Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 103 items gevonden

 • [...] Review Kapitaalmarktunie en Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct Te behandelen: 22112-2434 Brief regering d.d. 5 december 2017 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënAntwoord op vragen commissie over [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-12-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • 2 BTW
  [...] pensioenfondsen en bij beheersdiensten (Kamerstuk 21501-07-1436) Te behandelen: 21501-07-1449 Brief regering d.d. 28 juni 2017 - E.D. Wiebes, staatssecretaris van FinanciënVoortgang onderzoek naar aanleiding van [...]
  www.tweedekamer.nl
  20-12-2017 10:00:00 | Commissievergadering
 • [...] (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-12-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • [...] tot pensioenfondsen Te behandelen: 2017Z17437 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 7 december 2017 - P.H. Omtzigt, Tweede KamerlidVerzoek binnen een week te reageren op de uitbreiding van [...]
  www.tweedekamer.nl
  06-12-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • [...] tussen de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 8 november 2017 in de zaak tegen Stichting Pensioenfonds Sabic en het onderdeel van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen dat gaat over [...]
  www.tweedekamer.nl
  28-11-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • [...] Deze vergadering is geweest Werkbezoek De Nederlandsche Bank inzake pensioenenWerkbezoek: "De Nederlandsche Bank inzake pensioenen"Convocatie werkbezoek De Nederlandse Bank - 27 november 2017, 14.00 [...]
  www.tweedekamer.nl
  27-11-2017 13:30:00 | Commissievergadering
 • [...] Te behandelen: 34770 Wetgeving d.d. 4 september 2017 - J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van FinanciënWijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet [...]
  www.tweedekamer.nl
  23-11-2017 10:45:00 | Commissievergadering
 • [...] 2018 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-11-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • [...] verschillende financieringsbronnen en verschillende actoren die iets aanbieden)? Passage uit het Regeerakkoord:Levenlang ontwikkelen en kunnen werken tot de AOW-gerechtigde leeftijdHet is de primaire [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-11-2017 12:00:00 | Commissievergadering
 • [...] waardeoverdracht klein pensioen (34 765) Algemene documenten Te behandelen zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2017 14:00:00 | Plenaire vergadering
 • [...] waardeoverdracht klein pensioen (34 765) Algemene documenten Te behandelen zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  07-11-2017 14:00:00 | Plenaire vergadering
 • [...] Klompezaalopenbaar Agendapunten Brievenlijst Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen [...]
  www.tweedekamer.nl
  31-10-2017 16:30:00 | Commissievergadering
 • [...] Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesRandvoorwaarden Nederlandse bijdrage wederopbouw Sint Maarten Vergelijking toetsingskaders pensioenfondsen Europees en Caribisch Nederland Te behandelen: 32043-388 Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  31-10-2017 13:30:00 | Commissievergadering
 • [...] inkomstenbelasting 2001 Schriftelijk overleg over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten Te [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-10-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • [...] WerkgelegenheidInformatie over carve out, de waarschuwingstekst voor de variabele pensioenuitkering en bewaarplicht van elektronisch verstrekte informatie door pensioenuitvoerders Arbitrageprocedure SVB Te behandelen: 26448 [...]
  www.tweedekamer.nl
  24-10-2017 17:00:00 | Commissievergadering
 • [...] van de IMF Jaarvergadering van 13 en 14 oktober 2017 in Washington Schriftelijk overleg over de gevolgen van het ECB-beleid voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen Te behandelen: 32043-370 [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-10-2017 15:30:00 | Commissievergadering
 • [...] maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (34 606) Algemene documenten Te [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-10-2017 07:00:00 | Plenaire vergadering
 • [...] tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (34 606) Algemene documenten Te [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-10-2017 07:00:00 | Plenaire vergadering
 • [...] marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/ 97/ EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende [...]
  www.tweedekamer.nl
  05-10-2017 14:00:00 | Commissievergadering
 • [...] waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (34 606) Algemene documenten Te behandelen zaken Plenair debat (tijd onbekend) VAO Suriname [...]
  www.tweedekamer.nl
  02-10-2017 07:00:00 | Plenaire vergadering
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.