Haagse Feiten

Toegangspoort tot miljoenen parlementaire documenten, nieuwsberichten en tweets.

Log in of
maak nu een gratis account aan.

Registreren

Maak een gratis account aan en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.

Inloggen

 • 260 items gevonden

 • [...] stedelijke regio s een belangrijke factor voor economische groei geworden. Op regionaal niveau hebben hogescholen en universiteiten een belangrijke spilfunctie. Hoger onderwijs levert een cruciale bijdrage aan [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  19-09-2019 15:57:41 | Brief
 • [...] Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 26 en 27 september 2019Download DownloadIndieners IndienerM.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 18 september 2019 [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-09-2019 00:00:00 | Brief regering
 • [...] onderzoek te actualiseren. In 2018 verscheen het CBS rapport Multinationals en niet-multinationals in de Nederlandse economie”. Hierin wordt belastingdruk genoemd als een van de mogelijke onderwerpen voor [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-09-2019 00:00:00 | Brief Presidium
 • [...] 20-09-2019 Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,   In uw procedurevergadering van 11 april 2017 is besloten* om ten behoeve van een formele Energie-, Telecom- of [...]
  www.tweedekamer.nl
  18-09-2019 00:00:00 | Brief lid / fractie
 • [...] van het bbp. Daarmee zijn we nog niet op het niveau van voor de crisis, maar wel steeds beter in staat om eventuele economische tegenslag op te vangen. De Nederlandse economie toont zich daarmee [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-09-2019 00:52:49 | Brief regering
 • [...] Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 170 Nationale Schuld (Transactiebasis) 173 Financiën 174 Defensie 176 Infrastructuur en Waterstaat 179 Economische Zaken en Klimaat 182 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-09-2019 00:05:34 | Brief regering
 • [...] reële economische activiteiten en verdere vergroening.1 1. Pakket Belastingplan 2020 Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: A. het wetsvoorstel Belastingplan 2020 [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-09-2019 00:05:00 | Brief regering
 • [...] woningmarkt, ook wanneer het economisch slechter gaat. Daarom kijk ik of de manier van financieren van verhuurwoningen aansluit bij een toekomstbestendige woningmarkt en overweeg ik om de maximale loan-to-value [...]
  zoek.officielebekendmakingen.nl
  17-09-2019 00:04:11 | Brief regering
 • Defensie Projectenoverzicht 2019Download DownloadIndieners IndienerB. Visser, staatssecretaris van Defensie Bijlagen Bijlage Defensie Projectenoverzicht 2019 17 september 2019 2019Z17381 Defensie Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-09-2019 00:00:00 | Brief regering
 • [...] wil dat beleggers bijdragen aan een stabiele woningmarkt, ook wanneer het economisch slechter gaat. Daarom kijk ik of de manier van financieren van verhuurwoningen aansluit bij een toekomstbestendige [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-09-2019 00:00:00 | Brief regering
 • [...] Beleidsthema 4: Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen 19 Beleidsthema 5: Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen 22 Beleidsthema 6 [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-09-2019 00:00:00 | Brief regering
 • [...] die ook voor onze Inspectie heel belangrijk zijn. Vervolgens kijken de sociale partners in de Sociaal Economische Raad (SER) naar de haalbaarheid daarvan. Wat voor ons zo waardevol is, is dat de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-09-2019 00:00:00 | Brief regering
 • [...] [image: ] Directie Algemene Financiële en Economische Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk 2019-0000151672 Uw brief (kenmerk [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-09-2019 00:00:00 | Brief regering
 • [...] de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, het werkprogramma 2020-2021 van [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-09-2019 00:00:00 | Brief regering
 • [...] Verlaging van lasten op de energierekeningDownload DownloadIndieners IndienerE.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat 17 september 2019 2019Z17367 Economische Zaken en Klimaat Brief [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-09-2019 00:00:00 | Brief regering
 • [...] 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. Een essentiële opgave voor onze leefomgeving en voor onze economie. Reactie kabinet Hieronder geef ik (zoals Artikel 4.9, zevende lid, van de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-09-2019 00:00:00 | Brief regering
 • [...] Nota over de toestand van s Rijks FinanciënDownload DownloadIndieners IndienerW.B. Hoekstra, minister van Financiën Bijlagen Bijlage Troonrede 2019 Bijlage Macro Economische Verkenning (MEV) 2020 17 [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-09-2019 00:00:00 | Brief regering
 • [...] van het bbp. Daarmee zijn we nog niet op het niveau van voor de crisis, maar wel steeds beter in staat om eventuele economische tegenslag op te vangen. De Nederlandse economie toont zich daarmee [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-09-2019 00:00:00 | Brief regering
 • [...] werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat en van Justitie en Veiligheid. Het gaat daarbij onder meer om de [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-09-2019 00:00:00 | Brief regering
 • [...] actieve deelname van burgers aan de samenleving stimuleren of bijdragen aan de gemeenschapszin P o sitie , visie e n w e rkw ijze 9 van (groepen) burgers. Het kan ook gaan om economische waarden: culturele [...]
  www.tweedekamer.nl
  17-09-2019 00:00:00 | Brief regering
© Political Inzights B.V., Almere. Versie 3.8.0 van 09 augustus 2019.