Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 291 items gevonden

 • 1 Week 23
  Week 23 Live debat Plenair debat (tijd onbekend) Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (34747) [...]
  www.tweedekamer.nl
  14:16:20 | Plenaire vergadering
 • 2 Week 21
  Week 21 Live debat Plenair debat (tijd onbekend) Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur [...]
  www.tweedekamer.nl
  14:16:19 | Plenaire vergadering
 • 3 Week 20
  Week 20 Live debat Plenair debat (tijd onbekend) Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (35123) Algemene [...]
  www.tweedekamer.nl
  14:16:18 | Plenaire vergadering
 • 4 23 april 2019
  Plenair debat  Vragenuur Algemene documenten Te behandelen zaken 15:00 Plenair debat  Stemmingen Algemene documenten Te behandelen zaken 15:45 Plenair debat  Regeling van werkzaamheden Algemene documenten [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-04-2019 14:00:00 | Plenaire vergadering
 • 5 24 april 2019
  Plenair debat (tijd onbekend) Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden Algemene documenten Te behandelen zaken 10:15 Plenair debat  VAO Verzekeringen taxichauffeurs (AO d.d.17/ 04) Algemene [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-04-2019 10:15:00 | Plenaire vergadering
 • 6 25 april 2019
  Plenair debat (tijd onbekend) Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden Algemene documenten Te behandelen zaken   Plenair debat (tijd onbekend) Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-04-2019 10:15:00 | Plenaire vergadering
 • 7 Debat over misbruik van het elektronisch toezicht
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 8 Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 9 Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 10 Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 11 Debat over het tekort aan arbeidskrachten
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 12 Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 13 Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 14 Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 15 Debat over salafisme in Nederland
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 16 Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 17 Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (34464)
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 18 Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m.[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 19 Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 20 Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut ((33587)[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 21 Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 22 Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 23 Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 24 Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 25 Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 26 Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 27 Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 28 Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 29 Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 30 Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 31 Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 32 Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 33 Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door[...]
  29684-166 Brief regering d.d. 22 februari 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatStand van zaken containers MSC Zoe 29684-168 Brief regering d.d. 29 maart [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 34 Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 35 Debat over het investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 36 Debat over de stijging van de energienota
  29023-244 Brief regering d.d. 25 maart 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 37 Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 38 Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 39 Dertigledendebat over een CO2-vrijstelling
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 40 Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 41 Debat over de stijgende woonlasten voor huurders
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 42 Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 43 Debat over de Emancipatiemonitor 2018
  30420-301 Brief regering d.d. 14 maart 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 44 Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 45 Debat over de koopkracht van burgers
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 46 Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 47 Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 48 Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 49 Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 50 Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 51 Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 52 Debat over uitspraken van de president van de Nederlandse Bank over het tekort aan [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 53 Debat over wildstroperij
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 54 Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 55 Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 56 Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 57 Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 58 Dertigledendebat over het breed moratorium schulden
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 59 Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 60 Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 61 Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 62 Debat over de staat van de rechtspraak
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 63 Dertigledendebat over het tekort aan sociale huurwoningen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 64 Debat over de brief van de Kinderombudsman inzake de integrale aanpak van hulp aan kwetsbare[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 65 Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 66 Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 67 Debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 68 Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 69 Debat over schijnzelfstandigen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 70 Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 71 Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 72 Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 73 Dertigledendebat over de nieuwe Duitse industrieagenda
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 74 Dertigledendebat over het bericht dat personeelstekorten in de ggz leiden tot calamiteiten [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 75 Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 76 Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 77 Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 78 Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 79 Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 80 Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 81 Debat over het actieprogramma Langer Thuis
  34849-8 Brief regering d.d. 14 september 2018 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportToezegging gedaan tijdens het notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Hijink over [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 82 Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 83 Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 84 Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg[...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 85 Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 86 Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 87 Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 88 Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 89 Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 90 Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 91 Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 92 Debat over de toekomst van ons geldstelsel
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 93 Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 94 Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 95 Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 96 Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 97 Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 98 Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 99 Debat over de problemen in de jeugd-ggz
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
 • 100 Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, [...]
  Datum en tijd nader te bepalen Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  00:00:00 | Plenaire vergadering
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.