Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 197 items gevonden

 • 1 Jaarverslag 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  [...] circulaire economie. Andersom stelde de ILT kennis beschikbaar aan derden. Zij verzorgde in 2018 presentaties op diverse nationale en internationale seminars en conferenties. Zeeschepen met smerige brandstof [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 23:59:56 | Bijlage
 • 2 Inzet van de kiesgroep in de IMFC vergadering
  [...] country level. In advanced economies, financial conditions have somewhat tightened and growth projections have been revised downwards for many countries. Trade uncertainty is a major factor driving the [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 23:59:42 | Bijlage
 • 3 Jaarverslag 2018 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
  [...] toe als gevolg van de slechte mensenrechtensituatie, de uitholling van de rechtsstaat, de financieel- economische crisis en ondermijning van de democratie in het land. De groeiende migratiestromen die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 23:59:31 | Bijlage
 • 4 Rapport bij de Nationale verklaring 2019
  [...] Nederland Belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen Europese regio s terugdringen Innovatie Koolstofarme economie Duurzame stedelijke ontwikkeling Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 23:59:26 | Bijlage
 • 5 Factsheet Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO)
  [...] Verantwoordelijk voor besteding EFRO-geld in Nederland Belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen Europese regio s terugdringen Innovatie Koolstofarme economie Duurzame stedelijke ontwikkeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 23:59:26 | Bijlage
 • 6 Factsheet Landbouwfondsen
  [...] zijn met de uitvoering van het GLB. Per autoriteit is ook de verantwoordelijkheid vermeld. • Beheersautoriteit: de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) en vanaf 26 oktober 2017 de minister van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 23:59:25 | Bijlage
 • 7 Factsheet Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
  [...] Maritiem Beleid (GMB) in de periode 2014-2020. Met het nieuwe GVB dragen de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat bij aan een sterkere en duurzamere economie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 23:59:24 | Bijlage
 • 8 Rapport "Wissels om. Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in[...]
  [...] Vooral sinds 2014 neemt het aantal niet-EER studenten explosief toe (figuur 2). Meer studenten bètatechniek Waar de studenten vóór 2011 vooral kozen voor opleidingen in gebieden als economie en gedrag en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 23:59:21 | Bijlage
 • 9 Bijlage 1 Beslissing op het Wob-verzoek van ADR Nieuwsmedia
  [...] volgende belangen: a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 23:59:11 | Bijlage
 • 10 Bijlage 4 Beslissing op het Wob-verzoek van RTL
  [...] tegen de volgende belangen: a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 23:59:06 | Bijlage
 • 11 Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2018
  [...] zuidrand van Europa. Toenemende bevolkingsdruk door een voorziene verdriedubbeling van de bevolking tot 2050 en de gevolgen van klimaatverandering gepaard met gebrek aan economisch perspectief en daarmee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-05-2019 00:00:50 | Bijlage
 • 12 Rapportage De Staat van Ons Water
  [...] en Waterstaat (IenW) de Tweede Kamer geïnformeerd over hun ambitie voor toekomstbestendige grote wateren met hoogwaardige natuur die goed samengaat met een krachtige economie (de PAGW). De ministers [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 13 Voortgangsrapportage handelsakkoorden – mei 2019
  [...] Cariben en de Stille Oceaan (ACS-landen) over een Economisch Partnerschapsakkoord (EPA). De landen zijn verdeeld in zeven regio s, waarvan er vijf in Afrika liggen, één in de Cariben en één in de Stille [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 14 Tijdelijke overeenkomst operationalisering aansturing versterkingsoperatie
  [...] VERSTERKINGSOPERATIE De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, hierna te noemen: "de Staat", vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat, hierna te noemen de Minister”; en 2. De besloten [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 15 Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat inzake versterking van gebouwen [...]
  [...] Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat inzake versterking van gebouwen in Groningen en tot instelling van de Tijdelijke commissie versterking Groningen (Besluit versterking gebouwen [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 16 Aanbiedingsbrief
  [...] Economische Zaken en Klimaat Pagina 1 van 1 VERTROUWELIJK Pagina 2 van 2 Pagina 2 van 2 [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 17 Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat houdende wijziging van het [...]
  [...] Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat houdende wijziging van het Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen in verband met het Besluit versterking gebouwen Groningen [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 18 Tijdelijke samenwerkingsovereenkomst NCG met CVW over versterkingsoperatie
  [...] VERSTERKINGSOPERATIE 1. De Staat der Nederlanden, hierna te noemen: "Staat", vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat, hierna te noemen Minister”, namens deze de Secretaris Generaal de heer drs [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 19 Gezamenlijke verklaring van de Russische Federatie en het Koninkrijk der Nederlanden [...]
  [...] ”, de Ladoga” en het Prirazlomnaya”-platform in september 2013 in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van de Russische Federatie. Deze Overeenkomst, die een voorbeeld is van een minnelijke schikking van [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 20 Update Quickscan personenvervoer 2013
  [...] uitkomst van een aanbesteding oneerlijk of suboptimaal zijn. De mogelijke oorzaken zijn volgens de ACM: • Als een aanbieder marktmacht kan uitoefenen op basis van een (historische) economische machtspositie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 23:59:45 | Bijlage
 • 21 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (IV)
  [...] schuldquotes sterk zijn opgelopen (SEO Economisch Onderzoek, 2019). De afgelopen jaren is weinig vooruitgang geboekt met het verminderen dan wel inlopen van de schulden (zie figuur 4). 6 Reactie Bijlage5 Beleid3 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:13:04 | Bijlage
 • 22 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X)
  Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Defensie (X) Rapport bij het jaarverslag 2019 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Defensie (X) Rapport bij het jaarverslag Vooraf [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:12:55 | Bijlage
 • 23 Staat van de rijksverantwoording 2018
  [...] ) • Nederlandse economie en het budgettaire beleid • Financieel Jaarverslagen van de ministeries • Financiële informatie • Niet-financiële informatie: - informatie over bedrijfsvoering - informatie over beleid [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:12:39 | Bijlage
 • 24 Publicaties Algemene Rekenkamer op Verantwoordingsdag 2018
  [...] Defensie (X) • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (F [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:12:38 | Bijlage
 • 25 Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019
  [...] economische groei: economie en productiefactoren 8.2 Waardig werk en economische groei: arbeid en vrije tijd 9.1 Industrie, innovatie en infrastructuur: infrastructuur en mobiliteit 9.2 Industrie, innovatie en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:12:27 | Bijlage
 • 26 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)
  [...] 36 Bijlage 4 - Overzicht prioritaire regio s economische diplomatie 37 Bijlage 5 - Overzicht gesloten posten periode 2004-2013 38 Bijlage 6 - Eindnoten 39 Inhoud Bijlage6 Reactie5 Beleid1 Conclusies 3 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:12:19 | Bijlage
 • 27 UWV Jaarverslag 2018
  [...] arbeidsmarkt In 2018 was er voor het eerst weer meer aandacht voor de kansen op de arbeidsmarkt, dan voor werkloosheid. Dat is een goed teken. Veel mensen profiteren van de positieve economische ontwikkelingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:12:11 | Bijlage
 • 28 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)
  [...] verbeteren. Zo heeft de minister eind 2018 het besluit genomen om het subsidiebeheer, op advies van de Directie Financieel- Economische Zaken (DFEZ), te centraliseren door het oprichten van een centraal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:11:46 | Bijlage
 • 29 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties[...]
  [...] ) valt opnieuw onder de minister van BZK. Ook vonden overhevelingen plaats tussen het Ministerie van BZK enerzijds en de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken (EZK) en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:02:43 | Bijlage
 • 30 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap[...]
  [...] Financieel Economische Zaken (FEZ) hierbij als concerncontroller. Verdere aandachtspunten bij het inkoopbeheer Voor een goed inkoopbeheer moet de basis op orde zijn. Daarvoor moet een aantal zaken goed [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:02:40 | Bijlage
 • 31 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie[...]
  [...] Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (F) Rapport bij het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:02:38 | Bijlage
 • 32 SUWI Jaarverslag 2018
  Sociale Verzekeringsbank Amstelveen Publiekrechtelijk Rechtspersoon Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) KvK nummer: 343660086 Het SUWI jaarverslag 2018 is op 13 maart 2019 door de raad van bestuur van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:01:28 | Bijlage
 • 33 Derde Nederlandse SDG Rapportage
  [...] -proof 13 DEEL C. DECENTRALE OVERHEDEN 14 1. De SDGs in het lokale bestuur 14 2. Inclusieve samenleving 14 3. Energie, klimaat en circulaire economie 15 4. Mooie, gezonde en veilige leefomgeving 15 DEEL D [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:01:08 | Bijlage
 • 34 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)
  [...] zekerheidsstelling voor de ontmanteling van gas-, olie- en windinstallaties dat we hebben uitgevoerd bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en om ons onderzoek naar vastgoed Defensie. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:01:01 | Bijlage
 • 35 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018[...]
  Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) Rapport bij het jaarverslag 2019 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Financiën en Nationale [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:00:58 | Bijlage
 • 36 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)
  [...] heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een expertgroep opgericht (met financiële steun van enkele landen waaronder Nederland) die instrumenten ontwikkelt om privaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:00:46 | Bijlage
 • 37 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport[...]
  [...] het Handboek Subsidies van het ministerie. Ook dit is een onderdeel van het M&O-beleid. In de nieuwe opzet is de Directie Financieel-Economische Zaken verantwoordelijk voor het selecteren van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:00:41 | Bijlage
 • 38 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018
  [...] omvorming van het ministerie van Economische Zaken (EZ) naar een ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en een nieuw gevormd ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Daarnaast [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:00:34 | Bijlage
 • 39 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Grote ICT projecten
  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk Bijlage 5 Grote ICT projecten 02 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 Bijlage Grote ICT projecten 04 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 N um m er M in [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:00:31 | Bijlage
 • 40 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 (publieksversie)
  [...] Financiën Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Algemene Zaken Economische Zaken en Klimaat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Veiligheid en Justitie Rutte I Infrastructuur en Waterstaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-05-2019 00:00:27 | Bijlage
 • 41 Verslag van de Informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 mei 2019
  [...] (Europese) financiering en gaven aan dat dit een aandachtspunt moet blijven de komende Commissieperiode. Daarnaast noemden veel landen de uitdaging voor het mkb om mee te gaan in een economie die steeds [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 42 Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 27 en 28 mei 2019
  [...] concurrentievermogen integraal moet benaderen. Dit betekent dat de EU een gecoördineerde strategie moet hebben om de concurrentiekracht van de eigen economie te versterken. In de eerste plaats kijken we naar het interne [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 43 Halfjaarlijkse rapportage
  [...] opdrachtnemer laten een forse stijging zien in de afgelopen verslagperiode;  (exogeen) De macro-economische ontwikkelingen leiden tot hogere vervoersprognoses dan in het plan voorzien en mogelijk tot extra [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 44 Verslag
  [...] vergunningverlening voor onbeschermde vindplaatsen. Bovendien ervaren zij bij het in situ-behoud van vindplaatsen in het algemeen veel druk van lokale economische en politieke belangen. Er bestaat onduidelijkheid over [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 45 Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het VK
  [...] 1 Bijlage: Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het VK De Nederlandse economie is sterk verbonden met de Britse economie. In de Internationaliseringsmonitor 2017/ 1 van het Centraal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:15:33 | Bijlage
 • 46 Regeling
  [...] Regeling van de Minister van Economische Zaken van , nr. WJZ/ 16111733, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodules Seed capital [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:14:18 | Bijlage
 • 47 Jaarverantwoording 2018 Politie
  2018 Jaarverantwoording Midden in de samenleving www.politie.nl 19 0 0 1 © 2 0 19 P O LI TI E, A LL R IG H TS R ES ER V ED Jaarverantw oording politie 20 18 Cover.indd 1 02-05-19 11:12 Jaarverantwoording [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:08:46 | Bijlage
 • 48 Guiding Principles Metro Mix
  [...] opleveren, maar niet van onderscheidende meer- waarde voor de Nederlandse economie. Focus binnen REOS op drie types gemengde milieus Aan hiervoor genoemde economische doelen zijn drie type gemengde milieus te [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:05:44 | Bijlage
 • 49 Ruimtelijke strategie datacenters
  [...] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.2 Maatschappelijke en economische impact Voor de digitalisering van de maatschappij en ons dagelijks leven, en de digitale economie is een goede digitale infra- structuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:05:42 | Bijlage
 • 50 Onderzoekrapport: Onderzoek naar compromittering van Stg. informatie in Wob-publicatie
  [...] weigeringsgronden (zonder nadere toelichting) zijn: 1. De betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; 2. De economische of financiële belangen van de Staat, de andere [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:05:06 | Bijlage
 • 51 Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2018
  [...] de bevolking tot 2050 en de gevolgen van klimaatverandering gepaard met gebrek aan economisch perspectief en daarmee samengaande spanningen zetten steeds meer landen in de regio onder druk. De beperkte [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 52 Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019
  [...] gezondheid en welzijn 4. Kwaliteitsonderwijs 5. Gendergelijkheid 6. Schoon water en sanitair 7. Betaalbare en duurzame energie 8.1 Waardig werk en economische groei: economie en productiefactoren 8.2 Waardig werk [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 53 Derde Nederlandse SDG Rapportage
  [...] voorloper 11 3. Bestaand beleid ‘SDG-proof 13 DEEL C. DECENTRALE OVERHEDEN 14 1. De SDGs in het lokale bestuur 14 2. Inclusieve samenleving 14 3. Energie, klimaat en circulaire economie 15 4. Mooie, gezonde [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 54 Beleidsnotitie ‘Nederland-China: een nieuwe balans’
  [...] hebben voor bijvoorbeeld (economische) veiligheid, cyberspionage en beïnvloeding. Het kabinet staat pal voor (bescherming van) de Nederlandse rechtstaat, veiligheid, en open economie en samenleving. Het [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 55 Jaarverslag 2018 Homogene Groep Internationale Samenwerking
  [...] Index de tweede innovatieve economie ter wereld. Om deze sterke basis vast te houden en erop voort te bouwen heeft het kabinet ook in 2018 gewerkt aan effectieve economische dienstverlening, toegang tot [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 56 Jaarverslag 2018 Inspecteur-generaal der Krijgsmacht
  [...] Defensie Door demografische en economische ontwikkelingen moeten we met z n allen langer doorwerken. Duurzame inzetbaarheid is momenteel een belangrijk maatschappelijk thema in Nederland. Uitgangspunt [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 57 Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2018 van het project Verwerving [...]
  [...] verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de staatssecretarissen van Defensie en van Economische Zaken en Klirnaat Ik verzoek u onze verklaring niet de bijbehorende door ons gewaarmerkte [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 58 Afwijkingsrapportage t.o.v. Materieel Projecten Overzicht 2018
  [...] gefinancierd door Defensie (50%), Economische Zaken (25%) en de provincie Noord-Brabant (25%). Projectfase In realisatiefase Wel/ niet gemandateerd Niet gemandateerd Planning MPO ‘18 (vorig tijdvak) 2015-2019 DPO [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 59 Jaarverslag 2018 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
  [...] toe als gevolg van de slechte mensenrechtensituatie, de uitholling van de rechtsstaat, de financieel- economische crisis en ondermijning van de democratie in het land. De groeiende migratiestromen die [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 60 Rapport "Wissels om. Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking [...]
  [...] Vooral sinds 2014 neemt het aantal niet-EER studenten explosief toe (figuur 2). Meer studenten bètatechniek Waar de studenten vóór 2011 vooral kozen voor opleidingen in gebieden als economie en gedrag en [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 61 Update Quickscan personenvervoer 2013
  [...] kan de uitkomst van een aanbesteding oneerlijk of suboptimaal zijn. De mogelijke oorzaken zijn volgens de ACM: • Als een aanbieder marktmacht kan uitoefenen op basis van een (historische) economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 62 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 (publieksversie)
  [...] 1990 2000 2010 20192012 2017 Rutte II Rutte III Buitenlandse Zaken Defensie Justitie en Veiligheid Financiën Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Algemene Zaken Economische Zaken en Klimaat Landbouw [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 63 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Grote ICT projecten
  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Grote ICT projectenDownload Download 15 mei 2019 2019D19437 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=b81a41b4-b64b-4622-a4d2-23d033f599cc&title=Jaarrapportage%20Bedrijfsvoering%20Rijk.%20Grote%20ICT%20projecten.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 64 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018
  [...] organisatie van de rijksdienst voort. Het meest ingrijpend was de omvorming van het ministerie van Economische Zaken (EZ) naar een ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en een nieuw gevormd [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 65 Inzet van de kiesgroep in de IMFC vergadering
  [...] 2020, although there are substantial differences in growth prospects at the country level. In advanced economies, financial conditions have somewhat tightened and growth projections have been revised [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 66 Jaarverslag 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  [...] kennisopbouw is de uitwisseling tussen inspecteurs van het programma Afval en wetenschappers die werken aan circulaire economie. Andersom stelde de ILT kennis beschikbaar aan derden. Zij verzorgde in 2018 [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 67 Instellingsbesluit tijdelijke Commissie Advisering Invest-NL in opbouw
  [...] andere leden van de commissie; 4. Het schrijven van een adviesrapportage aan de Minister en aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de vraag of Invest-NL in opbouw op operationeel vlak gereed [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:07:15 | Bijlage
 • 68 Strategisch aanvalsplan 2018-2021 : The Netherlands : Digital Gateway to Europe (Ministerie van EZK,[...]
  [...] steeds belangrijker. ICT wordt steeds sterker verweven met economische en maatschappelijke sectoren, waardoor succes in de gehele economie en maatschappij in belangrijke mate wordt bepaald door succesvolle [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:06:33 | Bijlage
 • 69 Ramingstoelichting en Certificering budgettaire raming Wet vliegbelasting
  [...] luchtvaart, het verwachte aantal vluchtbewegingen en gedragseffecten. Daarnaast gebruikt de raming een economisch scenario uit de WLO. De raming van de vliegbelasting is primair gebaseerd op het economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:05:20 | Bijlage
 • 70 Economische- en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting: doorrekening nieuwe varianten
  [...] 0 Economische- en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting: doorrekening nieuwe varianten 1 190125 - Economische- en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting: doorrekening nieuwe varianten – April 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:05:19 | Bijlage
 • 71 Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners
  [...] er vijftien organisaties vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Samenstelling klankbordgroep • Ministerie van VWS, directie Sport • Ministerie van VWS, directie Macro-Economische Vraagstukken en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:04:27 | Bijlage
 • 72 Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht
  [...] 2500 EA DEN HAAG Datum 20 december 2018 Onderwerp Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht Ondernemers zijn de motor van onze economie. Creatieve zelfstandigen, innovatieve startups, trotse [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 73 Economische- en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting: doorrekening nieuwe varianten
  [...] economie helpen we overheden, NGO s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren. Al 40 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om dit waar te maken. 2 190125 - Economische- en [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 74 Ramingstoelichting en Certificering budgettaire raming Wet vliegbelasting
  [...] verwachte aantal vluchtbewegingen en gedragseffecten. Daarnaast gebruikt de raming een economisch scenario uit de WLO. De raming van de vliegbelasting is primair gebaseerd op het economische scenario WLO-laag [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 75 SUWI Jaarverslag 2018
  SUWI Jaarverslag 2018Download Download 14 mei 2019 2019D19287 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=765e95a9-4dd9-4729-bef9-1a2a440e65cf&title=SUWI%20Jaarverslag%202018.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 76 UWV Jaarverslag 2018
  [...] positieve economische ontwikkelingen. Maar nog niet iedereen. Vooral voor 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking blijft het moeilijk om werk te vinden en op die manier mee te doen. UWV wil daarom een [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 77 Joint Language on Ownership and Financing of BICC
  [...] economic convergence and competitiveness in the euro area and the wider EU. A prosperous and stable EMU depends above all upon strong national economies and sound national policies. Competitive and resilient [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-05-2019 00:14:52 | Bijlage
 • 78 Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het VK
  [...] economie is sterk verbonden met de Britse economie. In de Internationaliseringsmonitor 2017/ 1 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt deze economische verwevenheid in detail beschreven (CBS [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 79 Ruimtelijke strategie datacenters
  [...] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.2 Maatschappelijke en economische impact Voor de digitalisering van de maatschappij en ons dagelijks leven, en de digitale economie is een goede digitale infra- structuur [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 80 Guiding Principles Metro Mix
  [...] van de economie van onze grootstedelijke regio s en daarmee van heel Nederland. Op deze economische potentie focussen we in het kader van de adviesvraag van REOS. Om de economische potentie tot [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 81 Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners
  [...] Sport • Ministerie van VWS, directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt • Ministerie van VWS, directie Curatieve Zorg • Mulier Instituut • Kenniscentrum Sport • Sociaal Cultureel Planbureau [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 82 AFM wetgevingsbrief van 22 maart 2019 aan de ministers voor Financiën en voor SZW (Autoriteit Financiële[...]
  [...] om het krediet te koppelen aan de economische levensduur van het aangekochte goed. Graag gaat de AFM in het voorjaar van 2019 hierover met het ministerie van Financiën in overleg. ^ Door aanpassing van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-05-2019 00:14:54 | Bijlage
 • 83 Verzamelbrief van de minister van SZW van 24 april 2019 aan de Tweede Kamer over pensioenonderwerpen[...]
  [...] scenarioset (KNW-model), gebaseerd op het rapport van de Commissie Parameters. Een pensioenfonds mag geen eigen scenarioset en economische toekomstverwachtingen gebruiken in de berekening van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-05-2019 00:14:47 | Bijlage
 • 84 Analyse impact assessment richtlijnvoorstel digitaledienstenbelasting
  [...] volledige potentieel te komen, is volgens de Commissie een modern en stabiel belastingstelsel nodig dat past bij de digitale economie. Vanwege de digitalisering is volgens de Commissie een mismatch ontstaan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-05-2019 00:06:25 | Bijlage
 • 85 Top 100 digitale bedrijven
  [...] sales and the share of foreign assets As a general rule, the term foreign” applies to all economies other than the country of incorporation of the parent company. In exceptional cases, when there is a [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-05-2019 00:06:23 | Bijlage
 • 86 Taakopdracht Technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart 2020 (ZiK 2020)
  [...] Zorg van VWS treedt op als voorzitter van deze werkgroep, de directeur Financieel-Economische Zaken van VWS is secretaris. De leden van de werkgroep zijn de directeur Algemene Financiële en Economische [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 87 Jaarverantwoording 2018 Politie
  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018Jaarverantwoording 2018 PolitieDownload Download 10 mei 2019 2019D18878 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=7ff2734d-154f-45ff-8956-a2c6f7f9f489&title=Jaarverantwoording%202018%20Politie.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  10-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 88 Impact assessment richtlijnvoorstel digitaledienstenbelasting
  [...] volledige potentieel te komen, is volgens de Commissie een modern en stabiel belastingstelsel nodig dat past bij de digitale economie. Vanwege de digitalisering is volgens de Commissie een mismatch ontstaan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-05-2019 00:06:50 | Bijlage
 • 89 Top 100 digitale bedrijven
  [...] sales and the share of foreign assets As a general rule, the term foreign” applies to all economies other than the country of incorporation of the parent company. In exceptional cases, when there is a [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-05-2019 00:06:47 | Bijlage
 • 90 Impact assessment richtlijnvoorstel digitaledienstenbelasting
  [...] volledige potentieel te komen, is volgens de Commissie een modern en stabiel belastingstelsel nodig dat past bij de digitale economie. Vanwege de digitalisering is volgens de Commissie een mismatch ontstaan [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 91 Top 100 digitale bedrijven
  [...] total sales iii. Ratio between the share of foreign sales and the share of foreign assets As a general rule, the term foreign” applies to all economies other than the country of incorporation of the [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 92 Factsheet Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
  [...] het nieuwe GVB dragen de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat bij aan een sterkere en duurzamere economie in de EU in 2020. Het EFMZV helpt vissers bij [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 93 Factsheet Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO)
  [...] economische onevenwichtigheden tussen Europese regio s terugdringen Innovatie Koolstofarme economie Duurzame stedelijke ontwikkeling Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Totaal EFRO-budget 2014 [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 94 Factsheet Landbouwfondsen
  [...] Economische Zaken (EZ) en vanaf 26 oktober 2017 de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De staatssecretaris van EZ respectievelijk de minister van LNV is richting de Europese Commissie [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 95 Onderzoekrapport: Onderzoek naar compromittering van Stg. informatie in Wob-publicatie
  [...] weigeringsgronden (zonder nadere toelichting) zijn: 1. De betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; 2. De economische of financiële belangen van de Staat, de andere [...]
  www.tweedekamer.nl
  09-05-2019 00:00:00 | Bijlage
 • 96 Policy paper - An open, strong and sustainable European economy that offers protection
  [...] cooperation between EU countries and a policy of open markets, the EU has become one of the most prosperous, most competitive and successful economies in the world. In the face of several fundamental [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-05-2019 00:11:28 | Bijlage
 • 97 Policy paper - EU Internal Security
  [...] security: terrorism, cyber related threats and organized crime are ever increasing. Considering the cross-border dimension and effects and impact of these crimes on our citizens, societies and economies [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-05-2019 00:11:26 | Bijlage
 • 98 Jaarverslag 2018 inspectie SZW
  [...] effectInspectie SZW | Jaarverslag 2018 13 Focus op maatschappelijk effect Inspectie SZW | Jaarverslag 2018 14 2 Focus op maatschappelijk effect 2.1 Inleiding Het gaat goed met de Nederlandse economie en de gunstige [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-05-2019 00:08:36 | Bijlage
 • 99 An open, strong and sustainable European economy that offers protection
  [...] cooperation between EU countries and a policy of open markets, the EU has become one of the most prosperous, most competitive and successful economies in the world. In the face of several fundamental [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-05-2019 00:08:06 | Bijlage
 • 100 EU Internal Security
  [...] security: terrorism, cyber related threats and organized crime are ever increasing. Considering the cross-border dimension and effects and impact of these crimes on our citizens, societies and economies [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  07-05-2019 00:08:00 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.