Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 386 items gevonden

 • >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina 1 van 2 Geachte mevrouw Islekter, Bij brief van 12 juni jl. en eerder per email d.d. 1 april 2019 heeft u aandacht gevraagd voor de ontstane situatie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:04:20 | Bijlage
 • [...] diepe plassen in Nederland. Van deze grond werd 1,7 miljoen m3 geïmporteerd, waarvan het overgrote deel uit de buurlanden. In haar brief van 11 december 2018 heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:04:19 | Bijlage
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Risicogestuurd toezicht en handhaving: Ranking ongewenste gebeurtenissen in de bodemketen RIVM Rapport 2019-0105 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:04:17 | Bijlage
 • Inspectie Leefomgeving en Transport | Postbus 16191 | 2500 BD Den Haag | 088 489 00 00 | www.ilent.nl | @InspectieLenT De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:04:17 | Bijlage
 • Namens het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee1 , Een afschrift van deze brief gaat naar het Opdrachtgeversco/ fectief: Bijlagen: Minister van Infrastructuur en Waterstaat Minister van Landbouw, Natuur [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:04:09 | Bijlage
 • JAARVERSLAG 2018 3 2 inhoud WOORD VOORAF 5 DOEL EN OPDRACHT 6 HET JAAR 2018 IN VOGELVLUCHT 8 STRATEGIE 1. Verduurzaming visserij en natuurontwikkeling 10 STRATEGIE 2. Completeren voedselweb: biobouwers [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:04:08 | Bijlage
 • [...] van 27 november 2018 is aan de Tweede Kamer gemeld dat deze evaluatie in 2019 zal worden afgerond. Bij de toedeling van deze gebieden wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde transitiebedrijven en [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:04:07 | Bijlage
 • [...] , EIB 5 stallen verbeteren en die zijn in het EIB rapport op hun kosteneffectiviteit beoordeeld. Deze maatregelen komen ook terug in de brief aan de Tweede Kamer van de Minister van LNV over stalbranden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:03:59 | Bijlage
 • Verbeteren dierenwelzijn tijdens CO2 verdoven van slachtvarkens M.A. Gerritzen, H.G.M. Reimert Together with our clients, we integrate scientific know-how and practical experience to develop livestock [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:03:58 | Bijlage
 • Evaluatie voortgang PvA naar meer natuurlijke geboorten bij luxe vleesvee Jan ten Napel, Francesca Neijenhuis, Fleur Hoorweg, Martien Bokma-Bakker Together with our clients, we integrate scientific know-how [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:03:57 | Bijlage
 • 1 Voortgangsrapportage Plan van aanpak Welzijn geitenbokken – mei 2019 Op 16 november 2017 hebben vertegenwoordigers van LTO Nederland en de Nederlandse Geiten Zuivel Organisatie het Plan van aanpak [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:03:56 | Bijlage
 • CLoven Markering CLoven Markering CLoven Markering CLoven Markering CLoven Markering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:03:55 | Bijlage
 • Binder1_Pagina_01 Binder1_Pagina_02 Binder1_Pagina_03 Binder1_Pagina_04 Binder1_Pagina_05 Binder1_Pagina_06 Binder1_Pagina_07 Binder1_Pagina_08 Binder1_Pagina_09 Binder1_Pagina_10 Binder1_Pagina_11 Binder1_Pagina_12 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:03:52 | Bijlage
 • [...] over het inzichtelijk maken van de problematiek rond clusteren (ofwel het samenvoegen van overheidsopdrachten) en heeft voorstellen gedaan ter verbetering van de praktijk. Uw Kamer is in juli 2018 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-09-2019 00:03:50 | Bijlage
 • Reactie Staten van Curaçao t.b.v. plenaire behandeling Rijkswet Verdrag Download Download 13 september 2019 2019D35568 Bijlage Gerelateerde informatie uit: [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Bijlage
 • Advies ATR over Loodsplichtbesluit 2020 en Loodsplichtregeling 2020Download Download 13 september 2019 2019D35614 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=2b6da325-faac-4eab-b8c6-4b7e7193b1d1&title=Advies%20ATR%20over%20Loodsplichtbesluit%202020%20en%20Loodsplichtregeling%202020.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Bijlage
 • HUF toets Loodsplichtbesluit en loodsplichtregeling 2020Download Download 13 september 2019 2019D35613 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=8d225ff5-c4cb-4c33-9c63-37312874752c&title=HUF%20toets%20Loodsplichtbesluit%20en%20loodsplichtregeling%202020.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Bijlage
 • Courtesy translation Motion Omtzigt (21 501-20, nr. 1472)Download Download 13 september 2019 2019D35643 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=0fff48ca-3e3a-41f5-b958-cb97928349e2&title=Courtesy%20translation%20Motion%20Omtzigt%20%2821%20501-20%2C%20nr.%201472%29.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Bijlage
 • Aanbiedingsbrief Download Download 13 september 2019 2019D35713 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=0fe29169-7739-4164-a289-95dec946d1d1&title=Aanbiedingsbrief%20.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Bijlage
 • Oordeel van de begeleidingscommissie van het onderzoeksrapport van Strategy& over Tennet Download Download 13 september 2019 2019D35698 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=54fc9e98-86d7-44c0-a217-c43747af2374&title=Oordeel%20van%20de%20begeleidingscommissie%20van%20het%20onderzoeksrapport%20van%20Strategy_%20over%20Tennet.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-09-2019 00:00:00 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.