Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 700 items gevonden

 • Week 40 Live debat Plenair debat (tijd onbekend) Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366) Algemene documenten Te [...]
  www.tweedekamer.nl
  17:29:57 | Plenaire vergadering
 • Week 41 Live debat Plenair debat (tijd onbekend) Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere [...]
  www.tweedekamer.nl
  17:29:57 | Plenaire vergadering
 • Week 39 Live debat Plenair debat (tijd onbekend) Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het [...]
  www.tweedekamer.nl
  17:29:56 | Plenaire vergadering
 • Week 37 Live debat Plenair debat (tijd onbekend) Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317) Algemene documenten Te behandelen [...]
  www.tweedekamer.nl
  17:29:55 | Plenaire vergadering
 • Week 36 Live debat Plenair debat (tijd onbekend) Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35337) Algemene documenten Te behandelen zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  17:29:54 | Plenaire vergadering
 • Week 27 Live debat Plenair debat (tijd onbekend) Debat over de voorjaarsnota 2020 (35450) Algemene documenten Te behandelen zaken Week 27 Plenaire zaal [...]
  www.tweedekamer.nl
  17:29:53 | Plenaire vergadering
 • Week 26 Live debat Plenair debat (tijd onbekend) Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee (35092) Algemene documenten Te behandelen zaken   Plenair debat (tijd [...]
  www.tweedekamer.nl
  17:29:52 | Plenaire vergadering
 • Week 25 Live debat Plenair debat (tijd onbekend) Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende [...]
  www.tweedekamer.nl
  17:29:51 | Plenaire vergadering
 • Voorzitters COSAC (per videoconferentie)Werkbezoek: "Voorzitters COSAC (per videoconferentie)"Deze vergadering moet nog plaatsvinden 14 september 202009:00 - 18:00 Berlijn, Duitsland Europese Zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-09-2020 09:00:00 | Commissievergadering
 • Cultuur en corona II Notaoverleg: "Cultuur en corona II "Deze vergadering moet nog plaatsvindenBijlagen Convocatie commissieactiviteit Download Convocatie notaoverleg Cultuur en corona II, 29-6-2020 Bewindsperso(o)n(en) [...]
  www.tweedekamer.nl
  29-06-2020 10:00:00 | Commissievergadering
 • PensioenonderwerpenAlgemeen overleg: "Pensioenonderwerpen"Deze vergadering moet nog plaatsvindenSpreektijd per fractie: 6 minuten Bijlagen Convocatie commissieactiviteit Download Convocatie algemeen overleg [...]
  www.tweedekamer.nl
  25-06-2020 14:00:00 | Commissievergadering
 • [...] Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op moties ingediend tijdens het VAO Armoede en Schulden van 16-01-2020 8 Afschrift brief aan de Eerste Kamer over nadere uitwerking ambities kinderarmoede Te [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-06-2020 09:30:00 | Commissievergadering
 • Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijsAlgemeen overleg: "Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs"Deze vergadering moet nog plaatsvindenSpreektijd 8 minuten per fractie Bijlagen [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-06-2020 10:00:00 | Commissievergadering
 • Jaarverslag en Slotwet 2019Wetgevingsoverleg: "Jaarverslag en Slotwet 2019"Deze vergadering moet nog plaatsvindenBewindsperso(o)n(en) F.B.J. Grapperhausminister van Justitie en Veiligheid S. Dekkerminister [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-06-2020 16:30:00 | Commissievergadering
 • Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019 Inbreng schriftelijk overleg: "Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019 "Deze vergadering moet nog plaatsvindenAgendapunten 1 Jaarverslag Ministerie [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-06-2020 14:00:00 | Commissievergadering
 • 16 Care
  CareNotaoverleg: "Care"Deze vergadering moet nog plaatsvindenBijlagen Convocatie commissieactiviteit Download Convocatie notaoverleg - Care - 15 juni 2020 - 10.00 uur - 17.30 uur Bewindsperso(o)n(en) H.M. [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-06-2020 10:00:00 | Commissievergadering
 • NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transition and development (ESCTD) & Sub-committee on Technology Trends and Security (STCTTS) (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-06-2020 09:00:00 | Commissievergadering
 • 18 TCU
  TCUGesprek: "TCU"Deze vergadering moet nog plaatsvinden 12 juni 202013:00 - 18:00 Troelstrazaal Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties [...]
  www.tweedekamer.nl
  12-06-2020 13:00:00 | Commissievergadering
 • TelecommunicatieAlgemeen overleg: "Telecommunicatie"Deze vergadering moet nog plaatsvindenSpreektijd per fractie maximaal 5 minuten Bijlagen Convocatie commissieactiviteit Download Convocatie algemeen [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-06-2020 15:00:00 | Commissievergadering
 • Mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen (35165-21)Inbreng schriftelijk overleg: "Mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen (35165-21)"Deze vergadering moet nog plaatsvindenBijlagen Convocatie [...]
  www.tweedekamer.nl
  11-06-2020 14:00:00 | Commissievergadering
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.