Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 193 items gevonden

 • Zaal: Plenaire zaal Te behandelen zaken 1 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:21:06 | Plenaire vergadering
 • Zaal: Plenaire zaal Bijlagen Sprekerslijst Download Sprekerslijst Te behandelen zaken 1 VSO Verkenning governance Commissariaat voor de Media (Kamerstuk 32 827, nr. 199) Openen/ sluiten32827-199 Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:20:07 | Plenaire vergadering
 • Acties:+ Open de livestream in een nieuw venster Plenair debat Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:20:00 | Plenaire vergadering
 • 2 Zaal: Plenaire zaal Te behandelen zaken 1 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Openen/ sluiten35570 Brief regering d.d. 15 september 2020 - W.B. Hoekstra, minister van Financiën Nota [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:59 | Plenaire vergadering
 • Zaal: Plenaire zaal Bijlagen Sprekerslijst Download Sprekerslijst Te behandelen zaken 1 Steun- en herstelpakket Openen/ sluiten35420-105 Brief regering d.d. 28 augustus 2020 - E.D. Wiebes, minister [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:48 | Plenaire vergadering
 • Zaal: Plenaire zaal Te behandelen zaken 1 Wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikel 33 en 34 van [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:47 | Plenaire vergadering
 • Zaal: Plenaire zaal Te behandelen zaken 1 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:46 | Plenaire vergadering
 • Acties:+ Open de livestream in een nieuw venster Afscheid Aanvang middagvergadering: Afscheid van de heer Anne Mulder (VVD) Activiteiten Zaal: Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:45 | Plenaire vergadering
 • Acties:+ Open de livestream in een nieuw venster Regeling van werkzaamheden Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden Activiteiten Zaal: Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:44 | Plenaire vergadering
 • Zaal: Plenaire zaal Bijlagen Sprekerslijst Download Sprekerslijst Te behandelen zaken 1 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:42 | Plenaire vergadering
 • Acties:+ Open de livestream in een nieuw venster Plenair debat VAO Recente onrust en geweld in Nederland (AO d.d. 03/ 09) Activiteiten Zaal: Plenaire zaal Bijlagen Sprekerslijst Download Sprekerslijst [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:41 | Plenaire vergadering
 • Acties:+ Open de livestream in een nieuw venster Plenair debat Debat over de Europese top van 24 en 25 september 2020 Activiteiten Zaal: Plenaire zaal Bijlagen Sprekerslijst Download Sprekerslijst [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:40 | Plenaire vergadering
 • Zaal: Plenaire zaal Bijlagen Sprekerslijst Download Sprekerslijst Te behandelen zaken 1 VSO Storing leerlingvolgsysteem (31289-425) Openen/ sluiten31289-425 Brief regering d.d. 2 juli 2020 - A. Slob, minister [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:38 | Plenaire vergadering
 • Acties:+ Open de livestream in een nieuw venster Plenair debat VSO Sponsorconvenant 2020-2022 (35300-VIII-185) Activiteiten Zaal: Plenaire zaal Bijlagen Sprekerslijst Download Sprekerslijst [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:37 | Plenaire vergadering
 • Zaal: Plenaire zaal Bijlagen Sprekerslijst Download Sprekerslijst Te behandelen zaken 1 VSO Beantwoording vragen over het bericht "Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent" (31497, nr. 366) Openen/ sluiten31497-366 Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:35 | Plenaire vergadering
 • Zaal: Plenaire zaal Bijlagen Sprekerslijst Download Sprekerslijst Te behandelen zaken 1 VSO Onderzoek Levenlanglerenkrediet (Kamerstuk 30 012, nr. 129) Openen/ sluiten30012-129 Brief regering d.d. 2 [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:34 | Plenaire vergadering
 • Zaal: Plenaire zaal Bijlagen Sprekerslijst Download Sprekerslijst Te behandelen zaken 1 VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek (33846, [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:33 | Plenaire vergadering
 • Zaal: Plenaire zaal Bijlagen Sprekerslijst Download Sprekerslijst Te behandelen zaken 1 VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (28760, nr. 102) Openen/ sluiten28760-102 Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:31 | Plenaire vergadering
 • Zaal: Plenaire zaal Bijlagen Sprekerslijst Download Sprekerslijst Te behandelen zaken 1 VSO Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod (32820, nr. 377) Openen/ sluiten32820-377 Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:30 | Plenaire vergadering
 • Zaal: Plenaire zaal Te behandelen zaken 1 Goedkeuren en voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn Openen/ sluiten24493-R1557-90 Brief regering d.d. 26 mei 2020 - S.A. Blok, minister [...]
  www.tweedekamer.nl
  03:19:29 | Plenaire vergadering
© Political Inzights B.V., Almere.