Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 584 items gevonden

 • Dear President Von der Leyen, In May 2019, the European Affairs Committee of the Dutch House of Representatives decided, within the context of the annual planning for strengthening its knowledge position, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2020 00:22:37 | Bijlage
 • [...] De heer Hayke Veldman Cc. Mevrouw Khadija Arib Voorzitter vaste commissie voor Europese Zaken Voorzitter van de Tweede Kamer Tweede Kamer Postbus 20018 Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2500 EA DEN HAAG [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2020 00:22:36 | Bijlage
 • [...] : Vertrouwen in de Europese Commissie 64 Annex IV: Opdracht Tweede Kamer 65 Niets is mogelijk zonder mensen; niets beklijft zonder instituties.” Jean Monnet (Eigen vertaling. Met als toevoeging: Instituties [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2020 00:22:36 | Bijlage
 • Samenwerkingsafspraken ten behoeve van het experiment geregistreerd-mondhygiënist Zorgplan 1. Het zorgplan voor een volwassene (>18 jaar) wordt opgesteld door de tandarts. Indien de patiënt wenst dat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2020 00:22:34 | Bijlage
 • Pagina 1 van 44 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020, 2020-0000046630, tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling tot tegemoetkoming in de loonkosten [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2020 00:22:31 | Bijlage
 • [...] betrokkenheid van sociale partners in hun rol van ‘critical friends . Op 20 februari schrijft de Stichting samen met de Raad voor het Overheidspersoneelsbe- leid (ROP) een brief naar de Tweede Kamer. Beide [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2020 00:22:20 | Bijlage
 • [...] Nederland bijdraagt aan het realiseren de Europa 2020-doelen. In hoofdstuk 6 wordt uiteengezet hoe de Tweede en Eerste Kamer, sociale partners en medeoverheden zijn betrokken bij de totstandkoming van het NHP [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  03-04-2020 00:22:19 | Bijlage
 • Besluit tot wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie van richtlijn 2012/ 27/ EU betreffende energie-efficiëntie [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Bijlage
 • Nota van toelichtingDownload Download 3 april 2020 2020D12983 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=7cd30fb1-2261-47b4-87b6-395e8f9543c4&title=Nota%20van%20toelichting.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Bijlage
 • IMVO Maatregelen in BedrijfsperspectiefDownload Download 3 april 2020 2020D12970 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=3371814e-39b8-4912-9f34-1cbb4c733e11&title=IMVO%20Maatregelen%20in%20Bedrijfsperspectief.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Bijlage
 • Monitoringproject onderschrijving OESO-richtlijnen en UNGPsDownload Download 3 april 2020 2020D12969 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=5f297bf0-d743-48f6-98a2-23829128537d&title=Monitoringproject%20onderschrijving%20OESO-richtlijnen%20en%20UNGPs.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Bijlage
 • Opties voor afdwingbare IMVO-instrumentenDownload Download 3 april 2020 2020D12973 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=771a37fd-cdc4-43e7-8e77-91d3f8ccf8e9&title=Opties%20voor%20afdwingbare%20IMVO-instrumenten.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Bijlage
 • Inventarisatie mogelijke opties voor IMVO-maatregelenDownload Download 3 april 2020 2020D12974 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=8a825d58-e3e0-47b5-8627-c707ef4ca5e6&title=Inventarisatie%20mogelijke%20opties%20voor%20IMVO-maatregelen.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Bijlage
 • IMVO-MAATREGELEN IN MARKTTRANSFORMATIEPERSPECTIEFDownload Download 3 april 2020 2020D12972 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=bb605106-7672-4c04-9df5-987b528c498f&title=IMVO-MAATREGELEN%20IN%20MARKTTRANSFORMATIEPERSPECTIEF.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Bijlage
 • Dwingende en vrijwillige IMVO-maatregelenDownload Download 3 april 2020 2020D12971 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=fa563fe4-a886-4f82-88e5-e1b9cee129d2&title=Dwingende%20en%20vrijwillige%20IMVO-maatregelen.pdf [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Bijlage
 • Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 april 2020 tot wijziging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid Download Download 3 april 2020 [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Bijlage
 • Geconsolideerde tekst Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheidDownload Download 3 april 2020 2020D12955 Bijlage Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=7ac7f20c-14fe-4dc6-839e-cae404419569&title=Geconsolideerde%20tekst%20Tijdelijke%20noodmaatregel%20overbrugging%20voor%20behoud%20van%20werkgelegenheid.docx [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Bijlage
 • [...] brengen en daar ben ik blij om. Ook de Tweede Kamer vraagt met enige regelmatig aandacht voor het onderwerp en onlangs zijn er twee moties aangenomen. De eerste motie vraagt het kabinet om gemeenten op te [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Bijlage
 • [...] in de periode van juli tot en met december 2019 naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.2 Een voorstel definiëren we daarbij als nieuw of gewijzigd beleid en/ of uitvoering, waarover de Kamer door middel van [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Bijlage
 • Omzetten AO's van april in SO's i.v.m. verlenging maatregelen CoronovirusDownload DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarM.Y. Israel, griffier 3 april 2020 2020D12894 Bijlage Gerelateerde informatie [...]
  www.tweedekamer.nl
  03-04-2020 00:00:00 | Bijlage
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.