Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 250 items gevonden

 • Gemeentefonds Septembercirculaire 2019 DGBRW/ Bestuur, Financiën en Regio s Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon eventuele vragen per e-mail postbus.gf@minbzk.nl [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16:40:02 | Bijlage
 • [...] . Voor nadere informatie verwijzen wij naar de regelmatig bijgestelde prognoses op de website van het CPB (CPB), met name de rubriek Macro Economische Verkenning (MEV2020). * toelichting/ verduidelijking [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16:40:01 | Bijlage
 • [...] verwerking van de definitieve cijfers van het Centraal Planbureau (rapport Macro Economische Verkenning 2020) in het artikel 2 Curatieve zorg (Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16:38:35 | Bijlage
 • [...] van de definitieve cijfers van het Centraal Planbureau (rapport Macro Economische Verkenning 2019) in het artikel 6 Nog onverdeeld. De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16:35:33 | Bijlage
 • [...] verwerking van de definitieve cijfers van het Centraal Planbureau (rapport Macro Economische Verkenning 2019) in het artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet. De memorie van toelichting is met [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16:33:59 | Bijlage
 • [...] doelstellingen voor voorbereiding voor hergebruik en recycling van stedelijk afval om belangrijke economische, sociale en milieuvoordelen te realiseren en de overgang naar een circulaire economie te versnellen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16:33:56 | Bijlage
 • [...] belang van het stimuleren van de circulaire economie meer duidelijkheid en uniformiteit te creëren over de status van een materiaal”. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de mogelijkheid voor de minister om [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16:33:56 | Bijlage
 • [...] milieubeheer. De wijziging legt meer de nadruk op het bevorderen van de circulaire economie. Een verandering die door gemeenten wordt ondersteund. Daarbij is het wenselijk dat er verduidelijkingen worden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16:33:55 | Bijlage
 • [...] aanleiding van deze adviesvraag heeft de NLsportraad aan de minister van Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken begin 2019 een uitgewerkt advies gegeven over een strategische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16:33:31 | Bijlage
 • [...] ) vertrouwen hebben gewonnen bij de reiziger; meer reizigers hebben positieve ervaringen gehad met NS. Andere verklaringen van het goede reizigersoordeel zijn het gunstige economische tij, verbouwingen die [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16:33:30 | Bijlage
 • [...] economische argumentatie en op empirische validiteit om daarmee de objectiviteit en bruikbaarheid te toetsen, zoals verwoord in onze taakopdracht. 8.1 Oordeel over vraag A: optimale inrichting NWE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15:57:38 | Bijlage
 • [...] Economische Zaken & Klimaat Betreft: Onderzoeksrapport: TenneT; Markt, Organisatie en Eigendom Datum: 21 november 2018 Excellentie, Conform uw instructies d.d. 2 mei 2018 en zoals overeengekomen in de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15:57:38 | Bijlage
 • [...] German TSOs are very strongly aligned. TenneT NL may be too small to create the required momentum and economies of scale, needed to consolidate a leading role in the accelerated energy transition. There is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15:57:37 | Bijlage
 • [...] -economische structuur van Nederland; 2. Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-09-2019 16:40:10 | Bijlage
 • [...] Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-09-2019 00:05:32 | Bijlage
 • [...] de geldverstrekker in financiële problemen brengen. Wanneer veel geldverstrekkers problemen krijgen, kan dit gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit en daarmee voor de reële economie. De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-09-2019 00:04:45 | Bijlage
 • [...] eigenwaarde en brengt een sociaal netwerk met zich mee. Maar ook vanuit economisch oogpunt is het van belang dat mensen met een arbeidsbeperking - met ondersteuning - kunnen werken. Alles afwegende meent de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-09-2019 00:04:13 | Bijlage
 • [...] Mensenhandel CoMensha Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel COMPAS Communicatiesysteem Openbaar Ministerie Parket AdminiStratie EER Europese Economische ruimte EMM Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-09-2019 00:04:10 | Bijlage
 • [...] altijd gewaardeerd op de waarde economische verkeer. Interactie burgers/ bedrijven De communicatie verloopt via de reguliere kanalen voor het Belastingplan en de communicatie tijdens de jaarovergang voor de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-09-2019 00:04:06 | Bijlage
 • [...] uit eigen bedrijf worden altijd gewaardeerd op de waarde economische verkeer. Tabel 4: Budgettaire effecten maatregel Bedragen in mln euro, ‘+ = saldoverbeterend/ lastenverzwarend 2020 2021 2022 struc [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-09-2019 00:04:05 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.