Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 440 items gevonden

 • [...] is, onder meer door de leeftijdsopbouw van het werknemersbestand van de NAK (relatief veel oudere werknemers zullen met pensioen gaan en hun kennis en ervaring moet worden overgedragen). Hier staat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:45:35 | Bijlage
 • [...] doet en waarom. Verder wijzen verschillende gesprekspartners erop dat de gemiddelde leeftijd van de inspecteurs hoog is en een flink aantal van hen over niet al te lange tijd met pensioen gaat. Dit vormt [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:45:33 | Bijlage
 • [...] inspecteurs hoog is en een flink aantal van hen over niet al te lange tijd met pensioen gaat. Dit vormt volgens hen een risico voor het kennisniveau binnen de BKD. Een uitdaging voor de BKD is om de komende [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:45:26 | Bijlage
 • [...] een flink aantal van hen over niet al te lange tijd met pensioen gaat. Het verjongen van het personeelsbestand en het overdragen van kennis zijn volgens hen belangrijke aandachtspunten. Het KCB herkent [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:45:23 | Bijlage
 • [...] arbeidsvoorwaarden naast salaris (pensioen etc.) Gelijke kansen voor iedereen Mogelijkheden om door te groeien Uitdagend/ spannend werk Veel ruimte om jezelf te kunnen zijn Afwisselend werk Zelfstandig beslissingen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:48 | Bijlage
 • [...] van de jaren 90 is de arbeidsdeelname van ouderen aanzienlijk gestegen, mede als gevolg van het versoberen en vervolgens grotendeels afschaf- fen van VUT-regelingen. Nu ook de AOW-leeftijd langzaam [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  27-12-2017 05:44:44 | Bijlage
 • [...] pensioengerechtigde leeftijd hanteren voor een AOV. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfstandigen met een zogeheten ‘risicovol of zwaar beroep zoals bepaalde beroepen in de bouw, zoals het lid Wiersma aangeeft. Een reden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 11:32:21 | Bijlage
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2017-13 | 1 Cahier 2017-13 National Risk Assessment Witwassen H.C.J. van der Veen L.F. Heuts Cahier De reeks Cahier omvat de rapporten van onderzoek [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:35:26 | Bijlage
 • [...] , Amsterdam-Rotterdam bank AFM Autoriteit Financiële Markten AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AMLC Anti Money Laundering Centre ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling Aow Algemene ouderdomswet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:35:21 | Bijlage
 • [...] combinatie met een lager (pensioen)inkomen, en daardoor ongewild hun huis moeten verkopen. Het comité heeft gesproken over de implicaties hiervan voor de financiële stabiliteit. Het grote aandeel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  21-12-2017 05:11:59 | Bijlage
 • [...]  pensioenattitude    0      Geloof in succes    +      Externe locus (in tegenstelling tot de  verwachting)  +    Zelfwaardering    0/ +       Negatieve ervaring werkloosheid    0      Energie/ vitaliteit    0 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 04:53:37 | Bijlage
 • [...] verschillen in loonkosten (deels via detacheringsrichtlijn rechtgetrokken) en overige kosten zoals sociale lasten, pensioen en overige bedrijfskosten. Voor beprijzing en duurzaamheid is de verklaring het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  20-12-2017 04:53:11 | Bijlage
 • IGJ i.o. Werkplan 2018 1/ 74 Werkplan 2018 2/ 74 Werkplan 2018 Voorwoord Samenvatting 1 De inspectie in 2018 1.1 Externe ontwikkelingen en koers 1.2 Toezicht 1.3 Handhaving 2 Ontwikkelingen met consequenties [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:50:16 | Bijlage
 • Beleidsdoorlichting artikel 2 (hoofdstuk IX): financiële markten Ministerie van Financiën, directie Financiële Markten ** oktober 2017 ** 2 Inhoudsopgave EINDOORDEEL ONAFHANKELIJK DESKUNDIGE....................................................................................... [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:50:08 | Bijlage
 • [...] aan WO II Voor de bijdrage aan de PUR is € 0,4 miljoen overgeheveld van het instrument Subsidies naar artikelonderdeel 2 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:49:21 | Bijlage
 • [...] publieke middelen (woningcorporaties, pensioenfondsen, zorg- en onderwijsinstellingen) SE-statuut De op 8 oktober 2001 door de Raad van de Europese Unievastgestelde Verordening nr. 2157/ 2001 betreffende het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:20 | Bijlage
 • [...] pensioensector gebruikelijk is dat één persoon verschillende bestuursfuncties combineert. Het uitgangspunt van de limiteringsregeling voor pensioenfondsen is dat een bestuurder of lid van de raad van toezicht [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:45:18 | Bijlage
 • [...] maanden met pensioen wanneer hij van zijn longarts te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is. Bij hem is longkanker geconstateerd, om precies te zijn niet-kleincellig longcarcinoom, stadium IV. Dit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-12-2017 08:44:27 | Bijlage
 • IGJ i.o. Werkplan 2018 1/ 74 Werkplan 2018 2/ 74 Werkplan 2018 Voorwoord Samenvatting 1 De inspectie in 2018 1.1 Externe ontwikkelingen en koers 1.2 Toezicht 1.3 Handhaving 2 Ontwikkelingen met consequenties [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 10:49:40 | Bijlage
 • ** oktober 2017 ** 2 Inhoudsopgave EINDOORDEEL ONAFHANKELIJK DESKUNDIGE....................................................................................... 4 1 INLEIDING ........................................................................................................................ [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-12-2017 10:34:56 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.