Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 703 items gevonden

 • [...] onderhandelaarsakkoord verdedigen ten opzichte van hun respectievelijke achterbannen. Nadat het kabinet het onderhandelaarsakkoord heeft aangeboden aan de Tweede Kamer is er tot en met 31 maart 2020 de gelegenheid tot [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:05:16 | Bijlage
 • Handhavingsrapportage Schiphol 2019 Handhavingsrapportage Schiphol 2019 Datum 31 januari 2020 Handhavingsrapportage Schiphol 2019 | 31 januari 2020 Pagina 5 van 40 ● Colofon Uitgegeven door Inspectie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:05:13 | Bijlage
 • This section details the abbreviations and acronyms used throughout this review document: Acronym Meaning AAS Amsterdam Airport Schiphol ABL Analysebureau luchtvaartvoorvallen / Aviation Occurrence Reporting [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:05:13 | Bijlage
 • OPDRACHTGEVER: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Herziene ongevalkansen van derde generatie vliegtuigen voor NLR IMU-model (RANI-2018) NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR-CR-2019-362 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:05:12 | Bijlage
 • RAPPORT Stappenplan LIB 5 voor externe veiligheid Omgaan met de motiveringsplicht in het Luchthavenindelingbesluit Klant: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Referentie: BG3290-101-100IBRP001F03 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:05:11 | Bijlage
 • [...] van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) voor de korte termijn (6 februari 2008) heeft de Tweede Kamer aangegeven dat het huidige normen- en handhavingsstelsel te complex is en moet worden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:05:11 | Bijlage
 • airinfra consultants Groepsrisico Schiphol Quickscan ontwikkeling groepsrisico airinfra consultants Groepsrisico Schiphol Quickscan ontwikkeling groepsrisico Colofon Opdrachtgever : Bestemd voor : Auteur(s) [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:05:10 | Bijlage
 • Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat STAAT VAN SCHIPHOL2019 Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Schiphol is een actueel [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:05:09 | Bijlage
 • [...] informatie over het functioneren van het luchtvaartveiligheidssysteem. De minister van IenW biedt de systeemmonitor periodiek aan de Tweede Kamer aan. 2.2 Luchtvaartveiligheidssysteem Veiligheid ontstaat niet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:05:08 | Bijlage
 • Memo OPENBAAR Opgemaakt door Aan Status Definitief Kenmerk Operational Risk Management/ 2019/ 6299 Datum Onderwerp 13 december 2019 Externe veiligheid en aanbeveling To70 In het overleg tussen DGLM en LVNL [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:05:08 | Bijlage
 • R Adviescollege toetsing regeldruk > Retouradres Postbus 16228 2500 BE Den Haag Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ATR, Adviescollege Mevrouw drs. T. van Ark toetsing regeldruk [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:04:34 | Bijlage
 • UWV Datum 0 9 JULI 2019 Ons kenmerk Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam SBK/ 99625/ ES Pagina Aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Mevrouw drs. T. van Ark Postbus 90801 2509LV Den [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:04:33 | Bijlage
 • [...] aantal onderdelen mee in het proces en deels raken onderdelen elkaar. Bespreking op het proces: • Donderdag 23 mei 2019 is een brief aan de Tweede Kamer gezonden over het Breed offensief. Die is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:04:33 | Bijlage
 • [...] instrumenten als de olifant in de kamer: het probleem wat iedereen ziet, maar wat iedereen vermijdt. En in dit geval een probleem wat tot op heden niet is opgelost. Wij geven u als aandachtspunten mee: • De [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:04:32 | Bijlage
 • [...] bij de uiteindelijke inhoud van het wetsontwerp en de Memorie van van Toelichting, die u naar de Kamer stuurt. Wij onderschrijven de uitgangspunten, neergelegd in uw brief van 20 november 2018, dat het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:04:32 | Bijlage
 • UWV Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam Aan de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. T. van Ark Postbus 90801 2509 LV Den Haag pát uti JAN. 2020 Ons kenmerk SBK/ 100676/ HB Pagina [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:04:32 | Bijlage
 • > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr. C.A. Herstel Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie Postbus 90801 2509 LV S GRAVENHAGE [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:04:31 | Bijlage
 • Fragen fan it lid Van der Molen (CDA) oan de minister fan Underwiis , Kultuer en Wittenskip oer de iepen brief fan heechleararen Frysk oan de minister en de publikaasje fan it KNAW rapport : ‘ Nederlands [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:04:30 | Bijlage
 • EU-wetgevingsonderhandelingen LNV Kwartaalrapportage januari 2020. Titel Document nummer Korte beschrijving Stand van Zaken Landbouw Overgangsbepalingen GLB COM(2019)5 80 en COM(2019)5 81 Voorstellen betreffen [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:03:55 | Bijlage
 • Verslag deskundigengroep dierziekten HPAI H5N8 Europa (10/ 2/ 2020) Aanwezigen (telefonisch): Arjan Stegeman (voorzitter), Roy Slaterus, Mart de Jong, Nancy Beerens, Ruth Bouwstra, Wim Pelgrim (Secretaris), [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-02-2020 00:03:54 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.