Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 748 items gevonden

 • [...] Europees klimaatbeleid De achtergrond van de regeling indirecte emissiekosten ligt bij het 2020-pakket voor klimaat en energie van de EU dat in 2009 in werking trad. Met dit pakket beoogde de EU de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:46:03 | Bijlage
 • [...] andere ontwikkelingen voorrang gekregen waardoor niet alles is gehaald wat in 2011 en in latere bijgestelde programmaplannen met uw Kamer is afgesproken. Deze tussentijdse scope- en prioriteitenwijzigingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:45:11 | Bijlage
 • [...] -professionals te interesse- ren voor het politiewerk. Deze koers zal IDU voortzetten. We benaderen onze doelgroepen op een manier die aansluit bij hun verwachtingen, de concurrentie en de ontwikkelingen op het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:44 | Bijlage
 • [...] orde zijn. De Inspectie stelt verder vast dat een aantal zaken nog in ontwikkeling zijn. Dit betreft met name het werken aan een transparante cultuur en open omgangsvormen. De leiding van de DBB [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:36 | Bijlage
 • [...] in het bijzonder integriteit en diversiteit. HRM beleid 2012 De accenten in het HRM-beleid over de afgelopen jaren zijn onlosmakelijk verbonden met de vorming van de nationale politie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:26 | Bijlage
 • [...] geraamd met betrekking tot de specifieke kosten van het huisvesten van rekencentra. In de datacenterstrategie is dit nader onderbouwd. Diverse ontwikkelingen (o.a. inrichten digitale transferia) en al dan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:22 | Bijlage
 • [...] leven en duur- zame ontwikkeling in Europa.14 Vanaf 2006 is het cohesiebeleid aangepast om beter aan te sluiten bij de Europese prioriteiten, zoals de Lissabonagenda (2000), gericht op het stimuleren van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:04 | Bijlage
 • [...] Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van , nr. WJZ/ 17173008, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ- subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodules TKI [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:42:03 | Bijlage
 • [...] vooruitzichten en inzichten over doorwerking van beleid in de komende jaren. Uiteraard zijn koopkrachtramingen – net als andere ramingen – met onzekerheid omgeven. Koopkracht wordt vooral bepaald door economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 11:32:21 | Bijlage
 • [...] 14408/ 17 ev DG C 2A NL Raad van de Europese Unie Brussel, 15 november 2017 (OR. en) 14408/ 17 COVEME 6 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris- generaal [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:35:33 | Bijlage
 • [...] hoe de landen scoren die op de gekozen locatiefactoren het gunstigste klimaat laten zien. Op twee factoren (locatie & ligging en quality of life) staan we op nummer 1, op het gebied van governance [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:14:39 | Bijlage
 • [...] bewerkstelling te stimuleren van nieuwe radiodiensten en inno- vatieve vormen van datadiensten; en • de continuïteit te bevorderen van radio en van duurzame concurrentie in de gehele radiomarkt; en • schaarste aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 04:54:20 | Bijlage
 • [...] de moeite om middels begeleiding en training de intensiteit en kwaliteit van werkzoekgedrag bij werkzoekenden te verhogen. 4 McKee-Ryan, Song, Wanberg en Kinicki (2005); Paul en Moser (2009) 5 McKee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 04:53:37 | Bijlage
 • [...] Infrastructuur en Milieu (IenM) en ProRail het Programma NABO gestart. Dit programma richt zich op de meest risicovolle categorie Foto: Rob Dammers Een speciale uitgave van ProRail, november 20176 Samenvatting [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 02:22:44 | Bijlage
 • [...] verduurzaamt) — we willen de al duurzame mobiliteit per trein steeds duurzamer maken, zowel qua energie en grondstofverbruik als voor de omgeving Deze ambities spelen enerzijds in op ontwikkelingen in de context [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 02:21:28 | Bijlage
 • [...] verduurzamen van de mobiliteitsketen 24 3.3 We gaan efficiënt om met onze energie 24 3.4 We zorgen voor minder uitstoot van CO2 door circulair gebruik van materialen 25 3.5 We werken duurzaam in projecten en het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 02:21:18 | Bijlage
 • [...] voorstellen uitgewerkt met een concrete investeringsagenda. Met deze ontwikkelingen kan de mobiliteits sector helpen om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Mobiliteit is de kern van duurzame, bereikbare en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 02:21:07 | Bijlage
 • [...] Artikel 1 Volksgezondheid 1. Gezondheidsbescherming Voor het KPI traject verbeteren aansturingsinformatie NVWA heeft VWS een bijdrage geleverd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:49:21 | Bijlage
 • [...] . Ik streef ernaar rekenen een duurzame plek te geven in het curriculum en de uitslagbepaling. Dit ga ik gefaseerd, en in nauwe samenwerking met belanghebbenden, doen. De kennis en ervaring die de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:48:44 | Bijlage
 • [...] Stichting Knowledge & Development Centre (KDC) heeft zich tot doel gesteld waardevolle en innovatieve oplossingen te vinden voor de duurzame ontwikkeling van de Mainport Schiphol. In het KDC werken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:47:07 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.