Nadat je bent ingelogd, kan je selecties maken.

Haagse Feiten

Toegangspoort tot meer dan 1,3 miljoen parlementaire documenten, nieuws en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Leuk dat je meedoet!

Maak nu direct een gratis account aan, bevestig de e-mail, en ga los!

Inloggen

 • 224 items gevonden

 • 1 Afwikkeling geschil inzake de Arctic Sunrise
  [...] rechten en plichten van vlagstaten en kuststaten in de exclusieve economische zone; en · de erkenning van het recht op vreedzaam protest op zee en het belang van uitoefening van dit recht in overeenstemming [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 2 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei 2019
  [...] gestart met landen in Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan (ACS-landen) over een Economisch Partnerschapsakkoord (EPA). De landen zijn verdeeld in zeven regio s, waarvan er vijf in Afrika liggen, één in [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 3 Fiche: Mededeling voor meer efficiënte besluitvorming in het sociaal domein
  [...] tussen lidstaten in economische structuur en ontwikkeling alsmede vormgeving van de sociale stelsels, ook noodzakelijkerwijs zo moet zijn. Hierbij wijst het kabinet erop dat de bevoegdheid van de Unie met [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 4 Fiche: Mededeling Vertrouwen kweken in de mensgerichte kunstmatige intelligentie
  [...] 2019 2019Z09913 Economische Zaken en Klimaat Brief regering Gerelateerde informatie uit: https:/ / www.tweedekamer.nl/ downloads/ document?id=c34a12bd-4f23-4083-be17-6b2ccd739929&title=Fiche%3A%20Mededeling [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 5 Passende regels en ruimte voor sociale ondernemingen
  [...] Passende regels en ruimte voor sociale ondernemingenDownload DownloadIndieners IndienerM.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 17 mei 2019 2019Z09896 Economische Zaken en [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 6 Toekomstbestendigheid van het mededingingsinstrumentarium in relatie tot online platforms
  [...] Toekomstbestendigheid van het mededingingsinstrumentarium in relatie tot online platformsDownload DownloadIndieners IndienerM.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Bijlagen [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 7 Rapportage De Staat van Ons Water
  [...] en Waterstaat (IenW) de Tweede Kamer geïnformeerd over hun ambitie voor toekomstbestendige grote wateren met hoogwaardige natuur die goed samengaat met een krachtige economie (de PAGW). De ministers [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 8 Op weg naar een wereld zonder honger in 2030: de Nederlandse inzet
  [...] transformatie van de landbouwsector, waardoor de productiviteit laag blijft, post-harvest verliezen hoog, en de rurale economie nauwelijks banen creëert voor een groeiende (jonge) bevolking. In Afrika zullen de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 9 Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 13 mei 2019
  [...] bereikt, met name op het gebied van economische ontwikkeling en connectiviteit. Met alle OP-landen is de samenwerking geïntensiveerd, in het bijzonder met de drie geassocieerde landen Georgië, Moldavië en [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 10 Besluit versterkingsoperatie gebouwen Groningen
  [...] Besluit versterkingsoperatie gebouwen GroningenDownload DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat Bijlagen Bijlage Besluit van de Minister van Economische Zaken [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 11 Aan minister Buza - motie Koopmans nieuwe potentiële massavernietigingswapens
  [...] intelligentie kansen voor Europa biedt. De insteek in Europees kader is vooral van economische aard. Er is echter ook aandacht voor de verantwoorde ontwikkeling en het verantwoord gebruik van kunstmatige [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Brief commissie aan bewindspersoon
 • 12 Reactie op initiatiefnota van het lid Verhoeven
  [...] Reactie op initiatiefnota van het lid VerhoevenDownload DownloadIndieners IndienerM.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 17 mei 2019 2019Z09937 Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 13 Verslag over het toezicht 2017-2018 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
  [...] afwegingskader te zullen hanteren als bij de vergunningverlening voor onbeschermde vindplaatsen. Bovendien ervaren zij bij het in situ-behoud van vindplaatsen in het algemeen veel druk van lokale economische en [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 14 Omzetten AO Raad voor Concurrentievermogen van 21-05-2019 in SO
  [...] voor a.s. vrijdag 17 mei om 12.00 uur Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, In uw procedurevergadering van 11 april 2017 is besloten* om ten behoeve van een formele [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Brief lid / fractie
 • 15 Aan staatssecretaris - verzoek om update project MARKAZ
  [...] blijft. Deze benadering sluit aan bij de actieagenda Beter Aanbesteden, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de aanbestedingspraktijk van de overheid te verbeteren [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Brief commissie aan bewindspersoon
 • 16 Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 27 en 28 mei 2019 en verslag [...]
  [...] , staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Bijlagen Bijlage Verslag van de Informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 mei 2019 Bijlage Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 27 en 28 mei [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 17 Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk over Een eerlijker [...]
  [...] wij aan dit verzoek tegemoet. In de Initiatiefnota uit het lid Van Dijk zijn zorg over de achterblijvende loongroei ondanks de economische groei sinds de economische crisis. Investeren in loongroei is [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 18 Project Zuidasdok
  [...] opdrachtnemer laten een forse stijging zien in de afgelopen verslagperiode;  (exogeen) De macro-economische ontwikkelingen leiden tot hogere vervoersprognoses dan in het plan voorzien en mogelijk tot extra [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 19 Dierenwelzijn; Brief regering; Beantwoording vragen commissie over kalfjessterfte
  [...] verzorging van kalveren? Antwoord Voor de melkveehouder is de sterfte van elk kalf een verlies, zowel emotioneel als economisch. Bovendien is de gezondheid van de kalveren tijdens de opfok uiteindelijk van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 23:59:44 | Brief
 • 20 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee; Brief regering; Verslag IMF voorjaarsvergadering[...]
  [...] Committee (IMFC). Het communiqué van het IMFC stonden in het teken van de economische situatie en de belangrijkste beleidsuitdagingen voor de korte en middellange termijn. En-marge was er ook een vergadering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 23:59:43 | Brief
 • 21 Dierenwelzijn; Brief regering; Beantwoording vragen commissie over kalfjessterfte
  [...] verzorging van kalveren? Antwoord Voor de melkveehouder is de sterfte van elk kalf een verlies, zowel emotioneel als economisch. Bovendien is de gezondheid van de kalveren tijdens de opfok uiteindelijk van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 23:59:43 | Brief
 • 22 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee; Brief regering; Verslag IMF voorjaarsvergadering[...]
  [...] Committee (IMFC). Het communiqué van het IMFC stonden in het teken van de economische situatie en de belangrijkste beleidsuitdagingen voor de korte en middellange termijn. En-marge was er ook een vergadering [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 23:59:42 | Brief
 • 23 Stimulering duurzame energieproductie; Brief regering; Maatregelen n.a.v. proces- en risicoanalyse[...]
  [...] 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 302 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019 In 2017 is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 23:59:37 | Brief
 • 24 Stimulering duurzame energieproductie; Brief regering; Maatregelen n.a.v. proces- en risicoanalyse[...]
  [...] 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 302 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019 In 2017 is [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 23:59:36 | Brief
 • 25 Jaarrapportage procedureregeling Grote Projecten; Brief commissie; Brief aan de Kamervoorzitter over[...]
  [...] van Defensie, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, laten weten deze uitgangspuntennotitie te hanteren als basis voor toekomstige voortgangsrapportages 12 . Bijlage 1. Grote [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:08:05 | Brief
 • 26 Jaarrapportage procedureregeling Grote Projecten; Brief commissie; Brief aan de Kamervoorzitter over[...]
  [...] van Defensie, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, laten weten deze uitgangspuntennotitie te hanteren als basis voor toekomstige voortgangsrapportages 12 . Bijlage 1. Grote [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:05:22 | Brief
 • 27 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en[...]
  [...] 35 200 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:02:37 | Brief
 • 28 Bouwbesluit; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meeste kans op brand met[...]
  [...] 32 757 Bouwbesluit Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019 De vaste commissie voor Economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:02:26 | Brief
 • 29 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip; Brief regering; Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development[...]
  [...] 34 298 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:00:55 | Brief
 • 30 Innovatiebeleid; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over sectorale innovatie[...]
  [...] 33 009 Innovatiebeleid 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:00:46 | Brief
 • 31 Vernieuwing van de rijksdienst; Brief regering; Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018
  [...] jaarrapportage geef ik u een samenhangend beeld van de ontwikkeling van de organisatie en bedrijfsvoering van de ministeries in het afgelopen jaar. De maatschappelijke, (geo)politieke en economische vraagstukken [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  15-05-2019 00:00:32 | Brief
 • 32 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie [...]
  [...] Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018Aanbieding van het rapport Resultaten [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief Algemene Rekenkamer
 • 33 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie [...]
  [...] zekerheidsstelling voor de ontmanteling van gas-, olie- en windinstallaties dat we hebben uitgevoerd bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en om ons onderzoek naar vastgoed Defensie. De [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief Algemene Rekenkamer
 • 34 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie [...]
  [...] het Handboek Subsidies van het ministerie. Ook dit is een onderdeel van het M&O-beleid. In de nieuwe opzet is de Directie Financieel-Economische Zaken verantwoordelijk voor het selecteren van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief Algemene Rekenkamer
 • 35 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie [...]
  [...] verbeteren. Zo heeft de minister eind 2018 het besluit genomen om het subsidiebeheer, op advies van de Directie Financieel- Economische Zaken (DFEZ), te centraliseren door het oprichten van een centraal [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief Algemene Rekenkamer
 • 36 Beantwoording vragen commissie over kalfjessterfte
  [...] economisch. Bovendien is de gezondheid van de kalveren tijdens de opfok uiteindelijk van invloed op de levensduur en gezondheid van de melkveestapel, waardoor er ook indirecte schade optreedt wanneer de [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 37 Jaarverslag 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  [...] kennisopbouw is de uitwisseling tussen inspecteurs van het programma Afval en wetenschappers die werken aan circulaire economie. Andersom stelde de ILT kennis beschikbaar aan derden. Zij verzorgde in 2018 [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 38 Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2018
  [...] een voorziene verdriedubbeling van de bevolking tot 2050 en de gevolgen van klimaatverandering gepaard met gebrek aan economisch perspectief en daarmee samengaande spanningen zetten steeds meer landen [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 39 Maatregelen n.a.v. proces- en risicoanalyse SDE+/GVO-regeling
  [...] Maatregelen n.a.v. proces- en risicoanalyse SDE+/ GVO-regelingDownload DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat 15 mei 2019 31239-302 Economische Zaken en [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 40 Verslag IMF voorjaarsvergadering april 2019
  [...] Financial Committee (IMFC). Het communiqué van het IMFC stonden in het teken van de economische situatie en de belangrijkste beleidsuitdagingen voor de korte en middellange termijn. En-marge was er ook een [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 41 Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden [...]
  [...] een CO2-heffing Download DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat 15 mei 2019 2019Z09683 Economische Zaken en Klimaat Brief regering Gerelateerde informatie uit [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 42 Advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek
  [...] Vooral sinds 2014 neemt het aantal niet-EER studenten explosief toe (figuur 2). Meer studenten bètatechniek Waar de studenten vóór 2011 vooral kozen voor opleidingen in gebieden als economie en gedrag en [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 43 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie [...]
  [...] verantwoordingsonderzoek 34 Bijlage 3 - Overzicht Matra- en Shiraka landen 36 Bijlage 4 - Overzicht prioritaire regio s economische diplomatie 37 Bijlage 5 - Overzicht gesloten posten periode 2004-2013 38 Bijlage 6 [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief Algemene Rekenkamer
 • 44 Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2018
  [...] ) • Nederlandse economie en het budgettaire beleid • Financieel Jaarverslagen van de ministeries • Financiële informatie • Niet-financiële informatie: - informatie over bedrijfsvoering - informatie over beleid [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief Algemene Rekenkamer
 • 45 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie [...]
  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2018Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X) Download DownloadOndertekenaars Eerste ondertekenaarA.P. [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief Algemene Rekenkamer
 • 46 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie [...]
  [...] driehoek DUO- IUC-Noord- CDI, en de rol van Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) hierbij als concerncontroller. Verdere aandachtspunten bij het inkoopbeheer Voor een goed inkoopbeheer moet de basis op [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief Algemene Rekenkamer
 • 47 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties [...]
  [...] verder dat op Curaçao en Aruba de schuldquotes sterk zijn opgelopen (SEO Economisch Onderzoek, 2019). De afgelopen jaren is weinig vooruitgang geboekt met het verminderen dan wel inlopen van de schulden [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief Algemene Rekenkamer
 • 48 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie [...]
  [...] minister van BZK. Ook vonden overhevelingen plaats tussen het Ministerie van BZK enerzijds en de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken (EZK) en Defensie anderzijds. Zie [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief Algemene Rekenkamer
 • 49 Aanbieding van het rapport bij de Nationale verklaring 2019
  [...] Nederland Belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen Europese regio s terugdringen Innovatie Koolstofarme economie Duurzame stedelijke ontwikkeling Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief Algemene Rekenkamer
 • 50 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie [...]
  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 (IX) [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief Algemene Rekenkamer
 • 51 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Buitenlandse [...]
  [...] heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een expertgroep opgericht (met financiële steun van enkele landen waaronder Nederland) die instrumenten ontwikkelt om privaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief Algemene Rekenkamer
 • 52 Brief aan de Kamervoorzitter over aanbieding jaarrapportage procedureregeling Grote [...]
  [...] uitgangspuntennotitie vastgesteld. Op 29 maart 2019 heeft de Staatssecretaris van Defensie, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, laten weten deze uitgangspuntennotitie te hanteren als basis [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief commissie
 • 53 Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018
  Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI s Defensie 2018Download DownloadIndieners IndienerA.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie MedeindienerB. Visser, staatssecretaris van Defensie Bijlagen [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 54 Financiële verantwoording 2018 Project Verwerving F-35
  [...] verantwoording 2018 Project Verwerving F-35 Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat bied ik u, conform de brief van de Vaste Commissie Defensie ‘Overbrengen commissiebesluiten inzake [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 55 Planning besluitvorming ordening op het spoor na 2024 en update quickscan personenvervoer [...]
  [...] marktmacht kan uitoefenen op basis van een (historische) economische machtspositie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verlieslatende biedingen op regionale spoorconcessies (roofprijzen) om de machtspositie te [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 56 Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2018
  [...] leidinggevenden. Langer werken bij Defensie Door demografische en economische ontwikkelingen moeten we met z n allen langer doorwerken. Duurzame inzetbaarheid is momenteel een belangrijk maatschappelijk thema in [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 57 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018
  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018Download DownloadIndieners IndienerK.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bijlagen Bijlage Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Grote [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 58 Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019 en de Derde SDG Rapportage
  [...] Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019 en de Derde SDG RapportageDownload DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat MedeindienerS.A.M [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 59 Jaarverslag 2018 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)
  [...] . Departementale wijzigingen In 2018 hebben zich de volgende departementale wijzigingen voorgedaan: • Met het aantreden van Rutte III is per 2017 het Ministerie van Economische Zaken (EZ) opgesplitst in het [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 60 Beleidsnotitie ‘Nederland-China: een nieuwe balans’
  [...] hebben voor bijvoorbeeld (economische) veiligheid, cyberspionage en beïnvloeding. Het kabinet staat pal voor (bescherming van) de Nederlandse rechtstaat, veiligheid, en open economie en samenleving. Het [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 61 Verslag Voorjaarsvergadering van de Wereldbankgroep van 11 tot en met 13 april 2019 [...]
  [...] technologieën en de mondiale economische en financiële situatie. Nederland ondersteunde in het Development Committee de beleidsinzet van de Bank maar riep de Bank onder meer op tot een nog sterkere inzet in [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 62 Jaarverslag 2018 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
  [...] toe als gevolg van de slechte mensenrechtensituatie, de uitholling van de rechtsstaat, de financieel- economische crisis en ondermijning van de democratie in het land. De groeiende migratiestromen die [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 63 Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over sectorale innovatie voor kleine [...]
  [...] Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over sectorale innovatie voor kleine bedrijven Download DownloadIndieners IndienerM.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 64 Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meeste kans op brand met in het dak [...]
  [...] bij zonnepanelen Download DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat 15 mei 2019 32757-152 Economische Zaken en Klimaat Brief regering Activiteiten 16-05-2019 [...]
  www.tweedekamer.nl
  15-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 65 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Vervolg vervanging certificaten[...]
  26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 608 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:15:44 | Brief
 • 66 Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Reactie op het IRMA-manifest
  26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 609 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:15:35 | Brief
 • 67 Nationale Veiligheid; Brief regering; Voortgang uitvoering EU Actieplan tegen desinformatie
  [...] Parlement communicatie over de vijf prioriteiten van de Staat van de EU (migratie, veiligheid, klimaat, duurzame economie en gedeelde waarden). (iii) Mobilisering van de particuliere sector bij de bestrijding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:14:20 | Brief
 • 68 Bedrijfslevenbeleid; Brief regering; Verlenging subsidiemodules Innovatiekredieten, SEED Capital en[...]
  [...] 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 371 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 14 mei 2019. De wens om over de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:14:16 | Brief
 • 69 Nationale Veiligheid; Brief regering; Voortgang uitvoering EU Actieplan tegen desinformatie
  [...] Parlement communicatie over de vijf prioriteiten van de Staat van de EU (migratie, veiligheid, klimaat, duurzame economie en gedeelde waarden). (iii) Mobilisering van de particuliere sector bij de bestrijding [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:13:16 | Brief
 • 70 Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele Europese Raad van[...]
  [...] voor de komende jaren: migratie, veiligheid, een sterke en duurzame economie die bescherming biedt, klimaat en ten slotte een EU die Europese waarden en belangen in het buitenland veiligstelt. Deze inzet [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:09:26 | Brief
 • 71 Modernisering van het ondernemingsrecht; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek[...]
  29 752 Modernisering van het ondernemingsrecht Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 mei 2019 Naar aanleiding van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:06:49 | Brief
 • 72 Modernisering van het ondernemingsrecht; Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek[...]
  29 752 Modernisering van het ondernemingsrecht Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 mei 2019 Naar aanleiding van het [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  14-05-2019 00:06:44 | Brief
 • 73 SUWI-jaarverslagen 2018
  SUWI-jaarverslagen 2018Download DownloadIndieners IndienerW. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid MedeindienerT. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bijlagen [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 74 Verslag informele Europese Raad van 9 mei 2019
  [...] op onderwerpen waar toegevoegde waarde is voor Europese samenwerking, ziet Nederland vijf prioriteiten voor de komende jaren: migratie, veiligheid, een sterke en duurzame economie die bescherming biedt [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 75 Verlenging subsidiemodules Innovatiekredieten, SEED Capital en Vroegefasefinanciering
  [...] Verlenging subsidiemodules Innovatiekredieten, SEED Capital en VroegefasefinancieringDownload DownloadIndieners IndienerM.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Bijlagen [...]
  www.tweedekamer.nl
  14-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 76 Verzoek van het lid Beckerman om de minister een reactie te vragen op het bericht 'Weer[...]
  [...] te vragen op het bericht Weer vier maanden vertraging bij versterking in Groningse aardbevingsgebied Urgentie: Hoog Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, Hierbij treft u aan [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Brief lid / fractie
 • 77 Aan minister Buza - inbreng verslag Overeenkomst politieke dialoog en samenwerking [...]
  [...] ) zijn met het internationaal recht. Hieronder valt volgens de regering onder andere het economisch embargo van de VS ten aanzien van Cuba. De leden van de VVD-fractie vragen of de regering kan toelichten [...]
  www.tweedekamer.nl
  16-05-2019 00:00:00 | Brief commissie aan bewindspersoon
 • 78 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Reactie[...]
  [...] 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2797 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-05-2019 00:15:46 | Brief
 • 79 Bestrijding georganiseerde criminaliteit; Brief regering; Toezegging Algemeen Overleg Financieel-economische[...]
  [...] , 13 mei 2019 In het Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit op 4 oktober 2018 (Kamerstuk 29 911, nr. 210 ) is uw Kamer een schriftelijke reactie toegezegd op de SP-notitie Bedrog bij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-05-2019 00:15:34 | Brief
 • 80 Lidmaatschap van de Europese Unie; Brief regering; Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met[...]
  [...] 23 987 Lidmaatschap van de Europese Unie Nr. 358 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2019 Hierbij [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-05-2019 00:15:32 | Brief
 • 81 Nationale Veiligheid; Brief regering; Kabinetspositie Europese Concurrentiekracht
  [...] . 80, Regeling van Werkzaamheden) omtrent de Nederlandse visie op de concurrentiekracht van de Europese economie en industrie en op de fusieregels in Europa. De Minister van Economische Zaken en Klimaat [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-05-2019 00:15:17 | Brief
 • 82 Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Contracting en voortgang verkenning naleving Wet allocatie arbeidskrachten[...]
  [...] beschreven situatie is een legitieme vorm van bedrijfsvoering en kan voor de ondernemers een bijdrage leveren aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor de Nederlandse economie kan het op deze wijze inzetten van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-05-2019 00:08:54 | Brief
 • 83 Nationale Omgevingsvisie; Brief regering; Uitkomsten bestuurlijke overleggen REOS voorjaar 2019
  [...] brief informeer ik uw Kamer over de uitkomsten van een tweetal bestuurlijke overleggen in het kader van het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS). Om internationaal de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-05-2019 00:05:47 | Brief
 • 84 Nationale Omgevingsvisie; Brief regering; Uitkomsten bestuurlijke overleggen REOS voorjaar 2019
  [...] brief informeer ik uw Kamer over de uitkomsten van een tweetal bestuurlijke overleggen in het kader van het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS). Om internationaal de [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-05-2019 00:04:43 | Brief
 • 85 Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Contracting en voortgang verkenning naleving Wet allocatie arbeidskrachten[...]
  [...] beschreven situatie is een legitieme vorm van bedrijfsvoering en kan voor de ondernemers een bijdrage leveren aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor de Nederlandse economie kan het op deze wijze inzetten van [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  13-05-2019 00:04:19 | Brief
 • 86 Reactie op toezeggingen, gedaan tijdens het dertigledendebat van 17 april 2019, over [...]
  [...] verschillende terreinen samen met Myanmar, met als doel om steun te geven aan de democratische transitie, aan bevordering van respect voor mensenrechten en aan duurzame economische groei en ontwikkeling. In 2016 [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 87 Reactie op verzoek commissie over de politieke situatie in Turkije, het buitenlands [...]
  [...] plaats. Het vredesproces dat in de zomer van 2015 nog beloftevol leek, is volledig tot stilstand gekomen, en er is geen zicht op concrete mogelijkheden voor nieuwe vredesbesprekingen. De Turkse economie [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 88 Internationaal normkader voor het gebruik van nieuwe technologieën als (onderdeel [...]
  [...] economische aard. Er is echter ook aandacht voor de verantwoorde ontwikkeling en het verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentietechnologie. In dat kader worden Europese ethische richtlijnen ontwikkeld [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 89 Uitkomsten bestuurlijke overleggen REOS voorjaar 2019
  [...] 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.2 Maatschappelijke en economische impact Voor de digitalisering van de maatschappij en ons dagelijks leven, en de digitale economie is een goede digitale infra- structuur [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 90 Rapport "Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners"
  [...] Sport • Ministerie van VWS, directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt • Ministerie van VWS, directie Curatieve Zorg • Mulier Instituut • Kenniscentrum Sport • Sociaal Cultureel Planbureau [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 91 Reactie op verzoek commissie inzake toelichting op een viertal EU-raadplegingen
  [...] Reactie op verzoek commissie inzake toelichting op een viertal EU-raadplegingenDownload DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat 13 mei 2019 22112-2797 [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 92 Kabinetspositie Europese Concurrentiekracht
  [...] Kabinetspositie Europese ConcurrentiekrachtDownload DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat MedeindienerS.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 93 Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het Verenigd Koninkrijk
  [...] Actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het Verenigd KoninkrijkDownload DownloadIndieners IndienerM.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Bijlagen Bijlage [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 94 Toezegging Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit van 4 oktober 2018 [...]
  [...] Toezegging Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit van 4 oktober 2018 inzake reactie op SP-notitie Bedrog bij Bankroet II Download DownloadIndieners IndienerF.B.J. Grapperhaus, minister [...]
  www.tweedekamer.nl
  13-05-2019 00:00:00 | Brief regering
 • 95 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde[...]
  [...] waarbinnen lidstaten hun economisch en begrotingsbeleid afstemmen. Tijdens de conferentie wisselden deskundigen van lidstaten en o.a. de Commissie ervaringen uit en werden ideeën geopperd om het Semester een [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-05-2019 00:14:56 | Brief
 • 96 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief regering; Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken[...]
  [...] . Het Semester is het kader waarbinnen lidstaten hun economisch en begrotingsbeleid afstemmen. Tijdens de conferentie wisselden deskundigen van lidstaten en o.a. de Commissie ervaringen uit en werden [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-05-2019 00:08:39 | Brief
 • 97 Ontwikkelingsraad; Brief regering; Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking[...]
  [...] kansen tussen mannen en vrouwen en gaat uitsluiting tegen. Het zorgt voor een betere onderhandelingspositie van jonge vrouwen in de familie en gemeenschap. Naast hun eigen sociaal-financiële en economische [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-05-2019 00:08:37 | Brief
 • 98 Herziening Zorgstelsel; Brief regering; Betaalbaarheid van de zorg
  [...] kabinet heeft daartoe de volgende trajecten in gang gezet: • De Sociaal-Economische Raad (SER) is gevraagd om gevolgen te verkennen van de stijgende zorgkosten voor de economie en de arbeidsmarkt, alsook [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-05-2019 00:07:30 | Brief
 • 99 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde[...]
  [...] EU-standpunt ten aanzien van de discussies over de digitale economie in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het Roemeense voorzitterschap en de Europese Commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-05-2019 00:06:26 | Brief
 • 100 Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde[...]
  [...] EU-standpunt ten aanzien van de discussies over de digitale economie in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het Roemeense voorzitterschap en de Europese Commissie [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  10-05-2019 00:06:24 | Brief
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.7.1 van 22 november 2018.