijeenkomsten van de Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol C/ Nr. 2 VERSLAG VAN EEN INTERPARLEMENTAIRE CONFERENTIE Vastgesteld 25 maart 2019 Op 24 en 25 februari 2019 vond in Boekarest, Roemenië, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 23:59:43 | Overig
 • 79 Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir[...]
  35 174 Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 23:58:27 | Overig
 • 80 Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir[...]
  35 174 Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 23:58:26 | Overig
 • 81 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet[...]
  35 123 Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 26 maart [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 00:01:13 | Overig
 • 82 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van[...]
  35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo s ten behoeve van kwaliteitsbewaking Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 00:00:51 | Overig
 • 83 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van[...]
  35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo s ten behoeve van kwaliteitsbewaking Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 00:00:50 | Overig
 • 84 Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir[...]
  35 174 Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 00:00:03 | Overig
 • 85 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april[...]
  34 861 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/ 681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  22-03-2019 00:00:32 | Overig
 • 86 Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen[...]
  35 170 Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-03-2019 23:59:18 | Overig
 • 87 Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen[...]
  35 170 Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-03-2019 23:59:17 | Overig
 • 88 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr.[...]
  35 116 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/ 800/ EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-03-2019 00:22:30 | Overig
 • 89 Voorstel van wet van de leden Smeulders en Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte[...]
  35 096 Voorstel van wet van de leden Smeulders en Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-03-2019 00:00:27 | Overig
 • 90 Voorstel van wet van de leden Smeulders en Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte[...]
  35 096 Voorstel van wet van de leden Smeulders en van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-03-2019 00:00:25 | Overig
 • 91 Reactie Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) op de brief van de ministers van [...]
  Reactie Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) op de brief van de ministers van BZK en Defensie van 19 maart 2019 inzake de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets (rechtseenheid) Download DownloadIndieners [...]
  www.tweedekamer.nl
  21-03-2019 00:00:00 | Overig
 • 92 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019; Lijst van[...]
  35 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 Nr. 108 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 maart 2019 De vaste commissie voor Defensie heeft [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-03-2019 00:19:09 | Overig
 • 93 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van[...]
  35 045 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-03-2019 00:15:53 | Overig
 • 94 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD; Overig; Reactie Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) op de brief[...]
  29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD Nr. 180 BRIEF VAN DE TOETSINGSCOMMISSIE INZET BEVOEGDHEDEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2019 De Toetsingscommissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-03-2019 00:15:33 | Overig
 • 95 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD; Overig; Reactie Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) op de brief[...]
  29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD Nr. 180 BRIEF VAN DE TOETSINGSCOMMISSIE INZET BEVOEGDHEDEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2019 De Toetsingscommissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-03-2019 00:15:32 | Overig
 • 96 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van[...]
  35 003 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-03-2019 00:15:02 | Overig
 • 97 Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen);[...]
  35 099 (R2114) Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen) Nr. 9 VERSLAG VAN DE STATEN VAN CURAÇAO Vastgesteld 20 maart 2019 De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-03-2019 00:14:56 | Overig
 • 98 Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen);[...]
  35 099 (R2114) Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen) Nr. 9 VERSLAG VAN DE STATEN VAN CURAÇAO Vastgesteld 20 maart 2019 De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-03-2019 00:14:54 | Overig
 • 99 Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met[...]
  34 661 Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-03-2019 00:01:50 | Overig
 • 100 Verslag van de Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer; Publicatie Besluit houdende de inwerkingtreding[...]
  CXXIV Verslag van de Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer J BESLUIT VAN DE HUISHOUDELIJKE COMMISSIE VAN DE EERSTE KAMER VAN 19 MAART 2019 Enig artikel Artikel I, onderdelen C, D en E, van het voorstel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-03-2019 00:22:25 | Overig
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.