Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 104 items gevonden

 • 1 Procedurevergadering Financiën
  [...] Review Kapitaalmarktunie en Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct Te behandelen: 22112-2434 Brief regering d.d. 5 december 2017 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAntwoord op vragen commissie over [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-12-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • 2 BTW
  [...] pensioenfondsen en bij beheersdiensten (Kamerstuk 21501-07-1436) Te behandelen: 21501-07-1449 Brief regering d.d. 28 juni 2017 - E.D. Wiebes, staatssecretaris van FinanciënVoortgang onderzoek naar aanleiding van [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-12-2017 10:00:00 | Commissievergadering
 • 3 Procedures en brieven
  [...] (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • 4 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  [...] procedurevergadering d.d. 7 december 2017 - N. Özütok, Tweede KamerlidVerzoek om brief min BZK over compensatie i.v.m. verhoging pensioenpremies 2017Z17284 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 7 december 2017 - H [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-12-2017 11:30:00 | Commissievergadering
 • 5 Procedurevergadering Financiën
  [...] tot pensioenfondsen Te behandelen: 2017Z17437 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 7 december 2017 - P.H. Omtzigt, Tweede KamerlidVerzoek binnen een week te reageren op de uitbreiding van [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-12-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • 6 Procedures en brieven
  [...] tussen de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 8 november 2017 in de zaak tegen Stichting Pensioenfonds Sabic en het onderdeel van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen dat gaat over [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-11-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • 7 De Nederlandsche Bank inzake pensioenen
  [...] Deze vergadering is geweest Werkbezoek De Nederlandsche Bank inzake pensioenenWerkbezoek: "De Nederlandsche Bank inzake pensioenen"Convocatie werkbezoek De Nederlandse Bank - 27 november 2017, 14.00 [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-11-2017 13:30:00 | Commissievergadering
 • 8 Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkende dag en tijdstip)
  [...] Te behandelen: 34770 Wetgeving d.d. 4 september 2017 - J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van FinanciënWijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-11-2017 10:45:00 | Commissievergadering
 • 9 Procedures en brieven
  [...] 2018 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-11-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • 10 Leven Lang Leren met ROA en CBS
  [...] verschillende financieringsbronnen en verschillende actoren die iets aanbieden)? Passage uit het Regeerakkoord:Levenlang ontwikkelen en kunnen werken tot de AOW-gerechtigde leeftijdHet is de primaire [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-11-2017 12:00:00 | Commissievergadering
 • 11 Plenaire vergadering
  [...] waardeoverdracht klein pensioen (34 765) Algemene documenten Te behandelen zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2017 14:00:00 | Plenaire vergadering
 • 12 Plenaire vergadering
  [...] waardeoverdracht klein pensioen (34 765) Algemene documenten Te behandelen zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2017 14:00:00 | Plenaire vergadering
 • 13 Procedures en brieven
  [...] Klompezaalopenbaar Agendapunten Brievenlijst Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen [...]
  www.tweedekamer.nl
  31-10-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • 14 Procedurevergadering
  [...] Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesRandvoorwaarden Nederlandse bijdrage wederopbouw Sint Maarten Vergelijking toetsingskaders pensioenfondsen Europees en Caribisch Nederland Te behandelen: 32043-388 Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  31-10-2017 13:30:00 | Commissievergadering
 • 15 Procedurevergadering Financiën
  [...] inkomstenbelasting 2001 Schriftelijk overleg over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten Te [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-10-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • 16 Procedures en brieven
  [...] WerkgelegenheidInformatie over carve out, de waarschuwingstekst voor de variabele pensioenuitkering en bewaarplicht van elektronisch verstrekte informatie door pensioenuitvoerders Arbitrageprocedure SVB Te behandelen: 26448 [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-10-2017 17:00:00 | Commissievergadering
 • 17 Procedurevergadering Financiën
  [...] van de IMF Jaarvergadering van 13 en 14 oktober 2017 in Washington Schriftelijk overleg over de gevolgen van het ECB-beleid voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen Te behandelen: 32043-370 [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-10-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • 18 Plenaire vergadering
  [...] maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (34 606) Algemene documenten Te [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-10-2017 07:00:00 | Plenaire vergadering
 • 19 Plenaire vergadering
  [...] tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (34 606) Algemene documenten Te [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-10-2017 07:00:00 | Plenaire vergadering
 • 20 Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie
  [...] marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/ 97/ EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-10-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 21 Plenaire vergadering
  [...] waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (34 606) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat (tijd onbekend) VAO Suriname [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-10-2017 07:00:00 | Plenaire vergadering
 • 22 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en[...]
  [...] waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen) - 34765 Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-09-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 23 Procedurevergadering
  [...] pensioengelden Caribisch Nederland Nadere informatie over het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) Te behandelen: 32043-384 Brief regering d.d. 25 september 2017 - R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-09-2017 13:00:00 | Commissievergadering
 • 24 Pensioenen en sociaal minimum in Caribisch Nederland
  [...] KoninkrijksrelatiesNadere informatie over het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) Brief van de minister van BZK over verdwenen pensioengelden Te behandelen: 2017Z12572 Brief regering d.d. 22 september 2017 - R.H.A [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-09-2017 10:00:00 | Commissievergadering
 • 25 Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling[...]
  [...] Deze vergadering is geweest Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-09-2017 12:00:00 | Commissievergadering
 • 26 Procedures en brieven (LET OP: aanvangstijdstip gewijzigd; was 11.15 uur)
  [...] Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-09-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 27 Plenaire vergadering
  [...] rijden (34 693) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat | 11:15 Dertigledendebat over vervroegd pensioen voor zware beroepen Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat | 14:05 [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-09-2017 10:15:00 | Plenaire vergadering
 • 28 Plenaire vergadering
  [...] rijden (34 693) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat | 11:15 Dertigledendebat over vervroegd pensioen voor zware beroepen Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat | 14:05 [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-09-2017 10:15:00 | Plenaire vergadering
 • 29 Kabinetsreactie mid-term review actieplan kapitaalmarktunie; verordening Pan-Europese Persoonlijke[...]
  [...] Deze vergadering is geweest Inbreng schriftelijk overleg Kabinetsreactie mid-term review actieplan kapitaalmarktunie; verordening Pan-Europese Persoonlijke Pensioenproduct (PEPP) Inbreng schriftelijk [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-09-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 30 Procedurevergadering Financiën
  [...] . Dijsselbloem, minister van FinanciënWijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • 31 Reactie motie Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen ECB-beleid dekkingsgraad [...]
  [...] Deze vergadering is geweest Inbreng schriftelijk overleg Reactie motie Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen ECB-beleid dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen Inbreng [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-09-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 32 Motie Omtzigt over opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten
  [...] Deze vergadering is geweest Inbreng schriftelijk overleg Motie Omtzigt over opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdienstenInbreng schriftelijk overleg: "Motie Omtzigt over [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-09-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 33 Procedurevergadering
  [...] Rijksvertegenwoordiger Reactie op verzoek commissie om nadere specificatie te verstrekken van de stortingen vanaf 2010 (inclusief werkgevers- en werknemerspremies) in het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) Te [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-09-2017 13:00:00 | Commissievergadering
 • 34 Procedures en brieven
  [...] WerkgelegenheidOnderzoeksrapport flexibilisering AOW Voorlichting Raad van State inzake degressieve pensioenopbouw Te behandelen: 32043-375 Brief regering d.d. 14 juli 2017 - J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • 35 Procedurevergadering
  [...] / rondetafelgesprek Starters op de woningmarkt d.d. 13 september 2017 2017Z11251 Position paper d.d. 30 augustus 2017 - Position paper Pensioenfederatie t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Starters op de woningmarkt [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-09-2017 16:15:00 | Commissievergadering
 • 36 Procedurevergadering Financiën
  [...] pensioenfondsen Te behandelen: 32043-370 Brief regering d.d. 26 juni 2017 - J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van FinanciënReactie op de motie van het lid Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen van het [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-07-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 37 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  [...] ' Onderzoek "Grenswerkers in Europa. Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken" Te behandelen: 2017Z09713 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 4 juli [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-07-2017 11:30:00 | Commissievergadering
 • 38 Procedurevergadering
  [...] Interparlementair Koninkrijksoverleg van juni 2017 Reactie op verzoek commissie inzake briefwisseling met Openbaar Lichaam Bonaire m.b.t. afwijzing uitstel korting pensioenen en pensioenrechten PCN Te behandelen [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-07-2017 13:00:00 | Commissievergadering
 • 39 Inventarisatie aanvullingen RTG Starters op de woningmarkt
  [...] , NEPROM.Financiële sector: Rabobank, ABN Amro, ING, Volksbank, Nibud, NVB, pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars en eventueel kapitaalmarktadviesbureau s en individuele verzekeraars en pensioenfondsen.Overig [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-07-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 40 Plenaire vergadering
  [...] : Als de voorgaande vergadering is uitgelopen dan ziet u deze ook hier. Activiteiten Plenair debat | 10:15 VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 15/ 06) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-06-2017 10:15:00 | Plenaire vergadering
 • 41 Personeel Defensie
  [...] Uitspraak Centrale Raad van Beroep over de compensatie van het AOW-gat door Defensie aan voormalige burgermedewerkers met een wachtgelduitkering Te behandelen: 34550-X-88 Brief regering d.d. 29 mei 2017 - J.A [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-06-2017 10:00:00 | Commissievergadering
 • 42 Plenaire vergadering
  [...] Deze vergadering is geweest Plenaire vergadering 28 juni 2017 | 10:15 Activiteiten Plenair debat | 10:15 VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 15/ 06) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-06-2017 10:15:00 | Plenaire vergadering
 • 43 Procedurevergadering
  [...] paper NZO t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek over de Brexit d.d. 7 juni 2017 2017Z07541 Position paper d.d. 6 juni 2017 - Position paper Pensioenfederatie t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek over de [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-06-2017 11:30:00 | Commissievergadering
 • 44 Procedures en brieven
  [...] wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) Te behandelen: 34674-23 Nota van wijziging d.d. 13 juni 2017 - J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidTweede nota van [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-06-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • 45 Pensioenonderwerpen
  [...] Deze vergadering is geweest Algemeen overleg PensioenonderwerpenAlgemeen overleg: "Pensioenonderwerpen"2e Herziene convocatie algemeen overleg Pensioenonderwerpen - 15 juni 2017,14.00-17.00 [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-06-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 46 E-mailprocedure programma RTG Starters op de woningmarkt
  [...] , verhuurder en beheerder van huurwoningen voor starters) Blok 2: Financiële sectorNederlandse Vereniging van BankenVolksbankObvionWaarborgfonds Eigen Woningen (NHG)De PensioenfederatieStimuleringsfonds [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-07-2017 12:00:00 | Commissievergadering
 • 47 Rondetafelgesprek over de Brexit
  [...] BankenGerard Riemen               Algemeen directeur PensioenfederatieRichard Weurding           Algemeen directeur Verbond van Verzekeraars BLOK 2 (transportsector): 15:05 – 15:35 uurArthur van Dijk [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-06-2017 14:30:00 | Commissievergadering
 • 48 Procedurevergadering
  [...] KoninkrijksrelatiesAfschrift brief aan het Bestuurscollege van Sint Eustatius over de samenstelling van de commissie van wijzen Reactie op verzoek commissie op brief UPAH met betrekking tot inkorting op pensioen PCN Te [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-06-2017 13:00:00 | Commissievergadering
 • 49 Plenaire vergadering
  [...] Verzamelwet pensioenen 2017 (34 674) Algemene documenten Te behandelen zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-06-2017 10:15:00 | Plenaire vergadering
 • 50 Plenaire vergadering
  [...] : STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO JBZ-Raad algemeen en het VAO JBZ- raad deel asiel- en vreemdelingenbeleid) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat | 14:30 Verzamelwet pensioenen [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-06-2017 10:15:00 | Plenaire vergadering
 • 51 Procedures en brieven
  [...] 2017 - L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidRapportage over de pakketpostsector van de Inspectie SZW Reactie op een brief over discriminatie van alleenstaanden in pensioenregelingen [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-06-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • 52 Bescherming van Nederlandse bedrijven
  [...]  Position paper d.d. 31 mei 2017 - Position paper Pensioenfederatie t.b.v. hoorzitting/ rondetafelgesprek Bescherming van Nederlandse bedrijven d.d. 1 juni 2017 2017Z07216 Position paper d.d. 31 mei 2017 [...]
  www.tweedekamer.nl
  01-06-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 53 Procedurevergadering
  [...] de strijd tegen ISIS Uitspraak Centrale Raad van Beroep over de compensatie van het AOW-gat door Defensie aan voormalige burgermedewerkers met een wachtgelduitkering Te behandelen: 34550-X-88 Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  01-06-2017 10:30:00 | Commissievergadering
 • 54 Procedures en brieven
  [...] , de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) Te behandelen: 34674 Wetgeving d.d [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-05-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • 55 Duitse parlementaire delegatie over arbeidsomstandigheden in relatie tot een hogere [...]
  [...] Deze vergadering is geweest Gesprek Duitse parlementaire delegatie over arbeidsomstandigheden in relatie tot een hogere pensioenleeftijd Gesprek: "Duitse parlementaire delegatie over [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-05-2017 13:00:00 | Commissievergadering
 • 56 Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet[...]
  [...] met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-05-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 57 Procedures en brieven
  [...] . Asscher, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidAntwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Diversiteit in pensioenfondsen en toetsing van [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-05-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • 58 Procedurevergadering Financiën
  [...] thematische discussie in de Eurogroep van 20 maart 2017 over houdbare pensioenarrangementen Te behandelen: 21501-07-1424 Brief regering d.d. 7 april 2017 - J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van FinanciënStukken [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-04-2017 11:00:00 | Commissievergadering
 • 59 Procedures en brieven
  [...] de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-04-2017 11:30:00 | Commissievergadering
 • 60 Plenaire vergadering
  [...] van pensioenstelsels Algemene documenten Te behandelen zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-04-2017 10:15:00 | Plenaire vergadering
 • 61 Plenaire vergadering
  [...] regels uitwisseling landenrapporten (34 651) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat | 18:30 Debat over onderzoek door de eurozone naar de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels Algemene [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-04-2017 10:15:00 | Plenaire vergadering
 • 62 Procedurevergadering Financiën
  [...] Pensioenen en de Europese kapitaalmarktunie en over de Analyse Hoge Raad arrest inzake DB-pensioenregeling Te behandelen: 22112-2317 Brief regering d.d. 1 maart 2017 - E.D. Wiebes, staatssecretaris van [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-03-2017 14:30:00 | Commissievergadering
 • 63 Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)
  [...] diplomaplicht in relatie tot het algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht Schriftelijk overleg over Pensioenen en de Europese kapitaalmarktunie en over de Analyse Hoge Raad arrest inzake [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-03-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • 64 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke[...]
  [...] wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) - 34674 Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-03-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 65 Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)
  [...] inzake DB-pensioenregeling Te behandelen: 22112-2317 Brief regering d.d. 1 maart 2017 - E.D. Wiebes, staatssecretaris van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over Pensioenen en de Europese [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-03-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • 66 Procedures en brieven
  [...] commissie over diverse onderwerpen schuldenbeleid Medezeggenschap ten aanzien van pensioen in kleine ondernemingen Te behandelen: 32043-360 Brief regering d.d. 24 februari 2017 - J. Klijnsma, staatssecretaris [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-03-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • 67 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke[...]
  [...] aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) - 34673 Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-03-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 68 Procedurevergadering
  [...] bekostiging van aanvullende schadeclaims van veteranen Nadere informatie compensatie AOW-gat Te behandelen: 34550-X-75 Brief regering d.d. 20 februari 2017 - J.A. Hennis-Plasschaert, minister van DefensieNadere [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-02-2017 10:30:00 | Commissievergadering
 • 69 Tweede termijn Personeel Defensie
  [...] nabestaandenpensioen zoals die door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is vastgesteld Uitleg aanvullende compensatie AOW-gat Te behandelen: 34550-X-72 Brief regering d.d. 1 februari 2017 - J.A. Hennis [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-02-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 70 Tweede termijn Personeel Defensie
  [...] , minister van DefensieGevolgen ontoereikende intrekkingsgrond Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) Aanpassing voorziening AOW-gat Te behandelen: 34550-X-55 Brief regering d.d. 6 december 2016 - J.A. Hennis [...]
  www.tweedekamer.nl
  22-02-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 71 Plenaire vergadering
  [...] behandelen zaken Plenair debat (geannuleerd) Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat (geannuleerd) Dertigledendebat over [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-02-2017 07:00:00 | Plenaire vergadering
 • 72 Procedurevergadering Financiën
  [...] Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel Te behandelen: 2017Z02257 Brief regering d.d. 10 februari [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-02-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • 73 Procedures en brieven
  [...] WerkgelegenheidNota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-02-2017 13:30:00 | Commissievergadering
 • 74 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de[...]
  [...] Deze vergadering is geweest Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen Notaoverleg: "Initiatiefnota van het [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-02-2017 11:00:00 | Commissievergadering
 • 75 Procedurevergadering Financiën
  [...] Kamer inzake pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel Te behandelen: 2017Z02257 Brief regering d.d. 10 februari 2017 - E.D. Wiebes [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-02-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • 76 Plenaire vergadering
  [...] documenten Te behandelen zaken Plenair debat | 10:14 Hamerstuk Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34 662) Algemene documenten Te behandelen zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-02-2017 10:14:00 | Plenaire vergadering
 • 77 Plenaire vergadering
  [...] de uitvoeringspraktijk (34 607) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat | 10:14 Hamerstuk Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-02-2017 10:14:00 | Plenaire vergadering
 • 78 Extra procedurevergadering Financiën (novelle pensioen in eigen beheer)
  [...] uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Te behandelen: 34662 Wetgeving d.d. 23 januari 2017 - E.D. Wiebes, staatssecretaris van FinanciënWijziging van de Wet uitfasering [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-02-2017 13:30:00 | Commissievergadering
 • 79 Plenaire vergadering
  [...] AOW-leeftijd verder wordt verhoogd Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat (geannuleerd) Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten Algemene documenten Te [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-02-2017 07:00:00 | Plenaire vergadering
 • 80 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  [...] Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-02-2017 11:30:00 | Commissievergadering
 • 81 Procedurevergadering
  [...] Pensioenfonds (ABP) is vastgesteld Aanvullende maatregel tegemoetkoming AOW-gat Te behandelen: 34550-X-68 Brief regering d.d. 20 januari 2017 - J.A. Hennis-Plasschaert, minister van DefensieAanvullende maatregel [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-02-2017 11:00:00 | Commissievergadering
 • 82 Procedurevergadering
  [...] Pensioenfonds (ABP) is vastgesteld Aanvullende maatregel tegemoetkoming AOW-gat Te behandelen: 34550-X-68 Brief regering d.d. 20 januari 2017 - J.A. Hennis-Plasschaert, minister van DefensieAanvullende maatregel [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-02-2017 11:00:00 | Commissievergadering
 • 83 Procedurevergadering Financiën
  [...] het ECB-opkoopbeleid voor de Nederlandse pensioenfondsen Te behandelen: 34563-5 Brief regering d.d. 23 januari 2017 - J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van FinanciënReactie op het verzoek van het lid [...]
  www.tweedekamer.nl
  01-02-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • 84 Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
  [...] Deze vergadering is geweest Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wet uitfasering pensioen in [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-01-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 85 Besloten technische briefing novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale[...]
  [...] Deze vergadering is geweest Technische briefing Besloten technische briefing novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Technische briefing: "Besloten [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-01-2017 10:00:00 | Commissievergadering
 • 86 Personeel Defensie
  [...] ) Aanpassing voorziening AOW-gat Te behandelen: 34550-X-55 Brief regering d.d. 6 december 2016 - J.A. Hennis-Plasschaert, minister van DefensieAanpassing voorziening AOW-gat 34550-X-68 Brief regering d.d. 20 [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-01-2017 10:00:00 | Commissievergadering
 • 87 Twee brieven inzake pensioenen
  [...] Deze vergadering is geweest Inbreng schriftelijk overleg Twee brieven inzake pensioenenInbreng schriftelijk overleg: "Twee brieven inzake pensioenen"Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-01-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 88 Plenaire vergadering
  [...] het lid Klein tot wijziging van Algemene Ouderdomswet en Participatiewet i.v.m. de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (34414) (antw 1e termijn [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-01-2017 10:15:00 | Plenaire vergadering
 • 89 Extra procedurevergadering Financiën (novelle pensioen in eigen beheer)
  [...] Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Te behandelen: 34662 Wetgeving d.d. 23 januari 2017 - E.D. Wiebes, staatssecretaris van FinanciënWijziging van [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-02-2017 13:30:00 | Commissievergadering
 • 90 Personeel Defensie
  [...] -Plasschaert, minister van DefensieGevolgen ontoereikende intrekkingsgrond Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) Aanpassing voorziening AOW-gat Te behandelen: 34550-X-55 Brief regering d.d. 6 december 2016 - J.A [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-01-2017 10:00:00 | Commissievergadering
 • 91 Besloten technische briefing novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale[...]
  [...] Deze vergadering moet nog plaatsvinden Technische briefing Besloten technische briefing novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Technische briefing [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-01-2017 10:00:00 | Commissievergadering
 • 92 Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
  [...] Deze vergadering moet nog plaatsvinden Inbreng verslag (wetsvoorstel) Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Novelle [...]
  www.tweedekamer.nl
  30-01-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 93 Twee brieven inzake pensioenen
  [...] Deze vergadering moet nog plaatsvinden Inbreng schriftelijk overleg Twee brieven inzake pensioenenInbreng schriftelijk overleg: "Twee brieven inzake pensioenen"Convocatie inbreng schriftelijk overleg [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-01-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 94 Plenaire vergadering
  [...] de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (34 414) (antwoord 1e termijn + rest) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-01-2017 10:15:00 | Plenaire vergadering
 • 95 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste[...]
  [...] staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-01-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 96 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste[...]
  [...] ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-01-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • 97 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  [...] Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-01-2017 11:30:00 | Commissievergadering
 • 98 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  [...] pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard (TK 34626)19-01-2017 Inbreng verslag Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-01-2017 11:30:00 | Commissievergadering
 • 99 Plenaire vergadering
  [...] d.d. 14/ 12) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat | 17:30 VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 24/ 11) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat | 20:00 VAO Intensieve kindzorg [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-01-2017 10:14:00 | Plenaire vergadering
 • 100 Plenaire vergadering
  [...] d.d. 14/ 12) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat | 17:30 VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 24/ 11) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat | 20:00 VAO Intensieve kindzorg [...]
  www.tweedekamer.nl
  19-01-2017 10:14:00 | Plenaire vergadering
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.