Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 14.055 items gevonden

 • 1 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr.[...]
  35 116 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/ 800/ EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 21:10:09 | Overig
 • 2 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr.[...]
  35 116 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/ 800/ EU van het Europees parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 21:10:08 | Overig
 • 3 Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement[...]
  34 984 Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/ 853 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/ 477/ EEG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 21:09:17 | Overig
 • 4 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële[...]
  35 117 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019) Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 21:07:44 | Overig
 • 5 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële[...]
  35 117 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN § [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 21:07:38 | Overig
 • 6 Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda; Initiatiefnota; Initiatiefnota[...]
  35 115 Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda Nr. 2 INITIATIEFNOTA De Nederlandse export is goed voor 32 procent van het bruto binnenlands product. Voor een groot deel van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-01-2019 00:07:07 | Overig
 • 7 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie[...]
  34 914 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/ 797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-01-2019 00:08:31 | Overig
 • 8 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs,[...]
  35 074 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 21:09:13 | Overig
 • 9 Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling[...]
  35 113 Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verlenging van de periode van dekkingstekort waarna maatregelen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:34 | Overig
 • 10 Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen); Nota n.a.v.[...]
  35 043 Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 9 januari 2019 I. Algemeen Met belangstelling heb [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:29 | Overig
 • 11 Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen); Nota n.a.v.[...]
  35 043 Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 9 januari 2019 I. Algemeen Met belangstelling heb [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-01-2019 00:00:26 | Overig
 • 12 Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd[...]
  35 084 Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit) Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-01-2019 00:06:19 | Overig
 • 13 Initiatiefnota van het lid Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg.”;[...]
  34 948 Initiatiefnota van het lid Ellemeet: Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg. Nr. 9 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 4 januari 2019 De vaste commissie voor Volksgezondheid, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-01-2019 00:07:32 | Overig
 • 14 Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd[...]
  35 084 Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit) Nr. 8 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-01-2019 00:08:06 | Overig
 • 15 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en[...]
  31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 679 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 januari 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-01-2019 00:11:10 | Overig
 • 16 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden[...]
  35 112 Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  02-01-2019 00:08:05 | Overig
 • 17 Initiatiefnota van de leden Ploumen, Van Gerven en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!”; Verslag van[...]
  34 834 Initiatiefnota van de leden Ploumen, Van Gerven en Ellemeet: Big Farma: niet gezond! Nr. 16 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 21 december 2018 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:28:17 | Overig
 • 18 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling[...]
  35 086 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:28:15 | Overig
 • 19 Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van[...]
  34 893 Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven Nr. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:11:18 | Overig
 • 20 Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale[...]
  34 972 Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:11:17 | Overig
 • 21 Nationale Omgevingsvisie; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het kabinetsperspectief[...]
  34 682 Nationale Omgevingsvisie Nr. 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 27 december 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:09:01 | Overig
 • 22 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en[...]
  31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid 29 388 Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs Nr. 677 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 januari 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:08:22 | Overig
 • 23 Voedselveiligheid; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over Reactie Advies[...]
  26 991 Voedselveiligheid Nr. 537 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 27 december 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:07:38 | Overig
 • 24 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor[...]
  35 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 Nr. 149 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 december 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:06:04 | Overig
 • 25 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor[...]
  35 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 Nr. 149 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 december 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2018 00:06:03 | Overig
 • 26 Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van[...]
  34 874 Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 10:37:58 | Overig
 • 27 Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele[...]
  35 088 Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 20 december 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 10:37:31 | Overig
 • 28 Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen[...]
  35 050 Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 10:37:24 | Overig
 • 29 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede[...]
  34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 09:49:48 | Overig
 • 30 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap en[...]
  34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap en het Wetboek van strafrecht in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 09:49:23 | Overig
 • 31 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019; Verslag van een notaoverleg;[...]
  35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 Nr. 80 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 20 december 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 09:48:48 | Overig
 • 32 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019; Verslag van een notaoverleg;[...]
  35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 Nr. 80 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 20 december 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 09:48:26 | Overig
 • 33 Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa; Verslag van een bijeenkomst; Verslag van de Zitting[...]
  20 043 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa Nr. BH/ 117 VERSLAG VAN DE ZITTING 2018 (VIERDE DEEL) Vastgesteld 20 december 2018 1. Inleiding Van 8 tot en met 12 oktober vergaderden acht leden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 00:10:52 | Overig
 • 34 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van[...]
  34 687 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2018 00:09:00 | Overig
 • 35 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over[...]
  28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 297 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 december 2018 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Financiën [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2018 10:37:25 | Overig
 • 36 Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet bestrijding[...]
  35 061 Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet bestrijding maritieme ongevallen in verband met de schrapping van de beperking van aansprakelijkheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2018 09:50:01 | Overig
 • 37 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele[...]
  34 491 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2018 09:49:21 | Overig
 • 38 Najaarsnota 2018; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de Najaarsnota[...]
  35 095 Najaarsnota 2018 Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 december 2018 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Financiën over de brief [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2018 09:20:36 | Overig
 • 39 Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de[...]
  34 807 Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 09:21:04 | Overig
 • 40 Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling[...]
  35 080 Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 09:20:56 | Overig
 • 41 Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband[...]
  35 070 Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 09:20:48 | Overig
 • 42 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes[...]
  34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2018 09:20:47 | Overig
 • 43 Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint[...]
  35 109 Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kadasterwet BES) Nr. 4 NADER RAPPORT 1 Het advies van de Afdeling advisering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-12-2018 21:34:42 | Overig
 • 44 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in verband met de implementatie[...]
  35 108 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/ 1129 van het Europees Parlement en de Raad 14 juni 2017 betreffende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-12-2018 21:33:42 | Overig
 • 45 Verbetering verantwoording en begroting; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden[...]
  31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 124 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 december 2018 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-12-2018 09:50:09 | Overig
 • 46 Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen[...]
  35 110 Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage) Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-12-2018 09:49:16 | Overig
 • 47 Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen[...]
  35 110 Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-12-2018 09:48:09 | Overig
 • 48 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming[...]
  34 985 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-12-2018 09:20:27 | Overig
 • 49 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding,[...]
  35 056 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-12-2018 09:20:17 | Overig
 • 50 Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint[...]
  35 109 Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kadasterwet BES) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN 1. Inleiding Het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-12-2018 09:20:14 | Overig
 • 51 Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen[...]
  30 982 Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nr. 47 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 17 december 2018 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-12-2018 08:41:25 | Overig
 • 52 Integratiebeleid; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over uitstel examens[...]
  32 824 Integratiebeleid Nr. 242 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 januari 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-12-2018 00:08:07 | Overig
 • 53 Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving,[...]
  34 986 Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2018 21:33:34 | Overig
 • 54 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren[...]
  35 073 Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 14 december 2018 De vaste commissie voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2018 08:41:31 | Overig
 • 55 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht[...]
  34 934 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/ 2341/ EU van het Europees Parlement [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2018 08:41:16 | Overig
 • 56 Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal[...]
  35 072 Aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden in verband met invoering van de normalisering van de rechtspositie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2018 08:41:11 | Overig
 • 57 Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd[...]
  35 084 Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit) Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 14 december [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-12-2018 08:40:48 | Overig
 • 58 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring);[...]
  34 309 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 13 december 2018 Inleiding De leden van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2018 19:16:10 | Overig
 • 59 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband[...]
  33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand I NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2018 19:15:28 | Overig
 • 60 Staatscommissie Parlementair Stelsel; Overig; Mededeling over het eindrapport van de staatscommissie[...]
  34 430 Staatscommissie Parlementair Stelsel Nr. 9 MEDEDELING 13 december 2018 Bij de Tweede Kamer is het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel Lage drempels, hoge dijken. Democratie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2018 10:37:55 | Overig
 • 61 Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk[...]
  35 060 Wijziging van de Wet luchtvaart (Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 13 december 2018 De vaste commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-12-2018 08:41:34 | Overig
 • 62 Eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel - Lage drempels, hoge dijken. [...]
  Eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel - Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans Download DownloadIndieners IndienerIndiener/ ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t. [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-12-2018 00:00:00 | Overig
 • 63 Mestbeleid; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken van[...]
  33 037 Mestbeleid Nr. 332 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 december 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2018 20:43:54 | Overig
 • 64 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime; Nadere[...]
  34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime G NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 12 december 2018 1. Inleiding Met belangstelling heb ik kennisgenomen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2018 20:43:31 | Overig
 • 65 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs,[...]
  35 074 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2018 20:43:16 | Overig
 • 66 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019; Verslag van een wetgevingsoverleg;[...]
  35 000 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 Nr. 28 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 12 december 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2018 20:43:05 | Overig
 • 67 Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het[...]
  35 006 Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2018 19:16:19 | Overig
 • 68 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke[...]
  34 650 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2018 19:15:48 | Overig
 • 69 Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen; Initiatiefnota; Initiatiefnota
  35 107 Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen Nr. 2 INITIATIEFNOTA Aanleiding Tien jaar nadat de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet ging en de grootste economische crisis [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-12-2018 17:38:00 | Overig
 • 70 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)[...]
  34 902 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-12-2018 17:38:14 | Overig
 • 71 Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met[...]
  35 095 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 10 december 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-12-2018 22:27:48 | Overig
 • 72 Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende[...]
  35 095 IIA Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 10 december 2018 De vaste commissie voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-12-2018 22:27:46 | Overig
 • 73 Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de[...]
  35 095 I Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 HERDRUK 1 VERSLAG Vastgesteld 10 december 2018 De vaste commissie voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-12-2018 20:44:16 | Overig
 • 74 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van[...]
  35 095 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-12-2018 18:08:40 | Overig
 • 75 Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen; Advies Afdeling[...]
  35 106 (R2115) Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT 1 Hieronder [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-12-2018 17:37:58 | Overig
 • 76 Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen; Memorie[...]
  35 106 (R2115) Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. Algemeen Conform artikel 83 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-12-2018 17:37:56 | Overig
 • 77 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie[...]
  34 914 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/ 797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2018 22:27:57 | Overig
 • 78 Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met[...]
  34 960 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) D NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 7 december 2018 1. Inleiding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2018 22:27:56 | Overig
 • 79 Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet 20..); Verslag (initiatief)wetsvoorstel[...]
  35 075 Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet 20.) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 december 2018 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2018 22:27:23 | Overig
 • 80 Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband[...]
  35 065 Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2018 22:27:23 | Overig
 • 81 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht[...]
  34 934 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/ 2341/ EU van het Europees Parlement [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2018 18:09:12 | Overig
 • 82 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar[...]
  35 004 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019) C MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 7 december 2018 Met belangstelling heb ik kennis genomen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2018 18:08:41 | Overig
 • 83 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019); Nota naar aanleiding[...]
  35 026 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019) 35 028 Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2018 18:08:38 | Overig
 • 84 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor[...]
  34 556 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (Wet fiscale maatregel rijksmonumenten) E NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2018 18:08:36 | Overig
 • 85 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie[...]
  35 030 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/ 1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-12-2018 18:08:35 | Overig
 • 86 Initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven: Online identiteit en regie op persoonsgegevens;[...]
  34 993 Initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven: Online identiteit en regie op persoonsgegevens Nr. 5 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 6 december 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2018 18:09:37 | Overig
 • 87 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag commissie Verzoekschriften[...]
  35 035 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Nr. 3 VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT 1 VAN DE HEER H.W.W. EN MEVROUW J.B.W.-S. TE Z. 2 INZAKE TOEPASSING HARDHEIDSCLAUSULE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2018 18:09:21 | Overig
 • 88 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig[...]
  35 054 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet) Nr. 5 VERSLAG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2018 17:47:26 | Overig
 • 89 Europese Raad; Verslag van een notaoverleg; Verslag van een notaoverleg, gehouden op 22 november 2018,[...]
  21 501-20 Europese Raad Nr. 1392 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 6 december 2018 De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2018 17:46:28 | Overig
 • 90 Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen[...]
  34 882 Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2018 17:46:25 | Overig
 • 91 Initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat”; Verslag[...]
  34 928 Initiatiefnota van het lid Van Dam over Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat Nr. 6 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 6 december 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2018 17:46:18 | Overig
 • 92 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende[...]
  35 095 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 6 december 2018 De vaste commissie voor [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2018 17:46:12 | Overig
 • 93 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de[...]
  35 095 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 6 december 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2018 17:46:11 | Overig
 • 94 Luchtvaartbeleid; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de Evaluatie van[...]
  31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 530 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 december 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2018 17:45:58 | Overig
 • 95 Kabinetsformatie 2017; Rapport; Aanbieding van het eindrapport 'Evaluatie van de Kabinetsformatie[...]
  34 700 Kabinetsformatie 2017 Nr. 64 BRIEF VAN DE COMMISSIE EVALUATIE KABINETSFORMATIE 2017 Aan het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Nijmegen/ Leiden, 6 december 2018 In 2012 veranderde [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  06-12-2018 00:03:46 | Overig
 • 96 Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (implementatie Verordening (EU) 2018/302); Nota[...]
  35 046 Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (implementatie Verordening (EU) 2018/ 302) Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 december 2018 Met belangstelling heb ik kennisgenomen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2018 18:09:21 | Overig
 • 97 Luchtvaartbeleid; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het meten van vliegtuiggeluid[...]
  31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 531 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 december 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2018 18:09:20 | Overig
 • 98 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid; Mededeling; Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over[...]
  25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid Nr. 226 MEDEDELING 5 december 2018 Bij de Tweede Kamer is een vertrouwelijke brief van de Staatssecretaris van Financiën van 5 december 2018 ontvangen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2018 17:47:32 | Overig
 • 99 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in[...]
  35 105 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein Nr. 3 MEMORIE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-12-2018 17:47:30 | Overig
 • 100 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer[...]
  35 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/ 828/ EU van het Europees Parlement en de Raad [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  04-12-2018 20:43:23 | Overig
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.