Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 44 items gevonden

 • 1 COM(2019)8
  NL NL EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 15.1.2019 COM(2019) 8 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:13:16 | Bijlage
 • 2 Europees Werkprogramma Eerste Kamer 2019
  [...] Europees Werkprogramma Eerste Kamer 2019 1 De Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van 16 april 2019 haar Europese Werkprogramma 2019 vastgesteld. De Kamer heeft daartoe 9 voorstellen uit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:13:02 | Bijlage
 • 3 Bijlage 2: Jaarverslag APA/ATR-team 2018 (Belastingdienst, Directie Grote Ondernemingen, april 2019,[...]
  [...] jaarverslag van het APA/ ATR- team aan de Tweede Kamer aan. Ontwikkelingen in 2018 De belangrijkste ontwikkelingen in 2018 worden hieronder kort toegelicht. Een aantal veranderingen in (internationale) wet- en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:13:00 | Bijlage
 • 4 Bijlage 1: 23e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst (april 2019, 42 p.)
  [...] van rapporteren wordt uw Kamer beter in staat gesteld een integraal beeld te vormen over de ontwikkeling van de Belastingdienst. De 23e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst blikt terug op de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:12:59 | Bijlage
 • 5 Brief van Zorgverzekeraars Nederland van 17 april 2019 over wijzigingen in het proces van formele en[...]
  [...] de VTO Wmg in de Eerste Kamer besproken. U hebt bijdie behandeling aangegeven dat u zich nader wilt beraden over de privacybescherming van patiënten bij inzage in medische dossiers, met name voor wat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:11:07 | Bijlage
 • 6 Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium 2014 - 2018 (Vlaams-Nederlandse[...]
  Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium 2014 - 2018 Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium 2014 - 2018 Wulp INHOUD I N H O U D | 3 1. Aanbevelingen 5 1.1. Verdere structurering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:10:27 | Bijlage
 • 7 Presidency Issues note Multiannual Financial Framework 2021-2027
  PRESIDENCY ISSUES NOTE Multiannual Financial Framework 2021-2027 INFORMAL ECOFIN Bucharest, April 5-6, 2019 - Working lunch, April 5 - 2 / 5 Introduction In December 2018, the European Council called on [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:10:21 | Bijlage
 • 8 Presidency Issues Note - Capital Markets Union
  PRESIDENCY NOTE Capital Markets Union – way forward: Informal ECOFIN, April 5-6 2019 2 / 4 1. INTRODUCTION The Capital Markets Union (CMU) was launched in 2015, with the aim to boost European economic [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:10:19 | Bijlage
 • 9 Presidency Issues note - EU Mobile Workers
  PRESIDENCY NOTE EU Mobile Workers: A challenge to public finances? Informal ECOFIN, April 5-6 2019 2 / 4 1. INTRODUCTION Free movement of workers is one of the "four freedoms" enjoyed by the EU citizens. [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:10:18 | Bijlage
 • 10 Presidency Issues note - Priorities for the next institutional cycle
  PRESIDENCY NOTE PRIORITIES FOR THE NEXT INSTITUTIONAL CYCLE Informal ECOFIN, April 5-6 2019 2 / 5 1. INTRODUCTION The economic transformation of the past decades has brought multiple changes in economic [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:10:17 | Bijlage
 • 11 Stand van zaken voorstellen gerelateerd aan de Kapitaalmarktunie
  [...] voortzetting van bestaand beleid en valt daarmee binnen de Nederlandse inzet zoals aangegeven in het BNC-fiche. Voortgang EMIR-toezicht en ESCB-statuut In april vorig jaar heb ik uw Kamer per brief geïnformeerd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:10:16 | Bijlage
 • 12 Kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van[...]
  Documentnummer Titel voorstel Omschrijving voorstel Stand van zaken COM(2011)594 COM(2013)71 Belasting op financiële transacties. De FTT richtlijn is in 2011 voorgesteld om op een efficiënte manier een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-04-2019 00:10:15 | Bijlage
 • 13 COM(2019)22
  NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.1.2019 COM(2019) 22 final Discussienota Naar een duurzaam Europa in 2030 1 Naar een duurzaam Europa in 2030 Inhoud Voorwoord door eerste vicevoorzitter Timmermans en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  18-04-2019 00:12:43 | Bijlage
 • 14 32e Voortgangsrapportage Sint Maarten
  1 Voortgangscommissie Sint Maarten Tweeendertigste rapportage aan het ministerieel overleg over de periode 1 oktober 2018 – 1 januari 2019 De Voortgangscommissie: N. Schoof, voorzitter Mr. M. Marijnen, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-04-2019 00:22:37 | Bijlage
 • 15 Resultaten onderzoek wethouders en gedeputeerden van buiten en het woonplaatsvereiste (Necker van Naem,[...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  16-04-2019 00:22:42 | Bijlage
 • 16 Stabiliteitsprogramma 2019
  [...] Stabiliteitsprogramma Nederland April 2019 2 3 Ten geleide Status programma Een concept van het Stabiliteitsprogramma is voorgelegd aan beide kamers van het parlement. Daarnaast is een concept van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:09:26 | Bijlage
 • 17 Beoordeling Raad van State Stabiliteitsprogramma 2019
  [...] borgt dat opportunistisch gebruik daarvan achterwege blijft. Ook de Afdeling heeft in haar voorlichting op het gebied van de ontwikkelingen in de Eurozone (najaar 2017) aan de Tweede Kamer gewezen op de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:07:00 | Bijlage
 • 18 Besluit van de Europese Raad vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk tot verlenging[...]
  EUCO XT 20013/ 19 GSC.TFUK NL Europese Raad Brussel, 11 april 2019 (OR. en) EUCO XT 20013/ 19 BXT 38 RECHTSHANDELINGEN Betreft: BESLUIT VAN DE EUROPESE RAAD vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:04:13 | Bijlage
 • 19 Conclusies buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad 10 april 2019
  EUCO XT 20015/ 19 NL Europese Raad Brussel, 10 april 2019 (OR. en) EUCO XT 20015/ 19 BXT 40 CO EUR 9 CONCL 4 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Buitengewone bijeenkomst [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:04:10 | Bijlage
 • 20 Brief aan Donald Tusk over verlenging van de in artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn
  The Permanent Representative Ambassador Sir Tim Barrow KCMG Avenue d Auderghem 10 1040 Brussels Belgium 11 April 2019 His Excellency Donald Tusk President of the European Council I refer to the draft European [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-04-2019 00:04:09 | Bijlage
 • 21 Ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen (met nota van toelichting) (56 p.)
  Ontwerp-besluit van houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (Besluit experiment gesloten coffeeshopketen) Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg en Onze Minister [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  12-04-2019 00:01:41 | Bijlage
 • 22 Brief van de minister voor Rechtsbescherming van 10 april 2019 aan Tweede Kamer over de evaluatie van[...]
  [...] 1 Pagina 1 van 7 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 10 april 2019 Onderwerp Evaluatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:03:32 | Bijlage
 • 23 Recht doen aan genderidentiteit : evaluatie drie jaar transgenderwet in Nederland, 2014-2017 door M.[...]
  [...] 69, 2 april 2013; Kamerstukken I, Handelingen EK 13, 16 december 2013. 25 Zie met name de discussies in de Eerste en Tweede Kamer, Kamerstukken II TK 69, Handelingen, 2 april 2013; Kamerstukken I [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  11-04-2019 00:03:27 | Bijlage
 • 24 Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2019
  [...] realiseren de Europa 2020-doelen. In hoofdstuk 6 wordt uiteengezet hoe de Tweede en Eerste Kamer, sociale partners en medeoverheden zijn betrokken bij de totstandkoming van het NHP. 1 Europese Commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:03:49 | Bijlage
 • 25 Bijdrage Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma
  [...] conceptwetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bevat veel maatregelen op het terrein van sociale zekerheid. Dit conceptwetsvoorstel is 5 februari door de Tweede Kamer aangenomen en wacht nu op behandeling dit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:03:48 | Bijlage
 • 26 Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering onder red. van[...]
  [...] onderzoek om inzage in het dossier verzoeken. De onderzoeksrechter kan dit weigeren doch hiertegen is hoger beroep mogelijk bij de Kamer van inbeschuldi‐ gingstelling. Ook kunnen deze partijen de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:00:18 | Bijlage
 • 27 Afgeronde onderzoeken in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (3 p.)
  [...] strafrecht in te voeren. De kabinetsreactie op het onderzoek is bij brief van 28 september 2016 aan de beide Kamers toegezonden (Kamerstukken II 2016/ 17, 32 612, nr. 9). De uitkomsten van het onderzoek zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-04-2019 00:00:15 | Bijlage
 • 28 Bijlage 1 Brief aan de Tweede Kamer van 28 maart 2019 over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties[...]
  [...] Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 35 026 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019) Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 23:59:17 | Bijlage
 • 29 Bijlage 2 Rapport Uitwerking verbeteropties giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling (Werkgroep van het Ministerie[...]
  [...] voorstellen voor de versterking van de giftenaftrek en de ANBI- & SBBI-regelingen, waarvoor geld dat: - De wensen en de moties uit de Tweede Kamer zijn zo goed mogelijk meegenomen; - De voorstellen zijn [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  09-04-2019 23:59:16 | Bijlage
 • 30 Brief van Theresa May van 5 april 2019 aan Donald Tusk met het verzoek om verlenging van de artikel 50[...]
  [...] overheidsorganisaties Bijlage Datum publicatie Organisatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk 08-04-2019 11:47 Eerste Kamer der Staten-Generaal 2018-2019 21501-20 nr. AE Acties   Authentieke versie (PDF)   Printen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  08-04-2019 00:09:02 | Bijlage
 • 31 Ontwerpbesluit voor een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers
  Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met het vastleggen van een nadere invulling van een adequate pensioenregeling als bedoeld [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:07:43 | Bijlage
 • 32 Brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer van 19 februari 2019 over het ontwerpbesluit voor een[...]
  [...] Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A Parnassusplein 52513 AA S GRAVENHAGE T [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  05-04-2019 00:04:11 | Bijlage
 • 33 Written questions to Europol proposed by NL delegation pursuant to paragraph 4.2 Rules of Procedure
  Ms Angela LUEGER, Mr Claude MORAES, Co-Chairs JPSG on Europol The Hague, November 27th, 2018 Subject: Written questions to Europol proposed by NL delegation pursuant to paragraph 4.2 Rules of Procedure [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-03-2019 23:59:41 | Bijlage
 • 34 Europol reply to written questions from the delegation of the Netherlands to the Joint Parliamentary[...]
  Europol Public Information �EURGPOL 2,0 The Hague, February 2019 Joint Parliamentary Scrutiny Group Secretariat To the attention of the JPSG Co-Chairs Europol reply to written questions from the delegation [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-03-2019 23:59:32 | Bijlage
 • 35 Stemverklaring Nederland European Globalisation and Adjustment Fund (EGF)
  The Netherlands - Explanation of vote on the partial general approach regulation on the European Globalisation and Adjustment Fund (EGF) The Dutch government and Parliament attach great importance to the [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  28-03-2019 00:00:28 | Bijlage
 • 36 Besluit van ... tot vaststelling van regels voor de verdeling van luchtverkeer tussen de luchthaven Schiphol[...]
  1 Besluit van [datum] tot vaststelling van regels voor de verdeling van luchtverkeer tussen de luchthaven Schiphol en de luchthaven Lelystad (Besluit verkeersverdeling tussen de luchthavens Schiphol en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 23:58:47 | Bijlage
 • 37 Aanmelding verkeersverdelingsregel voor de Nederlandse luchthavens Lelystad Airport en Schiphol (Ministerie[...]
  Aanmelding verkeersverdelingsregel voor de Nederlandse luchthavens Lelystad Airport en Schiphol Hoofddirectie Bestuurlijke & Juridische Zaken HBJZ Afdeling LUV & SCH Den Haag Datum 20 maart 2019 Pagina [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 23:58:46 | Bijlage
 • 38 Nota van toelichting bij het "Besluit verkeersverdeling tussen de luchthavens Schiphol en Lelystad"[...]
  [...] VROM en door de Schiphol Group. 2 Aldersakkoord (2008)2, de Luchtvaartnota (2009)3, de Actieagenda Schiphol (2016)4 en het Regeerakkoord (2017)5. Begin oktober 2017 heeft de Tweede Kamer bovendien de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 23:58:46 | Bijlage
 • 39 Artikelsgewijze toelichting bij het "Besluit verkeersverdeling tussen de luchthavens Schiphol[...]
  1 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1 In dit artikel zijn de begrippen gedefinieerd die in het besluit gebruikt worden. Er is voor de begrippen dienstregelingsperiode”, overheidsvlucht”, en slot” [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 23:58:45 | Bijlage
 • 40 Toelichting bij de regeling ter invulling van het Besluit verkeersverdeling tussen de luchthavens Schiphol[...]
  1 TOELICHTING Inleiding Deze regeling is een onderdeel van de verkeersverdelingsregel. Er wordt een nadere invulling gegeven aan de regels die daarover zijn gesteld in het Besluit verkeersverdeling tussen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 23:58:44 | Bijlage
 • 41 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van ..., nr. IENW/BSK-, houdende regels ter[...]
  1 HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/ BSK-, houdende regels ter invulling van het Besluit verkeersverdeling [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 23:58:44 | Bijlage
 • 42 Agreement of the United Kingdom to the draft European Council decision extending the period under Article[...]
  EUCO XT 20007/ 19 1 EN European Council Brussels, 22 March 2019 (OR. en) EUCO XT 20007/ 19 BXT 27 NOTE From: General Secretariat of the Council To: Delegations Subject: Agreement of the United Kingdom to [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  26-03-2019 23:58:31 | Bijlage
 • 43 Brief van de minister van BZK van 22 maart 2019 aan de Tweede Kamer ter aanbieding van een nieuw beleidskader[...]
  [...] > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 22 maart 2019 Betreft Aanbieding nieuw Beleidskader [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 00:16:12 | Bijlage
 • 44 Beleidskader gemeentelijke herindeling (10 p.)
  [...] vindt, zoals wettelijk vastgelegd, plaats bij ontvangst van het herindelingsadvies. De minister van BZK zal in voorkomende gevallen de Tweede Kamer informeren over een provinciaal besluit tot start van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  25-03-2019 00:16:05 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.