Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 266 items gevonden

 • [...] behouden van kwalitatief goed personeel is belangrijk voor een goed functionerende Rijksoverheid. De afgelopen jaren is er sprake van stevige economische groei met als gevolg een krappe arbeids­ markt. Ook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14:07:03 | Bijlage
 • [...] vrouwelijke managers stijgt van 36% naar 40% Vrouwen aan de top 0 2000 4000 6000 8000 10000 ICT Juridisch Administratief/ Secretarieel Orde/ Vrede/ Veiligheid Financieel/ Economisch Overig Totaal 16.681 13.082 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14:07:03 | Bijlage
 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk Bijlage 3 Grote ICT-projecten Bijlage Grote ICT-projecten 02 | Rapportage Grote ICT-projecten 2019 N um m er M in is te ri e Pr oj ec t St ar td at um In it ie le s [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14:07:02 | Bijlage
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat > Retouradres Postbus 20904 2500 EX Den Haag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Directoraat-Generaal Landbouw, Visserij en Landelijk gebied [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14:06:15 | Bijlage
 • [...] de luchtvaartsector en de Nederlandse economie dusdanig zijn, dat vasthouden aan het - eerste - LVB geen reële optie is. De ministerraad heeft in het verlengde hiervan besloten dat de twee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14:06:06 | Bijlage
 • [...] grand van de Wet natuurbescherming aan te vragen. 23 Hetzelfde geldt voor Lelystad Airport. Op 18 maart 2016 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het rechtsoordeel gegeven dat er voor de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14:06:01 | Bijlage
 • [...] gevolgen met zich brengen vanuit maatschappelijk en economisch perspectief. Nederland heeft een maatschappelijk en economisch belang bij een goede internationale Onze ref. M33610525/ 4/ 20714750/ JEvU 4/ 7 DE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14:06:00 | Bijlage
 • [...] economisch perspectief. Nederland heeft een maatschappelijk en economisch belang bij een goede internationale bereikbaarheid. Voor internationale verbindingen is de burgerluchtvaart onontbeerlijk. Schiphol [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14:05:59 | Bijlage
 • [...] economische omvang van de Nederlandse akkerbouw. Hoofdstuk 4 bevat een terugkoppeling van de belangrijkste bevindingen uit de diverse gevoerde gesprekken. Hoofdstuk 5 bevat vervolgens vier mogelijke scenario s [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14:05:48 | Bijlage
 • [...] Zaken zijn dat de gedetacheerde collega van de Raad van State en collega s van de ministeries van Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat, Financiën [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-05-2020 14:06:54 | Bijlage
 • [...] de economische beslissingen die de gemiddelde gebruiker op basis van de jaarrekening neemt, redelijkerwijs zou kunnen beïnvloeden. Wij hebben geen onjuistheden in het bestuursverslag aangetroffen. 4.2 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-05-2020 14:06:52 | Bijlage
 • [...] het COVID‑19‑virus grote gevolgen heeft voor de Nederlandse samenleving. De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus af te remmen hebben grote impact op de economie en onze [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-05-2020 14:06:51 | Bijlage
 • Slachtoff erm onitor m ensenhandel – 2014-2018 12,5mm De Nationaal Rapporteur rapporteert over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland Wat doet de Nationaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-05-2020 14:06:50 | Bijlage
 • [...] artikel ingevoegd, luidende: Artikel 1b 1. Het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 2, wordt aangewezen als een dienst van algemeen economisch belang in de zin van artikel 106, tweede lid, van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-05-2020 14:06:33 | Bijlage
 • [...] , 32637, nr. 360 (Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 18 april 2019). 9 budgethouder of familie van de budgethouder) zich jaarlijks zou moeten verantwoorden door het openbaar [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-05-2020 00:04:33 | Bijlage
 • [...] waren aanleiding voor de minister van Financiën en de minister van IenW om een strategie te formuleren om de invloed op het publieke belang van Schiphol voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-05-2020 00:09:05 | Bijlage
 • [...] De Nederlandse economie is sterk verbonden met de Britse economie. Op 26 mei 2020 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend gemaakt dat het Verenigd Koninkrijk (VK) na Duitsland nog [...]
  www.tweedekamer.nl
  26-05-2020 00:00:00 | Bijlage
 • 2020 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) Rapport bij het jaarverslag Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-05-2020 00:10:08 | Bijlage
 • [...] . Anderzijds ontstaat de onzekerheid door subsidies aan kennisinstellingen, waarbij wordt afgesproken dat deze kennis om niet wordt gedeeld met iedereen. Deze activiteiten kunnen economisch van aard zijn en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-05-2020 00:10:05 | Bijlage
 • Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland: een verkenning naar een jeugdstrafrechtmonitor Dr. J.V.O.R. Doekhie (Universiteit Leiden, Strafrecht en Criminologie) Prof. dr. mr. T. Liefaard (Universiteit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-05-2020 00:03:46 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.